woensdag 31 juli 2013

HET EINDE VAN JULI - THE END OF JULY

Eind juli, de ouderwetse rozen zijn uitgebloeid. De doorbloeiende rozen bloeien nog of maken nieuwe knoppen voor een volgende bloei, zij hebben voor de laatste keer nog een handje rozenmest gekregen.  De riddersporen zijn tot op ongeveer 10 cm teruggeknipt en hebben allemaal wat beendermeel gekregen. 

 Rozen en riddersporen waren de hoofdrolspelers in juni en juli, andere planten zoals Alchemilla mollis, Geranium soorten, Astrantia's, Hosta's en nog een aantal vaste planten fungeerden als figuranten. De uitgebloeide Geraniums en Alchemilla's zijn ook tot op de grond toe afgeknipt. Het ziet er ietwat troosteloos uit maar er zijn afgelopen dagen genoeg buien gevallen zodat deze planten snel weer een fris groen tapijtje zullen vormen met wellicht nog wat nabloei.  Dit is echter niet zo zeer nodig want op dit aardse toneel zijn inmiddels de hoogzomer bloeiers verschenen. 

 De schermen van de Hortensia's bekennen kleur en zullen tot diep in het najaar mooi blijven, Phloxen, Veronica's, Lavatera's, Lysimachia's, Crocosmia's, Thalictrums enz. staan volop in bloei. De gezaaide éénjarigen proberen tot hun recht te komen op de hun krap toebedeelde plekjes en ook de Dahlia's zetten hun beste beentje voor om goed voor de dag te komen.  

Deze laatste Delphiniums heb ik vanmorgen teruggeknipt.
This morning I cut back these last Delphiniums.

End of July, the old fashioned roses are finished.  The repeat flowering roses are still in bloom or are making new buds for next flowering period, they all have got a handful of rose fertilizer for the last time this year. The Delphiniums are cut back to 10 cm and got some bonemeal.

Roses and Delphiniums were the main players in June and July, perennials as Alchemilla mollis, various Geraniums, Astrantias, Hostas and others were the figurants.  The faded Geraniums and Alchemillas are cut to the ground. It looks somewhat desolate but the last few days we had plenty of showers to form quickly a fresh green carpet with some second flowering.  However,  this is not necessary, for in the meantime high summer flowers have made their appearance.

The umbels of the Hydrangeas show colour and will flower until deep into autumn.  Phloxes, Veronicas, Lavatereas, Lysimachias, Crocosmias, Thalictrums, Hemerocallis and so on are in full bloom. The annuals sown in spring are trying to get on their right on their narrow spots and also the Dahlias put their best foot forward to give a good show.


Veronica spicata / Polygonum polymorpha


De Gehakkelde Aurelia / The Comma butterfly


Trifolium rubrum


Hemerocallis cultivars 
Hemerocallis / Lysimachia ciliata 'Firecracker'


Hydrangea arborescens 'Invincibelle'/ Sambucus nigra 'Black Lace'


Verbena bonariensis met een Koolwitje (Cabbage white butterfly)


Astrantia major


Artemisia ludoviciana 'Valerie Finnis'


Hydrangea arb. 'Annabelle'/ Agapanthus alba


Lavatera 'Ice Cool'


Clematis 'Mme Jules Correvon' van onder de pergola gezien.

Clematis 'Mme Jules Correvon', seen from under the pergola.
Phlox paniculata 'Blue Paradise'Phlox paniculata 'Blue Evening'


Crocosmia 'Lucifer'


Tithonia (éénjarig /  annual) 


Snarf


"Blessed be the Lord for the beauty of summer and spring,
for the air, the water, the verdure and the song of birds"
                                                           
                                                               - Carl von Linnaeus -

donderdag 25 juli 2013

DE BUITENKANT VAN DE TUIN IN JULI - OUTSIDE THE GARDEN IN JULY


Vanaf half juni onophoudelijk tot de dag van vandaag bloeien de rozen aan de buitenkant van het hek.  De vroeg bloeiende roos "Meg" was laat dit jaar maar is nu wel aan het eind van haar latijn. De zomerbloeiende rozen bloeien nog, maar met het warme weer wordt het nu snel minder.  De later bloeiende roos "Excelsa", staat nu volop in bloei. Tussen de rozen groeien en bloeien diverse Clematissen en af en toe een klimop, maar die probeer ik in de hand te houden. 

