vrijdag 25 april 2014

PRIMULA AURICULA


Mijn verzameling aurikeltjes bloeien nu volop in de kas en verspreiden een heerlijke geur. Ongeveer 20 jaar geleden kocht ik mijn allereerste Primula auricula, en plantte het in de tuin dichtbij de keuken. Toen het ging bloeien ontdekte ik dat de bloemen lekker geurden, maar een ieder die ik dit vertelde moest wel door de knieën om het te kunnen ruiken. Omdat het eigenlijk een alpine plantje is en niet zo in mijn tuin past, heb ik het toen weer opgegraven en in een pot gezet.
Op mijn regelmatige tochtjes naar kwekerijen kom ik ze maar zelden tegen, als ik een enkele keer een andere kleur ontdek koop ik een plantje. Zodoende heb ik inmiddels een kleine collectie.  Door het lezen van tuinboeken o.a. over tuinen in de Victoriaans tijd, kwam ik er achter dat er heel mooie show exemplaren bestaan en dat ze deze in Auricula theatertjes tentoonstelden. Vooral die met bepoederd blad waren gezocht.  Daarvan heb ik er nu één en die wil nog niet erg groeien.

De Primula auricula is minder moeilijk te kweken dan ik had gedacht, ik heb er oude boekjes over gevonden en gelezen  maar ik behandel ze toch op mijn eigen manier en dat gaat prima.
In de zomer staan ze buiten op een etagère en hebben ze, op af en toe water geven, weinig aandacht nodig.
Eind oktober/november haal ik ze binnen in de kas, haal al het lelijk blad eraf en deel sommige planten. Door ze op deze manier te vermeerderen, heb ik een flink aantal planten gekregen.  Eind februari/begin maart ga ik ze allemaal nog eens langs, geef sommige planten nieuwe eenvoudige potgrond en wat gedroogde koemest.
Als de groei begint, krijgen ze ook meer water en dan bloeien ze in april dus vanzelf.  Na de bloei gaan ze weer naar buiten op de etagère.


In the greenhouse my collection of Primula auriculas are in full bloom now and spread a lovely fragrance. About 20 years ago I bought my first Primula auricula and planted it in the garden near the kitchen. When flowering started I discovered the lovely fragrance but every one that I told this had to bend the knees very deeply to sniff.  Because it is actually an alpine plant and does not suit in my moist garden I dug it up and put it in a pot.
On my regular visits to garden centres or nurseries I rarely see them, and when I discover one of a different colour once in while, I buy a plant. So I have now a small collection.  By reading gardening books a.o. about Victorian gardens, I found there are very nice show specimens which were showed in auricula theaters. Especially those with powdered leaves were wanted. I have one but just this one won´t grow.

The Primula auricula is less difficult to grow as I thought, I found and read old books but I treat them in my own way and that works perfect for me.
In summer they are outside on the etagere and don´t need much attention, except watering.
End of October/beginning of November I take them to the greenhouse, clear them of dead leaves and divide plants if necessary. By multiplying the plants in this way, I got rather a lot of new plants.  
End of February/beginning of March I take all plants in hands again, give some of them new potsoil and all of them a bit of dried cow manure. 
When they start growing, they get more water and without any problems they are in bloom end of April. After flowering they go outside on the etagere again. 
`Their gold, their purples, scarlets, crimson dyes,
Their dark and lighter-haired diversities,
With all their pretty shades and ornaments,
Their parti-coloured coats and pleasing scents.....
In double ruffs, with gold and silver laced,
On purpose crimson, and so neatly placed.`

                                         - From Some Flowers, Vita Sackville-West -

In de kas heb ik mijn oude keukentafel gezet waar ik af en toe ga zitten om te genieten van mijn plantjes en een kopje thee.

In the greenhouse I put my old kitchentable so I can sit for a while to enjoy my plants and a cup of tea.


De lelietjes van dalen en de bluebells bloeien ook al weer.

The lillies of the valley and the bluebells are already flowering too.


