woensdag 31 december 2014

EEN LICHT EN KLEURRIJK 2015 - A BRIGHT AND COLORFUL 2015


Van Oud naar Nieuw : 

Dit jaar eindig ik niet met een review over 2014 van bloemen of natuur;

ook heb ik geen goede of slechte voornemens, ga gewoon door met wat ik altijd doe;

ga niet feestend het jaar uit, maar zit met F. en Snarf tussen ons in op de bank totdat Snarf ons van de bank af werkt omdat hij languit gaat liggen, hij wil de bank voor hem alleen en wij moeten met een stoel genoegen nemen (wie is hier eigenlijk de baas in huis?);

kijk misschien wel tv, meer omdat ik die avond aan oudejaarsmoeheid lijd, dan dat ik het leuk vind;

of we lezen een boek, maar dan val ik ruim voor 12 uur in slaap; 

wellicht staat de radio aan met de top 2000, dat houdt me ook niet bepaald wakker;

F. eet een extra oliebol met een glas granaatappelsap en ik een oliebol met een glas port.;

vuurwerk is aan ons ook niet besteed, Snarf is er bang van, de buurman heeft een rieten dak, en wij vinden het eigenlijk geldverspilling;

dan is het eindelijk 24.00 uur, middernacht, we omhelzen elkaar en kijken even naar buiten door het raam op de bovenverdieping vanwaar we het vuurwerk van Rotterdam boven de kassen zien;

enkele klappen dichtbij met wat gillende keukenmeiden;

de dochters bellen ons op of wij hen:  "Gelukkig Nieuwjaar"!

Eindelijk we kunnen gaan slapen.......- Amsterdam by night -


No 2014 review of flowers or nature;

I also have no resolutions for 2015, just continue with what I always do;

I'm not partying tonight, but sit on the couch with F. and Snarf in between,  until Snarf works us off the couch, he wants lying down stretched out and we just must be satisfied with a chair (who is the boss in this house?);

may be we watch tv, more because I suffer of old year fatigue than that I like watching;

or we read a book, but then I fall asleep far before the beginning of the new year ;

perhaps the radio is tuned on the pop top 2000, that does not keep me awake either;

F. takes another Dutch doughnut with a glass of pomegranatejuice and I eat a doughnut with a glass of port;

No fireworks for us, Snarf is scared, our neighbours have a thatched roof, and we think it's really a waste of money;

at last it is 24.00 hours midnight, we hug each other and watch for a few minutes the fireworks in the city of Rotterdam over the glasshouses through the window on the upper floor;

there are some near blows and some 'screaming cooks';

daughters call us or we call them; "Happy New Year"!

Finally, we can go to sleep......- Water Fun- (Angus Muir, New Zealand, light artist)
Several spherical buoys float on the water's surface.

Als afsluiting van het tuinjaar bezochten we 18 december jl. met onze tuinclub Het Amsterdam Light Festival.  Na een uitgebreide lunch 's middags, maakten we een 'Water Colors' boottocht op de grachten en de Amstel langs verlichte kunstwerken gemaakt door ontwerpers uit de hele wereld.
Door de ramen van de boot probeerde ik wat foto's hiervan te maken, wat niet zo goed lukte, maar toch een beeld geeft van het kleurrijke schouwspel.- On the Wings of Freedom - (Aether and Hemera, Italian Design Studio)
A radiant cloud of butterlies.

On December 18th our garden club ended the year in Amsterdam with a lunch in the afternoon and visit to the Amsterdam Light Festival.  In the early evening we had a boat tour on the Amstel and canals along illuminated artworks made by designer artists from the whole world.  
I tried to photograph through the windows what did not work very well, but it does give an impression of the colorful spectacle.- Lightbridge - (Design Studio Tjep)- A Bright City -  178 BOTTLES, 1 MESSAGE.
(Saskia Hoogendoorn and Lieuwe Martijn, Creative Studio Tijdmakers)

