dinsdag 29 januari 2013

ITALIAANSE CYPRESSEN - ITALIAN CYPRESSES


In april 1980, meer dan 30 jaar geleden, was ik op vakantie in Malcesine aan het Gardameer in Italië. Bij een wandeling langs het meer raapte ik wat ronde kegeltjes op van de lange rij Cypressen die daar stonden en nam ze mee naar huis, waar ik ze na enige tijd in potten zaaide. Hoewel ik toen ook al graag tuinierde en zelfs een grotere tuin had dan nu, was ik nog niet zo tuingek. De kinderen waren nog klein, ik had een baan en gewoon heel veel andere dingen te doen.  De zaden ontkiemden en er kwamen kleine conifeertjes op die ik afzonderlijk in potten zette.  Daarna heb ik ze min of meer verwaarloosd en hebben ze jaren in potten gestaan. Ze hebben 2 verhuizingen meegemaakt en uiteindelijk zijn er 4 van gelijke grootte in het midden van het beneden deel van mijn huidige tuin gepoot. Hier staan ze inmiddels 22 jaar en zijn het flinke exemplaren geworden. We houden ze min of meer in toom door ze elk voorjaar te knippen anders worden ze echt veel te groot voor een tuin van 1600 m2.


Gedeelte van tuinontwerp / Part of garden design.

In April 1980, more than 30 years ago, I was on holidays in Malcesine, Lake Garda in Italy. We made a walk along the lake and I collected some cones of the Cypresses standing there in a long row, to take home, where I have been sowing the seeds in pots after some time. Although I had a large garden at that time and was a keen gardener,  I was not that mad about it than nowadays, we had little children, I had a job, plenty of other things to do.  The seeds germinated and became tiny conifers which I planted on their own in pots. After that time I neglected them more or less and they stood in pots for several years. We moved twice and took the conifers with us and at last I planted 4 of the same size in the centre of the lower part of our present garden. In the meantime they are growing there for 22 years and have reached a considerable height. We keep them in check by pruning the top and all sides in spring. We have to do so, for otherwise they should grow too big in our garden of 1600 m2.Officieel weet ik eigenlijk nog steeds niet zeker welke cypressen het zijn.
Is het de Cupressus sempervirens, de Italiaanse cypres?   Het ligt het meest voor de hand, maar die groeien nog smaller omhoog, want daarvan heb ik kegeltjes uit Toscane meegebracht en ook gezaaid. Hiervan staan er nu ook 2 in de tuin, maar deze zijn na 4 jaar nog maar 60 cm. hoog, dus ze groeien niet snel. Hopelijk overleven ze de onvermijdelijke vorst, want de winterhardheid laat ook wel wat te wensen over.
Of is het de Cupressus macocarpa ?  Het zou kunnen, maar ik heb geen zekerheid.
Of is het de Cupressus gigantea?  Ik kan het bijna niet geloven, maar...........
In elk geval zijn het mijn zelfgekweekte Cypressen uit Italië.

Actually, I do not know what kind of Cypress we have in our garden, they are just descendants from Italy.
Is it the Cupressus sempervirens, the real Italian cypress? I am not so sure because those are thinner and grow high up. I took cones of the real Italian cypress home from Tuscany and also sowed them. I have two young ones in my garden now of about 60 cm. high, they are also rather slow after 4 years. I hope they survive our sometimes severe winters, they are not all that hardy I think.
Or is it the Cupressus macrocarpa? Is possible, but I am not sure.
Or is it the Cupressus gigantea? May be, but I cannot believe.....
Anyway they are my homegrown  Cypresses from Italy.


vrijdag 25 januari 2013

EINDELIJK SCHAATSEN - FINALLY ICE-SKATING

Eindelijk is het dan zover, we kunnen schaatsen op natuurijs.  Vorige week zag het er veelbelovend uit: matig tot strenge vorst, nauwelijks wind, de watervlakte veranderde van de een op de andere dag in een spiegelende ijsvlakte.  Toen werd het weekend, het was niet alleen de harde ijskoude wind maar vooral de sneeuw die roet in het eten gooide, oftewel sneeuw op het ijs.  Jammer.  Maar niet getreurd, de zon is teruggekomen, het bleef vriezen en nu kunnen we al weer een paar dagen heerlijk schaatsen. 

