maandag 23 juli 2018

NATUURGENOT OM DE HOEK - NATURE PLEASURE ROUND THE CORNER


"Als je echt van de natuur houdt dan vind je overal schoonheid"

                                                                                      - Vincent van Gogh -Slechts 200 meter van mijn huis, sla je linksaf naar beneden het fietspad op richting Rotte. Vroeger liep ik dit dagelijks met Snarf, nu pak ik de fiets. Halverwege het pad hebben ze de brede berm dit jaar ingezaaid met een veldbloemenmengsel voor de insecten en vogels. Aanvankelijk stond ik er sceptisch tegenover, was gewend aan het lange gras waar regelmatig een haas uit sprong, zo mooi. Het duurde lang door de droogte, maar uiteindelijk is het toch wel mooi geworden en als ik er tussen loop om foto's te maken is het een gezoem van jewelste.Only a 200 meters from my place, I go left to the bike path to the Rotte. In the past I walked here daily with Snarf, now I take my bicycle. Halfway the path there is a wide roadside sown with a wild flower mixture for insects and birds. At the beginning I was skeptical about it, I was used to long grass where occasionaly jumped hares, so beautiful. It took a long time because of the drought, but in the end it has become beautiful and when I walk in between to take pictures it is a buzzing buzz.Er staan zelfs hier en daar zonnebloemen en wilde artisjokken........There are even sunflowers and wild artichokes........
Ik fiets verder tussen de weilanden met schapen in de slootkant en een enkele schapenwolk in de lucht.


I cycle on between the meadows with sheep on the ditch side and a single sheepcloud in the air.
Na het bruggetje over de Rotte kom ik bij de roeibaan waar de rollen hooi klaarliggen om opgehaald te worden.

After crossing the river Rotte I come along the rowing course, where hay rolls are ready to be picked up.Vervolgens langs de molenviergang, waarvan ik er maar 3 tegelijk op de foto kon krijgen.

Then along the mill-fourcourse, of which I could only get 3 at once on the picture.Dit is de laatste voor vandaag:  Verpozing in het water op een warme dag.

This is the last one for today:  Potholing in the water on a hot day.


"If you truly love Nature, you will find beauty everywhere."

                                                                      - Vincent van Gogh -


maandag 16 juli 2018

DE VLINDERHOF - THE BUTTERFLY GARDEN.
Op een warme, zonovergoten middag toog ik vorige week richting Utrecht, met als doel De Vlinderhof in het Maximapark. Ik parkeerde aan de Alendorperweg te Vleuten en wandelde naar het Maximapark, een nog jong park, ontworpen door de landschapsarchitect Adriaan Geuze van bureau West 8. Het park ligt aan de westkant van Utrecht en is 200 ha groot, net zo groot als de hele Utrechtse binnenstad.


On a hot, sunny afternoon last week, I drove direction Utrecht, with the aim of the Butterfly Garden in the Maxima park. I parked my car at the Alendorperweg, Vleuten and walked to the park designed by landscape architect Adriaan Geuze of West 8 architects. The park is situated on the west side of the city of Utrecht and is 200 hectares, just as big as the entire Utrecht city center.
Op één van de paden in het park stuitte ik op deze kunst, oude gecrashte auto's........

On one of the lanes in the park I came across this art, old crashed cars........
Ik liep langs een enorme lelie-vijver die me met de witte waterlelies aan het beroemde gedicht De Waterlelie van Frederik van Eeden deed denken:

Ik heb de witte waterlelie lief,
daar die zoo blank en zo stil haar kroon
uitplooit in 't licht.

Rijzend uit donker-koelen vijvergrond,
heeft zij het licht gevonden en ontsloot
toen blij het gouden hart.

Nu rust zij peizend op het watervlak
en wenscht niet meer....I walked along an enormous lily pond which reminded me to the famous poem of Frederik van Eeden:


I love the immaculate waterlily white,
so pure, so silent, as she unfolds her crown
in summer's light.

Rising out of the lightless chilly pond,
she's found the summerlight
and hs gladly unlocked her golden heart.

Now she lies pensive on the water's plane
and wishes no more.....

                                                    (translation Frits Ham)


En ja hoor, ik kwam bij de Vlinderhof aan. Na het roestige bord ging de wereld van Piet Oudolf open.
Piet Oudolf ontwierp deze tuin op verzoek van Marc Kikkert, de initiatiefnemer om van een nog onbestemd stuk grond in het Maximapark een tuin te maken. In mei 2014 werd de Vlindertuin officieel geopend, een droom van een tuin voor iedereen gratis toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang.And yes, I arrived at the Butterfly garden. Behind the rusty sign the world of Piet Oudolf opened. 
Piet Oudolf made the design on request of Marc Kikkert, the initiator to make a garden of a still indefinite piece of land in the Maxima park. The Butterfly garden was opened officially in May 2014, a dream of a garden, free for everyone from sunrise to sunset.Voor tuinliefhebbers is Piet Oudolf een begrip,  in eigen land maar ook ver daarbuiten. Volgens hem moet een tuin vier seizoenen lang de moeit waard zijn. Ben ik helemaal met hem eens, dat is de kunst van ontwerpen en tuinieren. In zijn ontwerpen worden ook veelvuldig meerdere soorten grassen gebruikt en in zijn beleving spelen ook de zaden, dode bloemen en plantenresten een actieve rol. Ik ga deze tuin dus ook in andere seizoenen bewonderen.For gardenlovers Piet Oudolf is well-known, in own country but also far beyond. According to him a garden should be nice for four seasons. I totally agree, that's the art of designing and gardening. Often several types of grasses are used in his designs. Also seeds, dead flowers and plant remains play a roll in his experience.  So I also shall visit this garden in other seasons.Dit was dus een ware genietmiddag en ga onze tuinclub voorstellen om hier een rondleiding aan te vragen.


