zaterdag 25 juli 2015

VAN BUITEN NAAR BINNEN - OUTSIDE INSIDE
Vandaag een stormachtige, natte dag.  Op mijn ochtendwandeling met Snarf werd het laatste blauw aan de hemel langzaam maar zeker verdreven door donkere wolken.  De weersvoorspellingen waren bar en boos, dus eenmaal thuis knipte ik armen vol bloemen in alle kleuren.  Op de veranda uit de wind sorteerde ik ze en haalde wat kannen en vazen.
Wij brengen in het zomerseizoen weinig tijd binnenshuis door, maar als het weer dan op een zaterdag zo slecht is, wil ik het binnen ook wel een beetje bloemerig hebben voordat ik heerlijk wegduik in mijn luie stoel met een boek, een tuinboek wel te verstaan.
Today stormy and wet.  On my morning walk with Snarf the last blue in the sky was slowly driven by dark clouds. The weather forecast was dreadful, so once at home I cut arms full of flowers in all colours.  On the porch out of the wind I sorted them by colour and took some pitchers and vases.

In summer season we don't spend much time inside, but when the weather is this bad on a Saturday I want to have it flowery inside before I dive into my lounge chair with a book, a gardening book you will understand.
Het eerste boeket is in de kleuren rood/oranje/geel en bestaat uit de volgende bloemen:
Macleaya microcarpa 'Kelway's Plume', Lysimachia vulgaris, Crocosmia 'Lucifer', 1 Crocosmia 'Okavango', venkel, abrikooskleurige dahlia, leeuwenbekken, 1 Zinnia, 1 Phlomis russiliana zaaddoos, 1 Verbascum nigrum en op de voorgrond heerlijke perziken uit de kas van jongste dochter.First bouquet exists of flowers in red, yellow and orange:
Macleaya microcarpa 'Kelway's Plume', Lysimachia vulgaris, Crocosmia 'Lucifer', 1 Crocosmia 'Okavango', flowers of fennel, dahlia, snapdragons, 1 zinnia, 1 Phlomis russeliana seedpod, 1 Verbascum nigrum and in the front delicious peaches from the greenhouse of youngest daughter.
Intussen wordt het steeds donkerder en de bloemen van de Catalpa (rechts) vliegen in het rond.

Meanwhile it's getting darker and the flowers of the Catalpa are flying around.
Het tweede boeket in paarse en roze tinten staat in een oude geëmailleerde waterkan van mijn oma en wordt in de serre op tafel gezet waar we vanmiddag theedrinken met mijn gisteren gebakken taart met frambozen.
Hiervoor heb ik de volgende bloemen geplukt: roze en paarse Buddleja, gladiolen, Phlox paniculata 'Blue Paradise', Veronica spicata, roze dahlia's, zeeuws knoopje, violier en leeuwenbekken.
The second bouquet in purple and pink I put in an old enamelled water jug from my grandmother on the table in the conservatory where we have tea this afternoon with the raspberry cake I baked yesterday.
I used the following flowers: pink and purple Buddleja, gladiolus, Phlox paniculata 'Blue Paradise', Veronica spicata, pink dahlias, Astrantia, stock gillyflower and snapdragons.


Een blik door het raam waarachter alles heen en weer gaat.

A glance through the window behind which everything moves.

De aspera sargentiana hortensia zit bijna tegen het raam geplakt.

The Hydrangea aspera sargentiana is almost stuck to the window.
Zo ziet het er uit vanuit de voordeur, het regent pijpenstelen.

So it looks from the frontdoor, it's raining cats and dogs.
Het derde boeketje zetten we in de bibliotheek, waar gordijnen en behang blauw zijn. Dus wordt het een blauw kannetje voor mijn witte bloemen.
Het bestaat uit Phlox 'White Admiral',  dahlia,  1 Verbascum chaixii 'Album', 1 roos 'Thornhem', Clematis en Tanacetum of moederkruid. Wij noemden ze vroeger altijd 'hemdenknoopjes'.
The third bouquet we put in the library, where curtains and wallpaper are blue.  So this will be a blue pitcher for my white flowers.
I have used Phlox 'White Admiral', dahlia, 1 Verbascum chaixii 'Album', 1 rose 'Thornhem', Clematis and Tanacetum or feverfew. We used to call them 'shirt buttons'.

