zaterdag 13 december 2014

EEN BIJZONDER KERSTHUISJE - A SPECIAL LITTLE CHRISTMAS HOUSE


Afgelopen week was ik nog niet in kerstsfeer, eerst moest er gepoetst worden, te beginnen in mijn kleine bibliotheek waar het vooral bovenin behoorlijk stoffig was. Plank voor plank alle boeken er uit, boeken ontdoen van stof met behulp van stofzuiger, plank schoonmaken en boeken weer terug.
Op zich al een klus, de oppervlakte van het kamertje is niet groot, maar heeft wel 3 wanden met boeken en het plafond van ons oude huis is behoorlijk hoog.
Het ergste is echter dat ik niet opschiet, ik kijk, ik lees, ik mijmer.........

Zie, er staat ook een kersthuisje op een plank, de verlichting brandt, het is het oude kantoor van de Holland-Amerika Lijn.  Enkele jaren geleden zag ik het staan op een kerstshow bij een tuincentrum bij ons in de buurt, ik keek, ik zag en overwon mijn hebberigheid want ik vond het gewoon te duur. Vertelde het aan F., die het heel lief voor me kocht in de uitverkoop na de kerst.
Waarom nu juist dit kersthuisje?   Dat is een heel verhaal, maar vooruit.

Heel lang geleden, wel meer dan 50 jaar, wilde ik na de MULO alleen maar boer worden.
Mijn vader vond dat prima, hij kon wel hulp gebruiken op de boerderij, maar mijn moeder......zij kreeg de schrik van haar leven, zij regelde met de directeur van de Middelbare Handelsschool een vervolgopleiding voor mij. Dat ik er met frisse tegenzin heen ging, is nog heel zacht uitgedrukt, maar ik deed het wel en ging ook nog verder met een secretaresse opleiding.
In mijn vrije tijd was ik echter altijd bij de koeien te vinden of op het land.
Toen de opleidingen voltooid waren, ging mijn moeder op zoek naar een baan en keek de advertenties in de krant na (niet te geloven hè), ik wilde alleen maar boer worden.  Zij vond secretaresse bij de Holland-Amerika Lijn wel wat omdat zij zelf altijd van reizen droomde en dicteerde een brief aan mij. Kon ik natuurlijk zelf wel, maar ik had er immers geen zin in.
Prompt kwam er antwoord op de brief en werd ik op het kantoor aan de Wilhelminakade verwacht. Ik er naar toe, eerst op de fiets uit de polder, daarna met de bus naar de Rozenstraat in Rotterdam en daar vandaan lopen.  Ik was een groentje en kwam zelden in de stad, zeker niet in dit oude gedeelte en vond het er maar eng, dus na een paar honderd meter lopen draaide ik resoluut om en reisde terug naar huis.
Einde sollicitatie!  Nee dus.
 De volgende dag werd er gebeld waarom ik niet op was komen dagen (dat zou in deze tijd niet meer gebeuren). Mijn moeder antwoordde en regelde een nieuwe afspraak. Maar nu werd ik door mijn vader met de auto gebracht, er was geen ontkomen aan.

Tijdens het sollicitatiegesprek vroegen ze hoe ik gekomen was en ik vertelde dat mijn vader beneden in de auto op me wachtte.  Haha, dat was dom, ze wilden hem gelijk naar boven laten komen, wat ik gelukkig kon voorkomen, want pa had zich niet verkleed, was in werkkleding en op klompen...... 

Enfin, om een lang verhaal kort te maken, ik werd aangenomen, werkte een jaar op het Vrachtbedrijf Commerciële Zaken en werd toen bevorderd naar het Directie Secretariaat. Na een jaar had ik het ook daar gezien, ik had de smaak te pakken en wilde meer, reizen bijv.  Ik ging voor een paar maanden naar Southampton in Engeland waar de H.A.L. me zelfs opbelde om te vragen of ik terugkwam. Dat heb ik niet gedaan, want een Amerikaans bedrijf bood mij toen veel meer geld.


Last week I was not yet in Christmas spirit, first I had to clean and polish the house, starting with the library where it was quite dusty. I took all the books from the shelves, got rid of the dust using the vacuum cleaner, cleaned the shelves and back with the books. Rather a chore in itself, the surface of the room is not large, but there are 3 walls with books and the ceiling of our old house is high. However, the worst part is that I do not hurry up, I watch, I read, I dream........