This really was an afternoon of joy and I will suggest our gardenclub to make an appointment for a guided tour. 


De mooiste foto heb ik voor het laatst bewaard.

I kept most beautiful picture for the last. 


zondag 1 juli 2018

WELKOM IN MIJN ZONNIGE, DROGE JUNI TUIN - WELCOME IN MY SUNNY, DRY GARDEN OF JUNE.


 -Welcome through the garden gate -

Wat een geweldige maand hebben we achter de rug: de rozen waren prachtig, de zon scheen overvloedig en het was droog. Eigenlijk te droog, maar dit kwam uitstekend van pas voor de uit te voeren projecten die nu allemaal afgerond zijn. 

Project 1, begon in mei, de 30 m. lange, hoge en brede Leylandii en elzen haag werd verwijderd, een stevig hoog hek op de erfscheiding geplaatst en nieuwe goede tuingrond aangevoerd, hoera.....weer een stuk erbij om te beplanten, maar daarover een andere keer meer.
Project 2,  eind mei, reparatie werkzaamheden door een aannemer aan huis, serre en veranda.
Project 3,  juni, het hele huis opnieuw in de verf laten zetten.

Je begrijpt, ik ben blij, heel blij. 

What a great month we have behind us: the roses did wonderful, the sun was shining abundantly and it was dry. Too dry, but this was excellent for the projects to be carried out which are now all completed. 

Project 1, started in May, the 30 meters long Leylandii  conifers and alders hedge was removed, a strong and high fence was placed on the boundery and new good garden soil was supplied, hurray.....more space to plant, but more on that another time.
Project 2, end of May, repairs to house, conservatory and porch by a contractor.
Project 3, June, to have the whole house painted.

You understand, I am glad, very glad.Ik knipte mijn eerste dahlia's, waarvan deze gele wel heel erg groot was, een diameter van 25 cm.I cut my first dahlias, of which this yellow one was huge, a diameter of 35 cm.
- een tuin in Arkel -

Juni is bij uitstek een tuinmaand, ook om andermans tuinen te bezoeken, dat deed ik dan ook verschillende keren, o.a. deden we de Betuwse tuinenroute, bezochten de tuinen van Demen en tuinen dichtbij huis.


- in de tuinen van Demen - 


- kunst in een tuin in Kesteren -

June garden month par excellence, also for visiting other gardens, that is what I did several times, a.o. gardens in the Betuwe, we also visited the gardens of Demen and gardens in own surroundings.

Maar de meeste tijd werd toch in eigen tuin doorgebracht.

But most of the time was spent in own garden.Waar deze praatjesmaker hoog in de Magnolia zijn hoogste lied kraaide.

Where the cock crowed his highest song high in the Magnolia.- Persicaria polymorpha en Veronica spicata -

en waar heel veel tot bloei kwam.......- Clematis 'Mme Julia Correvon'-

and where all sorts of plants came in bloom.- a lot of daylilies are already flowering -on a cloudy day, but no rain.....Rose 'The Fairy' with Veronica spicata -This Ismene Festalis is in the greenhouse.- Clematis 'Polish Spirit'-


- Hydrangea arb. 'Annabelle' en de eerste Agapanthus -Deze gallica roos 'Tuscany Superb' gebruikte ik samen met de roos 'Petite de Hollande' voor de rozensiroop, die ik in een oude viooltjessiroop fles deed.The gallica rose 'Tuscany Superb'  I used for rose syrup together with the petals of rose 'Petite de Hollande', ironically I put the syrup in an old Violet syrup bottle.
- Rose 'Leonardo da Vinci' with Clematis 'Diana'-- The rose 'Acropolis'-- The rose 'Excelsa' -- Clematis viticella 'Minuet'-- Brandende liefde / Burning love -- Scabiosa en Geranium 'Rozanne'- In de serre komt 's avonds de zoete geur van de 'Koningin van de Nacht' je tegemoet.

In the evening the sweet smell of the 'Queen of the Night' meets you in the conservatory.Van de meeste daglelies kan ik de cultivar namen niet onthouden.- Of most daylilies I cannot remember the cultivar names -Mijn hennen zijn voortdurend broeds, ik wil geen kuikens meer dus haal ik de eieren weg.

My hens are constantly brooding, I don't want chicks again, so I take away the eggs.- Astrantia major -En hij zit hier nog steeds hoog en droog op zijn uitkijkpost en hij wenst jullie met mij een mooie juli maand!

And he is still there high and dry on his lookout and he wishes you with me a fine month of July!