zondag 27 november 2016

CLEMATIS CIRRHOSA 'FRECKLES'In de kas begint momenteel Clematis cirrhosa 'Freckles' te bloeien. 

In the greenhouse Clematis cirrhosa 'Freckles' has start flowering at the moment.Deze wintergroene Clematis staat al jarenlang in de kas en als ik de snoeischaar er niet drastisch in zou zetten in de zomer, zou de hele kas er inmiddels mee begroeid zijn.

De cultivar 'Freckles' is in 1989 door Raymond J. Evison in Engeland geïntroduceerd, een kweekproduct  uit de Clematis cirrhosa die in het Middellandse-Zeegebied in het wild groeit.
In ons land komt Clematis cirrhosa niet voor omdat de winterhardheid te wensen overlaat, Clem. cirrhosa 'Freckles' die we hier in onze tuinen ook nauwelijks zien, is iets meer winterhard, maar een plek in mijn, overigens onverwarmde, kas is toch veiliger.

'Freckles' zorgt voor een geweldige verlenging van de bloeiperiode van Clematissen. Ze begint pas met bloeien in november en gaat hiermee door tot in januari. Een vorstperiode kan natuurlijk wel roet in het eten gooien.This evergreen Clematis is already for years in my greenhouse and when I should not use the secateurs drastically in summer, in the meantime the whole greenhouse should be overgrown.

The cultivar 'Freckles' introduced in 1989 by Raymond J. Evison in England, is a culture product from Clematis cirrhosa which grows in the wild in the Mediterranean area. In our country Clematis cirrhosa is not hardy enough to grow in the garden and also Clematis cirrhosa 'Freckles' is hardly seen in our gardens, although this one is a bit more hardy. I gave her a spot in my unheated greenhouse, yet safer.

'Freckles'  makes a great extension of the flowering period of Clematis. It only starts flowering in November and continues this to January. Of course a period of frost can be the end of flowering.
Voor het weekend heb ik wat ranken met bloemen naar binnen gehaald en in een schaal water gelegd.
Door een schaal op voet te gebruiken, kunnen de klokvormige bloemen natuurlijk over de rand hangen.


On Friday I took some tendrils with flowers inside and put them in a bowl of water.
By using a bowl on foot, the bell-shaped flowers can hang naturally over the edge.
Tot slot kan ik het niet nalaten om enkele foto's van de prachtige ondergaande zon afgelopen week op mijn blog te zetten. Best bijzonder, ik maak hoofdzakelijk foto's van de opkomende zon. Om thuis de zon onder te zien gaan, moet ik naar de voorkant van het huis en over de weg heen fotograferen, dat lukt vaak niet zo goed.En natuurlijk zat er weer zo'n schatje op het pad naar de kas, ze worden steeds tammer.

And of course there was again a cutie on my path to the greenhouse, they become more and more tame.


Finally I cannot resist to put a few photos of the beautiful sunset of last week on my blog. Quite special because I mainly photograph rising suns. Watching sunsets at home means I have to go to the front of the house and photograph across the road, that often does not work well.


zaterdag 19 november 2016

DE VOGELS IN ONZE TUIN - BIRDS IN OUR GARDENMerel en Halsbandparkiet in Lijsterbes

Blackbird and Ringneck Parakeet in Rowanberry


Wat is een tuin zonder vogels....
Al zou mijn tuin nog zo mooi zijn, maar waren er geen vogels dan zou het doods zijn.
Gelukkig is dat niet zo, er zijn er zelfs meer dan ooit.  Soms noem ik onze tuin een 'kleine wildernis' of een 'jungle', dat is precies wat de vogels willen, een gevarieerde beplanting van hoge en lage planten, bladverliezende bomen als uitzichtpunt, bladhoudende heesters en naaldbomen om tussen weg te kruipen, besdragende bomen en heesters om van te smullen, enz. Maak de tuin vooral niet zogenaamd winterklaar maar laat uitgebloeide vaste planten staan, de vogels zijn blij met de zaden en de beschutting. Bovendien helpt het de planten te overleven tegen strenge vorst in de winter, wij hebben nu eenmaal niet elk jaar een pak sneeuw ter bescherming. Helaas voor mezelf, hebben we ook weinig echt koude dagen en nachten meer, buiten schaatsen schijnt een zeldzaamheid te worden.