 Ik schaats al vanaf mijn zesde jaar, mijn vader was een groot liefhebber, en nam ons al heel vroeg mee op het ijs.  Waar ik opgroeide was minder water dan waar we nu wonen en schaatsten wij op de ijsbaan (een ondergelopen stuk land)  of bij ons achter de boerderij waar 2 heel diepe wielen lagen, genaamd "Het Grote en Kleine Gat".  Deze wielen zijn ontstaan bij een dijkdoorbraak in 1533.
Op m'n achtste kreeg ik echte kunstschaatsen en gaf mijn vader ons les in draaien, zwieren en springen. In die tijd was kunstschaatsen meer in de mode, nu zie je dat buiten nauwelijks meer en is hardrijden de typisch Nederlandse sport. Toen ik na mijn huwelijk in het waterrijke gebied van Zuid-Holland kwam wonen, ik weet nog dat ik zei: "wat staat het water hier hoog", en dat men vertelde dat ze vroeger vanuit Rotterdam naar Gouda schaatsten om daar een stenen pijp te gaan kopen, de kunst was dan om die heel mee terug te brengen, wilde ik noren hebben.  Dat was even omschakelen maar alles went.  Het kunstschaatsen ben ik nog wel een aantal jaren trouw gebleven door lid te worden van een ijsdansclub.

 Nu schaats ik hoofdzakelijk nog als er buiten ijs is.  Ik moet bekennen, dat ik niet eens zo zeer schaats voor de sport, het buiten zijn is het aller belangrijkste, de ijsvlakte, het wijdse landschap, de kou, de wind, de zon en de sneeuw.  Het om je heen kijken en genieten, liefst 's morgens als er nog nauwelijks mensen op het ijs zijn.    


Finally we can skate on the lakes. Last week the weather was very promising, moderate to heavy frost, hardly any wind, the water changed in one night in ice smooth as a mirror.  In the weekend icy wind and snowfall were a kill-joy.  But frost continued, the sun came back and now we have already three beautiful ice-skating days. 

My father was an enthusiast figure skater and when I was 6 years old he put me on the ice.  Where I have been grown up there was less water than where we live now so we skated in that time on the natural ice rink or behind the farm where two very deep wheels were situated, named "The Large and The Small Hole". These wheels are caused by a damburst in 1533. 
When I was 8 I got real figure skates and my father teached us circling, reeling and all kind of caprioles. In that time figure skating was more in vogue than nowadays, there are hardly figure skaters on natural ice, speed skating is the typical Dutch sport.  After my marriage I moved to the watery area of South-Holland, I still know I said the first time I came here : "what a high water level". They also told me in the past they could skate in cold winters from Rotterdam to Gouda, where they bought a long stone pipe, the point was to bring this pipe back home unbroken. 
When I had been skating several times on the frozen river on my figure skates,  I wanted Norwegian speedskates.  That was a big change, but I got used to it. After that time I kept my figure skates for the ice rink or on a pond and I joined an ice dancing club for some years.

Nowadays I mainly skate when there is natural ice.  I have to acknowledge that I don't even skate for sport, being outside in nature with all elements of the weather  is most important for me, the plain of ice, the wide open landscape, the cold, the wind, the sun and the snow. Looking around and enjoying, preferably in the morning when there are hardly people to be seen.Hieronder een schilderij van Andreas Schelfhout uit 1849 : Winter landschap met 'Koek en Zopie' in de avond.
Below a painting from Andreas Schelfhout : Winter landscape with 'Koek en Zopie' at night (1849)


Er is eigenlijk in al die jaren op het ijs niet zo veel veranderd, de 'Koek en Zopie' is er nog steeds.

After all those years there has not changed so much on the ice, the 'Koek en Zopie' is still there.


Waar komt het woord Koek en Zopie eigenlijk vandaan. We begrijpen wel dat het voedsel en drank is dat tijdens de schaatsperiodes bij het ijs verkocht wordt, wat voornamelijk bestaat uit warme chocolademelk, erwtensoep, glühwein en gevulde koek. Zopie is de naam van een drank die in de 17e tot en met de 19e eeuw gedronken werd op het ijs, en ja de naam zegt het al, als je er maar genoeg van inneemt dan word je bezopen. 
Het originele recept voor zopie is als volgt:
1 liter bier
1 kaneelstokje
2 kruidnagels
2 schijfjes citroen
125 gram bruine basterdsuiker
2 eieren
1 dl. bruine rum

Breng het bier samen met het kaneelstokje, kruidnagels en citroen aan de kook. Laat het geheel ongeveer 20 minuten op een zacht pitje trekken. Roer de suiker met de eieren los en bind hiermee het bier. Voeg op het laatst de rum toe. Het moet heet gedronken worden!

