maandag 5 december 2016

OP EEN KOUDE OCHTEND - ON A COLD MORNING
Vanmorgen even een rondje gefietst,  langs de fel verlichte kassen waar orchideeën (Cymbidiums) worden geteeld, om de zon over het water te zien opkomen van het riviertje de Rotte.
This morning a quick bicycle tour along the brightly lit glasshouses where orchids (Cymbidiums) are grown, to see the sunrise over the water of the river Rotte.Ik was precies op tijd om de zon met een rode gloed boven de horizon te zien opkomen.

I was just in time to see the sun rise above the horizon with a red glow.

Een fietser gaat juist over het ophaalbruggetje, wat zich spiegelt in het water waarop plaatselijk een flinterdun laagje ijs ligt.

A cyclist is just crossing the drawbridge which is reflected in the water showing here and there a thin layer of ice.

Het is stil, koud en mooi.........
It is quiet, cold and beautiful........Weer terug loop ik ook nog een rondje tuin voordat ik naar binnenga.Back home I do a round in the garden before going inside.Deze kat heeft weinig last van de kou.

This cat does not suffer from cold.In de winter houd ik van de min of meer ruig uitgegroeide vegetatie in combinatie met vormsnoei.In winter I like the more or less rough mature vegetation in combination with topiary.
Hier en daar is nog een bevroren roos, maar voor het weekend heb ik alle goede knoppen en bloemen afgeknipt voor binnen.Here and there is still a frosty rose, but before the weekend I have cut all nice buds and flowers for inside.

Vergankelijkheid.......

Transience.................en een nieuw begin.

.............and a new start.De knoppen van de Viburnum bodnantense ´Dawn´.

The buds of the Viburnum bodnantense ´Dawn´.
Binnen staat het nu toch echt wel laatste boeketje uit de tuin.The really last bouquet from the garden is on my table inside.Ik heb ook nog rozen in knop uit de tuin geplukt met lange stelen, vraag me echter af of ze nog uit zullen komen, als dat zo is laat ik ze de volgende keer zien.

I have cut more roses in bud from the garden, however, I wonder if they will unfold, I hope to show you the flowers next time. 


zondag 27 november 2016

CLEMATIS CIRRHOSA 'FRECKLES'In de kas begint momenteel Clematis cirrhosa 'Freckles' te bloeien. 

In the greenhouse Clematis cirrhosa 'Freckles' has start flowering at the moment.Deze wintergroene Clematis staat al jarenlang in de kas en als ik de snoeischaar er niet drastisch in zou zetten in de zomer, zou de hele kas er inmiddels mee begroeid zijn.

De cultivar 'Freckles' is in 1989 door Raymond J. Evison in Engeland geïntroduceerd, een kweekproduct  uit de Clematis cirrhosa die in het Middellandse-Zeegebied in het wild groeit.
In ons land komt Clematis cirrhosa niet voor omdat de winterhardheid te wensen overlaat, Clem. cirrhosa 'Freckles' die we hier in onze tuinen ook nauwelijks zien, is iets meer winterhard, maar een plek in mijn, overigens onverwarmde, kas is toch veiliger.

'Freckles' zorgt voor een geweldige verlenging van de bloeiperiode van Clematissen. Ze begint pas met bloeien in november en gaat hiermee door tot in januari. Een vorstperiode kan natuurlijk wel roet in het eten gooien.This evergreen Clematis is already for years in my greenhouse and when I should not use the secateurs drastically in summer, in the meantime the whole greenhouse should be overgrown.

The cultivar 'Freckles' introduced in 1989 by Raymond J. Evison in England, is a culture product from Clematis cirrhosa which grows in the wild in the Mediterranean area. In our country Clematis cirrhosa is not hardy enough to grow in the garden and also Clematis cirrhosa 'Freckles' is hardly seen in our gardens, although this one is a bit more hardy. I gave her a spot in my unheated greenhouse, yet safer.

'Freckles'  makes a great extension of the flowering period of Clematis. It only starts flowering in November and continues this to January. Of course a period of frost can be the end of flowering.
Voor het weekend heb ik wat ranken met bloemen naar binnen gehaald en in een schaal water gelegd.
Door een schaal op voet te gebruiken, kunnen de klokvormige bloemen natuurlijk over de rand hangen.


