zondag 28 september 2014

EEN WEEKJE TEXEL - A WEEK ON THE ISLE OF TEXEL.Sinds 1971 hebben we regelmatig korte vakanties op onze waddeneilanden doorgebracht. Het begon toen onze oudste dochter 3 maanden oud was en nu gaan we met Snarf. Terschelling, maar vooral Vlieland was een favoriete bestemming van ons.  Op Texel, het grootste eiland, waren we slechts drie keer enkele dagen geweest, nu dus een hele week en wat voor een week, met veel zon steeg de temperatuur tot wel 24 gr. C., buitengewoon voor september.

Als we naar één van de waddeneilanden gaan, krijgen we altijd het eilandgevoel. Door de boottocht lijkt het alsof je heel ver weg gaat.  Heerlijk uitwaaien aan de reling waar meeuwen vlak voor ons neus met ons meevliegen, jammer, het fototoestel ligt nog op het autodek in de auto, of toch niet jammer, want deze meeuwen worden duizenden malen gefotografeerd, eigenlijk hoeven we helemaal geen foto's meer te maken, want alles is al eens gefotografeerd.  Maar ja, het is zo leuk hè, en eigen foto's zijn zoveel waardevoller omdat je het zelf heeft waargenomen, als ze tenminste een beetje lukken.

Naar het eiland Texel is het kortste boottochtje, binnen een half uur zijn we er al. We gaan ons vakantiehuis opzoeken en installeren ons, het grote genieten kan beginnen, niets hoeft, alles mag: Vogels kijken, wandelen in de bossen, op het strand of op de waddendijk en luieren, maar wel met een boek.

Er is veel te zien op Texel, eigenlijk veel meer dan op de andere waddeneilanden, er is bouwland, weilanden met koeien maar nog veel meer schapen, bollenvelden, visserij, molens, duinen, zee en heel veel vogelgebieden. Het is Nederland in een notendop.
Since 1971 we regularly spent short holidays on our Wadden islands. The first time when our eldest daughter was 3 months old and now we go with Snarf or grandchildren. Terschelling, but moreover Vlieland was our favourite destination.  We visited Texel only three times for a few days, this time a whole week and what a week, with plenty of sunshine temperature increased up to 24 degr.C. exceptional for Septembner.

When we go to the Wadden islands we always get the island feeling.  The boat trip gives you the feeling as if you are going far away.  A breath of fresh air at the rail where seagulls fly with us just in front of us, unfortunately I left my camera on the cardeck in our car, does not matter I don't need to make pictures, many people are photographing these seagulls, we actually don't need to make pictures at all, because everything has already been photographed.  But yes, it is so much fun, own pictures are much more appreciated since you have behold it yourself.

The boat trip to Texel is a short one, only half an hour.  First we go to our holiday cottage to install ourselves, the big fun can begin.  Bird watching walking in the woods, on the beach or the dikes and being lazy but with a book.

There is much to see on Texel, more than on the other islands, there is farmland, arable land and pasture with cows and even many more sheep, bulbfields, fishery, mills, dunes, sea and many Bird Areas.  It is The Netherlands in a nutshell. - Steenlopertjes op het wad bij De Cocksdorp - 

- Little turnstones on the Wad at De Cocksdorp -Wij verbleven deze week in een huis op loopafstand van De Slufter.  Dit is een uniek gebied dat in open verbinding staat met de Noordzee, ontstaan door een duindoorbraak in 1858. In het verleden zijn een aantal pogingen mislukt om er een polder van te maken en in het begin van de 20ste eeuw is besloten om het zeegat open te laten.  Het gebied van De Slufter bestaat uit een krekenstelsel dat soms na een storm onder water staat.


We stayed this week in a cottage on walking distance of The Slufter.  This is a unique area in open connection with the North Sea, caused by a dune breakthrough in 1858.  In the past there were some attempts to make a polder of this area, but they failed and in the beginning of 20st century they decided to let the tidal inlet open. The area of The Slufter consists of creeks.  


Kenmerkend is de kweldervegetatie met planten als zoutmelde, zeekraal, de geurige zeealsem en het lamsoor, waarvan de bloemen in de zomer het hele gebied paars kleuren.


Typical is the salt marsh vegetation, as sea purslane, samphire, the fragrant sea wormwood and the sea lavender with flowers which colour the whole area purple in summer.Het grootste deel van De Slufter is vogelreservaat. In het noordelijke deel broeden veel vogels zoals eidereend, bergeend en kluut. Totaal broeden op Texel ongeveer 80 soorten vogels, maar het aantal waargenomen vogels is ongeveer 300 verschillende soorten.
 In de Sluftergeul leven zeedieren als krabben, garnalen en platvis.