What is the origine of the word 'Koek en Zopie'? This is the food and beverage which is sold by the ice, mainly consisting of hot chocolate, glühwein, pea soup and filled cakes. Zopie is the name of the liquor people were drinking on the ice in the 17th up to and incl. the 19th century, and yes, in Duth the name speaks for itself, when you drink enough of this, you will be drunken.

The original recipee for Zopie is as follows:
1 liter beer
1 cinnamon stick
2 cloves
2 slices of lemon
125 gr. brown caster sugar
2 eggs
1 dl brown rum

Boil the beer together with the cinnamon, cloves and lemon. Infuse it on a low back burner for about 20 minutes. Mix the sugar with the eggs and thicken the beer with this. Finally add the rum.
 You should drink it hot!


Snarf en mijn dochter komen me tegemoet / Snarf and my daughter come to meet me.Gelukkig een paar fijne frisse dagen gehad, morgen gaat het sneeuwen en dan zal de dooi invallen.       Daarna kijk ik de sneeuwklokjes uit de grond!

We had some blissful cold days on the ice, tomorrow we shall have some snow again and afterwards thaw.
I am looking forward to the snowdrops !

maandag 21 januari 2013

BUITEN KOUD, MAAR BINNEN BEGINT DE LENTE - COLD OUTSIDE, BUT AT HOME SPRING IS COMING.


Wederom vroege ochtendwandeling foto's, ik vraag me alleen af waarom ze zo blauw zijn, was mijn camera soms depressief van de kou? Of was het nog te donker in combinatie met kou? Het was ook nog geen 'Blue Monday', wat ik ook al zoiets belachelijks vind.  Ik weet het niet, maar vind het wel iets hebben. Het geeft de sfeer goed weer, de stilte, de rust, de kale bedauwde takken in het witte landschap. Dan vliegt er gakkend een troep ganzen in V-vorm over, dat betekent dat er nog meer vorst in de lucht zit.  Onder het struikgewas ritselen vogeltjes op zoek naar eten, ik kijk en zie daar ook een koperwiek. Die zie je hier alleen in de winter. Voorzichtig probeer ik wat naderbij te komen, maar telkens als ik denk een foto te kunnen maken, wipt hij weer een paar meter verder. Ach, laten we hem maar met rust laten. 


Again some early morningwalk photos, I only wonder why they are all so blue, was my camera depressive of the cold?  Or was it the darkness in combination with cold? It was still 2 days before 'Blue Monday', so too early for that kind of silly things.  I don't know but I like the blue colour. It represents the sphere as it was, the silence, the quietness, the bare bedewed branches in a white landscape. Than a herd of honking geese is flying over in V-shape, this means there is more frost in the air. Under the shrubs small birds are pattering, looking for food. Than my eye is catching a redwing, these birds are here only in winter. Carefully I try to approach the bird to make a picture, but again and again, the redwing is whisking away when I'm there. All right I shall leave him alone on this gloomy morning. 


Er is gisteren weer een verse laag sneeuw gevallen, wel jammer van het ijs dat nu weer bedekt is met een laagje sneeuw. Vroeg in de middag wilde ik gaan schaatsen, want 's morgens had mijn man gezien dat er enkele schaatsers op de Rotte waren.  Brrrr, dacht ik nu moet ik op de fiets daar naar toe, het is wel niet ver maar er staat zo'n ijzige wind en dan moet ik nog beginnen met schaatsen. Oef, ik begin nu toch wel echt een  oudje van 65 te worden.   De auto is geen optie als er ijs ligt want dan is het file rijden en zoeken naar een parkeerplaats, dan kan ik nog beter gaan lopen.  Enfin, op goed geluk reed ik toch mijn autootje maar uit de garage, binnen 2 minuten was ik bij het ijs en..........ik stond eerste rang er waren heel weinig  auto's, minder dan op normale zondagen en schaatsers..........toen ik op de steiger stond waar nog een paar kijkers en twijfelaars van de kou stonden te genieten, zag ik welgeteld 4 stoere mannen schaatsen. Ik keek en twijfelde en toen ging het sneeuwen, steeds harder bij een stevige wind op de vlakte.  Ik draalde, draaide me toen abrupt om, en was nog nooit zo rap weer thuis bij de kachel. Voel me nog steeds een sufferd. Maar er komen nog kansen genoeg deze week.


