vrijdag 30 januari 2015

TOCH NOG WINTER - STILL WINTER


Vanmorgen lag er hier in het westen ook eindelijk wat sneeuw, niet veel maar genoeg om mijn fototoestelletje maar weer eens mee te nemen. De laatste week was alles zo somber, saai en treurig dat ik zelfs geen zin meer had om te bloggen.  Het sprankje meer licht vanmorgen en de witte wereld gaf al  nieuwe energie, kom op voorjaar, ik zit inmiddels met smart op je te wachten.

In de tuin zie ik dat het sneeuwklokje 'Sam Arnott' in bloei komt.  Een stevig, geurend sneeuwklokje dat ik in februari 2008 kocht op de sneeuwklokjesboerderij van Josephine Dekker in Noord-Holland.

At last we had snow this morning in our western part of the country, not much but enough to take my camera with me on our morning walk.  The last ten days were so gloomy, boring and sad, that I even had no energy for blogging.  The white world and more light this morning gave already new courage, come on spring, I'm desperately waiting for you.

In the garden I see the first snowdrop 'Sam Arnott' coming in bloom.  A strong, fragrant snowdrop I bought on the snowdrop farm of Josephine Dekker in North-Holland in February 2008 on our visit with the gardenclub.Heerlijk is het, geen grijze luchten, geen wind ook wel eens fijn, de natuur is koel en fris en Snarf en ik genieten.It's a wonderful morning, no gray skies, no wind, also nice sometimes, nature is cool and crisp and Snarf and I enjoy. 

Weer terug doen we ons rondje tuin, een klein konijntje rent naar de composthoop, daar is hun hol........

Back home we have a walk in the garden, a little rabbit makes a homerun to the compostheap, I suppose there is their burrow.
Snarf staat klaar bij zijn collectie voetballen.  Deze heeft hij allemaal zelf gevonden in de bosjes of sloten als we 's morgens op pad zijn. En.....die moeten dan mee naar huis......

Snarf is ready for football. This collection footballs he found on our walks in the morning in ditches or shrubberies.  And......he always takes them home......


Ik vraag hem even te poseren naast zijn ballen. Hij doet het met tegenzin, ballen zijn om mee te spelen niet om mee te showen.

I ask him to pose with the balls for a picture, he does but reluctantly. Balls are to play with not for show.


Weer binnen ga ik even naar boven op zoek naar een boek in mijn zoveelste boekenhoek.  Hier bewaar ik ook een aantal van mijn schatten, wij hebben een huis vol herinneringen. Mijn moeder's eerste merklap, gemaakt toen ze 11 jaar was en daaronder, haar eerste creatieve werkstukje gemaakt met stofjes en geborduurd toen ze 12 was. De lijstjes zijn door mijn vader gemaakt, herkenbaar aan de hangertjes die er altijd bovenuit steken.  Schaatsen van mijn grootvader en overgrootvader.
Foto's van vrienden en familieleden. Maar een volgende keer hier misschien meer over.

Inside I go upstairs looking for a book in one of our many bookcorners.  Here I also keep some of my treasures, we have a house full of memories.  My mother's first sampler, made when she was 11 years old and below her first creative piece of work made with fabrics and embroidered. The frames are made by my father, recognizable by the hangers which are always above the frame.  Skates of my grandfather and great grandfather. Old and new pictures of friends and family. But a next time more about this. 
Mijn eerste klompjes, meer dan 65 jaar oud.

My first wooden shoes, more than 65 years old.


En daar ligt het boek op mijn oude schommelstoel. Het is De Stad der Blinden van José Saramago, een meesterlijk boek geschreven door een Portugees die in 1998 de Nobelprijs voor de Literatuur won. Of zal ik Butcher's Crossing ook maar mee naar beneden nemen, ook zo'n geweldig boek geschreven door John Williams.  Of Extreem luid & Ongelooflijk dichtbij van Jonathan Safran Foer, o help, er is zoveel moois te lezen en te herlezen.  Je begrijpt dit zijn allemaal favoriete boeken.

And there's the book on my old rocking chair.  It is Ensaio sobre a Cegueira (Blindness) by José Saramago, a masterpiece written by a Portuguese who won the Nobelprice for Literature in 1998. Or shall I take downstairs Butcher's Crossing too, also a great book written by John Williams.  Or Extremely Loud & Incredibly Close by Jonathan Safran Foer, help there are so many beautiful books to read and reread. You understand these are all favorites of mine.

"If you have a garden and a library
you have everything you need."
                                                                    
                                                                         - Cicero -


woensdag 21 januari 2015

HET EERSTE VOORJAARSTEKEN - FIRST SIGN OF SPRING


Nog hartelijk dank voor alle leuke reacties over onze tuinclub, heb zelf geen energie meer gehad om maar ergens op te reageren, want zondag lag ik plotseling plat met een flinke griep. Nu, woensdag, zit ik enigszins bevend achter de computer om mijn tuinfoto's van vorige week te laten zien.  Ik hou het maar kort deze keer.

