woensdag 30 september 2015

DE LAATSTE SEPTEMBERDAGEN THUIS - THE LAST SEPTEMBERDAYS AT HOMEWie komt daar nu uit het struikgewas?  Nee vriend, in onze tuin liggen helaas geen eikeltjes, daarvoor kun je beter naar het bos gaan.  Maar waar heb ik jou eerder gezien.........

Who is there in the bushes?  No my friend, unfortunately no acorns in our garden, you better go to the woods.  But where did I see you before.........- 'Shakespeare'-  

De laatste dagen van september waren genieten, heerlijke dagen om in de tuin te klussen, even uit te rusten met de zon op het gezicht op de veranda en rond te huppelen met mijn fototoestel om de laatste bloemen vast te leggen.  Vooral de rozen doen er moeite voor om de zomer nog even vast te houden. Ondanks dat het blad bij sommigen wel door 'black spot' wordt geteisterd en bloemen in de knop te lijden hadden van het voorafgaande slechte weer, proberen ze er nog het beste van te maken.


- 'Moody Blue'

The last days of September were enjoyable, lovely days to do odd jobs in the garden, to have a rest on the verandah with the sun on my face and to hop around with my camera to capture the last flowers.  Especially the roses are trying to hold summer as long as possible.  Despite the fact that foliage of some of the roses are infested by 'black spot'  and flowers in the bud have suffered of the preceding bad weather, they try to make the best of it. Hier en daar bloeien nog wat Phloxen, vooral de witte weten van geen ophouden.

Here and there flourish some phloxes, especially the white ones are going on and on.De kat, met sokkel en al uit één stuk loodzwaar hout gemaakt door mijn vader, heeft door de jaren heen een mooi verweerd uiterlijk gekregen.

The cat, with base and all made from one very heavy piece of wood by my father, has got a nice weathered look over the years. 


Helaas dit jaar heel weinig herfstasters, de wilde konijntjes zijn er gek op en ook de leeuwenbekjes zijn het mikpunt van hun scherpe tandjes. Maar zien ze er niet schattig uit........ze huppelen en springen zo frank en vrij met wapperende oren door de tuin, veel vrolijker dan de tamme konijnen in een hok of een ren. Ik heb een haat liefde verhouding met ze, ik wil bepaalde planten niet kwijt, maar deze olijke beestjes zijn zo leuk om naar te kijken.
So sad of the Michaelmas daisies, the wild bunnies are fond of them and also the snapdragons are a target of their sharp teeth.  But don't they look adorable...........they hop and jump frank and free with flapping ears in the garden, it's a much happier view than the pet rabbits in a pen or hutch.  I have a love-hate relationship with them, I don't want to loose certain plants, but these playful creatures are such fun to watch.


Mijn trouwste volger......

My most faithful follower.......- 'Westerland'-- 'Kent'-- more promising buds of 'White Wings'-- the weathered but beautiful 'Alliance' -- Miscanthus and Cosmeas -


- 'Pierre de Ronsard' or 'Eden rose'-- 'Guirlande d'Amour'-- 'Pink Cloud'-En dan heb ik maar één Colchicum,  kreeg enkele jaren geleden verschillende soorten van mijn jongste dochter en ik dacht ze een goed plekje gegeven te hebben.  Nee dus, het worden er steeds minder i.p.v. meer.

And then I have only one Colchicum, youngest daughter gave me some years ago a nice variety of them and I thought to have planted them  on a nice spot. But no, most of them disappeared. - 'Mary Rose'-- Snarf -Begin deze week kwamen kinderen en kleinkinderen bij ons eten, dus maakte ik een tafelschikking met Dahlia's, Sedum, rozenbottels, klimop en een gras pluim uit de tuin.In the beginning of this week children and grandchildren came to have dinner with us, so I made a table decoration with Dahlias, Sedums, rose hips, ivy and a grass plume from the garden.Deze vijgen zag ik op het dorp bij de groenteboer liggen, ze zagen er te verleidelijk uit, dus nam ik er voor ieder één mee.  Ik vond ze zo mooi dat ik ze eerst de hele middag op de gedekte tafel heb laten staan.