Onderstaand laat ik de rozen en clematissen zien die langs het hek staan langs de weg vanaf het einde van de tuin.

From medium June climbing roses are flowering ceaselessly until today over the fence. The early flowering rose Meg was late this year but is now at the end of her tether.  The summer flowering roses are still in bloom, but with this hot weather they are fading rapidly.  The late flowering rose Excelsa is in full bloom now.  Between the roses are growing and flowering various Clematis and some Hederas, but I try to keep these in hand.

Below I show the roses and clematis which are growing on the fence along the road, starting from the end of the garden.


Rosa 'Alchymist'

De roos Alchymist is een heerlijke sterke roos, gewonnen door Kordes in 1956.  Ze wordt wel 4 m. hoog, geurt goed maar bloeit slechts éénmaal. Deze roos heb ik al 24 jaar, maar niet op deze plek.  Ze groeide in een hele oude Prunus, totdat de Prunus moest plaatsmaken voor een nieuwe garage 2 jaar geleden.  Het viel niet mee om de oude roos uit te graven, wortels werden doorgehakt.  Uiteindelijk pootte ik de oude knoest aan het eind van de tuin langs het hek. Hier staat in de berm ook nog een grote boom, dus de plek is droog en schaduwrijk.  Ik had niet de illusie dat het nog iets zou worden met de roos, maar je weet nooit.  Ik sleepte er in het begin regelmatig gieters water naar toe en na verloop van tijd kwamen er nieuwe scheuten. We zijn nu twee jaar verder en Alchymist doet het wonderwel weer prima.


Rosa Alchymist is a lovely strong rose, bred by Kordes, Germany in 1956.  She grows to a height of 4 meter, but only once in summer. She has a light fragrance and is already in my garden for 24 years, but not on this spot. She grew into a very old Prunus until the Prunus had to make way for a new garage 2 years ago. It was a heavy task to dig up the roots of the old rose, but I managed.  I planted the root knot on the roadside at the end of the garden against the fence in the shade of a tree. I had no illusion that the rose should come back to life, but you never know. I dragged regularly cans with water to the rose with as a result new shoots. And as you can see, the rose is doing fine after two years. 


Clematis 'Blue Angel'


Clematis 'Blue Angel', Clematis 'Inspiration', Rosa 'Paul's Scarlet Climbing', Rosa 'Bantry Bay'.


Paul's Scarlet / Bantry Bay

Paul's Scarlet is denk ik één van de meest bekende klimrozen in ons land. Ik ken deze roos al sinds mijn vroegste jeugd en heb deze roos ook zelf altijd in mijn tuin gehad. De roos is op de markt gebracht door W.Paul in 1916 en blinkt uit door haar goede gezondheid en lange bloeitijd. Ze heeft weinig geur.  Ze groeit en bloeit geweldig aan het hek en trekt de aandacht naar zich toe door haar rode kleur.

Paul's Scarlet is one of the most well-known roses in our country, I think.  I know this rose already since my early youth and we always had it in our gardens. W. Paul brought this rose on the market in 1916 and she excels in good health and long flowering time.  Sorry, but there is only slight scent. She grows and flowers amazingly on the fence and draws the attention by her red colour.