Look, there is a Christmas house on a shelf, the light is glowing, it is the old office of the Holland-America Line.  A few years ago I saw this lovely building on a Christmas show at a garden centre in our neighbourhood. I watched, I saw and overcame my greediness for it was too expensive.  I told it to F., he was so sweet to buy it for me in the sale after Christmas.
Why this Christmas house?  That's a long story, but let's go ahead.

A long time ago, more than 50 years, after high school I wanted to be a farmer. My father thought  that would be great, he could use a helping hand on the farm, but my mother.........she got the shock of her life, she arranged further education to an international secretary for me. I went there reluctantly, that's putting it mildly, but I did.
In my spare time I always was with the cows or on the land.
After completion of my training courses, my mother was looking for a job for me in the newspapers (I almost cannot beleive it nowadays), I only wanted to be a farmer.  She thought secretary at a shipping company would be nice for me, there was an advertisement in the newspaper of Holland-America Line and my mum was always dreaming of travelling. She dictated the letter to me ( I could do that all myself, but I just did not want to). Response came promptly and I was expected in the office at the Wilhelmina Quai. I went over there, first by bike from the polder, then by bus to the Rozenstraat in Rotterdam and from there walking to the office.  I was a rookie and came rarely in town, certainly not in this old part and I thought it scary, so after a few hundred meters I turned resolutely and travelled back home. End of job application! Well no. Next day they called why I had not come the other day. My mum answered the phone and made a new appointment. But this time my dad drove me to the front door, there was no escape.

During the interview they asked me how I had come and I told, my father was waiting for me downstairs in the car.  Haha, how foolish of me, they wanted to invite him upstairs, I was blushing but gladly could prevent him coming upstairs, for dad was in his farmers work clothes and on wooden clogs......
Anyway, to make a long story short, I was accepted. After one year employment at the Commercial Freight Department, I was promoted to Executive Secretary. I was very young for this challenging job but they wanted to give me a chance. Well after another year I was bored an wanted more, for example travelling. I spend some months in Southampton, England, during that time H.A.L. called me to come back.  I did not accept their offer because an American company offered me a much higher salary.


Het waren slechts enkele jaren, maar ik heb heel mooie herinneringen aan deze eerste baan, die ik geheel en al te danken heb aan mijn moeder, ik ben haar er eeuwig dankbaar voor.
Ook ben ik de toenmalige President Directeur (hij leeft al lang niet meer) nog steeds dankbaar voor het anders dan andere Getuigschrift dat vele deuren voor mij heeft geopend.

It was only a few years, but I have many sweet memories to this first job, which I owe totally to my mother, I am forever grateful to her. 
I am also grateful to the former President Director (he passed away already a long time ago) for the different from other Certificate of Qualification that opened many doors. 


Er is sinds die tijd heel veel veranderd in Rotterdam.  Schitterende moderne gebouwen domineren nu, het oude hoofdkantoor valt in het niet bij die reuzen. Hotel New York is er nu in gevestigd, een leuke plek om te overnachten of voor lunch of diner. Ik kom er nog steeds graag, om naar de bedrijvigheid op het water van de Maas te kijken, zoals afgelopen zomer met kleinzoon Ph.


Over the years there has changed a lot in Rotterdam.  Beautiful modern buildings are dominating,  the old head office is nothing compared to all those giants. Hotel New York is now located in the old building, a nice place to stay or having lunch or dinner. I still love to go there and spend some time overlooking the water of the Meuse, like past summer with grandson Ph.


Het cruise schip de ms. 'ROTTERDAM' aan de Wilhelminakade in Rotterdam.Cruise liner ms. 'ROTTERDAM' at Wilhelmina Quai in Rotterdam.De oude ss 'ROTTERDAM' voorgoed aangemeerd bij Katendrecht, doet het nog steeds aardig als bezienswaardigheid, hotel en restaurant.
Na er vele malen op geweest te zijn in het verleden op de vertrekdagen, is het heel vreemd om er nu terug te keren, herkenbaar, maar doods, de geest is uit de fles.
 Ik vind de nieuwe uitgave zeker zo mooi, ook deze heeft gelukkig nog de vorm van een schip. De tegenwoordige cruiseschepen zijn toch meer enorme, logge  flatgebouwen, dan schepen.