These figs I saw in our village at the greengrocer, they looked so tempting, so I bought for each of us one.  They were so beautiful to look at that I put them on the set table in the afternoon.Daarna maakte ik een heel simpel dessert.  De vijgen insnijden en tegen elkaar aan in een ovenschaal zetten. Voorzichtig honing er overheen gieten en een klein beetje kaneel. Dan 15 minuten in de op 200 gr. voorverwarmde oven. Uit de oven nog wat honing er overheen en samen met een bolletje ijs op een bordje opdienen.  Verrukkelijk.

Then I made a very simple dessert. You put the incised figs together in an ovendish. Pour carefully honey over the figs and a tiny bit of cinnamon.  Put the dish 15 minutes in a preheated oven on 200 degrees.  Out of the oven you can pour a bit more honey over the figs and serve them on a small plate with a scoop of icecream. Delicious.Ik begon en eindig september weer met deze vriend.  Hij is jaren geleden vanuit een Frans kasteel hierheen gekomen en hangt nu weer aan de muur in de kamer, waar hij ons altijd toelacht, trouwens volgens mij is het een zij.  Het was niet mijn idee om hem in de tuin te zetten, het was een grapje van F.

I started and finish September with this friend again. Years ago he came to us from a French castle and is hanging on the wall of our drawing room, where he is always laughing at us, besides according to me it's a she.  It was not my idea to put him in the garden, it was a joke of my husband F.


vrijdag 25 september 2015

HERFST VAN BINNEN NAAR BUITEN - FALL INSIDE TO OUTSIDE
Vrijdagmiddag bloemen geplukt voor het weekend. Vorige week heb ik eindelijk de schoorsteenmantel onderhanden genomen, het eikenhout zag er nog uit zoals bij de vorige bewoners 30 jaar geleden, dus een likje verf was niet overbodig.  Vond het altijd een beetje eng om er aan te beginnen. De tegeltjes zijn crème-oker gemarmerd, dus veel te kiezen viel er niet, het werd crème van Annie Sloan en.......het is goed gelukt, ben er weer blij mee.   Na een aantal dagen uitharden, staat de spiegel weer en heb ik een schoorsteenstuk gemaakt, met druiven en een paar van de deze week geplukte peren, geeft het de sfeer van het najaar weer.Friday afternoon I cut flowers from the garden for the weekend.  Last week I painted at last the mantelpiece, the oak still looked exactly like 30 years ago, so a lick of paint was not superfluous. I always was a bit scary to start.  The tiles are creme ocher marbled, so there was not much to choose, it became creme Annie Sloan paint and it worked well, I am glad.  After curing some days, the mirror is back in place and I made this bouquet, decorated with grapes and some of the pears we picked this week to reflect the atmosphere of fall.


De zachtgele roos 'Peaudouce' die buiten nog uitbundig bloeit, de zachtoranje 'Westerland' waar nog veel knoppen in zitten en de tweekleurige 'Oranges and Lemons', die nog slechts met twee bloemen bloeide en die heb ik afgeplukt.   Dit aangevuld met chrysanten, Helianthus 'Lemon Queen' en wat bont Polygonum blad.The pale yellow rose 'Peaudouce' which is still blooming profusely outside, the pale orange 'Westerland' shows outside flowers and buds and the variegated 'Oranges and Lemon', there were only two flowers left and I cut them for the vase.  This I completed with Chrysanthemums, Helianthus 'Lemon Queen' and some variegated Polygonum foliage. 
Op de veranda staat een bak met druiven, die moeten wel naar binnen want onze huismerel is er ook dol op en dan blijft er voor ons niet veel over.

On the porch is a tray with grapes which I have to take inside because our house blackbird loves them too and then there is not much left for us.Hier zijn de Gieser Wildeman peren nog niet geplukt.