 Fresh snow has fallen. A shame about the ice which is covered now with a thin layer of snow. Yesterday, my husband told me some men were skating on the lakes, so in the early afternoon I went there.  Brrrrr, a hard icy wind blew over the lakes.  When I was on the landing place to put on my skates I was almost alone, except some viewers and undecided who braved the cold wind.  I looked around and saw far away just 4 men skating. I looked and hesitated, it began to snow again, more and more,  than I turned abruptly and was very rapidly home by the fire.  Still I feel myself an old dullard, but there will be many more chances this week,  


Buiten dus koud, maar binnen begint het langzaam aan lente te worden. Vorige week toen het echt ging vriezen, heb ik de potten met bollen die in mijn onverwarmde kas staan, voor de zekerheid in de serre gezet. Haha, daar is het nu een prachtig stilleven maar niet heus, overal op de grond potten,  kleine potjes op de vensterbank tussen andere planten gepropt, en op de planken in de open kast.  Ze zullen hier wel sneller uitkomen, ben benieuwd.
 Op de tafel staan mijn hyacinten op glas, die had ik direct na 1 januari uit de donkere kelder gehaald. Ze hadden het daar blijkbaar toch iets te warm, want het leek wel of er stronken witlof op de glazen stonden.
Na een week werden ze echter gewoon groen in het licht en nu staan ze bijna allemaal in bloei.
Na een beetje heen en weer geschuif op tafel, zet ik de paarse ergens anders. De roze laat ik staan en schenk thee in mijn theekoppen met roze winden, ooit meegebracht uit Limoges.  Daarbij mijn zelfgebakken mini-cupcakes met roze hartjes en onze zondagmiddag is weer goed!


Outside it's even by day-time minus 6 degr., but at home spring is slowly coming. Last week when frost arrived, I transported all my tubs and pots with springbulbs outof the cold greenhouse to the heated conservatory. Haha, it's not a beautiful still life in the conservatory now, I almost cannot walk in there of the pots on the floor, also crammed between other plants on the sill and on the shelves of the open cupboard. I hope this will not be for long.  On the table I have my hyacinths on glasses, after the 1st of January I brought them inside from the basement where they stood on a dark spot.  When I first saw them they had white stumps like witloof. Apparently it had been too warm for the bulbs in the basement.  After a week in the light conservatory, they had recovered and at the moment they are almost all in bloom.
After switching them on the table, I put the lilac ones in another room.  I poored tea in my huge teacups bought on a market in Limoges, France when we were there on holidays and we had home-baked mini-cupcakes with pink hearts.  Despite of the cold and snow, we had another lovely Sunday afternoon!
  woensdag 16 januari 2013

EEN HOLLANDSE WINTER - A DUTCH WINTER

Niets is zo veranderlijk als het weer, begon het jaar zacht met temperaturen van  +8 gr. C. en stonden mijn winterbloeiende heesters volop in bloei, nu is het weer omgeslagen en vroor het vanmorgen -13 gr. C. De komende nachten kunnen we -8 gr. C. of nog kouder verwachten.  Sneeuw is er ook gevallen en dat leverde weer mooie plaatjes op, hoewel de foto's wel tegenvallen, want op de ochtendwandeling was het nog tamelijk donker en somber, maar het was wel letterlijk en figuurlijk stil genieten van een witte wereld.

There is nothing more changeable than the weather, the year started mild with temperatures of +8 degr. C. and my winterflowering shrubs were blooming abundantly, now the weather has broken, this morning it was -13 degr. C and the forecast for coming nights is -8 degr. C. and even lower.  We also had enough snow to make beautiful landscape pictures, but due to the early time in the morning and snow was still falling my pictures are not so good, it was still gloomy and rather dark. Anyway,  we had a fantastic walk in the snow and were really  the silence of the white world.