First I want to thank you for all the lovely comments I got on my last post about our garden club, after that time I had no energy to respond or comment, for Sunday I lay suddenly flat with the flu. Now, Wednesday, I am somewhat shaking behind the computer to show my garden pictures of last week.  I keep it short this time.Dit was een verrassing toen ik een rondje tuin deed,  nog geen bloeiende sneeuwklokjes maar wel enkele crocusjes.

This was a surprise when I was in the garden, no flowering snowdrops but some crocusses.Saaie boel als je zo rond kijkt, je moet planten nu echt van dichtbij bekijken om iets moois te zien.Boring if you look around,  you should really take a close look at plants to see some winter beauty.Snarf brengt tenminste wat leven in de brouwerij.

At least Snarf brings liven.


Gelukkig hebben we nog mooie groenblijvende bodembedekkers zoals de Vinca minor.

Fortunately we still have evergreen groundcovers as Vinca minor.


En rode bessen van de Aucuba.

And the Aucuba with red berries.


En varens.......  /    And ferns.....


Het prachtige blad van de Cyclamen hederafolium.

The beautiful foliage of the Cyclamen hederafolium.


Die vervelende Italiaanse aronskelken (gedragen zich als onkruid).

Those nasty Arum italicum which behaves like weeds.


Nog veel meer verschillende varens die de winter groen doorbrengen, ik weet echter zo niet al de namen op te noemen.  Deze varens zijn me echter dierbaar omdat ik ze heeeel lang geleden kreeg van mijn jongste dochter toen ze in de schoolvakantie op de bloemenveiling werkte.


I have many different ferns which remain green in winter, however, I cannot remember the names at once. These ferns are very dear to me because I got them from my youngest daughter a very long time ago when she worked during school holidays at the flower auction. 
 De vurige kleur van Hamamellis 'Jelena' lichtte prachtig op toen er een straaltje zon door het wolkendek verscheen, hier worden we vrolijk van.

The fiery colour of Hamamellis 'Jelena'  lit beautifully when a ray of sun appeared through the clouds, this makes me happy. En deze jongen maakt me nog blijer, maar momenteel is hij niet zo blij met mij, zij is namelijk niet vooruit te branden.  Maar het komt goed Snarf.

And this boy makes me even more happy, but at this moment he is not so happy with me, as he can't get her moving.    Don't worry Snarf all will be well soon. donderdag 15 januari 2015

THE LEPRECHAUNS - THE LADIES OF THE GARDEN CLUBJanuari is de maand van een nieuw begin, zo ook voor onze tuinclub. Gisteren kwamen er 17 van de 20 tuindames bij elkaar om plannen te smeden voor een nieuw tuinjaar.  De bijeenkomst was dit keer bij mij thuis.  We begonnen met koffie of thee en taart,  daarna werden de uitstapjes van vorig jaar doorgenomen, de financiën, regeling van vervoer, en vooral nieuwe ideeën voor het komende seizoen.  Na afloop werd het glas geheven op 2015 en waren er tal van lekkere hapjes meegebracht door de dames.


January is the month of a new start, also for our garden club.  Yesterday 17 of 20 garden ladies came together to make plans for a new gardening year.  This time the meeting was at my home.  We started with coffee or tea and of course cakes, then we had a review of last year's trips, our financial status, transport arrangements, and especially new ideas for the coming garden season.  At the end the glass was levied on 2015 and there were plenty of delicious snacks brought by the ladies.Laat ik onze tuinclub eens voorstellen.  Wij zijn een groep van 20 tuindames die al meer dan 23 jaar elke tweede woensdag van de maand bij elkaar komen, om elkaars en andermans tuinen te bekijken en te bespreken. De dame in het midden, tweede van rechts heeft de tuinclub opgericht op 9 oktober 1991 en we zijn nog steeds met dezelfde mensen bij elkaar.  Helaas zijn er door de jaren heen enkele leden overleden, daarom zijn er nieuwe dames geïntroduceerd die zich ook weer thuis voelen bij onze club.

De naam van onze club is 'Leprechauns',  vaak een struikelblok bij het maken van afspraken. Ons oudste tuinclublid, die inmiddels niet meer leeft, heeft deze naam verzonnen en wij stemden er indertijd allemaal mee in, we vonden het wel een deftige, interessante naam, haha, klinkt toch wat chiquer dan gewoon 'tuinkabouters', want dat zijn we eigenlijk.
Een Leprechaun is een kabouter uit de Ierse folklore. Oorspronkelijk waren de leprechauns goede vrienden van de mens en waren ze behulpzaam. Wegens hun plagerige aard werden ze door de Gelics verdreven. Leprechauns zijn solitaire wezens, doen niemand pijn en leven in harmonie op rustige plaatsen met veel natuur, zoals een bos.  Er gaan talloze verschillende verhalen over de leprechauns rond, het is maar net wat je wil geloven.