The old ss. 'ROTTERDAM'  permanently berthed in Katendrecht, is still nice as attraction, hotel and restaurant.
After visiting this ship many times in the past on departure days, it is very strange to return, recognizable, but death, the genie is out of the bottle.
My opinion is that the new one is certainly as beautiful, I am glad also the new one looks like a vessel. Today's cruise ships are more and more, huge hulking apartment buildings.Om nog even bij de schepen te blijven, dit is de ms. 'WESTERDAM', in juli 2004 tegen de avond, het zeegat uitvarend bij Hoek van Holland. Dit schip was in april opgeleverd en voor het eerst in thuishaven Rotterdam.  Dit lijkt al meer op een drijvend appartementengebouw.


In order to remain with the vessels, this is mv. 'WESTERDAM , leaving the sea channel 'Nieuwe Waterweg' in Hoek van Holland, in the early evening of July 2004.  This vessel was delivered in April and for the first time in Rotterdam.  This looks  already more like a floating apartment building.
Als je van schepen houdt, hou je vanzelf ook van de zee. Wij woonden nooit erg ver van de zee, vroeger kwamen we er heel vaak, nu minder. In de zomer gaan we 's avonds soms naar zee, zoals een paar maanden geleden nog met Ph. toen hij bij ons logeerde.
If you love ships, you love the sea.  We never lived very far from the sea, in the past we were often there, nowadays less.  In summer we go sometimes to the sea at night, like a few months ago with Ph., when he stayed with us.Snarf houdt ook van de zee, helaas ook van zout water, wat hem niet goed bekomt.

Snarf loves going to the sea too, unfortunately he also likes to drink salt water, which makes him sick.


Terug naar de boekenkasten, zie je wel zelfs op mijn blog raak ik nog van mijn pad af. Maar alles is inmiddels wel schoon, dus kan ik aan de kerstversieringen beginnen.  Trouwens de foto hierboven is niet van mijn kant, hier staan de boevenboeken van F.  

Back to the books, you see even on my blog I get off the path. But, in the meantime everything has been cleaned, so I can start decorating for Christmas.  Above picture shows F's wall, all thrillers.
Ja, er zijn ook wat boeken over schepen en een kleine collectie van kaarten, scheepsplattegronden enz., zo leuk om weer eens in te neuzen bij een grote schoonmaak.

Yes, there are also some books about ships and Holland-America Line and a small collection of postcards, floor maps of old cruise liners and so on, it is fun to browse through once in a while.
En ter herinnering zal dit gebouw mijn bibliotheekje verlichten tijdens de kerstdagen.

And as a sweet memory this building will be illuminated in my small library during Christmas.


Tot slot, het is tenslotte bijna Nieuw Jaar, een spectaculair vuurwerk enige jaren geleden op het water voor het cruiseschip mv. 'OOSTERDAM'.
Het is een filmpje, maar ik vraag me af of het werkt op de blog.
Nee, het werkt dus niet!

Finally, it's almost New Year, a spectacular firework some years ago on the water in front of cruise ship mv. 'OOSTERDAM'.
I wonder if that film works on the blog.
No, it does not work!

40 opmerkingen:

 1. You have been very busy that is a huge task cleaning all of the shelves and books - it is a good feeling when something like that is completed.
  What a treasure the old office building of the Holland-America Line is for you to own, and bringing with it so many memories.
  Christmas greetings to you and hope your grandson Ph has a happy Christmas too.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Wat een indrukwekkend verhaal Janneke.
  En heel bijzonder dat dit Holland Amerika Lijn bouwwerk
  je boekenkast van kerstsfeer voorziet.
  Waar een poetsbeurt al niet toe leidt.

