woensdag 29 oktober 2014

HERFST en KRANSEN - AUTUMN and WREATHSOndanks dat het vanmorgen druilerig is en gisteren lang mistig, hebben we toch weer een paar prachtige dagen achter de rug. Maandag was buitengewoon mooi. Ik opende de deur ´s morgens om 7.30 uur en het leek wel lente, de temperatuur (13 gr.C.), de vogels kwetterden,  en dan het licht, wat een zegen dat de tijd weer een uur teruggezet is.

De paar herfstdagen van vorige week zijn al weer vergeten, het was slechts een incident......., weg met de sop- en poetsdoeken, we gaan weer naar buiten.

Tijdens mijn wandeling met Snarf zag ik weer van alles om me heen gebeuren, maar ik had geen camera bij me. Het leukste waren de vogels. Achter het riet hoorde ik een enorm lawaai in het water, het leek wel een grote groep schoolkinderen kakelend en rondplassend in een zwembad, het waren echter een hele school aalscholvers, duikend en weer boven komend al of niet met vis, en dan met elkaar vechten. Ik kijk, ze gaan onveerstoorbaar door totdat ze in één ruk allemaal tegelijk opvliegen, als sigaren met vleugels, een machtig gezicht.  Na een paar honderd meter dalen ze weer neer op het water en begint het gekrakeel opnieuw.

Weer thuis doen we zoals gewoonlijk een rondje tuin, nadat ik mijn camera gepakt heb.
Omdat ik tussendoor de laatste weken ook nog wat herfstkransen heb gemaakt van mijn hortensia's, rozenbottels en sedums, laat ik hier het verval van de tuin en vooral de hortensia's zien.


Even though we have a drizzly morning now and yesterday it was foggy till the afternoon, we had some beautiful days.  Monday was extra-ordinary nice. I opened the door at 7.30 in the morning and it was like spring, temperature of 13 degr. C., twittering birds, and then the light, what a blessing the time has gone back for an hour. 

The few real autumn days of last week are forgotten, it was just an incident......, away with the soapy water and cleaning cloths, we go out again.

During my walk with Snarf I saw lots of things happen around us, but I left my camera home.  The birds were most fun. Behind the reed I heard a tremendous noise in the water, it was like a school of children cackling and splashing around in a swimming pool, however, it was a school of great commorants, diving and coming up again with or without fish, and then teasing and fighting.
I watched, they were undisturbed until they all fly up at once in one go, they looked like cigars with wings, a mighty sight. After a few hundred meters they descended again on the water and the squabbling began again.

Home again, we have as usual a stroll in the garden, now with camera and I shall show you the decay  of the garden, especially the Hydrangeas.  Between times I made the last few weeks some autumn wreaths of Hydrangeas, rosehips and Sedums which I show you below too. Soms vormen zich nog nieuwe bloemen, zoals bij deze Hydrangea 'Hayes Starburst'

There are still some new flowers, like this Hydrangea 'Hayes Starburst

De eerste krans maakte ik voor aan de deur bij mijn moeder.

First wreath I made for my mother on her door.


Hydrangea arb. 'Annabel' toont nog een late bloem in het midden.

Hydrangea arb. 'Annabel' shows a late flower in the centre.


Deze Hosta bloem is ook in de war door het weer.

This Hosta flower is confused by the weather.Ik verwerkte rozenbottels, Sedum, Hortensia en Clematis zaadpluizen in deze krans op de eettafel.


I used rosehips, Sedum, Hydrangea and silky sead hairs of Clematis in this wreath on the dinner table.

Sommige Hortensia's hebben nog wat kleur......

Some Hydrangeas still have some colour.......


Andere zijn totaal verdord door weer en wind......

Others are totally withered by wind and weather......


Nog een krans om het windlicht wat op de oude hangoor tafel in de woonkamer staat.


Another wreath around the wind light on the old table in our living room.


Het is nog lekker weer maar het verval is er, de natuur is onverdroten op weg naar de winter, de tijd van rust om nieuwe kracht op te doen voor een nieuw begin in het voorjaar.


It is still nice weather but the decay is visible, nature is relentlessly headed for winter, time of rest to get new strength for a revival in spring.
Van de restjes afgeknipte Annabel hortensia flanste ik nog een stukje in elkaar voor de kas.


From  leftovers of clipped Hydrangea 'Annabel' I fabricated a table decoration for the greenhouse table.


Zo de koek is weer op voor vandaag en ik ga snel verder met mijn vele andere bezigheden, o waren mijn dagen maar wat langer, ik kom zwaar tijd tekort.

That's it for today, I quickly continue with my many other activities, o, I wanted to be my days a bit longer, I have a severely shortage of time. 


vrijdag 24 oktober 2014

VAN ZOMER NAAR WINTER SETTING - FROM SUMMER TO WINTER SETTING

Doordat het zo lang zomers was, liet ik binnen de boel de boel en bracht ik zoveel mogelijk buiten door.  Nu heeft deze week het herfstweer rap toegeslagen met regen en wind, dus staan de tuinveranderingen op een laag pitje (we hebben tot het voorjaar de tijd). Ondertussen zit ik niet stil en ben binnen aan de slag gegaan.  Een aantal van onze vele boekenkasten leeggehaald, schoongemaakt en gesorteerd en de serre schoongemaakt.  De houtkachel brandt al een paar avonden en ik heb wat 'warme' veranderingen in het interieur aangebracht.