Let me introduce our garden club.  We are a group of 20 garden ladies who come together every second Wednesday of the month and that already more than 23 years long, to view and discuss each other and other's peoples gardens. The lady in the middle, second of the right was the founder of our garden club on October 9th, 1991, and we still are together with the same people.  So sad, some members deceased over the years, therefore new ladies had to be introduced and they also feel at home at our club. 

The name of our club is 'Leprechauns', they often stumble upon when making appointments. Our oldest garden club member, which has passed away already, invented this name and at that time we all agreed, we thought it a dignified and interesting name, haha, sounds more posh than just garden gnomes, for that's what we are.
A leprechaun is a gnome from Irish folklore. Originally leprechauns are a mischievous and intelligent folk, generally harmless to the general population, although they are known to play the odd trick on farmers and local population of villages and towns. They are solitary creatures and live on quiet places with lots of nature, like a wood. There are many different stories about the leprechauns, it is just what you want to beleive.


Snarf vond het aanvankelijk wel spannend, zoveel dames op bezoek, dat betekent voor hem spelen.
Speelgoed werd door hem tevoorschijn gehaald en voor de voeten gelegd, zonder resultaat. De dames hadden het te druk met elkaar. Zucht, dan ga ik er maar bij liggen en houd ze in de gaten.


At first Snarf thought it very exciting, so many ladies in the house, that means playing.
Toys were brought out by him and laid at the feet, without result. The ladies were too busy talking to each other. Sigh......, then I just lay down and keep an eye on them.
De twee dames die vorig en dit jaar de uitstapjes organiseren, vriendin M. en ik op het keukentrapje.


The two organizing ladies of last and this year, friend M. and me on the kitchen steps.


Op de foto's zien ze er nog wat timide uit, maar geloof maar dat er heel wat werd gekakeld. Haha, we staan er om bekend.

On the pictures they still look a bit timid, but beleive me there was a lot of chatter, yes we are known for that.


Behalve de Primula's, kwamen alle bloemen uit de tuin. Nu er niet zo veel is, vulde ik kleine Marokkaanse theeglaasjes met wat Cyclaampjes en Viburnum tinus.

Apart from the Primulas, all flowers came from the garden. Now there is not that much, I filled small Moroccan tea glasses with Cyclamen and Viburnum tinus.Hier loopt het formele gedeelte op een eind. Nog een foto en ik ga de wijnglazen vullen. Er komen meer hapjes op tafel en Snarf raakt in zijn element.  Als de dames vertrekken, heeft hij er een grote bende van gemaakt, servetten liggen versnipperd op het vloerkleed. Menigeen heeft zijn tas al veilig moeten stellen, want hij is o zo nieuwsgierig.  Van foto's maken is het niet meer gekomen, ik kan niet zoals vele vrouwen meerdere dingen tegelijk. Ik vergeet het dan gewoon, jammer want dan zijn juist de leukste opnames te maken.

The formal part of the meeting comes to an end. One more photo and I shall fill the wine glasses. More snacks are put on the table and Snarf is in his element. When the ladies are leaving, he has made a big mess, napkins are shredded to little pieces on the carpet. Bags are safely put away, Snarf is too curious, haha.  A shame I made no more pictures, but I'm different from other women, I cannot do more than one thing at a time. Bij vertrek kwam één van ons vast te zitten in de modder van de berm, je had het moeten zien, plankje achter het wiel en drie tuindames duwden de auto weer op de weg.


On departure one of us came stuck in the mud of the soft shoulder, you should have seen that, shelf behind the wheel and three garden ladies pushed the car on the road again.
Nu kunnen we onze plannen voor het nieuwe tuinclub jaar uit gaan werken, we hebben er zin in.

Now we are looking forward to start working out our new plans for the new garden club year, so exciting.

zaterdag 10 januari 2015

´THE GARDENER´S GARDEN´ IS BINNEN VANDAAG. - ´THE GARDENER´S GARDEN´ IS INSIDE TODAY.Wat een verschrikkelijk weer vandaag, storm en regen, was totaal niet in de stemming voor een blogje schrijven en wilde het liefst diep in een stoel met een boek voor de kachel kruipen.  Maar Snarf lokte me naar buiten, dus we deden even een rondje tuin. Wie weet bloeit er iets, nee dus, de Helleborussen vertonen al wat kleur, maar de bloemen gaan nog niet open, sneeuwklokje laten al wel witte puntjes zien, dat duurt niet lang meer. Ook vele knoppen van de Camellia's staan op springen en dan zie ik de bloeiende takken van de Hamamellis 'Jelena', heel mooi, maar het stortregent inmiddels en ik ren naar de kas.  Zelfs Snarf trekt zich terug naar zijn kussen voor de kachel.
In de kas is altijd iets te rommelen, maar het regent zo hard dat het op diverse plaatsen lekt. Ga toch maar even mijn fototoestel halen, maar ook dat valt tegen. Het is midden op de dag en zo donker dat de meeste foto's zonder flits mislukken.