  Nog een fijne zondag
  Groetjes Ans

  BeantwoordenVerwijderen
 3. My husband and I had a good laugh from your story about your first job interview. He said he would have hired anyone whose father brought them to the interview. And especially if the father had on his workclothes and wooden shoes!!! We enjoyed your photos, too. Now I know why you have such a lovely garden. Once a farmer, always a farmer! Hugs, Linda@Wetcreek Blog

  BeantwoordenVerwijderen
 4. An interesting story how you obtained your first job, your poor Dad in overalls and clogs. :-) Clothes don't make the person though, do they!
  An impressive bookcase and I like the Christmas house, a good start to get you enthused about decorating for the holiday.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. lovely pictures! i can see you are in the christmas mood...myself need to take some pics these days...blessings

  BeantwoordenVerwijderen
 6. I really enjoyed learning more about you Judy! My goodness that is a fascinating story! And how wonderful it is when our parents push us a bit outside our comfort zones! Your photos of your grandson are so adorable! And your library is a rich and layered room....such a beautiful space friend! Wishing you a wonderful weekend where you are!!! Nicole xoxo

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Prachtig mooie herinneringen Janneke.
  Heerlijke kerstdagen gewenst alvast, en een gezond 2015
  hartelijke groetjes

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Goedemorgen

  Met op de achtergrond "vroege vogels" ,dit geweldige verhaal gelezen .
  Super hoe je moeder je in de juiste richting stuurde .
  En je vader daar toch ook een rol in speelde.

  Ria van Beek

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Wat een verhaal! Als je lekker aan het stoffen gaat komen de gedachte zomaar op. Maar je hebt je eind doel wel bereikt, nu kan je schrijven en tuinieren en dat vind je toch het leukste? Groetjes, Hetty

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Was für ein schöner Beitrag! Ich liebe deine Geschichten. Grad sagte ich zu meinem Mann: Wenn ich sie irgendwo sehen würde mit dem Hund, ich bin sicher ich würde sie erkennen.
  Dein Bücherregal sieht aus wie meines, ich liebe Bücher, seit ich sie halten kann. Und die Enkel waren gestern hier, wir haben gebastelt.

  Auch ich liebe das Meer und besonders die Fährschiffe, die mich nach GB bringen!;)
  Dir wünsche ich ein schönes Weihnachtsfest und grüß den Hund von mir!

  Sigrun

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Hoi Janneke,
  Wat een heel ander verhaal een keer op jouw blog, maar wel heel erg leuk om dit te lezen... Ik vind het gebouw van de HAL nog steeds heel erg mooi, veel mooier dan al die moderne gebouwen, wat leuk dat jij er een miniatuur van hebt... Maar wat een klus zal dat geweest zijn, al die boeken van de planken halen...
  Geniet van je kerstversierde huis en een heel fijne zondag...
  Liefs, Mirjam

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Very interesting to read your confess. Parents can have a very considerable effect in their children life. Your photos are fabulous, your grandson such adorable boy...And you keep a tresor in your library, enjoy it, Christmas time is already here!
  Happy third Advent!
  Olympia

  BeantwoordenVerwijderen
 13. What a beautiful post ..thank you for sharing your story I so loved reading it. I find other people's lives so fascinating.
  Grandson is a handsome boy.....i love the image of him in the sea and Snarf is just priceless.........such a lovely dog.

  The thought of your father in his clogs and overalls........I found delightful.
  I live amongst a farming community. My local farmer is my friend, and the most charming of men. I have never seen him in anything but working clothes.............

  Lovely read for Sunday morning.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Je zou je verhalen moeten bundelen, erg genoten van dit verhaal.
  Gr Jan Wilde een Tuin.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Wat leuk om deze herinneringen te lezen en te ontdekken dat je wat met de scheepvaart te maken hebt gehad!
  Op de ss Rotterdam heeft mijn Broer nog gevaren! We hadden het er vanochtend nog over.Misschien heb je ook wel een scheepvaartboek dat door hem geschreven is.Ook mijn Vader heeft gevaren-eerst de 'grote vaart' en later had hij zijn eigen schip een coaster.We woonden ook in een havenstad en de zee mis ik hier wel in Drenthe.
  En de sollicitatie? Ook dat is mij overkomen-mijn Moeder stuurde namens mij een sollicitatiebrief omdat ik met vakantie was.Nee,mijn Vader bracht mij niet,maar dank zij hem heb ik wel de baan als kleuterleidster gekregen.
  Dank voor dit leuke verhaal!
  gezellige zondag
  groetjes,Truus uit Drenthe