Dat we de vogels niet alleen horen,  maar ook meer zien, komt doordat F. in de oude Prunusboom achter ons huis, een vogelvoederstation gemaakt heeft. Hij maakte o.a. van een oude boomstronk een pindakaashouder waar afgelopen week zelfs een Grote Bonte Specht op af kwam.
Deze week ben ik elke dag, meest 's morgens, een kwartiertje buiten op de veranda op tafel gaan zitten om vogels te spotten en te fotograferen, dus ik had puur geluk met de Specht. Niet alle soorten vogels die ik hier regelmatig zie, heb ik kunnen fotograferen, maar toch meer dan ik had gedacht. En oooohhh, wat is het moeilijk om ze goed en vooral scherp op de foto te krijgen,  niet alleen de vogeltjes zijn beweeglijk, zelf ben ik ook niet zo'n stilzitter. Van de vele foto's die ik klikte, heb ik een kleine selectie gemaakt.Onze huiskraaien lusten ook pinda's

Our jackdaws also like peanuts


What is a garden without birds........
Even though my garden would be ever so nice, but there were no birds it would be dead.
Fortunately it is not the case, there are even more than ever. Sometimes I call our garden a 'little wilderness' or a 'jungle', that's exactly what the birds want, a varied vegetation of higher and lower plants, decidious trees as panoramic viewpoint, evergreen shrubs and conifers as a shelter, berry-bearing trees and shrubs to feast on, and so on. Don't winterize te garden by cutting all the old growth, but leave the faded perennials, birds will be glad with the seeds and the shelter. Moreover, it helps plants to survive heavy frost in winter,  we don't have a lot of snow for protection. So sad for myself, we also have few really cold days and nights anymore, outdoor ice skating seems to be a rarity.

That we not only hear the birds but also see more of them, is because F. made a birdstation in the old Prunus tree behind our house. Of an old treestump he made a peanut butter jar holder, where last week even a Great Spotted Woodpecker came down.
Last week I have been sitting on the table on the porch to watch and photograph the birds, so I was lucky to see the Woodpecker. I could not photograph all kind of birds I see here regularly, but yet more than I thought. And ooooh, how difficult is it to get them right and sharp in the picture. Not only the birds are motile, I can't sit still either. Of the many photos I clicked I made a small selection.

Great Spotted Woodpecker I think this is a male of the Ringneck Parakeets because of the black ring around the neck. En altijd zit er wel ergens een Roodborstje....

And somewhere there is always a Robin........of een Heggenmus.

or a Hedge Sparrow.
Een Groenling.

A Greenfinch.Dagelijks zijn ze hier te vinden, soms wel met z'n zessen.

You can find them here daily, sometimes with six of them.Parkieten weg, kleine vogeltjes terug.Parakeets gone, little birds back.
Bit of a strange picture but I like it, it's just a piece of art.Een gewoon vinkje.

A finch.Vanaf de veranda maakte ik ook deze foto's. 's Morgens als het langzaam lichter wordt, stijgen zwarte rookwolken op uit de ketelhuizen van de kassen.  De zon verschijnt af en toe van achter de wolken tussen de rook.


I also made these photos from our porch. In the morning when it gradually brightens, black smoke rises from the boiler houses of the glasshouses. The sun appears sometimes from behind the clouds between the smoke.Een onderonsje.

A private chat.En deze kijkt toe vanaf zijn tak.

And this one watches them from his branch.De merels genieten van de lijsterbessen naast het paardenweitje, inmiddels hebben ze ze allemaal opgegeten.The blackbirds enjoy the rowans next to the horse meadow, in the meantime they have eaten them all.
Er komen nu ook bijna dagelijks gaaien langs om iets te snaaien, ze zijn wel vrij schuw en houden me goed in de gaten.Almost daily jays are coming along for a snack, they are quite shy and keep a close eye on me.
De vrouwtjes van de groenlingen zitten hier gezellig bij elkaar.......

The female greenfinches sit here cosely together.........Het mannetje zit op het dak van het voederhuisje.

The male is on the roof of the feeder house.
Tortelduiven vliegen ook af en aan en deze kijkt hier nieuwsgierig toe vanaf de dakgoot van de garage.

Doves fly in and out too, this one watches curiously from the gutter of the garage.Pimpelmeesjes zijn zo moeilijk om goed in beeld te krijgen, en dan zijn de foto's bijna altijd nog bewogen.Blue tits are hard to get in the picture, and then there almost all blurry photos.


Koolmeesjes, ook van die schatjes die elk jaar onze nestkastjes vullen met jonkies. 

Great tits, also cuties who fill our birdhouses each year with youngsters.De kauwen jongleren op de pindaslinger.