De ene morgen  - One morning
buiten het hek - outside the gate


"Have you ever noticed a tree standing naked
against the sky,
How beautiful it is?
All its branches are outlined,
and in its nakedness
There is a poem, there is a song
Every leaf is gone and it is waiting for the spring.
When the spring comes, it again fills the tree with
The music of many leaves,
Which in due season fall and are blown away.
And this is the way of life.
                                     - Krishnamurti -Snarf is even uit zijn gewone doen, een andere hond die buiten beeld is, heeft zijn voetbal afgepakt.
Snarf was upset, another dog had stolen his football.Binnen het hek, in de tuin
Inside the gate, in the garden


De andere morgen / The other morning

Vanochtend een heldere lucht met matige vorst. We lopen eerst beneden door de bosjes en over grasland langs een vijver en wat zie ik daar aan de overkant lopen...........een vos.  Dat is de tweede keer in een paar weken, hoe is het mogelijk. Ja, nu heb ik mijn camera wel, maar het was nog te donker en te ver weg. 

This morning it is bright and frosty.  We walk through woodland, grassland and along a pond, but what caught my eye on the other side of the pond, I can't beleive my eyes.........a fox.  That is the second time  in a few weeks, wonderful.  Yes, now I have my camera, but it is still too dark and too far away......We lopen snel verder om de zon op te zien komen en om te zien of de Rottemeren al zijn dichtgevroren.

We walk on to see the sunrise and to see if the lakes are already frozen over.En wat zien we daar.............spiegelglad ijs.  Wat een geluk dat het vannacht pas dichtgevroren is na de sneeuwval en dat het bijna windstil is, dit is geweldig, dat wordt schaatsen binnen een paar dagen. O, wat heb ik daar zin in!!!!!!

And look........the ice is as smooth as a mirror.  What a mercy the lake has only frozen over last night after the snowfall with this very calm weather, this is great, skating within a few days.  O, how I love to!!!!!


 
Glad en wijd ligt het ijs
in een veeg wit en grijs
en de lucht, tastbre kou,
is gestolpt onder blauw.
En mijn schaats met een kras
als een schot onder glas
trekt een veervormig spoor
van mijn voet uit te loor.
Ik scheer scheef op het vlak
langs een donkerblauw wak.
Na een sprong voor een scheur
als een koord, schiet ik voort
op het staal en ik duik
in de wind en gebruik
elke spier, die geniet
als ik suis langs het riet.
                                      - Clara Eggink -

In de middag / In the afternoon
 De zon schijnt / The sun is shining

We zijn weer thuis / Home again

zaterdag 12 januari 2013

TUINLITERATUUR - GARDEN LITERATURE

Vandaag wil ik het eens over het lezen van tuinliteratuur hebben, met name de boeken van Beverley Nichols.  Dit zijn voor mij de ultieme geniet-boeken voor bij de haard, weggedoken in een luie stoel. 

Today I want to talk about reading of garden literature, at first the books of Beverley Nichols.  
These are ultimate feel good books for in your lazy chair in front of the fire on a cold winter evening. 

Maar eerst nog een paar "vroege morgen" foto's, nou ja niet zo vroeg want het wordt pas licht na achten. Je kon vanmorgen al merken dat de vorst er aan komt,  de atmosfeer was heerlijk fris en de grauwheid was uit de lucht. Links van me spreidde de treurwilg haar kale hangende takken boven het water en een stukje verder kwam rechts van me de zon langzaam op achter de bomen, de schaduwen van takken en oranje gloed weerspiegelden in het water. Achter me wachtte Snarf ongeduldig langs de boomrand : "schiet op vrouwtje, dit is mijn tijd, foto's maken doe je maar in je eigen tijd".  


But first a few "early morning" pictures, well not that early for it's  still dark at 8 o'clock. This morning I could notice frost is in the air, the atmosphere was pleasantly cold and the gloominess had gone.  On my left side a weeping willow spread her bare branches over the water,  walking along the water I saw the sun rising slowly behind the trees, the shadows of branches and an orange glow reflected in the water.  Behind me Snarf waited unpatiently :  "hurry up, this is my time, make pictures in your own time please".Beverley Nichols (1898-1983) werd in Bristol geboren en was in de jaren dertig van de vorige eeuw beroemd door zijn toneelstukken, musicals, essays en romans.  Zijn boeken ademen een fijnzinnige en ironische geest.  Tegenwoordig wordt hij misschien wel het meest herinnerd door zijn tuinboeken, welke ik allemaal door de jaren heen verzameld heb, enkele nieuwe herdrukken en een aantal uit antiquariaten.