Here the Gieser Wildeman pears are not yet picked.
Met wat lampionnetjes en kastanjes ziet het er in elk geval vrolijk uit.

Anyway, with some lanterns and chestnuts it looks cheerful.
Nu we toch met zonnige kleuren bezig zijn, ga ik hier maar mee door. Buiten tegen het hek groeit en bloeit de Clematis tangutica bijna tot in de wolken.We are already in sunny colours this time, so I continue.  Outside against the fence Clematis tangutica is growing and blooming almost into the clouds.En zo begonnen Snarf en ik onze ochtend, het was een natte en buiige week met soms mooie wolkenluchten, wij genoten echter.And this is how Snarf and I started our morning, it was a wet and showery week with sometimes beautiful cloudy skies, however, we enjoyed.
Wij wensen jullie een mooi weekend!

We wish you a nice weekend!
donderdag 17 september 2015

HERFSTBLUES - AUTUMN BLUES


Wat een weer vandaag, regen, regen en nog eens regen. Je zou er de 'herfstblues' van krijgen, maar let op het duurt nog een paar dagen voordat de echte herfst begint. Om met dit slechte weer de 'herfstblues' tegen te gaan, omringen we onszelf maar met vrolijke dingen, zoals bloemen en een lekkere kop thee.  En ja, waarom eigenlijk geen blauwe bloemen, in de tuin zijn ze er immers nog.

In de kas bloeit de mannentrouw (Plumbago auriculata, syn. Plumbago capensis) nog met enkele bloemen.  Het is van oorsprong een Zuid-Afrikaanse groenblijvende klimplant met tot 4 meter lange twijgen. In de zomer kan de plant hier als kuipplant buitenstaan, maar wordt dan minder hoog. In de winter kun je hem overwinteren in koude kas, want temperaturen onder de -8 gr. C. zal de plant niet overleven.  Bij mij staat de mannentrouw met haar romantische hemelsblauwe bloemen zomer en winter in de kas en bloeit mondjesmaat omdat er vrij veel schaduw is. Hemelsblauw kan ik de kleur eigenlijk niet noemen, het is meer het uitgewassen blauw van een heiige hemel.
Waarom eigenlijk de naam mannentrouw.  Er gaan verschillende verhalen rond waarvan ik deze wel erg leuk vond: "omdat hij maar even bloeit, en daarna voor eeuwig blijft plakken".
Dat plakken duidt op de kleverige uitgebloeide bloemen, die aan iedereen blijven plakken die er tegenaan loopt.
Today it was one and all rain.  So bad, you would get the 'autumn blues', but beware it will take another few days before autumn begins.  To prevent 'autumn blues' with this bad weather, we surround ourselves with happy things like flowers and a nice cup of tea. And yes, why not blue flowers, after all in the garden they still are there. 

In the greenhouse the Plumbago auriculata, syn. Plumbago capensis (Cape leadwort) is still flowering with a few flowers.  Originally it is a South African evergreen climbing plant growing to 4 meters high.  We can have the plant in summer outside in a tub, but than it will only grow to about 1 meter. In winter you can keep this leadwort in a greenhouse, where it survives temperatures higher than -8 degr. C.  At my place the leadwort with her romantic sky blue flowers remains summer and winter in the greenhouse and only flowers scantily because of too much shade.  Actually I cannot say the colour is sky blue, it is more the washed blue of a hazy sky. 
The faded flowers are sticky. Als ik door het raam naar buiten kijk, zie ik dit, troosteloos. Hortensiabloemen hebben de kleur van de herfst al aangenomen.When I look outside through the window I see this, gloomy.  Hydrangea flowers have already adopted colours of autumn.