Er is geen stad ter wereld waar zoveel verschillende nationaliteiten met elkaar samenleven als in Amsterdam: maar liefst 178 nationaliteiten op 800.000 inwoners.
Het werk is geïnspireerd op de wereldberoemde woorden van oud-wethouder Floor Wibaut (1859-1936) :
"Er is maar één land    :  de aarde
        Er is maar één volk    :  de mensheid
   Er is maar één geloof :  de liefde"


There is no other city in the world where you can find as many nationalities as Amsterdam: the city's 800.000 residents represents 178 nationalities.
The artwork was inspired by the famous words of former city counciller, Floor Wibaut (1859-1936) :
          "There is only one land      :  earth
                                            There is only one nation   :    humankind    
            There is only one faith      :  love"
    


Al mijn oude, nieuwe en stille volgers wens ik hiermee 
een Gelukkig 2015, een jaar met net zoveel licht en kleur als wij in Amsterdam gezien hebben.

I wish all my old, new and anonymous followers a Happy 2015, a year with as much light and color as we have seen in Amsterdam.
zaterdag 27 december 2014

EEN DAG NA KERST - ONE DAY AFTER CHRISTMASDit was 1e Kerstdag, de tafel klaar voor ons gezamenlijke eenvoudige maar lekkere diner.
De courgettesoep staat  klaar, de  wildstoofpot en de peertjes staan te pruttelen, aardappelgratin klaar voor de oven, spruitjes schoongemaakt.......


This was December 25th, table ready for our simple but delicious dinner together. 
Zucchini soup ready, stew of game and pears are simmering, gratin potatoes ready for the oven, Brussels sprouts cleaned.....


Dit is het dessert, limoncello trifle naar het recept van Mirjam (www.handhaveaniceday.blogspot.com) en het smaakte verrukkelijk.

This is the dessert, limoncello trifle, a recipe of Mirjam (www.handhaveanicday.blogspot.com) and tasted delicious. 


Tweede Kerstdag, de paperwhite narcissen staan op tijd in bloei, eerst dacht ik dat ze het voor de kerst niet zouden halen, toen heb ik ze wat dichter bij de kachel gezet, en ja hoor.

26ht December, the paperwhite Narcissus are blooming, at first I thought they should not be in time for Christmas, then I put them warmer near the woodstove, and yes.....


Nadat F. met de hond gewandeld heeft en ik de keuken opgeruimd, drinken we samen koffie met 'teabread' en Snarf een paar hondensnoepjes.
Voor het eerst dit recept geprobeerd, het luidt als volgt:

280 gr. tutti frutti
160 gr. bruine suiker
300 ml earl grey thee
280 gr. zelfrijzend bakmeel
1 ei
1 tl. bakpoeder

Thee zetten en de tutti frutti een nacht laten weken in de thee,
oven voorverwarmen op 150 gr.,
de geweekte tutti frutti klein snijden,
bakmeel, bakpoeder, ei, bruine suiker en vruchten door elkaar mengen,
beslag in cakevorm doen en in 60 minuten gaar bakken.

Het is prima gelukt, dus dit recept mag blijven.

Dan gaan we 's middags ouders bezoeken in verpleeg- en bejaardenhuis en Snarf mag mee.

When F. is back from his walk with Snarf and in the meantime I have been tidying the house, we have coffee with teabread and Snarf dogtreats.
I tried the recipe for teabread for the first time, it is as follows: 

280 gr. tutti-frutti (dried fruit)
160 gr. brown sugar
300 ml earl grey tea
280 gr. self raising flour
1 egg
1 teaspoon baking powder

Make tea and soak the dried fruit (tutti-frutti) one night in the tea,
preheat the oven to 150 degr.C.
finely chop the tutti-frutti
mix flour, baking power, eg, brown sugar and fruit,
put the mixture in the cake mold and bake for 60 minutes.

It's succeeded and nice, so the recipe may stay.