Deze Verbascum chaixii 'Album' is een tweejarige toorts, die ik eens zaaide en nooit meer kwijt raak, gelukkig want het is een mooie.

This Verbascum chaixii 'Album' is a biennial torch which I once sowed and fortunately never lose, it is a beautiful one.Hè, hè, het vierde en laatste bosje bloemen staat klaar in de keuken, de heerlijk geurende lathyrussen.
Ik zet ze in de huiskamer op het dressoir van de servieskast.


At last, the fourth and last bunch of flowers is ready in the kitchen, lovely fragrant sweet peas.
I put them on the dresser of the china cupboard in the living room. 

Intussen is het bijna theetijd.......

Meanwhile, it is almost teatime........ en ga ik heerlijk dit boekje lezen.

and I'm going to enjoy reading this book.


Iedereen een mooie zondag toegewenst!

We wish everyone a beautiful Sunday!zaterdag 18 juli 2015

EEN SPEELTUIN VOOR DIEREN - AN ANIMALS' PLAYGROUND.Veel van mijn oude rozen hebben hun bloei nu achter de rug, anderen bloeien nog volop of maken zich klaar voor een nieuwe bloeiperiode.  Het roosje 'Sander's White' is nog getooid in een wolk van witte bloemetjes.  Deze roos staat op stam maar daar is niets van te zien omdat de roos 'Raubritter', hier op de voorgrond, gelijktijdig haar bloemenpracht laat zien.
Many of my old roses have ended their flowering period, others still flourish or prepare themselves for a new flood of roses. The rose 'Sander's White' is still dressed in a cloud of white flowers.  
This rose is on a stem but you cannot see that as the rose 'Raubritter' shows her floral splendor at the same time on the front.
Eerder had ik al verteld over de brutale maar slimme merel die zijn kroost voedde met brokjes uit de hondenbak, dat bespaarde een hoop tijd aan zoeken naar wormen en slakken. Iets later kwamen de jonge merels mee de veranda op. Inmiddels zorgen ze voor zichzelf maar moeder merel komt nog regelmatige een hapje meepikken in de keuken. 

Earlier I told already about the brutal but smart blackbird who fed his offspring with kibbles from the dog bowl, saving a lot of time searching for worms and snails.  A little later the fat young blackbirds came along on the verandah.  Meanwhile they take care of themselves (I hope) but mother blackbird is regularly in the kitchen to catch a bite.
Je vraagt je natuurlijk af hoe het komt dat die vogels binnenkomen.  Welnu, bij mij staat altijd de achterdeur open, lekker fris en blijkbaar uitnodigend voor de vogeltjes.
Afgelopen zondagmorgen ontdekte ik een jonge lijster op de spiegel in de huiskamer, het beestje keek onbevangen om zich heen.  Toch maar voorzichtig de weg gewezen naar de keuken en daar wipte hij op de deur naar de kelder die op een kier stond.  Daarna stapte hij over naar een theepot op een plank boven het aanrecht, keek nog eens goed om zich heen, alvorens door de open deur weer naar buiten te vliegen.
You might ask how those birds come into the house.  Well, I always have my backdoor open, I love fresh air and apparently inviting for the birdies.
Last Sunday morning I discovered a young thrush on the chimney mirror in the living room, the little creature looked uninhibited around. Anyway I pointed carefully the way to the kitchen and there he jumped on the door to the basement which was ajar. Then he switched to a teapot on a shelf above the sink, took a good look around  and flew out through the open door. 


"Aha, een paar gevaarlijke messen".

