woensdag 28 mei 2014

WE ZIJN WEER THUIS - WE ARE BACK HOME AGAIN
Flora omringd door Guirlande d´Amour / Flora surrounded by Guirlande d´Amour

Na een drukke eerste periode van het jaar, konden we er dan eindelijk een paar weken tussen uit en voor de vijfde achtereenvolgende keer werd het de overkant van de Noordzee:  Engeland. Wel kiezen we altijd voor een ander gebied, dit keer werd het Yorkshire, de `dales` en de ´moors´. We hebben er samen met Snarf weer van genoten en binnenkort zal ik iets laten zien van de vele tuinen die we bezochten en de wandelingen die we maakten.
Toen we afgelopen weekend thuiskwamen, vertoonde mijn computer kuren en die is nu tijdelijk bij de reparateur.  Vanavond heeft F. even een oude computer geïnstalleerd ter bestrijding van afkickverschijnselen van mijn verslaving.
De tuin was door de regen én het mooie weer veranderd in een ware wildernis en........de konijnen huppelen nog vrolijk rond. Erger dan de konijnen zijn de slakken momenteel, ik heb al honderden van die vieze kleverige weekdiertjes van mijn planten geplukt, vooral de potten met dahlia´s hebben er van te lijden gehad.
Nu het gras weer is gemaaid, ziet het er al een stuk beter uit en maakte ik maandag een begin met het knippen van alle buxushaagjes, bollen en piramiden. Dat duurde niet lang want gisteren regende het hevig en langdurig, dus het schiet nog niet op.  Maar de rozen bloeien al vroeg uitbundig, komt waarschijnlijk mede doordat ik ze maar gedeeltelijk heb gesnoeid dit voorjaar, ze liepen zo vroeg uit en ik had te veel andere dingen die voorgingen.


Roseraie de l´Hay

After a very busy first period of the year, at last we could go on holidays for a few weeks. For the fifth time after another we crossed the Northsea to England.  We always visit another part of the UK and this time we went to Yorkshire, the dales and the moors.  Together with Snarf we enjoyed our days and shortly I shall show you something of the many gardens we visited and the lovely country walks we made.
When we came back home in the weekend, my computer showed cures which is now temporarily in repair.  Tonight F. installed an old computer to combat withdrawal symptoms of my addiction.
By rain and warm weather in the meantime the garden had changed into a real wilderness and.... the rabbits still hopping merrily round. Worse than rabbits are now the slugs, I picked already hundreds of those filthy sticky pulpy animals of my plants, especially the pots with dahlias have been suffering. Now the grass is mowed again, it looks already much better and Monday I started cutting box hedges, spheres and pyramids. Not for long for yesterday we had long and heavy rain, so I have not made much progress.  But the roses are flowering early and exuberant, probably also by bad pruning this spring, there were so many offshoots early in the year and I had at that time so many other priority things to do than gardening.
Clematis Princess Diana
Ellen


Heathcliff


Madame Legras de St. Germain


Pat Austin
Lavender Dream


Rhapsody in Blue


La Ville de Bruxelles


Sambucus nigra ´Black Lace´  (rode vlier)

Ferdinand Pichard


En nu stop ik er even mee en ga snel eens bij mijn mede huis- en tuinbloggers kijken wat ze de afgelopen weken (in de tuin) uitgespookt hebben.

And now I stop for a moment to go and see what my fellow home and garden bloggers have been doing (in the garden) the last few weeks.


maandag 5 mei 2014

EEN SCHATTIGE MAAR SCHRIKBARENDE ONTDEKKING IN DE TUIN - A CUTE BUT ALARMING DISCOVERY IN THE GARDEN.Het is mei en dat is goed te zien in de tuin, in april hadden de bollen en voorjaarsheesters nog de overhand maar nu nemen de koekoeksbloemen, akeleien, judaspenningen en geraniumsoorten het stokje over. Ook staan er al verscheidene rozen in  bloei, vroeger dan ooit.


It´s May and fthat´s clearly visible in the garden, in April bulbs and spring shrubs dominated the garden but now campions, columbines, honesty and geranium species take the baton. Several roses are already blooming, earlier than ever.


De buxusbollen en hagen zijn aan hun knipbeurt toe, maar moeten nog even wachten, ik heb zo veel te doen niet alleen in de tuin maar ook daarbuiten.

Boxwood need their annual clipping, but they have to wait another few weeks, there is so much to do also many other things than gardening.


De Primula pulverulenta begint ook te bloeien en doet het uitstekend in het moerassige gedeelte.  Ze combineert prachtig met hosta´s en varens.   Als je goed kijkt, zie je bijna op alle foto´s ongerechtigheden aan het blad en soms ook de bloemen.  Hoogstwaarschijnlijk door de ongebruikelijk zachte winter voor ons klimaat, hebben we een explosie van ongedierte, lees insecten, slakken en nog meer.......