Then in the afternoon we go to visit  parents in nursing- and elderly homes and Snarf may join us.Vandaag........een slechte foto door een raam vol druppels, het sneeuwt, geen mooie droge sneeuw, maar vieze natte sneeuw en wie zie ik daar tot overmaat van ramp door het andere raam van de serre: een  dik en vet konijn met een prachtige wintervacht, hij is helaas(?) aan onze kerstmaaltijd ontsnapt.
Hij knabbelt geheel ontspannen aan de groene sprietjes die boven het laagje sneeuw uitkomen.


Today......a bad picture through a window wet of drops, it is snowing, not the nice and dry snow, but nasty wet snow, and to make it worse when I look through the other window of the conservatory I see a thick and fat bunny with a beautiful winterfur, he has unfortunately(?) escaped our christmas meal.
He nibbles totally relaxed on the green shoots above the thin layer of snow.
Ik ga even naar buiten en zie een trieste maar mooie bloem aan een Camellia, vannacht gaat het vriezen......

I go outside and see a sad but beautiful flower on a Camellia, tonight we get frost.........IJs en mos op de takken van de Magnolia stellata.

Ice and moss on the branches of the Magnolia stellata.En de kruiwagen staat voorlopig werkeloos in de hoek bij de composthoop.

And the wheelbarrow is tentavely unemployed in the corner near the compost heap.
zaterdag 20 december 2014

VIJF DAGEN VOOR KERST - FIVE DAYS BEFORE CHRISTMAS


Toen ik gisterochtend de deur opende om met Snarf te gaan wandelen, werd ik verwelkomd door vrolijk fluitende merels. Wat een raar weer hebben we toch, de ene ochtend stil en grijs met wat motregen en zingende vogels, de andere ochtend storm en striemende regen.
En ja, dan ook nog die konijnen, twee keer deze week sprongen ze vrolijk door de tuin toen ik thuiskwam. Als ze me zien of horen, gaan ze er vandoor maar niet snel, ze nemen vrolijke uitgelaten sprongen, alsof ze willen zeggen: 'we komen zo weer terug hoor, haha'.  Jaja, het zijn er nu twee.......
Van jongste dochter kreeg ik met Sinterklaas een konijnengedicht met een konijnenkussen, je zou er bijna een konijnentrauma van krijgen, nou nee hoor, zo lang het er twee in plaats van twintig zijn.....


When I opened the door yesterday morning to go for a walk with Snarf, I was welcomed by cheerful whistling blackbirds.  What a weird weather we have, one morning silent and gray with a little drizzle, the other morning storm and lashing rain.
And yes, the bunnies are there again, I saw them twice this week, they jumped happily in the garden when I came home. When they see or hear me, they go away but not in a hurry, they take joyful exuberant leaps, as if to say: 'we are coming back within a minute, haha'.  Yes there are two of them now.....
Youngest daughter gave me on 'Sinterklaas' a poem about the bunnies and a bunny cushion, I almost should get a bunny trauma, well no, as long as there are two instead of twenty.......
Heb dit jaar niet zo veel inspiratie voor kerstversieringen, maar ben er uiteindelijk toch aan begonnen.
We beginnen maar een rondje buiten in de tuin. In de tuinvaas op het pad naar de kas heb ik een klein dennetje met rondom een paar Gaultheria's procumbens  (bergthee) geplant.  Elk jaar koop ik  3 of 5 Gaultheria's voor in de tuinvaas, elk voorjaar zet ik ze in de tuin en elk najaar zijn ze dood.
Ik let op dat ik ze in het meest zure deel van de tuin poot en toch overleeft deze prachtige bodembedekker het niet in mijn tuin. In de winter zijn ze echter zo leuk dat ik, geheel tegen mijn principes in, elk jaar voor de kerst weer een paar nieuwe plantjes koop.
This year I have not much inpiration for Christmas decorations, but at last I have started.
First we do a round outside in the garden. In the vase on the path to the greenhouse I planted a small spruce with Gaultherias around. For this garden vase I buy each year 3 or 5 Gaultherias. Each spring I put them in the garden and each autumn they have died.  I keep in mind to plant them in the most acidic part of the garden and yet this beautiful groundcovering plant does not survive in my garden. However, they are so pretty in winter that I buy every year again some new plants for Christmas, even though this is against my principles.
We gaan verder naar de kas waar de niet zo winterharde Clematis cirrhosa 'Freckles' begint te bloeien.  Weten jullie nog dat ik deze in augustus helemaal kort geknipt heb?