On Friday I took some tendrils with flowers inside and put them in a bowl of water.
By using a bowl on foot, the bell-shaped flowers can hang naturally over the edge.
Tot slot kan ik het niet nalaten om enkele foto's van de prachtige ondergaande zon afgelopen week op mijn blog te zetten. Best bijzonder, ik maak hoofdzakelijk foto's van de opkomende zon. Om thuis de zon onder te zien gaan, moet ik naar de voorkant van het huis en over de weg heen fotograferen, dat lukt vaak niet zo goed.En natuurlijk zat er weer zo'n schatje op het pad naar de kas, ze worden steeds tammer.

And of course there was again a cutie on my path to the greenhouse, they become more and more tame.


Finally I cannot resist to put a few photos of the beautiful sunset of last week on my blog. Quite special because I mainly photograph rising suns. Watching sunsets at home means I have to go to the front of the house and photograph across the road, that often does not work well.


zaterdag 19 november 2016

DE VOGELS IN ONZE TUIN - BIRDS IN OUR GARDENMerel en Halsbandparkiet in Lijsterbes

Blackbird and Ringneck Parakeet in Rowanberry


Wat is een tuin zonder vogels....
Al zou mijn tuin nog zo mooi zijn, maar waren er geen vogels dan zou het doods zijn.
Gelukkig is dat niet zo, er zijn er zelfs meer dan ooit.  Soms noem ik onze tuin een 'kleine wildernis' of een 'jungle', dat is precies wat de vogels willen, een gevarieerde beplanting van hoge en lage planten, bladverliezende bomen als uitzichtpunt, bladhoudende heesters en naaldbomen om tussen weg te kruipen, besdragende bomen en heesters om van te smullen, enz. Maak de tuin vooral niet zogenaamd winterklaar maar laat uitgebloeide vaste planten staan, de vogels zijn blij met de zaden en de beschutting. Bovendien helpt het de planten te overleven tegen strenge vorst in de winter, wij hebben nu eenmaal niet elk jaar een pak sneeuw ter bescherming. Helaas voor mezelf, hebben we ook weinig echt koude dagen en nachten meer, buiten schaatsen schijnt een zeldzaamheid te worden.

Dat we de vogels niet alleen horen,  maar ook meer zien, komt doordat F. in de oude Prunusboom achter ons huis, een vogelvoederstation gemaakt heeft. Hij maakte o.a. van een oude boomstronk een pindakaashouder waar afgelopen week zelfs een Grote Bonte Specht op af kwam.
Deze week ben ik elke dag, meest 's morgens, een kwartiertje buiten op de veranda op tafel gaan zitten om vogels te spotten en te fotograferen, dus ik had puur geluk met de Specht. Niet alle soorten vogels die ik hier regelmatig zie, heb ik kunnen fotograferen, maar toch meer dan ik had gedacht. En oooohhh, wat is het moeilijk om ze goed en vooral scherp op de foto te krijgen,  niet alleen de vogeltjes zijn beweeglijk, zelf ben ik ook niet zo'n stilzitter. Van de vele foto's die ik klikte, heb ik een kleine selectie gemaakt.Onze huiskraaien lusten ook pinda's

Our jackdaws also like peanuts


What is a garden without birds........
Even though my garden would be ever so nice, but there were no birds it would be dead.
Fortunately it is not the case, there are even more than ever. Sometimes I call our garden a 'little wilderness' or a 'jungle', that's exactly what the birds want, a varied vegetation of higher and lower plants, decidious trees as panoramic viewpoint, evergreen shrubs and conifers as a shelter, berry-bearing trees and shrubs to feast on, and so on. Don't winterize te garden by cutting all the old growth, but leave the faded perennials, birds will be glad with the seeds and the shelter. Moreover, it helps plants to survive heavy frost in winter,  we don't have a lot of snow for protection. So sad for myself, we also have few really cold days and nights anymore, outdoor ice skating seems to be a rarity.

That we not only hear the birds but also see more of them, is because F. made a birdstation in the old Prunus tree behind our house. Of an old treestump he made a peanut butter jar holder, where last week even a Great Spotted Woodpecker came down.
Last week I have been sitting on the table on the porch to watch and photograph the birds, so I was lucky to see the Woodpecker. I could not photograph all kind of birds I see here regularly, but yet more than I thought. And ooooh, how difficult is it to get them right and sharp in the picture. Not only the birds are motile, I can't sit still either. Of the many photos I clicked I made a small selection.