De roos Bantry Bay is ook een bekende klimmende Floribunda roos.  Sam McGredy heeft haar in 1967 geïntroduceerd en haar genoemd naar de welbekende baai in Ierland.  Ook dit is een blijver want ze is sterk en gezond, bovendien verrast ze ons met een tweede bloei maar heeft helaas geen geur. Ook het loof van deze roos valt op doordat het donker en glanzend is.

The rose Bantry Bay also is a well-known climbing Floribunda rose. Sam McGredy, originally Irish,  but already a long time a famous rose breeder in New Zealand, introduced this rose in 1967 and called her to the Bantry Bay in Ireland. This is also a stayer for she is strong and healthy, moreover she surprises us with a second flowering but sorry there is no scent.  The foliage of this rose is strikingly dark and glossy. Clematis 'Fascination'

Clematis 'Blue Angel', 'The President', Rosa 'Penny Lane'


Clematis 'The President' and Rosa 'Penny Lane'


Rosa 'Penny Lane'  (origin discussed July 20th, 2012)Rosa 'Meg'


Rosa 'Meg' / Rosa 'Ghislaine de Féligonde

Meg is een Floribunda-klimroos, geïntroduceerd door Gosset in 1954.  Ze klimt tot 4 meter hoogte en bloeit maar éénmaal. Normaal bloeit ze vroeg van eind mei tot eind juni, dit jaar iets later tot in de eerste weken van juli.  Het is een prachtige roos met grote bijna enkele bloemen in een teer roze kleur overlopend naar abrikoos in het midden met rood-gouden meeldraden. Hoewel ze nauwelijks geurt, is dit één van mijn mooiste klimrozen.


Meg is a Floribunda climbing rose, introduced by Gosset in 1954. She reaches a height of about 4 meters and is flowering only once.  Normally she starts to flower early, end of May till end of June, but this year everything was somewhat late, so she was still in bloom during the first weeks of July. It is a beautiful rose with large, almost single flowers in a delicate pink with apricot in the centre, showing red-gold stamens. Although she hardly has any fragrance, this is one of my most beautiful climbing roses.

Rosa ´Ghislaine de Féligonde´


Ghislaine de Féligonde is een roos die je alleen voor de romantische naam al zou willen hebben. Het is een rambler die in juni begint te bloeien  met grote trossen bloemen en doorgaat tot de vorst invalt. Ze is door de fransman Turbat in 1916 op de markt gebracht. De kleur van de bloemen is een beetje onbestendig en variërend afhankelijk van de grondsoort en het weer, van abrikoosachtig geel naar crème. Deze roos groeit struikachtig op tot een hoogte van 3 meter en heeft een heerlijk zoete muskusachtige geur.

Ghislaine de Féligonde is a rose you only want to have already for the romantic name.  It is a rambling rose which starts flowering with packed clusters of flowers and continues till frost arrives. She is introduced by the frenchman Turbat in 1916. The colour of the flowers is  a little inconistent, varying according to soil and weather. It is most usually an orangey eggy-yellow, but always fades to creamy-yellow. This rose grows like a shrub to a height of 3 meter and has a sweet musky fragrance. 


Rosa ´Ghislaine de Féligonde / Rosa ´Rambling Rosie´
Rosa 'Rambling Rosie'

Rambling Rosie kocht ik 3 jaar geleden tijdens een tuinuitstapje met onze tuinclub. Het was liefde op het eerste gezicht. Een mini-klimroos met rode bloemetjes die heel eigenwijs haar weg gaat, dat is de Rambling Rosie. De mini is een geheel nieuw type roos, met een zeer uitbundige bloei van veel kleine bloemen; ook het blad is kleiner dan van de normale klimroos. Deze roos is gekweekt door Colin Horner en in 2005 pas geïntroduceerd. Zoals de meeste moderne rozen, geurt ze helaas niet, maar ze is wel bloei herhalend.