We are going on to the greenhouse where the not so hardy Clematis cirrhosa 'Freckles' starts flowering again.  Do you remember that I cut this one short to the soil in August? 

Door het zachte winterweer is er al een Camellia bloem opengegaan in de tuin. Er zitten in de meeste Camellia's al dikke knoppen waarvan sommigen al een randje kleur vertonen. Stel dat het in januari hard gaat vriezen, dat is niet denkbeeldig, maar wel jammer voor de Camellia's.

Due to the mild winter weather one Camellia flower shows her beauty in the garden. Most of the Camellias have fat buds of which some show already a tiny little bit of colour. Suppose we get heavy frost in January, that's not imaginary, but a pity for the Camellias.Op de standaard in het schaduwtuintje zet ik in de winter deze grote gouden bal, in de zomer staat er een pot met een varen op. Deze varen staat nu, beschermd tegen de kou, in de serre.

In the small shade garden I put in winter this big golden ball on the standard, in summer there is a fern on it.  This fern is now in the conservatory, protected against cold weather.
Nog zo´n geval, de kerstroos. In de tuin heb ik heel veel soorten Helleborussen, waaronder ook de Helleborus niger.  Het komt hier echter zelden voor dat deze ook daadwerkelijk met de Kerst bloeit.
Ik ben de tuin rondgegaan, voorzichtig onder het blad gekeken, en jawel ze zitten boordevol dikke knoppen. Voor de tuintafel heb ik maar weer een klein, nieuw exemplaar gekocht met bloem. Ook die gaat de tuin in over een tijdje, maar die blijft gelukkig wel leven.
En wat is er nog meer te zien op de foto hieronder:  links mijn echte citroenboompje uit Italië waar wel 10 citroenen aan zitten, hij verliest nu wel aardig wat blad.  Ik laat hem op de veranda staan tot het echt gaat vriezen. Rechts zie je de enige quilt die ik ooit heb gemaakt.Another case, the Christmas rose. In the garden I have many varieties of the Helleborus, among them also Helleborus niger. However, it is seldom in flower with Christmas.  I searched the garden for Helleborus flowers, watched carefully under foliage or fallen leaves, and yes they are full of fat buds, but for the table on the porch I bought a little new one with one flower.  After a while this one will go to the garden too, fortunately Christmas roses almost never die.
And what more to see on above picture:  to the left my real lemon tree from Italy with 10 lemons on it, the little tree is losing now quite some leaves.  I leave it on the porch until we get real frost.
To the right you see the only quilt I ever made. 
We gaan naar binnen. Daar heb ik als kerstversiering coniferengroen op de ouderwetse wagen geladen, die mijn vader uit hout heeft gemaakt. Ik denk dat opa op de bok zit.   Bovenop een rinkelend belletje met een kaartje van een lieve vriendin.We are going inside. As Christmas decoration I loaded the old-fashioned cart with conifers. My father made this all of wood. I think my granddad is on the box. On top a jingling bell with card from a sweet friend. De kerstboom staat inmiddels ook weer, net als vorig jaar en wie ligt er 's avonds op de best plek?
Snarf natuurlijk!  De uil kijkt toe.


In the meantime the Christmas tree is there again like last year, and who is sleeping at night on the best spot of the living room?  Of course Snarf!   The owl is watching him.


Het kerstboompje met de 20 lichtjes voor 20 vrienden hangt er ook weer.

The tree with 20 lights for 20 friends is there again. Dat is het tot nu toe, ga vanavond in mijn recepten zoeken naar wat er op tafel komt met Kerst,
niet te ingewikkeld, maar wel lekker. Ik verheug me er al op om de tafel mooi te maken voor onze kleine familie. 