Hij zal er eens niet bij zijn / He is where I am.
zaterdag 19 april 2014

SERINGEN EN TULPEN VOOR PASEN - LILACS AND TULIPS FOR EASTER.

Er groeit en bloeit momenteel zoveel in de tuin dat ik bijna niet weet wat ik het eerst wil laten zien, maar omdat het zaterdag voor Pasen is, ga ik een rondje tuin doen voor een paasboeket. Het zal een combinatie van seringen en tulpen worden.

Hier zie je de seringen struik op de achtergrond en op de voorgrond een mini-veldje van gemengde tulpen. In het midden zie je mijn eerstbloeiende roos ´Canary Bird´, waar ik een andere keer op terugkom.At the moment there is so much flowering in the garden that I hardly know what to show first, but because it´s the Saturday before Easter I´m going into the garden for an Easterbouquet. It wil be a mix of lilacs and tulips.

Here you see the lilac shrub on the background and in the front a mini-field of mixed tulips.
In the middle you just can see my firstblooming rose ´Canary Bird, of which I shall show you more pictures on a later time.
De tulpen zijn ´s morgens nog dicht - Tulips are almost closed early in the morning.

Midden op de dag als de zon schijnt gaan ze open / At noon when the sun is shining they open their flowers.


Zoals altijd is dit mijn trouwste volger, hier bespiedt hij mij. 
 As always this is my most loyal follower, here he spies on me.De bloemen worden in een kan gezet en wat paasspulletjes erbij, klaar is kees.  De kip in het kooitje kreeg ik van een lieve vriendin, haar man vond het een afschuwelijk cadeautje, maar ik vind de kip schattig hoor Pauline.  Het vogelnestje op de voorgrond is van vorig jaar uit de heg, een paar namaak vogeltjes en eitjes erin, net echt.I put the flowers in a jug and decorated with some Easter stuff it´s done. The chicken in the cage I got from a dear friend, her husband thought it was a horrible present, but I have to say Pauline your chicken is very cute and quiet. The birdnest in the front is an old nest from our hedge, a couple of fake birds and some eggs, just real.´Lilacs, False Blue, White, Purple, Colour of lilac,
 Your great puffs of flowers
 Are everywhere in this my New England  Holland....
 Lilacs in dooryards
 Holding quiet conversation with an early moon;
 Lilacs watching a deserted house;....
 Lilacs, wind-beaten, staggering under a lopsided shock of bloom,
 You are everywhere.`
                                                                - Amy Lowell -


Hierbij heet ik mijn nieuwe volgers welkom en ik wens jullie allen heel fijne Paasdagen!

Welcome to my new followers and I wish you all a happy Easter! 

maandag 14 april 2014

TUIN HOOGTEPUNT(EN) VAN EEN WEEK - GARDEN HIGHLIGHT(S) OF A WEEK.


Afgelopen week, en ook nu nog, stal de parelstruik de show in de tuin.  Haar Latijnse naam luidt Exochorda macrantha 'The Bride'.  Het is een struik die naar mijn mening nog te weinig aangeplant wordt in onze tuinen. Zij dankt haar dagelijkse naam parelstruik aan de bloemknopjes die in het voorjaar iets lijken op parels.  Het is een brede, losse struik die oorspronkelijk op de hellingen in China groeide.
De optimale standplaats van de parelstruik is in enigszins zure grond. Het is een prachtige struik waar nauwelijks ziektes in voorkomen en heeft weinig onderhoud nodig. Het is voldoende om eventueel na de bloei de oudste scheuten te verwijderen zodat de struik langzaam verjongt.


 Last week, and even now, the pearlbush stole the show in the garden.  Her Latin name is Exochorda macrantha 'The Bride'.  You don't see this shrub very often in our gardens which is a shame because during flowering time she is a real bride.  She owes her daily name pearl bush to the flowerbuds which show like pearls in spring. It is a wide, loose growing shrub originating from the slopes in China.
The optimal soil for this shrub is slightly acidic.  I think this is a beautiful shrub with hardly any diseases and requires very little maintenance.  To rejuvenate the shrub you can possibly remove the oldest shoots after flowering.  Je ziet goed dat de nog niet uitgekomen knopjes op pareltjes lijken.