I bought Rambling Rosie 3 years ago during a gardentrip with 'The Leprechauns', our garden club. It was love on first sight. A mini-climbing rose with red flowers who is following her own perky way, that's Rambling Rosie. The mini is a new type of rose, with an exuberant flowering of many small flowers, also the foliage is smaller than of the normal climbing roses. This rose is bred by Colin Horner and only introduced in 2005. As most modern roses, she has no scent but is repeat flowering.


Clematis 'Polish Spirit'


Rosa 'Excelsa'

De roos Excelsa (Red Dorothy Perkins)  is een kleinbloemige rambler, gewonnen door Walsh in 1909. Ze wordt 6 meter hoog, bloeit alleen in de zomer, heeft geen geur en is wat gevoelig voor meeldauw, maar heeft wel een buitengewone rijke bloemenpracht.

Excelsa, een roos met een verhaal wat zich zo'n 20 jaar geleden afspeelde.  Zelf zou ik nooit voor deze roos gekozen hebben, maar ze werd me als het ware in de schoot geworpen.  Ik was bij mijn ouders op bezoek en zij hadden Excelsa, als treurroos op stam al enige jaren  naast de voordeur staan. Mijn vader is bij mijn ouders de tuinman en Excelsa werd nauwlettend verzorgd,  geprezen en uiteindelijk de tuin uitgemopperd. Elk jaar tijdens de bloei kreeg ze flink last van meeldauw en wat pa ook deed, het was niet afdoende.  Tijdens mijn bezoek werd Excelsa weer behoorlijk afgekraakt, totdat ik zei : "Pa, als je hem even uitspit, neem ik hem wel mee".  Zijn gezicht lichtte op en hij zei : "O ja, wil jij hem hebben?" Zo gezegd zo gedaan. De roos werd er uitgespit en het mooie was, pa stapte onmiddellijk daarna op zijn fiets naar het naburige tuincentrum om iets nieuws te kopen.
.Bij mij werd de roos op stam aan de voorkant van een roze border geplaatst.  Daar heeft ze gestaan tot 3 jaar geleden, heeft in al die jaren weinig last van meeldauw gehad, en deed het fantastisch.  Inmiddels was de roos oud geworden en op een dag na een storm lag ze bijna plat. Toen heb ik stekken gemaakt van de treurroos en na beworteling in het voorjaar daarop deze langs het nieuwe hek gepoot. Inmiddels staan ze daar 2 jaar en groeien en bloeien dat het een lieve lust is.  Ze is korte tijd mooi, maar ze is ook ontzettend stekelig en dat is behoorlijk lastig omdat ze veel nieuwe scheuten maakt die telkens vastgebonden moeten worden.Rosa 'Excelsa'(Red Dorothy Perkins) is a small flowering rambler, introduced by Walsh in 1909. She Climbs to 6 meters, only once flowering, no scent and prone to mildew, but has an extraorinarily rich floral beauty.

Excelsa, a rose with a story what happened 20 years ago. I should never have choosen this roos but she was just thrown in my lap. I visited my parents and they had a weeping standard of Excelsa near the door in the frontgarden. My father is the gardener and Excelsa was nurtured, praised and at last grumbled out of the garden. Every year during flower time she got mildew and what dad tried it was not satisfactory. During my visit he slashed Excelsa, actually hated her for the mildew, so I said: "Dad, if you just want to dig her out, I shall take her". His face lit up and he said: "O, yes, do you want that rose?". Sooner said than done, after digging the rose he immediately jumped on his bike to the gardencentre to buy something new. 
In my garden I planted the weeping standard rose in the front of a pink border and it was there until 3 years ago. In all these years I had few problems with mildew and she was flowering great. In the meantime the rose grew old and one day after a storm the rose lay almost flat on the ground.  Then I made several cuttings of this weeping standard rose and after rooting next spring, I planted them along the fence. In the meantime the Excelsas are growing and blooming there as a real delight. She is beautiful for a short time but has the whole year very prickly thorns which give a lot of trouble when tying up the new shoots.Dit waren de klimrozen en clematissen die deze maand in bloei stonden en nog steeds bloeien buiten het hek.   Door de hitte van de laatste week gaat het wel zienderogen achteruit. 
Inmiddels zijn we bij de bel en het hek aangekomen, waar de Buddleja al begint te bloeien en Snarf staat te wachten tot ik zijn bal terug gooi die hij onder het hek door heeft laten rollen. 