The Primula pulverulenta is also showing her first flowers and is growing excellent in the boggy part of the garden. These Primulas are a good combination with hostas and ferns. If you look closely, all pictures show inequities to the foliage and sometimes even the flowers.  Most probably this is due to for our climate unusual mild winter. We have an explosion of pests, read insects, slugs, snails and more.......

Wist U dat de bloemen van de akeleien een heerlijk hapje voor konijntjes zijn?
Al enige tijd begreep ik niet waarom van verschillende soorten planten de toppen afgegeten waren, eerst gaf ik de schuld aan de buur kippen die hier hun tweede thuis hebben. Maar op een ochtend zag ik er één, een konijn, een week later vond ik een dood konijn en weer een tijdje later twee konijntjes heerlijk knabbelend in het gras genietend van de ochtendzon. En Snarf vindt het wel gezellig.


Did you know that columbine flowers are a delicious snack for bunnies?
For some time I did not understand why the tops of several plants were eaten, first I blamed the neighbour chickens who have their second home here.  But one morning I saw one, a wild rabbit, one week later I found a dead rabbit in the garden and after some days again two bunnies delightful nibbling the grass,  enjoying the early morning sun. And what about Snarf, he thinks it's fun to have some animal company. De foto's zijn niet zo goed want ik nam ze door de ramen van de serre, maar zie je hem lopen?  Jammer genoeg heb ik nog geen foto met twee konijnen.

Made pictures through the windows of the conservatory, so not sharp at all, but do you see the bunny? A shame I have not yet a picture with two bunnies.
Philip, onze kleinzoon, gaat met een zaklamp op zoek naar konijnenholen onder de taxushaag.

Our grandson Philip is looking for rabbit burrows under the yew hedge with a flashlight.


Het konijntje ontdekt een lekker akeleitje.

Bunny discovers a delicious columbine.Het ziet er schattig uit maar als ik nu de tuin rondga, weet ik waarom alle uitlopers van de aardbeien verdwijnen en waarom de herfstasters en trifoliums bij de grond afgegeten zijn.  F. heeft al gaas om de lathyrussen gezet en nu ook om de aardbeien. Verder laten we het maar zo, misschien verandert de tuin, er blijven ik elk geval bomen, heesters en rozen over en de planten die ze niet lusten.  Misschien gaan ze vanzelf weer weg of hebben we er over enige tijd zo'n vijftig...........help, dan zien we wel weer..


It looks so cute but when I make a round in the garden I understand why all offshoots of the strawberries disappear and why all asters, campanulas and trifoliums are eaten to the soil.  F. put already gauze around the sweet peas and now around the strawberries too.  Further we let it go, may be the garden changes. Anyway trees, shrubs and roses will remain and of course the plants they do not like. Perhaps they go away again or they multiply to about fifty.............help, then we´ll see..
vrijdag 2 mei 2014

EEN MEI BOEKET - A MAY BOUQUET


De Viburnum opulus ´Roseum´ (sterilis) staat nu ook volop in bloei. In het begin van de bloei als de bloemen nog groenig zijn, vind ik deze op zijn mooist.  Deze echte sneeuwbal is een steriele vorm van de Gelderse roos en draagt na de bloei dus ook niet de mooi knalrode maar giftige bessen. De bloeiwijze heeft alleen steriele lokbloemen en geen vruchtbare bloempjes in het midden.  
Wel jammer dat het blad van deze sneeuwbal elk jaar weer opnieuw door zwarte bonen luis en mini rupsjes wordt opgevreten.


The Viburnum opulus ´Roseum´ (sterilis) is in full bloom at this moment.  When starting to flower with greeny snowballs this shrub is on his best. 
This real snowball is a sterile form of the Guelder rose and so unlike this one, it does not bear the poisenous red berries after flowering.  The inflorescence consists of only big sterileflowers to attract insects, but no fertile flowers in the centre.
Unfortunately the leaves are being eaten every summer again by black been aphids and mini caterpillars.


Voor het weekend maakte ik in een ijsemmer een groot boeket van seringen, sneeuwbal en de zwarte weduwe (Geranium phaeum).For weekend display in the house I made a grand bouquet of lilacs, snowballs and the black widow (Geranium phaeum) in an ice bucket.
NATURE´S CHANGES

The springtime´s pallid landscape
Will glow like bright bouquet,
Though drifted deep in parian
The village lies to/day.

The lilacs, bending many a year,
With purple load will hang;
The bees will not forget the tune
Their old forefathers sang.

              -Emily Dickinson-

Met heel veel dank voor de commentaren op mijn vorige posten, wens ik iedereen een heel fijn (tuin) weekend.

With many thanks for your nice comments on my former posts, I wish you all a very nice (gardening) weekend.