maandag 8 oktober 2018

HERFSTKLEUREN - AUTUMN COLOURSOp een zonovergoten zaterdag, 6 oktober, bezocht ik de kwekersdag bij Fa. Esveld in Boskoop. Ik had mijn lijstje meegenomen om de bomen voor het nieuwe tuingedeelte te bestellen. Over 14 dagen worden ze geleverd ik zie er naar uit om ze te gaan planten. Het was er gezellig druk, vooral bij het verkoopgedeelte en ik wandelde dus eerst door de plantentuin, waar de Japanse esdoorns hun herfstkleuren toonden.On a sun-drenched Saturday October 6th, I visisted the grower's day at Fa. Esveld in Boskoop. I had taken my list to order the trees for the new part of my garden. They will be delivered in a fortnight, I'm so excited and look forward to start planting.  It was pretty busy especially at the sale stands so I first made a walk through the garden, where the Japanese Acers showed their wonderful autumn colours. 

Weer thuis liep ik mijmerend door mijn tuin en zag al voor me hoe het er uit zal gaan zien als alle éénjarigen en Dahlia's weggehaald zijn en de nieuwe aanplant er staat. De Dahlia's mogen nog wel even blijven maar de Cleome's, Cosmea's en Nicandra's gaan komende week naar de composthoop. Ik moet toch ergens beginnen.Back home I walked through my garden and imagined what it will look like when all annuals and Dahlias have gone and the new trees and shrubs are there. The Dahlias may stay for a while but the Cleomes, Cosmeas and Nicandras will be moved to the compostheap next week. I have to start somewhere.

OKTOBER

Teder en jong, als werd het voorjaar
maar licht nog, want zonder vruchtbegin,
met dunne mist tussen de gele blaren
zet stil het herfstgetijde in.

Ik voel alleen, dat ik bemin,
zoals een kind, iets jongs, iets ouds,
eind of begin? Iets zo vertrouwds
en zo van alle strijd ontheven -
niet als een einde van het leven,
maar als de lente van de dood.

De kruinen ijl, de stammen bloot
en dit door stilte en mist omgeven.

                                             - M. Vasalis -
- Helianthus Lemon Queen -- Nicandra physalodes -- Cobaea scandens aan het hek -
AUTUMN

The leaves are falling, falling a from far off,
as though far gardens withered in the skies;
they are falling with denying gestures.

And in the nights the heavy earth is falling
from all the stars down into loneliness.

We are falling. This hand falls.
And look at others; it is in them all.

And yet there is One who holds this falling
endlessly gently in his hands.

                                              - Rainer Maria Rilke -
- Rosa 'The Fairy'-- Rosa 'A Shropshire Lad' -- Rosa 'Brown Velvet'-

Zoals je ziet, de rozen bloeien eindeloos door......

As you see, the roses are flowering endless....- Stilleven op de veranda / Still life on the porch -
Vanaf de veranda zag ik vorige week ook de regenboog nog een keer.

From the porch I saw the rainbow once last week.Een kalebassen stilleven in de serre.

A gourd still life in the conservatory. Dahliasand more Dahlias.

Ik wens iedereen een mooie nieuwe week!

I wish you all a lovely new week!


maandag 24 september 2018

LEIDEN


Zaterdag 15 september bezocht ik de stad Leiden, niet als toerist, maar om de kijkdag van veilinghuis Onder de Boompjes te bezoeken. Het is een klein veilinghuis waar vier keer per jaar een veiling wordt gehouden. Soms ga ik naar de kijkdagen om te zien of er iets interessants voor me bij zit. Het was een mooie zonnige zaterdag met veel winkelend publiek en toeristen. Eigenlijk let ik nooit zo op mijn omgeving als ik hier naar toe ga, maar nu maakte ik, net als vele buitenlanders ook eens een paar foto's met mijn smartphone en dat kwam alleen maar door die ene bijzondere winkel........