Horrible weather with rain and storm today, was not  in the mood at all for writing or photographing and preferred curling up in a chair in front of the stove with a book. But Snarf lured me out, so we did a round in the garden.  Who knows something blooms, nope, the Hellebores show some colour but flowers have not yet opened, snowdrops show white tips, it will not take long. Also many buds of the Camellias are almost bursting and then I see the flowering branches of the Hamamellis 'Jelena', very nice, but in the meantime it's raining cats and dogs again and I run into the greenhouse. Even Snarf has retreated to his doggy bed in front of the fire inside. In the greenhouse is always something to mess and fumble, but on several spots it's leaking. Nevertheless I go into the house to fetch my camera, but this is disappointing.  At the middle of the day it's too dark to make pictures without flash, so most of them failed. In de kas staan wat Cyclamen, die zich uitgezaaid hadden en ik in potten in de kas heb gezet, die bloeien nu, dat is wel leuk.

In the greenhouse are some selfsown Cyclamen which I put in pots before winter, they are flowering now, that looks pretty.Maar niet deze Cyclaam, ik kocht hem afgelopen week voor 1 Euro in de Plantenhal bij ons in de buurt. Ik ging er alleen maar even heen om een paar zakken potgrond te kopen en kwam natuurlijk weer met enkele plantjes thuis. Eerlijk gezegd hou ik niet zo van die witte streepjes, maar ik vond hem wel leuk als extra in de kas.  Nu deed ik een verrassende ontdekking: als je je neus er in stopt, geuren de bloemen heerlijk. Heb ook even aan de andere (tuin)cyclamen in de kas geroken, maar nee die geuren niet.


But not this Cyclamen, I bought this one last week in the Plantenhal in our neighbourhood for only 1 Euro. I only went to this garden store for a few bags of potting soil and of course came home with some plants.  Honestly speaking I'm not fond of the white stripes, but it was pretty enough as an addition to the greenhouse.  Now I just did a surprising discovery: when you are sniffing the plant, the flowers smell lovely. So I was also nosing my other (garden)Cyclamens, but no those have no fragrance at all.

Nog een nieuwe aanwinst, een prachtig groenachtig roosje in pot, ook voor 1 Euro. Je vraagt je wellicht af waarom ik zoiets koop.  Ten eerste zet ik geen roos in een pot binnen, dan weet je van te voren dat de roos geen lang leven beschoren is. Ten tweede een roos zonder naam koop ik normaal gesproken nooit.  Dit is een experiment.  Ik heb het roosje onmiddellijk een grotere pot gegeven en in de kas gezet, daar is het niet warm en heeft het de meeste overlevingskans.  In het voorjaar zet ik haar in de volle grond, maar wel in de kas, natuurlijk met bemesting. Ben heel benieuwd of het wat wordt. In de kas staan nog twee rozen, die het beter binnen dan buiten doen, nl. Schwarze Madonna and Black Baccara, ze doen het beiden uitstekend.

Another catch, a beautiful greenish rose in pot, also 1 Euro.  You wonder perhaps why I buy something like that.  Firstly I never put a rose in pot in the house, you know beforehand the rose will be short-lived. Secondly I never buy a nameless rose.  This is an experiment. I immediately gave it a bigger pot and put it in the greenhouse, there it´s not warm and the best chance for survival. In spring I put her in the open ground of the greenhouse with fertilizer. I am curious whether she will grow.  In the greenhouse I have two more roses, which are growing better inside than outside, viz. ´Schwarze Madonna´ and ´Black Baccara´, they are doing very well.Jasmijn (Jasminum polyanthum)
Clematis cirrhosa ´Freckles´
Ik ga naar binnen waar in de serre ook nog wat bollen in pot en op glas staan en een paar zaaisels, waarvan de rucola kers al op komt.

Inside in the conservatory I have some promising  bulbs in pots and glasses and my first sowings, of which the rocket is already visible.
Van onze buurman kregen we voor het nieuwe jaar deze flinke Phalaenopsis. Our neighbour gave us this Phalaenopsis for the new year.´The Gardener´s Garden´ is met recht binnen vandaag!

´The Gardener´s Garden´ is indeed inside today!