Great Spotted Woodpecker I think this is a male of the Ringneck Parakeets because of the black ring around the neck. En altijd zit er wel ergens een Roodborstje....

And somewhere there is always a Robin........of een Heggenmus.

or a Hedge Sparrow.
Een Groenling.

A Greenfinch.Dagelijks zijn ze hier te vinden, soms wel met z'n zessen.

You can find them here daily, sometimes with six of them.Parkieten weg, kleine vogeltjes terug.Parakeets gone, little birds back.
Bit of a strange picture but I like it, it's just a piece of art.Een gewoon vinkje.

A finch.Vanaf de veranda maakte ik ook deze foto's. 's Morgens als het langzaam lichter wordt, stijgen zwarte rookwolken op uit de ketelhuizen van de kassen.  De zon verschijnt af en toe van achter de wolken tussen de rook.


I also made these photos from our porch. In the morning when it gradually brightens, black smoke rises from the boiler houses of the glasshouses. The sun appears sometimes from behind the clouds between the smoke.Een onderonsje.

A private chat.En deze kijkt toe vanaf zijn tak.

And this one watches them from his branch.De merels genieten van de lijsterbessen naast het paardenweitje, inmiddels hebben ze ze allemaal opgegeten.The blackbirds enjoy the rowans next to the horse meadow, in the meantime they have eaten them all.
Er komen nu ook bijna dagelijks gaaien langs om iets te snaaien, ze zijn wel vrij schuw en houden me goed in de gaten.Almost daily jays are coming along for a snack, they are quite shy and keep a close eye on me.
De vrouwtjes van de groenlingen zitten hier gezellig bij elkaar.......

The female greenfinches sit here cosely together.........Het mannetje zit op het dak van het voederhuisje.

The male is on the roof of the feeder house.
Tortelduiven vliegen ook af en aan en deze kijkt hier nieuwsgierig toe vanaf de dakgoot van de garage.

Doves fly in and out too, this one watches curiously from the gutter of the garage.Pimpelmeesjes zijn zo moeilijk om goed in beeld te krijgen, en dan zijn de foto's bijna altijd nog bewogen.Blue tits are hard to get in the picture, and then there almost all blurry photos.


Koolmeesjes, ook van die schatjes die elk jaar onze nestkastjes vullen met jonkies. 

Great tits, also cuties who fill our birdhouses each year with youngsters.De kauwen jongleren op de pindaslinger.

The jackdaws are juggling on the peanut garland.
De bessen van de hulst verdwijnen ook gestaag in de buikjes van de vogels."Houden jullie nog wel wat over voor mijn kerstdecoraties?"

The berries of the holly disappear steadily in the bellies of the birds. "Please leave some branches for my Christmas decorations." 


Tja, wat is een tuin zonder vogels.......

Yes, what is a garden without birds......
En wat is mijn tuin zonder konijnen......... Wij zijn inmiddels zo aan ze gewend dat ik ze (bijna) niet meer zou willen missen. (de foto is door het raam genomen, vandaar wazig)

And what is my garden without rabbits....... In the meantime we are so used to them that I (almost) should not like to miss them. (photo taken through the window, hence blurred)


En wat is mijn tuin zonder kippen........ Voorlopig komen die van de buren hier soms langs, maar een kippenhok is in de maak. Volgend voorjaar komen er kippen.

En wat is mijn tuin zonder poezen......  Ik twijfel tussen een kat of een hond, eigenlijk wil ik ze allebei.

En wat is mijn tuin zonder border collie......  Eerst willen we op vakantie zonder hond, dan willen we weer een border collie, liever twee.....

Ik moet wel opschieten want ben zelf ook niet zo jong meer........


And what is my garden without chickens.......For the time being the hens from nextdoors come to visit us sometimes, but our own henhouse is in the making. Next spring we will have chickens.

And what is my garden without cats....... I doubt whether I choose a cat or a dog, actually I want them both.

And what is my garden without a border collie...... First we want to go on holidays without dog, then we want a border collie again, uhhh I prefer two.

I have to hurry for I'm not as young as I should like to be........