vrijdag 17 november 2017

COLCHICUM AUTUMNALE


Jaren had ik een klein groepje Colchicums in de tuin aan de voet van de Abies koreana. Vorig jaar was het plotseling minder en dit jaar zijn ze helemaal niet meer opgekomen, vreemd.......
Toen ik een paar weken geleden in Boskoop was en daar nog wat extra bloembollen kocht voor de tuin, zag ik prachtige knollen van de Colchicums in potjes staan. Ik kon het niet laten om er een potje mee te nemen voor op het tafeltje naast de keukendeur op de veranda.  Ze bloeien al wekenlang en zijn ook nu nog mooi.  Als ze uitgebloeid zijn, gaan ze naar de tuin maar wel op een andere plek dan de vorige.

De Colchicum autumnale, hier bekend als herfsttijloos komt verspreid voor in Centraal- en West-Europa. De exemplaren met grotere bloemen uit Oost-Europa worden Colchicum pannonicum genoemd.
De naam Colchicum is afgeleid van Colchis, de streek waar de mythologische gifmengster Medea woonde.  Het grootste aantal soorten treft men in de Balkan en in Anatolië aan.
For years I had a small group of Colchicums in the garden at the base of the Abies koreana. Last year they suddenly had reduced and this year there was nothing left, strange.......
When I was in Boskoop a few weeks ago and bought some more bulbs for the garden, I saw beautiful Colchicums in pot, not yet flowering. I could not resist to buy one pot for the small table next to the kitchendoor on the porcch. They are flowering already for weeks and are still nice.  When they have finished flowering I'll put them in the garden but certainly on another spot than the former ones.

The Colchicum autumnale, in our country known as 'herfsttijloos' are native to Cntral- and Western Europe. The ones with bigger flowers from Easteren Europe are called Colchicum pannonicum.
The name Colchicum is from Colchis, the area where the poison-mixer Medea was living.
Most varieties of Colchicum are growing in the Balkan and Anatolia.Binnen had ik voor de zondag nog wat bloemen verzameld met in het midden Miscanthus pluimen.
De tafel was gedekt voor 6 uitgenodigde vrienden en ik kan nu vertellen, het werd een gezellige avond.


I had collected flowers for the Sunday as I had invited friends for dinner. Miscanthus plumes in the middle of the decoration. I can tell you now it became a very pleasant evening. 
Op een tafeltje tegen de muur maakte ik een 'drijvertje' met Clematis sororia 'Freckles' uit de kas. Zo is er altijd, ook in November, nog wel iets bruikbaars te vinden op eigen terrein.On a sidetable I put a floating arrangement with Clematis sororia 'Freckles' from the greenhouse. You see there are always flowers to be find in and around the garden, also in November.
Na de voorbereidingen voor het eten, was het goed wachten op de gasten met een glaasje eigengemaakte pruimenbrandewijn. Nee, wel aanlokkelijk maar dit is een grapje, kon moeilijk al aan de alcohol gaan voordat de gasten binnen waren.

After preparations for dinner, it was a good waiting for the guests with a glass of home-made plum brandy. No, I'm joking, no alcohol before the guests were in.

donderdag 16 november 2017

DE TUIN OP EEN DRUILERIGE NOVEMBERDAG - THE GARDEN ON A DRIZZLY NOVEMBER DAY.Maakte vanmorgen, op weg naar de kippen, even wat foto's van de nattige, somber ogende tuin. Als je echter goed rondkijkt, klaart het in mijn verbeelding toch op. Alle schakeringen van groen, geel, rood en bruin zijn aanwezig, de ware herfstkleuren. Niet dat ik er echt blij van word maar toch, het is ook mooi.

On my way to the chickens I took this morning some pictures of the wet, dreary-looking garden. However, looking around it lightens in my imagination. All shades of green, yellow, red and brown are there, the real autumn colours. Not that it makes me really happy, but still, it's beautiful too.
De Ginkgo, die bekend staat om de mooie herfstkleur, staat er hier nog fier groen bij. De blaadjes beginnen nu voorzichtig geel omrand te worden, dat heeft ook wel wat. Waarschijnlijk zullen ze afvallen voordat ze helemaal geel zijn. Het is een treurvorm van de Ginkgo biloba de mooiste boom in mijn tuin, die kracht uitstraalt.

The Ginkgo, known for his beautiful yellow autumncolour, is still proudly green in my garden. The leaves are carefully turning yellow on the edges, nice too. Probably they fall off before they turn totally yellow.  It is a weeping form of the Ginkgo biloba the most beautiful tree in my garden, that exudes strength.
Op een vrij donkere plek tussen andere heesters vond ik nog een wonderschone tros bloemen van de roos Mozart, de laatste. De uitgebloeide trossen zitten vol kleine besjes, die ook van schoonheid getuigen op deze saaie dag.


On a rather dark spot between other shrubs I found this wonderfull cluster of flowers of the rose Mozart, the last one.  The faded clusters are full of small berries which also testify to beauty on this drizzly day.
De witte parels van de Cimicifuga simplex 'White Pearl' tonen na een lange bloei vermoeidheidsverschijnselen en worden langzaam maar zeker groen en vervolgens bruin, aan alles komt een eind.

The white pearls of Cimicifuga simplex 'White Pearl' show symptons of fatigue after a long flowering and are turning slowly but certainly green and then brown, everything comes to an end.Zo blij dat de roos Pink Cloud nog iets van de voorbije zomer laat zien.  Zal ik haar afplukken om mee naar binnen te nemen?  Ach nee, we laten deze beauty op een natuurlijke manier verwelken.

