vrijdag 2 november 2018

GERUISLOOS VAN OKTOBER NAAR NOVEMBER / SILENTLY FROM OCTOBER TO NOVEMBEREigenlijk is de overgang van oktober naar november geruisloos verlopen, nog geen herfststormen van betekenis, nauwelijks sombere dagen maar redelijk veel zon en aangename temperaturen voor de tijd van het jaar. In het zonlicht komen de herfstkleuren extra goed uit. Zoals elk jaar staan de hortensia´s er mooi bij ondanks de droogte van de afgelopen tijd en kijk eens naar mijn strakgeschoren taxushaag. Heb ik niet zelf gedaan, de haag is voor mij veel te hoog geworden, dus alle eer is voor de tuinman.
Actually the transition from October into November expired silently, no autumn storms yet, barely gloomy days but quite a lot of sunshine for the time of year. In the sunlight the autumn colours are extra good. Like every year the Hydrangea flowers look lovely despite the drought of recent times and look at my tight shaven yew hedge. I did not do it myself, the hedge has become too high for me, so all honor is for the paid under gardener.
Buiten en binnen hortensia´s

Hydrangeas inside and in the back outside.Op de servieskast leg ik altijd een rij hortensia´s in allerlei kleurschakeringen. Ze mogen daar blijven tot na de winter, dan is het weg met die stoffige dingen.
I always put a row of Hydrangeas in all kinds of colour on the cupboard. they can stay there until the end of winter, then it´s gone with that dusty stuff.Het loodkruid of Ceratostigma plumbaginoides bloeit onverminderd door tegen de zuidkant van de serre.

Leadherb (Ceratostigma plumbaginoides) flourishes unabated against the southwall of the conservatory.De wuivende pluimen van een Miscanthus.

The swaying plumes of a Miscanthus.Sedum ´Herbstfreude´ (Autumn joy)Zaadpluizen en bloemen van Clematis 'Lady Diana'

Seed fluffs and flowers of Clematis 'Lady Diana'Opmerkelijk hoe lang de Hosta 'Yellow River' mooi blijft en.........zonder slakkenvraat, de meeste andere hosta's zijn al afgestorven.

Remarkable how long Hosta ' Yellow River' remains beautiful and.........without snails, the leaves of most other Hostas have already died. 

November is de maand van de Cimicifuga simplex 'White Pearl'. Ik zou deze niet willen missen.

November is the month of Cimicifuga simplex 'White Pearl'. I would not want to miss it in my garden.Paddenstoelen determineren is niet mijn hobby, maar deze lijkt wel op een grote pannenkoek, wel te weinig eieren gebruikt bij het bakken....Determining mushrooms is not my hobby, but this one looks like a big pancake, too few eggs used when baking ?De klokwinde oftewel Cobaea scandens bloeit erg laat, maar is toch nog gekomen en hopelijk kunnen we er nog even van genieten.
The bell-wind  (Cobaea scandens) is very late, but at least it started to flower and hopefully we can enjoy it for a while.
Deze week alle dahlia's gerooid, de laatste bloemen van mijn mooie Sarah Raven collectie vorig weekend geplukt en in huis gezet.This week all dahlias were grubbed, I picked the last flowers of my beautiful Sarah Raven collection last weekend and put them inside.
Vanmorgen bij het huis opruimen hoorde ik een bekend tokkelgeluid in de keuken, keek en zag......snel de camera gepakt.......het moet niet gekker worden, volgende week zitten ze op de bank binnen....Cleaning up the house this moring, I heard a familiar sound in the kitchen, looked and saw.....quickly caught the camera........it should not be crazier,, next week they are on the sofa......


Bedankt voor jullie opmerkingen op mijn vorige post en ik wens al mijn volgers weer een mooi weekend.

Thank you for your comments on my last post and I wish all my followers a nice weekend.


zaterdag 20 oktober 2018

IK SPRONG OP DE FIETS....RICHTING ZONSOPGANG / I JUMPED ON MY BIKE......TOWARDS SUNRISE


Soms erger ik me aan mezelf omdat ik niet meer zo vroeg opsta als weleer. Slechts enkele jaren geleden was ik altijd op tijd uit de veren voor onze hond Snarf die elke morgen stuiterde van energie. Tijdens onze vroege ochtendwandelingen genoot ik dan van de frisse nieuwe morgen. Het tintelende gevoel van kou in je gezicht in de winter, de geur van de balsempopulieren in de lente, de typische herfstgeur van afstervende planten en bladeren en de schitterende zonsopgangen aan het water staan in mijn geheugen gegrift.

Ik neem me steeds voor om weer eens een vroege ochtendwandeling te maken, maar er komt weinig van terecht om alleen te gaan. In deze tijd van het jaar komt de zon later op, dus vooruit met de geit. Om 7.15 uur werd ik wakker en zag een rode gloed door het raam, dat was mijn kans, onmiddellijk uit bed en om 7.30 uur sprong ik op de fiets, richting Rotte. 
Het was weer genieten.........en ja, dit moet ik meer doen.
Sometimes I get annoyed by myself because I do not get up as early as before. Just a few years ago I was always on time for our dog Snarf who bounced every morning of energy. During our early morning walks I then enjoyed the fresh new morning. The tingling sensation of cold in your face in winter, the scent of balsem poplars in spring, the typical autumn scent of dying plants and leaves and beautiful sunrises  over the water are etched in my memory.