"Aha, a few dangerous knives".Deze foto's maakte ik op de dag dat de jonge kauwtjes uitvlogen. Ik ging even weg en toen ik terugkwam waren ze in de tuin aan het rondfladderen.  Zo leuk die vliegoefeningen van Magnolia naar Catalpa, maar pa en moe zorgen nog steeds voor het eten, ze maken dan met z'n drieën een hels kabaal, de tuin lijkt wel een speeltuin.


I took these photos on the day the young jackdaws (craws) left their nest in the dovecote next to our verandah. I was away for a minute and when I came back they were fluttering around in the garden. 
So cute to see the fly exercises from Magnolia to Catalpa, but their parents are still feeding them, they make together a hell of a noise, the garden looks like a playground.
De roos Pierre de Ronsard (Eden rose) groeit langs de paal van het duivenhok naar boven.

Pierre de Ronsard (Eden rose) grows along the pole of the dovecote.
En dan zijn deze monstertjes er ook nog.  Op bovenstaande foto zie je er drie, in totaal zitten er vijf, 4 jonge konijntjes en hun moeder. Elke morgen en avond grazen ze in het gras en helaas zijn sommige van mijn geliefde planten ook een doelwit.  Ze zien er schattig uit, de kleintjes buitelen soms in het rond en maken rare sprongen. Ja, de tuin is veranderd in een speeltuin.


And then these monsters are also there.  On first photo there are three, but they are with 5, 4 young ones and their mother.  Morning and evening they graze on the grass and unfortunately some of my dear plants are also a target. They are looking so cute, sometimes the kids romp around and make weird jumps. Yes the garden has changed in a playground.Na het eten is het goed rusten.

A good rest after the food.Snarf : "Deze speeltuin is mijn domein, het gras is ook heerlijk om na het eten mijn bek aan af te vegen en om lekker in te rollebollen.  En die konijnen......?  Ach zij mogen wat mij betreft wel blijven hoor, gezellig. Ze maken tenminste niet van die rare geluiden als die wezens met veren, daar krijg ik de kriebels van"Snarf:  "This playground is my field, the grass is also lovely to wipe my mouth after dinner and to roll around.  And the bunnies.......?  Ooh for me they may stay here, they are fun. At least they don't make weird noises, I get the creeps of creatures with feathers. 


Snarf en ik wensen jullie allemaal een mooi weekend op het gras, in je eigen speeltuin.

Snarf and I wish you all a nice weekend on the lawn, in your own playground.


zondag 12 juli 2015

KWEKERIJ BEZOEK - NURSERY VISIT


Daylilies with a cloud of Cotinus-


Afgelopen vrijdag brachten F. en ik een bezoek aan een bijzondere kwekerij in de Noordoostpolder:  Kwekerij Joosten, gespecialiseerd in Iris & Hemerocallis, met één van de grootste collecties van Europa (www.kwekerij-joosten.nl). 

Jaren geleden was ik hier al eens geweest met een tuinvriendin op de open Iris dagen in mei,  wij waren toen aangenaam verrast door de grote showtuin vol met bloeiende Irissen.  Na ons bezoek hebben we toen in de berm van de weg onze boterham nog op zitten eten met uitzicht op een blauwe zee van baardirissen.

Het officiële Hemerocallis weekend was een week hiervoor maar de hele maand juli zijn ze vrijdag en zaterdag open om de bloeiende Hemerocallissen te tonen in de tuin. We werden hartelijk ontvangen door de eigenaresse en zelfs Snarf mocht mee de tuin in.  Hoewel F. niet vaak mee gaat naar open tuinen en/of kwekerijen werd ook hij enthousiast door de bloemenpracht.

Het is dezelfde tuin bij het huis, waar in mei de Irissen bloeien, nu overheersen de daglelies in vele vormen en kleuren. Het zijn echter niet alleen daglelies, er staan o.a. riddersporen, rozen en andere lelies tussen. Last Friday F. and I visited a special nursery in the  Noordoostpolder:  Nursery Joosten, specialized in Iris & Hemerocallis, with one the largest collections of Europe (www.kwekerij-joosten.nl).