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Dit is wel een heel mooi verhaal, Janneke. Hoe je moeder je toch stuurde en dat het zo goed uitpakte. Een boeiende loopbaan heb je gehad. En je liefde voor schepen en de zee is wel heel begrijpelijk, zo leuk je je het overbrengt op je kleinzoon.
  Maar volgens mij heb je nog een carrièreswitch gemaakt in de richting van planten... Want het buitenleven is een oude liefde van je, zo blijkt ook uit dit verhaal. Daar vertel je vast een andere keer over ;-)
  En al je boeken in deze, toch al drukke tijd, van de plank halen: energiek hoor.
  Hartelijke groet, Zem.


  BeantwoordenVerwijderen
 17. Gezellig naar je geluisterd hoor, terwijl poetste in je bibliotheek.
  Leuk als mensen vertellen en terug gaan in de tijd.
  Hoop dat je niet te veel kamers zo moet versieren haha, dan ben je wel effe bezig zo. Maar we zien het wel tegemoet hoor..................liefs.Conny

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Wat een mooie bibliotheek heb je! En leuk te lezen hoe het eraan toeging op je eerste sollicitatie. Haha, ik vind het wel stoer van je dat je rechtsomkeer maakte! Zo zie je maar dat alles op z'n pootjes terecht is gekomen. Misschien kun je na je pensioen nog een klein boerderijtje beginnen :-)
  Mooie foto's van Rotterdam, ik kwam er vroeger als kind vaak omdat mijn tante er woonde.
  Liefs Carolien

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Wat een mooie herinneringen Janneke ,even terug denken zo tijdens het boeken afstoffen .En wat heb je ontzettend veel boeken ,leuk zo'n kleine bibliotheek in huis .
  Groetjes Elisabeth

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Oh, I loved your story. Sometimes we just have take a minute as we dust shelves to remember and to tell the story again for the next generation. How I loved the description of your father waiting in the car for you. How wise your mother was. Moms tend to be that way, while some dads would rather keep their little girls home on the farm with them. I hope your share your Christmas decorations with us, too. Have a wonderful week.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. What a lovely post! You told us a fascinating story, embellished by the interesting photos!
  Enjoy your Christmas preparations!

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Wat een heerlijk verhaal Janneke. Ik heb het in een adem uitgelezen. Begonnen bij je boeken met de drie volle wanden en van daaruit naar je kersthuisje en de sollicitatie. Heerlijk dat je moeder zo doordramde en dat gaat nu ook heel anders hahahaha... je had toch de tijd van je leven bij die eerste baan en kan er met mooie herinneringen op terug kijken :-))))
  Ook je foto's mogen er zijn. Heerlijk deze verhalen.

  Groetjes,
  Helma

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Wat leuk dat we even mee mochten dromen in jouw verleden, zo zie je maar weer dat het stoffen toch heel functioneel is:)
  Je boekenkast is een bibliotheek op zicht, heerlijk dat er boeken zijn, we zouden toch niet zonder kunnen.

  Lieve groet, Eefie

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Een mooi verhaal Janneke en een prachtig huisje.

  Fijne tijd,
  Groeten Janny

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Oh to have a room dedicated to books - although I wouldn't like to have to dust them all. Your work history was very interesting and lovely that you should have a replica of the building you worked in. Have a lovely week - and don't work too hard.

  BeantwoordenVerwijderen
 26. Ik ben volop bezig met de kerstboom dus k geraak ook in Kerststemming ;-)

  BeantwoordenVerwijderen
 27. quelle belle histoire de vie
  moi aussi j'ai énormément de livres , mais la poussière je ne peux pas
  la faire
  des livres il y en a partout
  un meuble bibliothéque ou je mets mes livres les plus chers
  des Pléiades et d'autres collections
  à l'étage tout un pan de mur du sol au plafond
  et d'autres éparpillés ça et là ::::::
  la photo de la plage est superbe
  merci de ton passage
  j'en suis enchantéé
  bonne semaine
  tendresse
  edith (iris)

  BeantwoordenVerwijderen
 28. There are often so many memories tied up in ornaments like your Christmas house. Children often resent it when a parent pushes them out the door to get a job, but that is what a parent have to do sometimes. Hindsight always makes that push more appreciated. Like you, I am cleaning up the house and getting ready to decorate for the coming holiday.