De eerste foto's zijn nog van de zomer setting die ik 6 oktober maakte. Dit is onze luie leesplek in de serre, vooral op zondag vertoeven we hier vaak.


Because of the long summer, I left inside everything for what it was and spent as much time as possible outside in the garden.  At last, this week autumn weather with storm and rain struck us all of a sudden, so the garden job is at the backburner (we have time till spring).  In the meantime I'm not sleeping and went to clean inside.  The bookcases needed to be emptied, cleaned and books sorted, the conservatory needed desparately to be cleaned. The woodburner is already on for a couple of nights and I made some 'warm'  changes to the interior.

First pictures are still in summer setting and taken on October 6th.  This is our lazy reading spot in the conservatory, especially on Sundays we often linger here. 


Met thee, wat biscuitjes, en een mooi boek is het hier heerlijk toeven op de oude beddensprei die mijn oma nog heeft gehaakt.


With tea, some biscuits and a nice book it's a lovely place on the old bedspread my grandmother crocheted a very long time ago. 


En ja, wie ben ik zonder bloemen......  -  Who am I without flowers........
Er zijn altijd overal bloemen  -  There are always flowers everywhere.Vandaag regen en nog eens regen, ik heb iets lekkers in een kastje staan........
Oudste dochter kwam vorig weekend bij ons eten en bracht iets mee uit een luxe pâtisserie in Amsterdam. 


Today rain and more rain, I know I have a treat in a cupboard.......
Eldest daughter came to dinner last weekend and brought me something from a luxury patisserie in Amsterdam.


Het is een kastanje in een marsepeinen bolster. Ik wilde hem nog een tijdje bewaren maar met dit nare weer is het verleidelijk om er aan te beginnen maar eerst heb ik gisteren de serre schoongemaakt, al die ramen......, daarna het leuke werk, de winteraankleding en nu even lekker warm op mijn 'bont' plaid met een kopje thee en... de kastanje. Welk boek zal ik er eens bij pakken, het wordt Nop's trials, één van mijn favoriete border collie en schapen boeken, dat ik al twee keer heb gelezen.  


 It is a chestnut in a marzipan shell.  I wanted to keep him for a while but with this awful weather it is very tempting to taste but first the conservatory needed to be cleaned yesterday, all those windows......, then the fun part, the winter setting and after that I am now ready for a cup of tea on my fur throw with...the chestnut.  What book shall I take, it will be Nop's trials, one of my favourite border collie and sheep books which I've read already twice.

 En dan de bloemen. Een vintage vaas van de vliering bij mijn moeder met Miscanthus grassen, gele Chrysanthen (overgehouden) en een roos 'Pat Austin', allemaal weer uit de tuin.


And then the flowers.  A vintage vase from the attick of my mother with Miscanthus grass, yellow Chrysanthemums (overwintered in the garden) and a rose 'Pat Austin',  all from own garden.


maandag 20 oktober 2014

CHAOS IN DE TUIN - CHAOS IN THE GARDEN

Het was een perfecte zaterdag om eens drastisch te keer te gaan in de tuin.  Zoals ik al eerder schreef, gaan we een gedeelte van de tuin veranderen, de grootste helft van het middenstuk van de benedentuin gaat er uit en wordt gazon, of beter gezegd een gewoon grasveld. Het is niet alleen werkbesparend maar de tuin zal ook wat ruimtelijker ogen. F. knipte de hoge oude rozen af en spitte ze uit de grond met een grote kluit, dat viel niet mee maar is wel gelukt.  Ik maakte nieuwe plantgaten in de border en zette ze er weer in. Nu maar hopen dat ze aanslaan, zo niet dan heb ik stekken in de kas. Sommigen beginnen al te wortelen.


Saturday was a perfect day to go into the garden and make a start with the changes mentioned before. About half of the middle part of the lower garden will be removed and changed into lawn. It is not only labor-saving but the garden will look more spaceous too.  F. cut the high old roses and dug them out of the soil, that was not easy but he managed.  I made new plantholes in the border and put the roses into the soil again. Now I keep my fingers crossed they will have a new start next spring, if not I have cuttings in my greenhouse, some have already roots.


Mijn harige vriend wilde die put nog iets verder uitdiepen en er in gaan liggen, ik kon nog net voorkomen dat het een grondhond werd.


My furry friend wanted to deepen the hole some more and lie in there, I could just avoid him to be a ground dog.


Ondanks zijn vele speelgoed keek hij behoorlijk chagrijnig dat hij zijn zin niet kreeg.

Despite his many toys he looked quite grumpy that he did not get his way.


Buxus haagjes er uit - Box hedges out.


Enkele verplantte rozen, de takken worden nog verder ingekort maar zo kon ik ze gemakkelijker dragen.

