donderdag 16 augustus 2018

TUINRENOVATIES / GARDEN RENOVATIONS

Deze mooie, warme zomer schiet het bloggen er nogal eens bij in. Te mooi weer om binnen door te brengen en als ik dan eens binnen ben, heb ik gewoon geen tijd, geen energie, geen inspiratie of gewoon geen zin........

Maar kom we gaan het deze keer eens hebben over de veranderingen in de tuin. Aan het eind van de tuin stond een 30 m. lange, heel hoge haag van Leylandii coniferen en elzen. Achter de beplanting een breed asfalt pad naar de vaart waarvan een gedeelte van ons en een gedeelte van de buren. Dit pad stamt nog uit de tijd dat er een brug over de vaart lag naar de provinciale weg. De woning naast ons werd verkocht en het kadaster stelde de erfafscheiding vast. Hoi hoi, dit was mijn kans om van de vervelende coniferen af te komen, die al jaren niet meer werden geknipt. In mei was het zover,  gezamenlijk met de nieuwe buurman lieten we een stevig hek plaatsen met bij mij een extra uitgang. 
Het asfalt blijft, dus kan ik er nog achterheen lopen naar het pad langs de vaart naar de voordeur. De elzen en coniferen werden gerooid, zo kwam er veel ruimte vrij die ik weer vol kan planten, haha. Er zullen een aantal bomen en heesters komen, waaronder Rhododendrons. De beste planttijd hiervoor is de herfst en daar houd ik me aan, vooral met deze droge zomer.  

Vervolgens plantte ik er in mei al mijn dahlia's die ik in de borders toch al bijna niet kwijt kon en zaaisels uit de kas, zodat de grond toch bedekt is en het er nog een beetje leuk uitziet. - In mei met achterkant kippenhok / in May with the back of the henhouse -

Blogging is at a low level in this lovely warm summer. The weather is too beautiful to spend indoors and when I'm inside, I just have no time, no energy, no inspiration or I just don't want.....

But come on, this time we shall talk about the changes in the garden.  In the back of the garden was a 30 meters, very high hedge of Leylandii conifers and alder. Behind the trees an asphalt path to the canal which we shared with the neighbours. This path is from the time there was a bridge crossing the canal to the provincial road. Neighbour's house was sold and the Land Registry found the boundery. So glad, this was my chance to get rid of those annoying conifers, which were not cut for years. In May it was so far, my new neighbour and I ordered a sturdy fence. The asphalt is still there, so I can walk behind my garden to the path along the canal and my front door. Alders and conifers were grubbed, so I got an amazing space free for planting, lol. I will plant a number of trees and shrubs, among others Rhododendrons. I wait till autumn, the best planting time, and I stick to this especially with this dry summer.

Then I have put all my dahlias and the sown plants from the greenhouse on the open space, so it does not look  too bold.Ik borrel over van de ideeën voor het nieuwe stuk, maar moet me echt inhouden want ik hoor al bij de senioren en wil wel zo veel mogelijk zelf doen zo lang het gaat, dus op strategische plekken een boom, een enkele bladverliezende heester en voor het groen Rhododendrons, die doen het uitstekend op mijn zure grond.I have so many ideas for the new piece of land, but I really have to hold back. I'm already a senior feeling not elderly and want to do as much as possible by myself as long as I can. So I will plant trees at strategic spots, a few decidious shrubs and for the green Rhodos which do well on my acid soil.Begin juli, wel elke dag met slangen in de weer, de planten willen water, water en water. Gelukkig kan ik water uit de vaart pompen. En......inmiddels hebben we nu eindelijk mondjesmaat weer wat regen gekregen.The beginning of July, every day working with water hoses, the plants are craving for water, water and water. Fortunately I can pump water from the canal.  And.....in the meantime, at last we got some rain.


Ben blij met al mijn Lathyrussen en..........

Am glad with all my sweet peas and........Dahlias

De witte Cosmea's groeien als een gek, dat komt waarschijnlijk door de toegevoegde vracht goede tuingrond.The white Cosmeas are growing like crazy, probably urged by the added load of new garden soil.

De Cleome spinosa oftewel kattesnorren doen het ook geweldig, dat vult lekker op.The Cleome spinosa is doing great too, that fills up nicely.Gezicht vanaf het pad op de achterkant van de oude border. De planten doen het veel beter want krijgen meer licht, vooral de roos 'Eye Paint' doet het beter dan ooit.View from the path at the backside of the old border. Plants are reviving by more light, especially the rose 'Eye Paint' is doing better than ever.De kippen rommelen graag tussen de verdroogde bladeren.

The chickens like rummaging in dried leaves. Over de ijzeren boog groeit de Ipomoea 'Heavenly Blue', ik zie er helaas nog geen knoppen in.
Onder de boog bloeit de éénjarige Ammi majus. Het was de bedoeling dat ze samen zouden bloeien.Over the iron bow grows the Ipomoea 'Heavenly Blue',  hopefully buds soon will appear, until now nothing at all. Under the bow the annual Ammi majus. The intention was that they should bloom together at the same time.Met een gemengde bos dahlia's uit eigen tuin, eindig ik vandaag. Het is nog wat vroeg, maar ik wens jullie al vast een goed weekeinde.