That it is up to now, tonight I'm going to choose the dishes from my recipes, not too complicated, but hopefully tasty. I'm looking forward to set and decorate the table for Christmas for our small family.Ik wens jullie allen hele Fijne Kerstdagen!


I wish you all a very Merry Christmas!


zaterdag 13 december 2014

EEN BIJZONDER KERSTHUISJE - A SPECIAL LITTLE CHRISTMAS HOUSE


Afgelopen week was ik nog niet in kerstsfeer, eerst moest er gepoetst worden, te beginnen in mijn kleine bibliotheek waar het vooral bovenin behoorlijk stoffig was. Plank voor plank alle boeken er uit, boeken ontdoen van stof met behulp van stofzuiger, plank schoonmaken en boeken weer terug.
Op zich al een klus, de oppervlakte van het kamertje is niet groot, maar heeft wel 3 wanden met boeken en het plafond van ons oude huis is behoorlijk hoog.
Het ergste is echter dat ik niet opschiet, ik kijk, ik lees, ik mijmer.........

Zie, er staat ook een kersthuisje op een plank, de verlichting brandt, het is het oude kantoor van de Holland-Amerika Lijn.  Enkele jaren geleden zag ik het staan op een kerstshow bij een tuincentrum bij ons in de buurt, ik keek, ik zag en overwon mijn hebberigheid want ik vond het gewoon te duur. Vertelde het aan F., die het heel lief voor me kocht in de uitverkoop na de kerst.
Waarom nu juist dit kersthuisje?   Dat is een heel verhaal, maar vooruit.

Heel lang geleden, wel meer dan 50 jaar, wilde ik na de MULO alleen maar boer worden.
Mijn vader vond dat prima, hij kon wel hulp gebruiken op de boerderij, maar mijn moeder......zij kreeg de schrik van haar leven, zij regelde met de directeur van de Middelbare Handelsschool een vervolgopleiding voor mij. Dat ik er met frisse tegenzin heen ging, is nog heel zacht uitgedrukt, maar ik deed het wel en ging ook nog verder met een secretaresse opleiding.
In mijn vrije tijd was ik echter altijd bij de koeien te vinden of op het land.
Toen de opleidingen voltooid waren, ging mijn moeder op zoek naar een baan en keek de advertenties in de krant na (niet te geloven hè), ik wilde alleen maar boer worden.  Zij vond secretaresse bij de Holland-Amerika Lijn wel wat omdat zij zelf altijd van reizen droomde en dicteerde een brief aan mij. Kon ik natuurlijk zelf wel, maar ik had er immers geen zin in.
Prompt kwam er antwoord op de brief en werd ik op het kantoor aan de Wilhelminakade verwacht. Ik er naar toe, eerst op de fiets uit de polder, daarna met de bus naar de Rozenstraat in Rotterdam en daar vandaan lopen.  Ik was een groentje en kwam zelden in de stad, zeker niet in dit oude gedeelte en vond het er maar eng, dus na een paar honderd meter lopen draaide ik resoluut om en reisde terug naar huis.
Einde sollicitatie!  Nee dus.
 De volgende dag werd er gebeld waarom ik niet op was komen dagen (dat zou in deze tijd niet meer gebeuren). Mijn moeder antwoordde en regelde een nieuwe afspraak. Maar nu werd ik door mijn vader met de auto gebracht, er was geen ontkomen aan.

Tijdens het sollicitatiegesprek vroegen ze hoe ik gekomen was en ik vertelde dat mijn vader beneden in de auto op me wachtte.  Haha, dat was dom, ze wilden hem gelijk naar boven laten komen, wat ik gelukkig kon voorkomen, want pa had zich niet verkleed, was in werkkleding en op klompen...... 

Enfin, om een lang verhaal kort te maken, ik werd aangenomen, werkte een jaar op het Vrachtbedrijf Commerciële Zaken en werd toen bevorderd naar het Directie Secretariaat. Na een jaar had ik het ook daar gezien, ik had de smaak te pakken en wilde meer, reizen bijv.  Ik ging voor een paar maanden naar Southampton in Engeland waar de H.A.L. me zelfs opbelde om te vragen of ik terugkwam. Dat heb ik niet gedaan, want een Amerikaans bedrijf bood mij toen veel meer geld.


