zondag 29 april 2018

SERINGEN EN TULPEN - LILACS AND TULIPS


Hier ben ik dan eindelijk weer eens, want foto's worden er wel regelmatig gemaakt, maar een blogje schrijven daar komt niet veel van terecht.
Zoals je ziet, was ik afgelopen herfst ook al lui, ik zocht slechts weinig tulpen uit op naam maar kocht een grote zak gemengde tulpen. Toch vind ik het resultaat best aardig.At last, here I am again, fotos are made regularly, but writing a blog is the problem.
As you see I was already lazy in autumn, I only searched for a few tulips by name but bought a big bag of mixed tulips.  Nevertheless, I think the result is pretty nice.Binnen zoek ik naar een vaas voor bloemen voor het weekend. Wat zal ik eens gebruiken?  Aha, de grote koffiepot met seringen komt nu van pas, want de seringen bloeien volop. Alleen.......hoe kom ik daarbij. De bloeiende takken hangen hoog boven het kippenverblijf, wel mooi maar lastig.

Seringen zijn in mijn tuin lastpakken. Ik had een prachtige witte sering 'Mme Lemoine', helaas op zekere dag stond ze los in de grond, werk van woelratten of -muizen, die de wortels hadden afgeknaagd. Ook was er een purperen sering 'Hugo de Vries', na een aantal jaren hetzelfde liedje. Zouden seringenwortels een lekkernij zijn voor die kleine knagers? Bij deze sering kwam echter opschot uit de grond, waarvan ik er één heb laten groeien, dat is dus deze metershoge lila-roze sering, en tot nu toe blijven ze daar van af.

Heb een trap gepakt en stond op de één na bovenste trede om enkele takken te snijden. Na de bloei ga ik nu toch maar eens grondig snoeien, ze maken gemakkelijk nieuwe takken en dan kan ik er tenminste weer normaal bij, hoop ik.Inside I look for a vase for flowers for the weekend. What shall I use? Aha, the big lilac coffee pot is now useful, there are lots of lilac flowers in the garden. But...... how can I cut them? The blooming branches are high in the sky above the henhouse, nice but tricky.

In my garden lilacs are troublemakers. I used to have a beautiful white lilac 'Mme Lemoine', unfortunately one day she was loose in the ground, the work of water voles or rats, who had gnawed the roots. After a few years the same song with the purple lilac 'Hugo de Vries'. I wonder if lilac roots are a treat for these little rodents.  However, in the second case an increase of branches came from the ground. I left one of the branches and that is this meters high lilac pink Syringa, until now left alone by the rodents. 

I got a stepladder and stood on the second top step to cut some blooming branches. After flowering I must prune this lilac thouroughly, they easily make new branches which is easier to handle for me.
Uit de tuin worden de 'zwarte' tulpen geselecteerd, het zijn er niet veel maar 5 stuks is genoeg. Dan zet ik ze niet in de koffiepot maar in een donkere Ravelli vaas.'Black tulips' are selected from the garden. there are only 5 but that will do.  I will not put them in the coffee pot but in a dark Ravelli containter. 

Het resultaat is eenvoudig, maar op de manier waar ik van houd.


The result is simple, but in the way that I love.