Some transplanted roses, the branches will be reduced further, but in this way I could carry them easier to the right spot. 


Zondagmorgen na terugkomst met Snarf eerst een rondje tuin waar me het loodkruid opvalt, Ceratostigma plumbagoides.  Door de zachte winter begon deze vroeger dan ooit te bloeien en gaat onverminderd door tot op de dag van vandaag.  Het is niet zo'n erg winterharde plant, maar op een beschutte plek tegen de serremuur gaat het al jaren goed.

Sundaymorning after our walk with Snarf,  first a stroll around the garden where the leadwort, Ceratostigma plumbagoides, is striking. Due to our last mild winter this little shrub was blooming earlier than ever and continues undiminished until the present day. It is not very hardy, but on this sheltered spot against the conservatory wall it goes well for years.


En dan zondag om 9.00 uur aan het ontbijt. F. heeft de tafel gedekt op de veranda, is dat niet bijzonder op 19 oktober, heerlijk.  We profiteren nog even van de wellicht één van de laatste warme dagen van het jaar.  Volgens mij ben ik nog nooit eerder na half oktober in korte mouwtjes om 8.00 uur op stap geweest.


And then breakfast at 9.00. F. has laid the table on the porch, is that not special on October 19th, lovely. We enjoy one of the last warm days of the year. As far as I know I was never out before in short sleeves after mid-October at 8 o'clock in the morning.


vrijdag 17 oktober 2014

ZONSOPGANG AAN "DE ROTTE" - SUNRISE ON THE RIVERSoms denk ik wel eens, is dit niet méér van hetzelfde. Verveel ik mijn lezers niet met mijn eindeloos geouwehoer over tuinen en planten, bloemen, beleving van de natuur, mijn border collie en het mooiste, de glorie van de vroege ochtend?
Ik kan me voorstellen dat niet iedereen op mijn gezwam zit te wachten, maar dan denk ik......ik doe het voor mezelf .......... Voor mij is elke morgen weer een nieuw begin, weer of geen weer en ik voel me bevoorrecht dat ik hiervan mag en kan genieten.

 Als ik 's morgens alleen met Snarf op de dijk langs de Rotte loop met slechts het geluid van vogels, de zon op zie komen, de geur van groen in al zijn stadia, soms nevel of dichte mist, of geteisterd wordt door striemende regen en storm, flinke golven of een spiegelend wateroppervlak, geniet ik telkens weer, dit is leven......en ik krijg hier nooit genoeg van. 
Sometimes I think, is this not more of the same.  Am I not boring my readers with endless chatting about gardens and plants, flowers, perception of nature, my border collie Snarf and most beautiful: the glory of the early morning? 
I can imagine not everybody is waiting for my small talk, but then I think......I do it for myself..... For me every morning is a new start, rain or shine and I feel privileged that I can enjoy this fully.

When I am walking on the dike along the Rotte early in the morning, alone with Snarf, with only the sound of birds, see the sunrise, the scent of green in all its stages, sometimes haze or fog, or am afflicted by pouring rain and storm, watching big waves or a reflective water surface, I enjoy again and again, this is life....and I never get bored.Langzaam wordt het lichter en lichter.


Slowly it becomes lighter and brighter.Hij heeft alleen maar oog voor zijn bal  / He only has eyes for his ball.


De rust wordt verstoord door de lawaaierig, overvliegende ganzen.

Rest is disturbed by the noisy, flying geese.


De bladeren vlammen nog even als opkomende zonnetjes, zij zullen weldra vallen en tot stof vergaan.

The leaves show colours of rising little suns, they will fall soon and turn to dust.De ezels hebben hun stal verlaten en zijn aan het ontbijten.


Donkeys have left their stable for breakfast.


Zijn ze niet prachtig met hun zachte, lange opstaande oren?


Don´t they look cute with their soft long ears?


En hij wil alleen maar actie........, weg met die camera, weg bij die stomme ezels. Eén van de vele vorige keren gooide hij de bal voor de neus van een grazende ezel en wachtte af, er gebeurde echter niets, de ezel at onverstoorbaar door.  Toen gaf Snarf zelf snel met zijn neus een duw tegen de bal zodat hij tegen de neus van de ezel kwam en wachtte weer.  De ezel deed niets, stom beest dus volgens Snarf.

And he only wants action,  away with that camera, away from those dumb donkeys.  One of the many times we were here before, he threw the ball in front of a grazing donkey and waited, however, nothing happened, the donkey ate unperturbed. Then Snarf  gave a quick push to the ball with his nose, so the ball touched the nose of the donkey and waited again.  The donkey did nothing and grazed on.  Conclusion of Snarf:  they are really dumb asses.Thuisgekomen maak ik nog even een foto van de Cimifuga die ik vorige week ook als laatste foto op de blog zette.  In een week tijd beginnen de knoppen in bloemen te veranderen.

Back home again I take a picture of the Cimicifuga, also as a final picture on my post of last week.
In a week time buds are changing into flowers.


Wish you all a very nice weekend!