woensdag 23 januari 2019

HET WINTERT - IT IS WINTER
Alle tekenen van lente werden gisteren bedekt door een laagje sneeuw. Ook de temperatuur is flink omlaag gegaan, sloten en plassen zijn dichtgevroren, zullen we dan toch nog kunnen schaatsen?
Ja waarom niet, de wintermaand februari ligt nog voor ons.

Yesterday all signs of spring were covered with a thin layer of snow. Also temperature is below zero now, ponds and canals are frozen, so is there a chance for skating?  Yes why not, the month of February is still ahead.
De kruiwagen staat voorlopig werkeloos te wachten op betere tijden.

The wheelbarrow waiting for beter times.

Het pad naar de weg is hier nog maagdelijk bedekt met sneeuw. Inmiddels is het weg, ik heb vandaag geveegd.

Here the path to the road is still virginally covered with snow. In the meantime it has gone, I swept today.
Was blij dat er nog iets kleurigs te ontdekken viel in de tuin, de toverhazelaar heeft sneeuwmutsjes.

Was glad to discover some colour in the garden, the Witch hazel shows snow caps.

dinsdag 15 januari 2019

OP ZOEK NAAR DE EERSTE TEKENEN VAN VOORJAAR - LOOKING FOR FIRST SIGNS OF SPRINGGisterochtend liet de zon zich, voorzichtig tussen de wolken door, eindelijk weer eens zien. Ik begon de zon echt te missen, wat een lange donkere weken hebben we deze winter al achter de rug. Er wordt nu eind van de week een ietsepietsie vorst voorspeld, oooooh dat lijkt me heerlijk die frisse lichte dagen, ik zal ze omarmen.

Het magere zonnetje trok me naar buiten de tuin in. Dat betekent niet dat ik daar niet kom bij donkere dagen hoor......ben altijd zo veel mogelijk buiten, er is altijd wat te doen zoals klimop knippen, bladeren harken of wegblazen en vegen, hout sprokkelen, zagen en opstapelen, in mijn kas rommelen enz.
Dit keer ging ik echter op zoek naar bloei. Oude bloei is er ook nog hier en daar, vooral de rozen vertonen nogal wat kouwelijke bloemen en af en toe ook andere planten die zich vergissen in de seizoenen., maar het was de nieuwe bloei die me aantrok.
Yesterday morning the sun finally showed itself carefully between the clouds. I really started to miss it, we had already so many dark, gloomy weeks this season. I'm looking forward to see more sun, the forecast is a little bit of frost end of this week, ooooh that will be lovely, cold and light days, I will embrace them.

The thin sun pulled me out to the garden. That does not mean that I spent all gloomy days indoors.....I always love to be outside and there is always something to do in the garden, like pruning ivy, raking leaves, collecting wood, sawing and piling up, rummaging in my greenhouse and so on.
However, this time I was searching for flowers. Some old bloom is still there, especially the roses are going on and on and show some chilly looking flowers. Also some other plants are mistaken, but it was the new bloom that attracted me. Er was meer te vinden dan ik durfde hopen. Onder de heesters een plek met bloeiende Cyclaampjes en op een andere plek staan ze volop in knop.
Sneeuwklokjes komen overal op en verschillende polletjes beginnen te bloeien.  De Hamamelis 'Arnold's Promise' staat volop in bloei en ik zag warempel al wat botanische krokusjes.
Ook de knoppen van enkele vroege Camellia's vertonen al wat kleur met als blikvanger de 5  prachtige grote lichtroze bloemen van één van hen en zo te zien komen er nog veel meer bloemen, joepie dit is één van mijn favorieten.
De grote verrassingen waren echter de Helleborussen. Bij de meesten zitten de knoppen nog diep verscholen, maar er waren een paar schitterende 'highlights'.  Een dubbele witte staat volop in bloei, ook een gespikkelde zaailing en die mooie lichte met donkere adertjes is elk jaar vroeg. Ik kan hier zo van genieten!
There was more than I dared to hope. Protected by shrubs there were flowering Cyclamen and on other spots many with buds.
Snowdrops are bulging outof the soil and several polls start flowering. The witch hazel 'Arnold's Promise' is in full bloom and I saw already some botanical crocuses.
Also buds of a few early Camellias show some colour with 5 pale pink large flowers as eye-catcher and as I can see many flowers of this shrub will follow, so glad this is one of my favorites.
However, the big surprise of the day were the Helleboruses. Most buds are still deeply hidden, but there were some  beautiful highlights.  One double white Helleborus is in full bloom, also a speckled seedling and that beautiful pale one with the dark veins is always early.  I can enjoy it so much!

Helleborussen vallen niet zo snel op want de bloemen hangen wat wel jammer is. Wil je de bloem echt zien dan moet je hem optillen of plat op de grond gaan liggen, haha.  Ze zijn ook erg weerbarstig, dus moeilijk te fotograferen.

Helleborus flowers don't stand out, they hang down which is a shame because they often have such a beautiful inside. If you want to look inside you have to lift them or lie flat on the ground, lol.  They are also very stubborn, so difficult to photograph. 


Ook al is hier de zon al weer achter een zwaar wolkendek verdwenen, kunnen we toch met deze zonnige foto's genieten van wat de natuur ons belooft. Als je goed kijkt, is er al heel wat leven te bespeuren.

Even though the sun has already disappeared behind heavy clouds, we can still enjoy what nature promises us with these sunny photos. If you look closely there is already a lot of life to see.