  BeantwoordenVerwijderen
 29. I have just done my bookcase too, with the same wandering of my mind. I was born by the sea and always feel happier when I'm close to it. I grew up on the English fens drained by the Dutch centuries ago.

  BeantwoordenVerwijderen
 30. Heb jij dat nou ook dat je, wanneer je begint met de boekenkast, je weer in de boeken zit te neuzen.....schiet niet op hè!
  Heerlijk, zo'n boekenkast.....echt mijn ding!
  En wat een bijzonder verhaal over je eerste baan: ja....zo ging dat soms! Dat kun je je nu niet meer voorstellen!

  groet Trijnie

  BeantwoordenVerwijderen
 31. What a beautiful story, thank you. You did become a farmer in a sense--a flower farmer!

  Love to Snarf!

  BeantwoordenVerwijderen
 32. Thank you so much for sharing a part of your life. I think you have the "farm girl" touch. I can see it in your garden. I enjoy seeing the photos of your Grand-son and snarf, look like a great time. Have a lovely rest of the week.
  Merry Christmas.
  Blessings,
  Bobbie Lynn

  BeantwoordenVerwijderen
 33. Thank you for sharing your lovely story with us, and I can so emphasise with you, sitting there cleaning out your book shelf. I have a similar size bookshelf and should really have dusted it down, haven’t been done for years, but if I had started on it I would probably have been buried in memories too! I have a personal relationship to every book, magazine and photo album in my bookshelf and I would not be without any of them.

  BeantwoordenVerwijderen
 34. Well done Judy and I loved hearing more about your life!
  I get side tracked doing housework too - I often pick up a book!
  I have just spent the weekend sorting my wardrobe and bagging clothes for the hospice shop!
  I love the photos of your mischievous grandson and beautiful Snarf!
  Rotterdam looks amazing too.
  Christmas is almost here!!!
  love
  Shane

  BeantwoordenVerwijderen
 35. So many books i would love looking at them! I enjoyed hearing about your first job interviews! Your mother was right to persuade you to go! It lovely to having that building as part of your Christmas decorations. Sarah x

  BeantwoordenVerwijderen
 36. Janneke, I've been to Rotterdam in April, after visiting Keukenhof gardens. I remember high new buildings of steel and glass. Unfortunately I did not see this old modern style building ((. Lovely recollections! Now you combine both your jobs: writing and gardening.
  I wish you and your family and Snarf a merry Christmas and happy New Year!

  BeantwoordenVerwijderen
 37. Dit is weer een heerlijk bericht Janneke.
  Kom zelf ook uit Rotterdam .....wat een sentiment.
  Wens ik jou Fijne Feestdagen en veel geluk, liefs en warmte voor het Nieuwe jaar.

  Mapi

  BeantwoordenVerwijderen
 38. Thanks for sharing the story of your career, as well as all those beautiful photos of the buildings and the sea. And your grandson is a cute little guy. Merry Christmas and Happy New Year!

  BeantwoordenVerwijderen
 39. Ah, memories... they could all make fine books, couldn't they? Your story is a lovely example of a person's true calling. I sympathized with you, feeling your need to be outdoors, in nature, breathing...as you are NOW!

  Merry Christmas!

  Poppy

  BeantwoordenVerwijderen
 40. Wow...wat een prachtige post...en wat heb jij een mooie baan gehad...wat jij wilde mocht jij niet en wat ik wilde mocht ik ook niet, maar dat resulteerde dat ik dus een "soort boer moest worden" ( andere tak) en dat is niet zo spannend als wat jij gedaan hebt... en dat solliciteren van toen...leuk, nu gaat het heel anders, zoon heeft 3 weken geleden nog gesolliciteerd...bij 2 personen moet dat tegenwoordig, en 2 testen op een pc en dan nog allemaal vragen waar je onderhand voor gestudeerd moet hebben om ze te beantwoorden....en je bibliotheek is super, ik vind boeken ook zo fijn...en snap hoe jij je biebje schoon gemaakt hebt...ik probeer dit ook 1 keer per jaar te doen, en dat kost dagen...en toch is het een fijn werk :)

  BeantwoordenVerwijderen