In de troosteloze tuin bloeit nog wel de Ceratostigma plumbaginoides, De foto's nam ik op een zonnig moment vorige week. Ze staan tegen de witte muur van de serre lekker in de luwte te bloeien.  Het is een rijtje planten, ooit begonnen met één plant en door de tijd uitgegroeid tot meer dan een meter lang. De Ceratostigma plumbaginoides, bij ons ook wel loodkruid genoemd, is van dezelfde familie als de hierboven beschreven Plumbago capensis. Dit loodkruid is echter meer winterhard, hoewel wat beschutting en een niet te natte plek, bijdragen om de winter te doorstaan.
Het is een langbloeiende plant, van juli tot in oktober, met diepblauwe bloemen. Ik vind het een prachtige bodembedekker voor de tuin.
In the wet and gloomy garden the Ceratostigma plumbaginoides is still flowering. I took the photos on a sunny moment last week.  They are flowering in the lee against the white wall of the conservatory. It is a row of plants, I started a long time ago with one plant and over the years grown to a small border of more than a meter.  The Ceratostigma plumbaginoides is of the same family as the above mentioned Plumbago capensis.  However, this leadwort is more hardy, although some shelter and a not too wet spot will contribute to endure winter.
It is a long flowering plant, from July to October, with deep blue flowers.  I think a beautiful groundcover for the garden.
Ondanks dat ik even naar buiten ging en naar de kas om wat van de blauwe bloemetjes te knippen, ziet het er zelfs binnen een beetje naargeestig uit, ik had beter voor oranje en geel kunnen kiezen. Gebruikte bloemen: Plumbago capensis, Ceratostigma plumbaginoides, Agapanthus bloemetjes, Helichrysum petiolare.
F. is vandaag ook thuis dus maak ik een kopje thee met slagroomsoesjes erbij, dat doet ons goed, haha, we worden alleen maar dikker.Despite I went outside and to the greenhouse to pick some of the blue flowers, it's even inside a bit gloomy, I had better chosen for orange and yellow flowers. 
F. is also home today so I make a nice cup of tea with cream puffs, .that make us feel good, haahaa, we are only growing fatter. 

In het booek Complete Gedichten van P.A. de Génestet vond ik nog een toepasselijk 'herfstblues' gedicht, en zowaar op internet nog een goede vertaling.

BOUTADE

O land van mest en mist, van vuilen, kouden regen,
Doorsijperd stukske grond, vol killen dauw en damp,
Vol vuns, onpeilbaar slijk en ondoorwaadbre wegen,
Vol jicht en parapluies, vol kiespijn en vol kramp!

O saaie brij-moeras, o erf van overschoenen,
Van kikkers, baggerlui, schoenlappers, moddergoôn,
Van eenden groot en klein, in allerlei fatsoenen,
Ontvang het najaarswee van uw verkouden zoon!

Uw kliemerig klimaat maakt mij het bloed in de aderen
Tot modder; 'k heb geen lied, geen honger, vreugd noch vreê.
Trek overschoenen aan, gewijde grond der Vaderen,
Gij - niet op mijn verzoek - overwoekerd aan de zee.

                                                                  november 1851In the book Complete poems of P.A. de Génestet I found a suitable 'autumn blues' poem, and sure enough on the internet I found a good translation.

BOUTADE

Oh land of filth and fog, of vile rain chill and stinging,
A sodden fetid plot of vapours dank and damp,
A vast expanse of mire and blocked roads clogged and clinging,
Brimful of gamps and gout, of toothache and of cramp!

Oh dreary mushy swamp, oh farmyard of galashes,
With marsh frogs, dredgers, cobblers, mud gods overrun,
With every shape and size of duck that therein splashes,
Receive this autumn dirge from your besnotted son!

To mud your claggy climate makes my blood set slowly;
Song, hunger, joy and peace are all withheld from me.
Pull your galashes on, ancestral ground most holy,
You - not at my request - once wrested from the sea.

                                                     (translation: John Irons)Snarf deed met die regen vanmiddag ook maar een dutje, natuurlijk op de beste plek in huis.

With all that rain today, Snarf had a good nap in the afternoon, of course at the best spot in the house.