Last week I was not yet in Christmas spirit, first I had to clean and polish the house, starting with the library where it was quite dusty. I took all the books from the shelves, got rid of the dust using the vacuum cleaner, cleaned the shelves and back with the books. Rather a chore in itself, the surface of the room is not large, but there are 3 walls with books and the ceiling of our old house is high. However, the worst part is that I do not hurry up, I watch, I read, I dream........

Look, there is a Christmas house on a shelf, the light is glowing, it is the old office of the Holland-America Line.  A few years ago I saw this lovely building on a Christmas show at a garden centre in our neighbourhood. I watched, I saw and overcame my greediness for it was too expensive.  I told it to F., he was so sweet to buy it for me in the sale after Christmas.
Why this Christmas house?  That's a long story, but let's go ahead.

A long time ago, more than 50 years, after high school I wanted to be a farmer. My father thought  that would be great, he could use a helping hand on the farm, but my mother.........she got the shock of her life, she arranged further education to an international secretary for me. I went there reluctantly, that's putting it mildly, but I did.
In my spare time I always was with the cows or on the land.
After completion of my training courses, my mother was looking for a job for me in the newspapers (I almost cannot beleive it nowadays), I only wanted to be a farmer.  She thought secretary at a shipping company would be nice for me, there was an advertisement in the newspaper of Holland-America Line and my mum was always dreaming of travelling. She dictated the letter to me ( I could do that all myself, but I just did not want to). Response came promptly and I was expected in the office at the Wilhelmina Quai. I went over there, first by bike from the polder, then by bus to the Rozenstraat in Rotterdam and from there walking to the office.  I was a rookie and came rarely in town, certainly not in this old part and I thought it scary, so after a few hundred meters I turned resolutely and travelled back home. End of job application! Well no. Next day they called why I had not come the other day. My mum answered the phone and made a new appointment. But this time my dad drove me to the front door, there was no escape.

During the interview they asked me how I had come and I told, my father was waiting for me downstairs in the car.  Haha, how foolish of me, they wanted to invite him upstairs, I was blushing but gladly could prevent him coming upstairs, for dad was in his farmers work clothes and on wooden clogs......
Anyway, to make a long story short, I was accepted. After one year employment at the Commercial Freight Department, I was promoted to Executive Secretary. I was very young for this challenging job but they wanted to give me a chance. Well after another year I was bored an wanted more, for example travelling. I spend some months in Southampton, England, during that time H.A.L. called me to come back.  I did not accept their offer because an American company offered me a much higher salary.


Het waren slechts enkele jaren, maar ik heb heel mooie herinneringen aan deze eerste baan, die ik geheel en al te danken heb aan mijn moeder, ik ben haar er eeuwig dankbaar voor.
Ook ben ik de toenmalige President Directeur (hij leeft al lang niet meer) nog steeds dankbaar voor het anders dan andere Getuigschrift dat vele deuren voor mij heeft geopend.

It was only a few years, but I have many sweet memories to this first job, which I owe totally to my mother, I am forever grateful to her. 
I am also grateful to the former President Director (he passed away already a long time ago) for the different from other Certificate of Qualification that opened many doors. 


Er is sinds die tijd heel veel veranderd in Rotterdam.  Schitterende moderne gebouwen domineren nu, het oude hoofdkantoor valt in het niet bij die reuzen. Hotel New York is er nu in gevestigd, een leuke plek om te overnachten of voor lunch of diner. Ik kom er nog steeds graag, om naar de bedrijvigheid op het water van de Maas te kijken, zoals afgelopen zomer met kleinzoon Ph.


Over the years there has changed a lot in Rotterdam.  Beautiful modern buildings are dominating,  the old head office is nothing compared to all those giants. Hotel New York is now located in the old building, a nice place to stay or having lunch or dinner. I still love to go there and spend some time overlooking the water of the Meuse, like past summer with grandson Ph.