As you can see the small buds look like pearls.
Ook de Cercis chinensis ´Don Egolf´ staat in bloei.  Een prachtige judasboom, bloeiend op het kale hout met een overvloed van paarsroze bloemetjes. Het is een langzaam groeiende struik of boom en kan uiteindelijk van 2,50 tot 3 meter hoog en breed worden. Deze Cercis verliest in de winter haar hartvormige donkergroene bladeren.
De cultivar ´Don Egolf´werd uitgebracht door Margaret Pooler in 2000, maar begon als één zaadje van een partij zaad verstuurd vanuit de botanische tuin inYunnan, China naar het US National Arboretum in 1984. Het zaad werd oorspronkelijk geïdentificeerd als Cercis chingii, maar nadat het begon te groeien werd het gecorrigeerd in Cercis chinensis.  Dr. Don Egolf had oorspronkelijk de leiding over dit project, waarin de zaailing die uiteindelijk naar hem werd genoemd, zich onderscheidde door de buitengewoon rijke bloei en geen zaadzetting.
Geef dit mooie boompje een speciale plek in Uw tuin als solitair, in een border of als onderdeel van een heestergroep, het zal U in de komende decennia rijkelijk terugbetalen in schoonheid.The Cercis chinensis ´Don Egolf´ is flowering too.  A beautiful Redbud, flowering on the bare wood with an abundance of rose/red/lavender flowers.  The tree or shrub grows very slowly, eventually reaching 8 to 10 feet high and wide. The dark green heartshaped leaves are deciduous. And ´Don Egolf´ is wonderfully resistant to canker, unlike most other Redbuds.
The cultivar ´Don Egolf´was released by Margaret Pooler in 2000, but began as one of a batch of seed sent from the botanical garden in Yunnan, Republic of China to the US Arboretum in 1984. The seed was originally identified as Cercis chingii, but after it began growing, it was corrected to Cercis chinensis.  Dr. Don Egolf was originally in charge of this project, in which the seedling that would eventually be named for him was spotted quite early as being unusually floriferous, and it set no seed.
Please do give this beautiful little tree a special spot in your garden as a speciman planting, as part of a border, or in a woodland setting, it will repay you richly for decades to come in beauty.De peer ´Conference´ bloeit ook volop en we hopen op een rijke oogst.

The pear ´Conference´ is flourishing too, let´s hope on rich harvest.


De Akebia quinata aan de buitenkant van het hek tussen de rozen, een woekeraar die enigszins in toom gehouden dient te worden, maar de vroege bloei is wonderschoon.

The Akebia quinata on the outside of the fence between the roses, an usurer that needs to be kept under control, but the early flowers are wonderful.


Uitzichten op delen van de tuin /  Views on parts of the garden.
Mijn harige vriend is mijn eeuwige topper / My furry friend is my eternal highlight.De Erysimum cheiri oftewel gewoon muurbloemen geuren heerlijk tegen de muur voor het huis. 

The wallflowers (Erysimum cheiri) have a lovely fragrance against the wall in front of the house.


En een onverwacht hoogtepunt van de week, de kauwen zijn terug in de duiventil. Vorig jaar waren ze veel vroeger begonnen met het bouwen van hun nest en wij dachten dat ze niet meer terugkwamen, mijn man had hun hokje al schoongemaakt.  Gistermorgen een oorverdovend lawaai, ze waren terug met hun 2 volwassen kinderen, die ze verjaagd hebben. Toen werd er even overlegd welk hokje ze zouden nemen. Nadat de keuze gemaakt was, begonnen ze onmiddellijk met het verzamelen van takken, wat een haast. De hele dag wurmen ze de soms veel te grote takken naar binnen en er wordt me daar binnen getimmerd, het lijkt wel of we zelf een verbouwing aan het huis hebben.