These were the climbing roses and clematis which were in bloom this month and still in bloom over the fence.  By the heatwave of this week the roses are fading rapidly. 
We have arrived now at the gate, where the Buddleja already gets flowers too and Snarf is waiting for me to throw back his ball which is rolling away under the gate on the road.  


maandag 22 juli 2013

EEN ZONNIGE, WARME, LUIE ZONDAG - A SUNNY, HOT, LAZY SUNDAY


Zondagochtend. Na het ontbijt op de veranda gaat F. met Snarf wandelen en zwemmen. Ik doe een rondje tuin.  Er bloeien aardig wat Lathyrussen, die zal ik even afknippen, hoe meer je er plukt te langer ze bloeien.  Voor op de veranda maak ik een gemengd bosje blauwe bloemen.  Ik zoek er wat laatste blauwe riddersporen bij, Veronica, een Campanula en een dubbele Geranium. Het belooft een heerlijke, zonnige maar erg warme dag te worden.

Sunday morning. After breakfast on the porch F. goes for a walk and a swim with Snarf.  I have a stroll in the garden.  There are rather a quantity of blue sweet peas blooming, I shall cut them. The more you pick the more flowers you get.  For on the porch I make a mixed posy of blue flowers.  I take some last Delphiniums, Veronica, a Campanula and a double Geranium.  It will be a lovely, sunny but very warm day.


Is hij niet mooi, de Geranium pratense 'Plenum Caeruleum'?

Is not this beautiful, the Geranium pratense 'Plenum Caeruleum'?


De Lathyrussen die over zijn zet ik binnen. Geknipte Lathyrussen blijven niet zo lang mooi, dus zet ik er ook wat binnen daar is het koeler.

The rest of the sweet peas I put indoors. Sweet peas don't last very long when cut, so I put some indoors where it will be cooler today.
The book SWEET PEAS, their history development culture, by Chas. W.J. Unwin, dated 1926 is one of my favourite finds, and very good reading, even though it is very old.
We hebben deze warme zondag de hele dag buiten in de schaduw doorgebracht met een boek. Tegen de avond nog een uurtje sporten met Snarf, het is ongelooflijk wat een energie deze 11-jarige ook met deze ongebruikelijke warmte nog heeft.  We moeten hem gewoon afremmen en gaan maar gauw zwemmen. Baantjes trekken, hij weet van geen ophouden.

We spent this hot Sunday the whole day outside in the shade reading a book.  Late in the afternoon we went out for an hour sporting with Snarf, it is unbelievable how much energy this 11 years old dog  has with this unusual warmth.  We need to slow him down and are going for a good swim. Swimming laps, he cannot stop.  


Thuis gekomen, kan ik het eten zo op tafel zetten. Lekker gemakkelijk maar lekker. Echt voor een zomerse zondagavond.

Home again, I can put our supper directly on the table, easy food but delicious for a warm and lazy Sunday night.


Ik kan het niet laten nog even een fris ogend boeketje zomerbloemen erbij te plukken voor we aan de meloen beginnen.

I cannot not resist to pick quickly a fresh looking posy of summerflowers before starting on the melon.


Gazpacho andaluz, de soep voor warme dagen.

Gazpacho andalus, the soup for hot days.


En als dessert Vlierbloesem bavarois, heerlijk, zo kom ik gemakkelijk door mijn voorraad vlierbloesemsiroop heen. 
And as dessert a bavarois of Elder blossom, delicious, so I am easy going through my stock of elderflower syrup.