Saturday 15th September I visited the town of Leiden, not as a tourist, but for the viewing day of auctionhouse Onder de Boompjes. This is a small auctionhouse where auction is held four times a year. Sometimes I go to the viewing days to look if there is something interesting for me. It was a beautiful sunny Saturday with lots of shoppers and tourists. Actually, I never pay much attention to the surroundings when I visit the auction, but this time I took some photographs with my smartphone, like foreigners do and that's only because of that one special shop..........Één van de vele mooi trapgevelhuizen in Leiden.

One of the many beautiful stepped gable houses at Leiden.Links Café De Bonte Koe en aan het eind van deze steeg de achterkant van de Hooglandse kerk.

On the left Café De Bonte Koe and at the end of this alley the backside of the Hooglandse Church.
The auctionhouse.


A look inside.So many bicycles.De schoonheid van dit  Art Deco tegeltableau in het portiek van een kledingwinkel viel me op.

The beauty of this Art Deco tile tableau in the porch of a clothing store caught my attention.
Maar dit was de ontdekking van de dag en daarom besteed ik deze blog aan Leiden. Vóór me kwam een mevrouw een tweedehands winkel(tje) uit en zei tegen haar man: "Ik ben nog nooit eerder in zo'n lange.......bijzondere antiekwinkel geweest".  Ik hoorde dit en ging ook maar eens binnen kijken, heb jammer genoeg geen foto's van de buitenkant. Het was een kleine ruimte vol met oude boeken, kranten en spullen. Echter, wat je niet kon zien, was dat aan het eind van het kamertje een scherpe bocht naar links was naar een volgende kamer, en daarna nog één en nog één, een compleet doolhof vol ouwe troep. Ergens was ook nog een geheel overwoekerd binnenplaatsje, het zag er echt romantisch en fotogeniek uit. Daar begon ik met foto's maken, en de andere foto's van Leiden hierboven maakte ik pas later toen ik weer buiten kwam.But this was the discovery of the day and that's why I spend this blog on Leiden. In front of me a lady came out of a second hand (little) shop and told her husband: "I have never seen in my life such a long....special junk shop". I heared this and entered the shop to have a look, unfortunately I have no photos of the outside. It was a small room full of old books, papers and other stuff. However, what you could not see , was that at the end of the room sharp to the left was another room, and thereafter another room and another room, a complete maze of old junk. Somewhere there also was a completely overgrown courtyard, romantic and photogenic. That's where I started to make photos, and the other pictures of Leiden above, I made later when I had left the shop again.Zoals je ziet is zelfs de oude plee volgestouwd met spullen.

As you see even the old toilet is crammed with stuff.


Binnentuintje / CourtyardIk zou Janneke niet zijn als ik deze blog niet eindigde met bloemen en planten.I should not be me if I finished this blog without flowers or plants.


maandag 17 september 2018

EEN GOED JAAR VOOR DE DAHLIA'S - A GREAT YEAR FOR THE DAHLIAS


De warmte van deze zomer heeft de dahlia's goed gedaan, sterker nog het is een geweldig jaar voor de Dahlia's. Dat is niet zo verwonderlijk als je weet dat dahlia's oorspronkelijk uit Mexico komen. Dahlia's omvatten zo'n 12 soorten die alle inheems zijn in Midden-Amerika, met name in Mexico.  Daar bestaan zelfs boomdahlia's die, naar men zegt, tot aan de hemelpoorten groeien.

De eerste vermelding, die van de Dahlia bekend is, komt voor in een boek dat Francisco Hermandez, lijfarts van Philips II van Spanje, in het jaar 1615 publiceerde. Hij beschrijft de Dahlia onder de inlandse naam Acoctii.  Daarna volgden meerdere meldingen en afbeeldingen van dahlia's, maar het duurde tot 1804 voordat de Dahlia echt werd geïntroduceerd en genoemd naar de Zweedse plantkundige Andreas Dahl.