I finish today with a bunch of mixed dahlias from own garden.  It is still a bit early, but I wish you already a fine weekend.


maandag 23 juli 2018

NATUURGENOT OM DE HOEK - NATURE PLEASURE ROUND THE CORNER


"Als je echt van de natuur houdt dan vind je overal schoonheid"

                                                                                      - Vincent van Gogh -Slechts 200 meter van mijn huis, sla je linksaf naar beneden het fietspad op richting Rotte. Vroeger liep ik dit dagelijks met Snarf, nu pak ik de fiets. Halverwege het pad hebben ze de brede berm dit jaar ingezaaid met een veldbloemenmengsel voor de insecten en vogels. Aanvankelijk stond ik er sceptisch tegenover, was gewend aan het lange gras waar regelmatig een haas uit sprong, zo mooi. Het duurde lang door de droogte, maar uiteindelijk is het toch wel mooi geworden en als ik er tussen loop om foto's te maken is het een gezoem van jewelste.Only a 200 meters from my place, I go left to the bike path to the Rotte. In the past I walked here daily with Snarf, now I take my bicycle. Halfway the path there is a wide roadside sown with a wild flower mixture for insects and birds. At the beginning I was skeptical about it, I was used to long grass where occasionaly jumped hares, so beautiful. It took a long time because of the drought, but in the end it has become beautiful and when I walk in between to take pictures it is a buzzing buzz.Er staan zelfs hier en daar zonnebloemen en wilde artisjokken........There are even sunflowers and wild artichokes........
Ik fiets verder tussen de weilanden met schapen in de slootkant en een enkele schapenwolk in de lucht.


I cycle on between the meadows with sheep on the ditch side and a single sheepcloud in the air.
Na het bruggetje over de Rotte kom ik bij de roeibaan waar de rollen hooi klaarliggen om opgehaald te worden.

After crossing the river Rotte I come along the rowing course, where hay rolls are ready to be picked up.Vervolgens langs de molenviergang, waarvan ik er maar 3 tegelijk op de foto kon krijgen.

Then along the mill-fourcourse, of which I could only get 3 at once on the picture.Dit is de laatste voor vandaag:  Verpozing in het water op een warme dag.

This is the last one for today:  Potholing in the water on a hot day.


"If you truly love Nature, you will find beauty everywhere."

                                                                      - Vincent van Gogh -


maandag 16 juli 2018

DE VLINDERHOF - THE BUTTERFLY GARDEN.
Op een warme, zonovergoten middag toog ik vorige week richting Utrecht, met als doel De Vlinderhof in het Maximapark. Ik parkeerde aan de Alendorperweg te Vleuten en wandelde naar het Maximapark, een nog jong park, ontworpen door de landschapsarchitect Adriaan Geuze van bureau West 8. Het park ligt aan de westkant van Utrecht en is 200 ha groot, net zo groot als de hele Utrechtse binnenstad.


On a hot, sunny afternoon last week, I drove direction Utrecht, with the aim of the Butterfly Garden in the Maxima park. I parked my car at the Alendorperweg, Vleuten and walked to the park designed by landscape architect Adriaan Geuze of West 8 architects. The park is situated on the west side of the city of Utrecht and is 200 hectares, just as big as the entire Utrecht city center.
Op één van de paden in het park stuitte ik op deze kunst, oude gecrashte auto's........

On one of the lanes in the park I came across this art, old crashed cars........
Ik liep langs een enorme lelie-vijver die me met de witte waterlelies aan het beroemde gedicht De Waterlelie van Frederik van Eeden deed denken:

Ik heb de witte waterlelie lief,
daar die zoo blank en zo stil haar kroon
uitplooit in 't licht.

Rijzend uit donker-koelen vijvergrond,
heeft zij het licht gevonden en ontsloot
toen blij het gouden hart.

Nu rust zij peizend op het watervlak
en wenscht niet meer....I walked along an enormous lily pond which reminded me to the famous poem of Frederik van Eeden:


I love the immaculate waterlily white,
so pure, so silent, as she unfolds her crown
in summer's light.

Rising out of the lightless chilly pond,
she's found the summerlight
and hs gladly unlocked her golden heart.

Now she lies pensive on the water's plane
and wishes no more.....

                                                    (translation Frits Ham)


En ja hoor, ik kwam bij de Vlinderhof aan. Na het roestige bord ging de wereld van Piet Oudolf open.
Piet Oudolf ontwierp deze tuin op verzoek van Marc Kikkert, de initiatiefnemer om van een nog onbestemd stuk grond in het Maximapark een tuin te maken. In mei 2014 werd de Vlindertuin officieel geopend, een droom van een tuin voor iedereen gratis toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang.And yes, I arrived at the Butterfly garden. Behind the rusty sign the world of Piet Oudolf opened. 
Piet Oudolf made the design on request of Marc Kikkert, the initiator to make a garden of a still indefinite piece of land in the Maxima park. The Butterfly garden was opened officially in May 2014, a dream of a garden, free for everyone from sunrise to sunset.Voor tuinliefhebbers is Piet Oudolf een begrip,  in eigen land maar ook ver daarbuiten. Volgens hem moet een tuin vier seizoenen lang de moeit waard zijn. Ben ik helemaal met hem eens, dat is de kunst van ontwerpen en tuinieren. In zijn ontwerpen worden ook veelvuldig meerdere soorten grassen gebruikt en in zijn beleving spelen ook de zaden, dode bloemen en plantenresten een actieve rol. Ik ga deze tuin dus ook in andere seizoenen bewonderen.For gardenlovers Piet Oudolf is well-known, in own country but also far beyond. According to him a garden should be nice for four seasons. I totally agree, that's the art of designing and gardening. Often several types of grasses are used in his designs. Also seeds, dead flowers and plant remains play a roll in his experience.  So I also shall visit this garden in other seasons.Dit was dus een ware genietmiddag en ga onze tuinclub voorstellen om hier een rondleiding aan te vragen.


This really was an afternoon of joy and I will suggest our gardenclub to make an appointment for a guided tour. 


De mooiste foto heb ik voor het laatst bewaard.

I kept most beautiful picture for the last.