Beverley Nichols (1898-1083) was born in Bristol and was in the thirtier years of last century famous for his plays, musicals, esays and novels.  His books are of a sensitive and ironic spirit. Nowadays he perhaps may be remembered mostly by his gardenbooks, wich I collected all over the years, a few new reprints and the others from second-hand bookshops.  Boeken die zeker voor de tuinliefhebber zeer de moeite waard zijn om te lezen :

Books, most recommendable to read for the gardenlover are: 

'A Thatched Roof' -  Onder eigen dak (1933)
'Down the Garden Path' - Langs het tuinpad (1932)
'A village in a Valley' (1934)
'Green grows the City' (1939)
'Merry Hall' (1951)
'Laughter on the Stairs' (1953)
'Sunlight on the Lawn' (1956)
'Garden Open Today' (1963)
'Garden Open Tomorrow' (1968)
'The Art of Flower Arrangement' (1967)

De boeken bevatten aan de binnenzijde van de harde kaft en ook in het boek prachtige tekeningen van William McLaren, waar opvallend veel engelen op voorkomen en vaak een kat, want Nichols was een groot kattenliefhebber, waar hij ook een paar boeken over geschreven heeft.

On the inside of the hard cover and also in the book there are beautiful drawings by William McLaren, these drawings show remarkably many angels and often a cat, for Mr. Nichols was a cat lover, about which he wrote some books too.

'Langs het tuinpad' is één van de twee boeken die zover ik weet in het Nederlands zijn vertaald, dit is wel zijn meest beroemde boek en beschrijft zijn tuin en huis in Huntingdonshire, waarvan hierboven het ontwerp.

'Down the Garden Path' is one of the two books which are,  as far as I know,  are translated in the Dutch language, this is his most famous book and describes his home and garden in Huntingdonshire, of which you see the design above.


Wanneer je het boek 'Merry Hall' opent, zie je dit.......en als je de blz. omslaat kom je de volgende vermelding tegen : "Een gezegend gezelschap is een boek"- Jerrold.

When you open the book Merry Hall you see the above drawings and when you turn the page you read the following statement : "A blessed companion is a book"- Jerrold.


Bovenstaande hemelse tekening staat op de binnenzijde van het kaft van 'Sunlight on the Lawn'.

The inside cover of 'Sunlight on the Lawn' shows the above heavenly drawing.'Laughter on the Stairs'   


'Garden Open Today'  bevat ook weer heerlijke tekeningen.
'Garden Open Today'  contains delicious drawings too.
Bovenstaand boek is van een heel andere orde, het is geen tuinroman maar zoals de titel al zegt gaat het over de Kunst van het Bloemschikken en ondanks dat het 45 jaar oud is, is het een aanwinst in mijn boekenkast. 
Het is veel meer dan een handleiding voor bloemschikkers. B. Nichols gaat de ontwikkeling van deze kunst na vanaf het allereerste begin in Egypte en Rome, door de Middeleeuwen, de ontdekking van de tulp, de auricula theatertjes van de 18de eeuw en de bloembogen van de Victorianen, tot het enthousiasme en toewijding voor het bloemschikken in deze eeuw in Europa en Amerika.
De omslag van het boek toont een detail van 'The Madonna in a Garland of Flowers' door Rubens en met bloemen geschilderd door Jan Brueghel. 

Above book is quite different, no garden novel but as the title already tells us a book about The Art of Flower Arranging and despite it is already 45 years old, a welcome addition in my library.
The book is far more than a manual for arranging flowers. B. Nichols traces the development of this art from its first beginnings in ancient Egypt and Rome, through the Middle Ages, the discovery of the tulip, the auricula theatres of the eighteenth century and the floral arches of the Victorians, to the enthusiasm and devotion to the subject in this century both in Europe and America.
The cover of the book shows a detail from 'The Madonna in a Garland of Flowers' by Rubens and with flowers painted by Jan Brueghel.


'Garden Open Tomorrow' is his last gardening book. On one of the first pages the following dedication is written :
To the Memory
of 
Certain Feline Companions
who
While this Work was being Completed
were
Constantly by the Author's Side
Not only in the Garden
but
At his Desk
Giving to his Words
the Approval of their muted Purrs
and
The Authority of their muddy Paws.


Nu ik deze boeken er weer eens bij gepakt heb, ga ik er weer eens één voor de tweede keer lezen, of zal ik toch een ander boek nemen.
Wat lezen jullie op donkere winteravonden?
Hoe en wat het ook zij, ik wens jullie allen VEEL LEESPLEZIER!

Now I have turned the pages of above mentioned books, I think I go reading them for the second time, or.....shall I take another book.
What do you read on these dark winter evenings?
Whatever it is, I wish you all HAPPY READING!