De eerste dahliazaden werden in 1789 door Vicentes Cervantes, directeur van de Mexicaanse botanische tuin aan Abbé Cavantilles, directeur van de Koninklijk Tuinen in Madrid gezonden.
Om een lang verhaal kort te maken, het balletje gaat rollen in Europa en zaden en knollen verspreiden zich hier over diverse landen. In 1810 worden dahlia's in Nederland ingevoerd en reeds in 1813 wint de heer Arentz te Leiden gevuldbloemige dahlia's uit zaden. Vanaf die tijd werden de dahlia's rap gekruist en veredeld en kwam er een grote verscheidenheid op de markt. De huidige dahlia is dus een kruisingsproduct van de verschillende botanische soorten en wordt Dahlia Variabilis genoemd, verwijzend naar de grote kleuren- en vormenrijkdom.The hot summer was good for the Dahlias, in fact it's a great year for the dahlias. That's not surprising as you know Dahlias are native to Mexico. There are about 12 species of dahlias all native to Central America and Mexico. There are even tree dahlias that are said to grow towards the gates of heaven.

The first known record of dahlias is noticed in a book published by Francisco Hermandez, physician to Philips II of Spain, in 1615. He describes the flower under the Mexican name Acoctii. Soon after that time more records and images of dahlias appeared but it took however until 1804 before the dahlia was introduced and dedicated to Andreas Dahl, a Swedish botanist and the author of a work on the Linnaean system published in 1784.

In 1789 Vicentes Cervantes, director of the Mexican Botanic Garden sent seeds to Abbé Cavanilles, director of the Royal Gardens at Madrid. 
To make a long story short, the ball is going to roll in Europe and seeds and tubers spread over various countries in Europe. In 1810 dahlias came to Holland and already in 1813 Mr. Arentz at Leiden won double flowers from seeds. From that time dahlias were raised and cultivated rapidly and came on the market in great variety. So the current dahlias are all cultivars of the different botanic species and are called Dahlia Variabilis, referring to the great colours and forms.Ik kocht dit jaar 4 nieuwe dahlia's met de volgende namen: 'Bacardi', 'Wizard of Oz', 'Labyrinth' en 'Orange Tangerine', volgens de Boschhoeve waar ik ze kocht een favoriete combinatie van Sarah Raven. Verder had ik er nog 17 overgehouden van vorige jaren. Ze doen het dit jaar beter dan ooit, niet alleen door de mooie zomer maar ook het feit dat ze dit jaar de ruimte hebben, speelt erg mee. Andere jaren, kweek ik ze eerst op in pot, en zet ze dan op kleur in mijn toch al overvolle borders, waar ze moeten vechten voor hun plek en dan niet echt tot z'n recht komen. Nu had ik een stukje braakliggende grond en groeien en bloeien ze tegen de klippen op.This year I bought 4 new dahlias with following names: 'Bacardi', 'Wizard of Oz', 'Labyrinth' and 'Orange Tangerine', according to the Boschhoeve where I bought them, this is a favorite combination of Sarah Raven.  Furthermore, I had the 17 ones which survived many winters, stored in the basement. This year they do better than ever before, not only by this hot summer but also the fact that they have enough space to grow plays a role. Other years I grew them first in pots and put them lateron in the crowded borders where they had to fight for their space and yet did not came to their right. This year I had a small piece of derelict land where the Dahlias grow and prosper against all odds.


Één van de ouwe getrouwe....... / One of the old faithful........
Dahlia 'Wizard of Oz'En ouêrwets bolronde dahlia's
Gloeien, mooi evenwijdig met de muur
Van 't boerenhuis, laag tjisp'ren om de schuur
Zwaluwen, over 't pad langs 't ijzergaas.

- een fragment uit gedicht van J.A. dèr Mouw (1863-1919) -Dahlia 'Orange Tangerine'Dahlia

Een dikke dahlia in Lisse 
kon echt wel een paar pondjes missen
ze begon al was 't een beetje duur
dus maar eens aan een sherrykuur
al met al hielp het niet veel
al kreeg ze wel een dunne steel
daar stond ze zwaaiend op te zwieren
om toch het resultaat te vieren
ze was zo waar als ik hier sta
de eerste dronken dahlia. 

                               -Gedichtje van Maatje Pol-
We zetten het huis vol dahlia's, tot in de vensterbank toe........
We put the house full of Dahlias, even in the windowsills......