The jackdaws are juggling on the peanut garland.
De bessen van de hulst verdwijnen ook gestaag in de buikjes van de vogels."Houden jullie nog wel wat over voor mijn kerstdecoraties?"

The berries of the holly disappear steadily in the bellies of the birds. "Please leave some branches for my Christmas decorations." 


Tja, wat is een tuin zonder vogels.......

Yes, what is a garden without birds......
En wat is mijn tuin zonder konijnen......... Wij zijn inmiddels zo aan ze gewend dat ik ze (bijna) niet meer zou willen missen. (de foto is door het raam genomen, vandaar wazig)

And what is my garden without rabbits....... In the meantime we are so used to them that I (almost) should not like to miss them. (photo taken through the window, hence blurred)


En wat is mijn tuin zonder kippen........ Voorlopig komen die van de buren hier soms langs, maar een kippenhok is in de maak. Volgend voorjaar komen er kippen.

En wat is mijn tuin zonder poezen......  Ik twijfel tussen een kat of een hond, eigenlijk wil ik ze allebei.

En wat is mijn tuin zonder border collie......  Eerst willen we op vakantie zonder hond, dan willen we weer een border collie, liever twee.....

Ik moet wel opschieten want ben zelf ook niet zo jong meer........


And what is my garden without chickens.......For the time being the hens from nextdoors come to visit us sometimes, but our own henhouse is in the making. Next spring we will have chickens.

And what is my garden without cats....... I doubt whether I choose a cat or a dog, actually I want them both.

And what is my garden without a border collie...... First we want to go on holidays without dog, then we want a border collie again, uhhh I prefer two.

I have to hurry for I'm not as young as I should like to be........


zondag 13 november 2016

LAATSTE ROZEN? - LAST ROSES?Zaterdagmorgen. Ik kijk naar buiten en ha, het ziet wit, de eerste nachtvorst is een feit. Ik houd wel van heldere, frisse ochtenden in deze tijd van het jaar, dan voel ik me extra energiek en het maakt me vrolijk in tegenstelling tot deze ochtend die nat en druilerig begon en ook zo eindigde. Toch vanmiddag met F. nog een flinke fietstocht gemaakt, daar knapt een mens van op, zeker na het grote feest van gisteravond waarbij het wel héél laat werd. Het feest had wel niets met tuinen te maken maar wel met een andere hobby van mij, namelijk lezen.........vaak over tuinieren maar ook literatuur. Met mijn twee dochters M. en C. ook fervente lezers, bezochten we met z´n drieën het Lezersfeest in de Grote Bibliotheek van Rotterdam. Dit werd voor de 20ste keer gehouden, wij waren er echter voor de eerste keer en we hebben genoten.  We volgden tot middernacht lezingen en voordrachten van bekende Nederlandse en Vlaamse schrijvers en dichters zoals Paulien Cornelisse, Dimitri Verhulst, Griet Op de Beeck, Herman Brusselmans, Jules Deelder en Herman Koch. Er waren er nog veel meer maar ik heb de keuze overgelaten aan de dochters. Van alle genoemde schrijvers heb ik echter wel iets gelezen. Daarna gingen we uit ons dak op het dansfeest met Shaky Ground. Ik kan niet anders zeggen dan dat we een geweldige avond hadden, maar dit ´ouwe tuinvrouwtje´ moest vandaag toch wel een beetje bijkomen en........petje af voor de enorme organisatie, het is niet niets om zo´n mensenmassa in goede banen te leiden zonder calamiteiten. Het was geweldig!Saturdaymorning. I look outside and ahaa, it´s white, first frost is a fact. I love the crisp mornings in this time of year, I feel extra energetic and it makes me happy, unlike this morning that started wet and drizzly and finished in the same way. Yet F. and I made quite a refurbishing bicycle tour this afternoon, certainly after the big party last night. No garden party but a readers party. I love reading about gardens and gardening but also literature. With my two daughters M. and C. also avid readers, the three of us visited the annual readers party in the large library of Rotterdam. This was the 20th celebration of this readers party, however, we were there for the first time and enjoyed it só much. Until midnight we attended lectures and readings by famous Dutch writers and poets such as Paulien Cornelisse, Dimitri Verhulst, Griet Op de Beeck, Herman Brusselmans, Jules Deelder and Herman Koch. There were many more of them but I left the choice to my daughters. However, of all mentioned writers I have read books. Then we went out of our roof at the dance party with Shaky Ground. I cannot say anything else than that we had a great night, but this ´old woman gardener´  had  to recover a bit today and.........hats off to the huge organization, it is not nothing to lead such a crowd smoothly. It was great!
Terug naar de tuin. Gelukkig vorige week alle dahlia´s, gladiolen, tijgerlelie´s uitgegraven en potplanten naar binnen gehaald, behalve de Oleanders, die zijn zo enorm groot en zwaar dat we ze voorlopig laten staan. Wie weet krijgen we weer zo´n zachte winter als vorig jaar, dan kunnen ze gewoon buiten blijven. De Malusappeltjes beginnen al mooi rood te kleuren, mooi voor de Kerst.