Years ago I was there with a friend on their Open Iris days in May, at that time we were pleasantly surprised by the large showgarden of flowering Irises.  After our visit we have eaten our sandwiches on the roadside with a view on one blue sea of bearded irises.

The official Hemerocallis weekend was a week earlier but the whole month of July their garden is open on Fridays and Saturdays to show the blooming daylilies.  We were warmly received by the owner, Mrs. Joosten and even Snarf was allowed in the garden.  Although F. not often accompanies me to gardens and/or nurseries he also was thrilled by the floral splendor.

It is the same garden where in May Irises are flowering, now daylilies are dominating in many shapes and colours.  However, there are not only daylilies, there are among others larkspurs, roses and other lilies.Namen stonden er niet bij de vele verschillende cultivars, maar als je goed keek stonden er bordjes met nummers aan de voet van de planten. Wil je die plant kopen, dan noteer je het nummer, en op de verkoopafdeling achter het voormalige boerenbedrijf kun je hem opzoeken.  Je begrijpt, er werd driftig genoteerd en ik liet het fotograferen over aan F.


The many different cultivars had no name tags, but if you looked closely there were signs with numbers at the foot of the plants.  If you want to buy a plant you note the number and on the sales department behind the former farm you can find him.  You understand I was frantically noting and left the photographing to F.


 Op verschillende plaatsen in de tuin kijk je uit over het weidse vlakke landschap van de Noordoostpolder, dit geeft iets extra's aan de fleur en kleur van de tuin op de voorgrond.  Hier hou ik van en krijg ik ook nooit genoeg van, mijn wortels liggen niet voor niets in de Hollandse polders.
In various places in the garden you have a view over the vast flat land of the Noordoostpolder, this gives something extra to the colourful majesty of the garden in the foreground.  I  never get tired of these lovely views and not without reason, my roots lie in the Dutch polders.
Het bouwland werd beregend met grote sproei installaties, het is droog, te droog.

The arable land was irrigated with large sprinkler systems, it is dry, too dry.Een prachtige groep Acanthus bloemen in de cottagestijl-achtige tuin.

A beautiful group of Acanthus flowers in the cottage-style garden.

Enkele Iris soorten bloeiden nog, jaaa ik heb zelfs nog een prachtige Iris ensata gekocht, genaamd Centre of Attention. 

A few Irises were still flowering, like this Iris ensata variety, yesss I even bought a gorgeous Iris ensata, named Centre of Attention.
Te zien aan zijn lachende gezicht is Snarf blij dat hij mee mag. 

As you can see on his smiling face Snarf is happy to go with us.Is dit geen overweldigende golvende zee van bloemen?  

Is n't this an overwhelming undulating sea of flowers?Na alles bekeken te hebben, koop ik naast de Iris ensata maar liefst vijf nieuwe daglelies, help waar moet ik ze planten, de tuin is vol.  Maar ik weet wel wat ik doe, ik heb veel te veel zichzelf uitgezaaide Geraniums, die haal ik er uit en de daglelies gaan erin.After having watched all the beauty, I buy besides the Iris ensata no less than five new daylilies, help... where can I plant them, the garden is crowded.  But I know what to do, I have far too many seeded Geraniums, I will take them out and the daylilies go there.
Op onze weg terug stoppen we bij de Theetuin in Eemnes (www.theetuineemnes.nl), waar we genieten van een high tea met uitzicht op een ooievaarsnest hoog boven de bomen, bezet door twee jonge ooievaars.
On our way back home we have a stop at a teagarden in Eemnes (www.theetuineemnes.nl), where we enjoy a high tea with a view of a stork's nest high above the trees occupied by two young storks.


Ik wens al mijn lezers een fijne nieuwe week met wellicht veel tuinplezier!

I wish all my readers a great new week, may be with much pleasure in the garden!