The biggest part of The Slufter is a bird reserve.  In the northern part breed many birds such as eiders, shelducks and avocets. Totally there are about 80 different kind of birds breeding on Texel, but the total of different birds spotted on Texel is about 300.
 In the gully live crabs, shrimps and flatfish.In het Sluftergebied moeten honden aan de lijn, jammer voor Snarf maar zodra we aan het strand waren mocht hij los. Dat ging goed totdat hij een grote vlieger in de lucht zag: "Wat is dat voor raar ding, wegwezen hier".  Daarna hadden we de grootste moeite om hem weer mee naar het strand te krijgen.  We hebben hier al eerder slechte ervaringen mee gehad, als hij een hete luchtballon met zo'n mandje in de lucht ziet, raakt hij ook in paniek.  En in Zwitserland toen hij een gondel van een kabelbaan over zag gaan, zat hij rap voor de deur van het hotel.


In the Slufter dogs must be on the leash, sorry for Snarf, but as soon as we came on the beach he was allowed to run. That was OK until he saw a large kite : "what a weird thing, I have to get out of here".  Then we had the greatest difficulty in taking him to the beach again.
We had already bad experiences before, when he is spotting a hot air balloon in the air, he panics.  And in Switzerland he saw a cable car passing in the air, he was rapidly back in front of the hotel.Vuurtoren Eierland doet tegenwoordig alleen nog maar dienst als museum en is genoemd naar wat ooit een eilandje ten noorden van Texel was. 


Nowadays the lighthouse is a museum.Zoals gewoonlijk zijn wij ook op vakantie 's morgens redelijk vroeg uit de veren, dus zie ik in mijn leven heel wat meer zonnen opkomen dan ondergaan.  In het najaar is 's morgens de laaghangende mist ook zo mooi......


As usual also on our holidays we are up early in the morning, so I see in my life a lot more sunrises then sunsets. In fall the low fog is beautiful.....Ganzen vliegen af en aan / Geese flying back and forth.
Poldermolen 'Het Noorden' ten noorden van Oosterend.......

Polder mill 'The North'  near the village Oosterend.....

..
en daar zagen we dan tussen alle vogels een paar lepelaars, eindelijk.....

at last, among all the other birds we saw the spoonbill.....


Schapen grazen op de dijken.  De Texelaar is een schapenras voortgekomen uit het oorspronkelijke Texelse ras. In de tweede helft van de 19e eeuw is dit oude ras gekruist met een aantal Engelse rassen om een betere wol- en vleesopbrengst te krijgen. Zodoende werd een stabiel ras gefokt met prima eigenschappen. Als ik dit schrijf herinner ik me dat mijn grootvader lang geleden zelf zijn schapen op Texel ging kopen. Hij had een kudde van rond de 200 schapen maar geen border collie, een Duitse herder ging mee de schapen halen in de winter als ze 's avonds vanuit het weiland  naar de hangaar bij de boerderij gebracht werden.


Sheep grazing on the dikes. The  'Texelaar' is a  sheep breed originated from the initial Texel variety.
In the second half of the 19th century this old breed has been crossed with a number of English breeds for a better wool- and mutton yield.  When I write this I remember my grandfather bought his sheep on this island himself a long time ago. He had a flog of about 200 sheep but no sheepdog, a German shepherd went with him in winter to bring the sheep from the pasture to the hangar behind the farm.

Aan dit kunstwerk in het dorp Oosterend kun je zien dat Texel een echt schapen eiland is. Het beeld is in 1978 gemaakt door Frans T. Voskuil en is van koper.

As you see Texel is a real sheep island. In the village of Oosterend even is a copper statue made by Frans T. Voskuil in 1978.Het dorpje Oosterend met haar schilderachtige straatjes en een wandeling meer dan waard.

The village of Oosterend with her picturesque streets is a walk worth. 


De suikerbieten oogst wordt van de wal op de aak geladen en over water naar de suikerfabriek gebracht.


Sugarbeets are loaded from the shore to the barge and transported over water to the sugar factory.Het dorp Oudeschild ligt uitgestrekt achter de hoge dijk en heeft een vissershaven en talrijke visrestaurantjes.


The village Oudeschild is stretched behind the dike and has a fishing port and lots of fish restaurants.Tja, en dan hier toch een zonsondergang, het kon mooier.


Still a sunset, it could be nicer.