So glad to see the rose Pink Cloud showing some beauty of the past summer.  Shall I pick her to take inside? Oh no, we let one of these last beauties fade away on a natural way.
November
Het regent en het is november:
Weer keert het najaar en belaagt
Het hart, dat droef, maar steeds gewender,
Zijn heimelijke pijnen draagt.

En in de kamer, waar gelaten
Het daaglijks leven wordt verricht,
Schijnt uit de troosteloze straten
Een ongekleurd namiddaglicht.

De jaren gaan zoals zij gingen,
Er is allengs geen onderscheid
Meer tussen dove 'erinneringen
En wat geleefd wordt en verbeid.

Verloren zijn de prille wegen
Om te ontkomen aan den tijd;
Altijd november, altijd regen,
Altijd dit lege hart, altijd. 
                     
                                J.C. Bloem


Vertaling door John Irons:

November
It's raining and it is November:
Autumn lays siege now to the heart
That sadly, though more wont than ever,
Endures its secret pains apart.

And in the room, where resignation
Sees daily life pass as it may,
From streets that speak of desolation
A bleak light falls at close of day.

The years pass by but never alter,
The difference will soon be gone
Between dim memories that falter
And what is lived and is to come.

Lost are the ways I knew of gaining
Release from time in earlier days;
Always November, always raining,
Always this empty heart, always.
                                     
                                       J.C. Bloem
Als laatste een doorkijkje naar het dijkje waar tussen pad en vaart Hortensia's hun gloed verliezen.

I finish with a glimpse to the dike where between path and canal Hydrangeas lose there glow.


zondag 5 november 2017

JUDITH LEYSTER
- Zelfportret -

Wie is Judith Leyster? Zij was een kunstschilderes in de Gouden Eeuw en leefde van 1609 tot 1660. Haar werkt lijkt heel erg op dat van Frans Hals, waar zij hoogstwaarschijnlijk een leerling van was. In een schilderswereld vol mannen werkte zij zich als enige vrouw op tot 'meesterschilder' bij het Gilde in Haarlem. Haar oeuvre was echter niet groot en vooral van de tijd nadat ze trouwde met Jan Miense Moleenaer, ook een kunstschilder, zijn er niet veel werken van haar bekend.

Een ander werk van Judith is een tulpenboek, bestaande uit 49 bladzijden met op elke bladzijde 1 of 2 tulpen. In de 17de eeuw werden tulpenboeken gebruikt als catalogi voor kwekers. Het boek van Judith wordt beschouwd als één der mooiste uit die tijd. - Blompotje (1654) - 

Who is Judith Leyster?  She was a Dutch painter in the Golden Age and lived from 1609 till 1660.
Her work is very similar tot that of Frans Hals, most probably she was a pupil of him. In an artists'  world full of men, she became the first and only female Master Painter, accepted by the Haarlem Guild of St. Luke. Most paintings are from before her marriage with Jan Miense Molenaer, also an artist. There are only a few works known from the time after her marriage. 

Another work of Judith is a tulipbook, excisting of 49 pages with on each page 1 or 2 tulips. These books were used as catalogues for growers in the 17th century.  Judith Leyster's book is one of the most beautiful from that time.
Vorige maand hebben we het boek Tulpenliefde van Femke Roobol op onze leesclub besproken. Een boek waarvan het onderwerp me wel aansprak, een liefde tijdens de tulpenmanie. Het las ook heel gemakkelijk weg. In dit boek speelt Judith Leyster een belangrijke rol als vriendin van de hoofdpersoon in het boek.  Hieronder zie je het motto wat voor in het boek staat.In October we have discussed the book 'Tulip love' written by Femke Roobol on our reading club. A book whose subject appealed to me, a love during the tulip mania. It also was very easy to read. In this book Judith Leyster plays an important role as friend of the main character in the book.  Above you see the motto mentioned on one of the first pages of the book:  'Here one still paints with good and bold sense.'  Samuel Ampzing about Judith Leyster in his Description and praise of the city of Haarlem in Holland 1628. Toen ik daarna mijn bollen bestelde bij Verberghe, zag ik tot mijn verrassing dat ze ook een tulp hadden met de naam Judith Leyster. Jullie begrijpen, die moest ik erbij hebben. Afgelopen zaterdag zijn ze aangekomen en op onderstaande foto kun je zien hoe ze worden in het voorjaar.When I ordered my bulbs by Verberghe, I was surprised to discover in their catalogue a tulip called Judith Leyster. You will understand I ordered this one too. Last Saturday the bulbs arrived and on above picture you can see how they will be next spring.Toen de doos aankwam was het natuurlijk gelijk uitpakken en uitstallen op tafel buiten. Zoals gewoonlijk hielden de kippen me gezelschap.  En........vanmiddag bijna alles gepoot, dat was pas leuk, kon bijna niet werken, ze stonden met z'n tienen om mij en de bollen heen, bij iedere steek in de grond kwam wel een worm vrij en daar waren ze als de kippen bij.

When the box arrived of course it was immediately unpacking and displaying on the table outside. As usually chickens were keeping me company. And......this afternoon almost all of them have been planted, that was fun, I almost could not work, they were with ten around me and the bulbs, at each stab in the ground a worm came up and there they were the chickens.