I always try to make an early morning walk, but nothing comes of it to go on my own. In this time of year the sun rises later, so today I took the plunge. At 7.15 h. I woke up and saw a red glow through the window, this was my chance, immediately out of bed and at 7.30 h. I jumped on my bike, to the river.
It was enjoying again.....and yes, I should do this more.'s Middags fietste ik nog even naar mijn dochter, dat is alleen al leuk voor het ritje. Met de auto moet ik een heel stuk omrijden over te drukke wegen met filevorming. Op de fiets ga ik dwars over via paden en dijkjes. Deze keer nam ik mijn fototoestel mee en maakte onderweg foto's van schapen, koeien en vogels in het moerasgebied rond de roeibaan.


 
In the afternoon I went to my daughter by bike, that is just fun for the ride. By car I have to drive over busy roads with traffic jam and it even takes longer to get there than by bike. This is a shorter route via paths and dikes. This time I had my camera with me and took some photos on my way of sheep, cows and birds in the swamp area around the rowing course.


Blauwe reiger / Blue heronGrote zilverreiger / Great egret

- Een nog jonge zwaan -Vliegende ganzen fotograferen is super moeilijk.Photographing flying geese is very difficult.Ik probeerde het vele keren met tegenvallend resultaat. Het is zo mooi om te zien hoe ze met z'n allen opstijgen en een stuk verder weer in het water landen.I tried it many times with rather disappointing results. It is so nice to see how they all suddenly take off and land sometimes just a little further.Ook hier was ik net te laat met klikken voor de spectaculaire landing van de zwaan.

Here I also was just too late for clicking the spectacular landing of the swan.
 Ik voel me heel gelukkig en dankbaar dat ik in zo'n prachtig Hollands gebied mag wonen met water, weilanden en molens. Het tuinbouwgebied rond de stad hoort hier uiteraard ook bij en dan de stad, dichtbij, gemakkelijk, maar gelukkig uit het zicht.

I feel very happy and grateful to live in such a wonderful Dutch area with water, pastures and mills. The horticultural area around the city also belongs to this and then Rotterdam, not far away, easy, but fortunately out of sight.Wens jullie allen een mooi en zonnig weekend!

Wish you all a nice and sunny weekend!

maandag 8 oktober 2018

HERFSTKLEUREN - AUTUMN COLOURSOp een zonovergoten zaterdag, 6 oktober, bezocht ik de kwekersdag bij Fa. Esveld in Boskoop. Ik had mijn lijstje meegenomen om de bomen voor het nieuwe tuingedeelte te bestellen. Over 14 dagen worden ze geleverd ik zie er naar uit om ze te gaan planten. Het was er gezellig druk, vooral bij het verkoopgedeelte en ik wandelde dus eerst door de plantentuin, waar de Japanse esdoorns hun herfstkleuren toonden.On a sun-drenched Saturday October 6th, I visisted the grower's day at Fa. Esveld in Boskoop. I had taken my list to order the trees for the new part of my garden. They will be delivered in a fortnight, I'm so excited and look forward to start planting.  It was pretty busy especially at the sale stands so I first made a walk through the garden, where the Japanese Acers showed their wonderful autumn colours. 

Weer thuis liep ik mijmerend door mijn tuin en zag al voor me hoe het er uit zal gaan zien als alle éénjarigen en Dahlia's weggehaald zijn en de nieuwe aanplant er staat. De Dahlia's mogen nog wel even blijven maar de Cleome's, Cosmea's en Nicandra's gaan komende week naar de composthoop. Ik moet toch ergens beginnen.Back home I walked through my garden and imagined what it will look like when all annuals and Dahlias have gone and the new trees and shrubs are there. The Dahlias may stay for a while but the Cleomes, Cosmeas and Nicandras will be moved to the compostheap next week. I have to start somewhere.

OKTOBER

Teder en jong, als werd het voorjaar
maar licht nog, want zonder vruchtbegin,
met dunne mist tussen de gele blaren
zet stil het herfstgetijde in.

Ik voel alleen, dat ik bemin,
zoals een kind, iets jongs, iets ouds,
eind of begin? Iets zo vertrouwds
en zo van alle strijd ontheven -
niet als een einde van het leven,
maar als de lente van de dood.

De kruinen ijl, de stammen bloot
en dit door stilte en mist omgeven.

                                             - M. Vasalis -
- Helianthus Lemon Queen -- Nicandra physalodes -- Cobaea scandens aan het hek -
AUTUMN

The leaves are falling, falling a from far off,
as though far gardens withered in the skies;
they are falling with denying gestures.

And in the nights the heavy earth is falling
from all the stars down into loneliness.

We are falling. This hand falls.
And look at others; it is in them all.

And yet there is One who holds this falling
endlessly gently in his hands.

                                              - Rainer Maria Rilke -
- Rosa 'The Fairy'-- Rosa 'A Shropshire Lad' -- Rosa 'Brown Velvet'-

Zoals je ziet, de rozen bloeien eindeloos door......

As you see, the roses are flowering endless....- Stilleven op de veranda / Still life on the porch -
Vanaf de veranda zag ik vorige week ook de regenboog nog een keer.

From the porch I saw the rainbow once last week.Een kalebassen stilleven in de serre.

A gourd still life in the conservatory. Dahliasand more Dahlias.

Ik wens iedereen een mooie nieuwe week!

I wish you all a lovely new week!