Het cruise schip de ms. 'ROTTERDAM' aan de Wilhelminakade in Rotterdam.Cruise liner ms. 'ROTTERDAM' at Wilhelmina Quai in Rotterdam.De oude ss 'ROTTERDAM' voorgoed aangemeerd bij Katendrecht, doet het nog steeds aardig als bezienswaardigheid, hotel en restaurant.
Na er vele malen op geweest te zijn in het verleden op de vertrekdagen, is het heel vreemd om er nu terug te keren, herkenbaar, maar doods, de geest is uit de fles.
 Ik vind de nieuwe uitgave zeker zo mooi, ook deze heeft gelukkig nog de vorm van een schip. De tegenwoordige cruiseschepen zijn toch meer enorme, logge  flatgebouwen, dan schepen.


The old ss. 'ROTTERDAM'  permanently berthed in Katendrecht, is still nice as attraction, hotel and restaurant.
After visiting this ship many times in the past on departure days, it is very strange to return, recognizable, but death, the genie is out of the bottle.
My opinion is that the new one is certainly as beautiful, I am glad also the new one looks like a vessel. Today's cruise ships are more and more, huge hulking apartment buildings.Om nog even bij de schepen te blijven, dit is de ms. 'WESTERDAM', in juli 2004 tegen de avond, het zeegat uitvarend bij Hoek van Holland. Dit schip was in april opgeleverd en voor het eerst in thuishaven Rotterdam.  Dit lijkt al meer op een drijvend appartementengebouw.


In order to remain with the vessels, this is mv. 'WESTERDAM , leaving the sea channel 'Nieuwe Waterweg' in Hoek van Holland, in the early evening of July 2004.  This vessel was delivered in April and for the first time in Rotterdam.  This looks  already more like a floating apartment building.
Als je van schepen houdt, hou je vanzelf ook van de zee. Wij woonden nooit erg ver van de zee, vroeger kwamen we er heel vaak, nu minder. In de zomer gaan we 's avonds soms naar zee, zoals een paar maanden geleden nog met Ph. toen hij bij ons logeerde.
If you love ships, you love the sea.  We never lived very far from the sea, in the past we were often there, nowadays less.  In summer we go sometimes to the sea at night, like a few months ago with Ph., when he stayed with us.Snarf houdt ook van de zee, helaas ook van zout water, wat hem niet goed bekomt.

Snarf loves going to the sea too, unfortunately he also likes to drink salt water, which makes him sick.


Terug naar de boekenkasten, zie je wel zelfs op mijn blog raak ik nog van mijn pad af. Maar alles is inmiddels wel schoon, dus kan ik aan de kerstversieringen beginnen.  Trouwens de foto hierboven is niet van mijn kant, hier staan de boevenboeken van F.  

Back to the books, you see even on my blog I get off the path. But, in the meantime everything has been cleaned, so I can start decorating for Christmas.  Above picture shows F's wall, all thrillers.
Ja, er zijn ook wat boeken over schepen en een kleine collectie van kaarten, scheepsplattegronden enz., zo leuk om weer eens in te neuzen bij een grote schoonmaak.

Yes, there are also some books about ships and Holland-America Line and a small collection of postcards, floor maps of old cruise liners and so on, it is fun to browse through once in a while.
En ter herinnering zal dit gebouw mijn bibliotheekje verlichten tijdens de kerstdagen.

And as a sweet memory this building will be illuminated in my small library during Christmas.


Tot slot, het is tenslotte bijna Nieuw Jaar, een spectaculair vuurwerk enige jaren geleden op het water voor het cruiseschip mv. 'OOSTERDAM'.
Het is een filmpje, maar ik vraag me af of het werkt op de blog.
Nee, het werkt dus niet!

Finally, it's almost New Year, a spectacular firework some years ago on the water in front of cruise ship mv. 'OOSTERDAM'.
I wonder if that film works on the blog.
No, it does not work!