Back to the garden. Fortunately I dug all dahlias, gladiolus, tiger lilies last week and moved pot plants like Agapanthus, Citrus and Olive trees inside, except the Oleanders, those are so big and very heavy so that we leave them for the present. Who knows we get another mild winter as last year, then they can stay outside.  The Malus apples begin to colour beautiful red, nice for Christmas.
De Larix kleurt eindelijk mooi geel, het heeft wel lang geduurd. De bomen bleven bijzonder lang groen in onze tuin, waarschijnlijk ligt dat aan de luwe ligging onder aan het dijkje.

At last the Larix is coloring yellow, it took a long time. The trees in our garden remained particularly long green, probably caused by the sheltered location at the bottom of the dike.Ik was best blij dat ik vrijdagmiddag een rondje tuin had gedaan om de beste rozen die er nog waren af te knippen om binnen te zetten. Denk niet dat ik deze de dag erna nog had kunnen gebruiken.I was glad to have done a stroll in the garden the Friday afternoon to cut the best roses to put inside.
I don´t think I could have used them a day later. 
Er waren nog enkele geschikte bloemen van de rozen ´Leonardo da Vinci´, ´Peaudouce´, ´Glamis Castle´, ´Pat Austin´, ´Oranges and Lemons´, ´Rhapsody in Blue´ en ´Black Baccara´uit de kas.There were only a few suitable flowers of the roses ´Leonardo da Vinci´, ´Peaudouce´, ´Glamis Castle´, ´Pat Austin´, ´Oranges and Lemons´, ´Rhapsody in Blue´ and ´Black Baccara´ from the greenhouse.
Dit is dus weer het einde van een rozenseizoen, wat ik wil afsluiten met een oude Nederlandse songtekst en een rozengedicht in het Engels.

This is the end again of another rose season. I finish it with an old Dutch song lyrics and a rose poem in English.Zie aan het raam de laatste rozen bloeien


Stil is de zomer heengegaan,
Het lied der vogels is verstomd.
Men ziet nog schaarsch wat bloemen staan,
De donk´re winter komt.
Geen zonneschijn, noch vlinderspel,
Geen zomers blij gerucht,
De wolken gaan zoo snel zoo snel,
Als schimmen door de lucht.

Zie aan het raam de laatste rozen bloeien,
Dorre blad´ren vallen van den boom,
Door de takken gaat de herfstwind loeien,
En verjaagt mijn laatste levensdroom.
Ik tel mijn eerste grijze haren,
Want de winter komt straks ook voor mij,
En ze vallen met de laatste blaren,
Jeugd en Lentetijd gaan eens voorbij.
Al het heden wordt verleden,
Jeugd en Lentetijd gaan eens voorbij.

Ik voel mij zoo melancholiek
En zoek naar een herinnering,
Een lach, een kus of wat muziek,
van al wat henen ging.
Een zachte hand, die even dol,
Mij door mijn haren streelt.
Eén enkel hart, dat liefdevol,
Mijn winter met mij deelt.
           
                                - Willy Derby 1939 -
Voor de gelegenheid pakte ik mijn leukste theepotje uit de kast.

For the occasion I took my cutest teapot from the cupboard.En nu nemen we een kopje thee.......met cake.

And now we'll have a nice cup of tea......with cake.The Last Rose of Summer

'T is the last rose of summer
Left blooming alone;
All her lovely companions
Are faded and gone;
No flower of her kindred,
No rosebud is nigh,
To reflect back her blushes,
To give sigh for sigh.

I'll not leave thee, thou lone one!
To pine on the stem;
Since the lovely are sleeping,
Go, sleep thou with them.
Thus kindly I scatter
Thy leaves o'er the bed,
Where thy mates of the garden
Lie scentless and dead.

So soon may I follow,
when friendships decay,
And from Love's shining circle
The gems drop away.
When true hearts lie withered
And fond ones are flown,
Oh! who would inhabit
This bleak world alone?

                       - Thomas Moore (1779-1852) -