Overal op Texel zie je de schapenboets.  Het zijn kleine schuren die dienden als opslag voor hooi en ander voer.  De boeten hebben een karakteristieke vorm en werden oorspronkelijk gebouwd op land dat ver bij de boerderij vandaan lag. Door ruilverkaveling zijn de meeste echter in onbruik geraakt.


On the island you see lots of sheep sheds.  These are small sheds for the storage of hay and other feed. The sheds have a characteristic shape and are originally built on land that was too far from the farm.  However, most of them have been abandoned by land consolidation.
Kamperfoelie in de ochtendmist.Honeysuckle in the morning mist.Het kerkje van Den Hoorn, men zegt het meest gefotografeerde kerkje van Texel.

The beautiful little church of Den Hoorn, they say the most photographed church of Texel.


De Muy is een jong duingebied waar de invloed van het zoute water verdwenen is. In tegenstelling tot De Slufter is men er hier wel in geslaagd om een stuk strand in te polderen. Er is een dijkje aangelegd dat het gebied van de zoute Sluftervallei scheidt.
De Muy is vermaard om zijn lepelaars, maar wij hebben ze hier nu niet gezien.


The Muy is a young dune area where the influence of the salt water has disappeared. In contrary to The Slufter they here succeeded to embank a stretch of beach. There is constructed a small dike to separate the area of the saline Slufter valley.
The Muy is reknowned for its spoonbills, however, we have not seen them here.
Een prachtig skelet van takken.

A beautiful skeleton of branches.

Dit was dan een kleine impressie van Texel, een plek waar je uren in de natuur kunt turen.

This was a small impression of the island Texel, a place where you can spend hours exploring nature.

dinsdag 23 september 2014

IK WIL KLEUR IN HUIS - I NEED A HOUSE FULL OF COLOUR


We zijn weer thuis van een heerlijk weekje weg in eigen land en wat hebben we het enorm getroffen met het weer, van de eerste dag tot de laatste dag scheen de zon en was het lekker warm. 
Het eerste wat ik dacht toen ik thuiskwam was: "Snel alles opruimen en dan wil ik bloemen in mijn huis, veel bloemen".  Zo gebeurde het dus dat ik rap met snoeischaar en mand de tuin in dook en letterlijk alles afknipte wat er maar een beetje goed uitzag.  Daarna buiten op de veranda alles een beetje sorteren op kleur en wat vazen gepakt. 
Het resultaat zie je hieronder.

We are back home from a wonderful week away in own country and from the first to the last day we had fabulous weather for September, lots of sun and lovely warm.
The first thing I thought  when I came home was: "A quick cleaning up and then I want flowers in the house, many flowers".  So it happened that I dove rapidly into the garden with scissors and basket and literally cut all flowers which were showing well.  Then out on  the porch with vases and sorted all flowers  by colour.
Below you see the result.


 - Op de schoorsteenmantel -

- On the mantelpiece -


- De allerlaatste gladiool - 

- The very last gladiolus -


- Clematis 'Golden Harvest' -


- Alchemilla, the ordinary Helianthus and Helianthus 'Lemon Queen' -

Op de koffie tafel in de huiskamer voor het raam.

On the coffee table in the living room by the window.Rosa 'Glamis Castle'


Hydrangea, Veronica spicata, Phlox 'White Admiral', Clem. vitalbaand.....Anemone 'Honorine Jobert'


Op de eettafel in de serre.

On the dinner table in the conservatory.


Dit boek kocht ik op ons tuinreisje naar Limburg en binnenkort ga ik er iets uit maken want ik heb deze zomer rozensiroop van eigen rozen gemaakt.

This book 'The taste of the rose' I bought on a garden trip to Limburg and soon I'm going to use a recipe because I made this summer syrup of own roses from the garden.


'The Fairy', 'Heritage', 'Mary Rose', 'Ingrid Bergman',  the last sweet peas, clematis and fuchsia.
and 'Tess of d'Urberville'


and a Dahlia 'Chat Noir''
met mijn geliefde Wedgewood 'Briar Rose'

with my favourite Wedgewood 'Briar Rose


Op de salontafel is het wel erg druk.

On the salon table a surfeit of colour.


Lathyrus, Verbena bonariensis and Cosmeas.Weer of geen weer, deze week staat er weer fleurig op en Snarf is ook dik tevreden zo te zien. Hij is weer top fit en heeft een energieke week achter de rug waarover de volgende keer meer.

Rain or shine, this week is at any rate a flowery one and as you see, Snarf is very satisfied too.  Gladly he is top fit again and had an energetic week on the island Texel about which more next time.