An unexpected highlight of the week: the crows are back in the dovecote.  Last year they started much earlier building their nest and we did not expect them back, my husband cleaned the lofts already. Yesterday morning a tremendous noise, they were back with their 2 adult youngsters, which they chased away.  Then they had a discussion about which loft to choose.  After the choise was made they immediately started collecting branches,  what a hurry.  They were all day working on it, sometimes the branches were far too big and they had to wriggle them inside.  Inside they are carpenting, it is as if we have a carpenter at work in our home.


Ik hoop dat jullie ook allemaal zo kunnen genieten van de ontluikende natuur, hier een beetje vroeger, daar een beetje later, maar geloof me het komt weer helemaal goed. Dat zijn de wonderen van de natuur.

I hope you all can enjoy the budding nature, here a little earlier, there a little later, but believe me it will be all right.  Such are the wonders of nature.

donderdag 10 april 2014

EEN BEZOEK AAN DE HORTUS BULBORUM TE LIMMEN - A VISIT TO THE HORTUS BULBORUM IN LIMMEN VILLAGE.


Tweede woensdag van de maand is tuinclubdag.  Dit keer bezochten we de Hortus Bulborum te Limmen, de schatkamer van historische bolgewassen.
Een kleine tuin anno 1928, maar wel uniek in binnen en buitenland want er wordt een ongekende collectie van veelal oude en historische bolgewassen getoond. Voor de commercie zijn deze bolgewassen nauwelijks meer interessant en worden daarom bijna niet meer gekweekt, eigenlijk is het een openlucht bollenmuseum.
De primaire doelstelling is het in stand houden van allerlei oude rassen.

De omvangrijke verzameling omvat inmiddels meer dan 4000 verschillende soorten, waaronder meer dan 2600 tulpen, 130 hyacinten, ongeveer 1100 narcissen, 110 krokussoorten en ruim 24 verschillende Frittilaria´s. 


de entree / the entrance

Second Wednesday of the month is gardenclub day. This time we visited the Hortus Bulborum at Limmen, a treasury of historical bulbs.
A small garden, established in 1928, but nowhere on this globe you will find such a fine selection of old bulbs in one place. Many of these bulbs have no commercial value for modern mass production whatsoever.  The aim is to maintain these cultivars and safeguard them for the future generations, so the fundamental in this garden is the preservation of heirloom bulbs. 

The Hortus Bulborum is the only museum garden in the world where you can find over 4000 different bulbs. The current collection contains over 2600 cultivars of tulips, some 130 hyacinths, around 1100 daffodils, some 110 crocuses and a few dozen of fritillaries.


De nieuwe muziektent / the new music tent.


De winkel en koffiehoek / the shop and coffeecorner.


Honderden mini bollenveldjes kleuren in de meest uiteenlopende schakeringen.

Hundreds of mini bulbfields colour in the most dazzling colours. 


Onze gids met de door hem in 1955 geadopteerde Greigii tulp ´Red Reflection´

Our guide with tulip Greigii ´Red Reflection´, adopted by him in 1955.

Prachtige kleuren en heerlijke geuren aan de voet van het oude kerkje van Limmen.

Beautiful colours and overwhelming fragrances at the foot of the picturesque, old parish church in Limmen village.

De ´Leprechauns´ genoten deze zonnige dag van de interessante uitleg.

The ´Leprechauns´ (club name) are interested garden lovers and enjoyed the sunny day.


Van de keizerskronen heb ik er slechts enkelen in mijn tuin om de mollen af te schrikken, maar hier op het veld staan ze prachtig.

I have only a few Fritillaria imperialis in my garden to frighten the moles, but here in the field they show wonderful.Zelfs tulpen in de kerk / Even tulips in church.Deze laatste foto is van de oudste gekweekte tulp uit de collectie van de Hortus Bulborum, de enkele vroege tulp ´Duc van Tol Rood en Geel´ uit 1595.  Hiervan kreeg ik afgelopen herfst 5 bollen van mijn jongste dochter, die nu bloeien in een pot.

This last picture is of the famous ´Duc van Tol Red and Yellow´, dated from 1595 and the oldest known cultivar. I got last autumn 5 bulbs from my youngest daughter which are flowering now.