vrijdag 28 oktober 2016

DE HERFST TUIN - THE GARDEN IN AUTUMNDe afgelopen twee weken van alles gedaan, hoofdzakelijk allerlei leuke uitstapjes, maar weinig aan tuinieren toegekomen. Nou ja, het is herfst en de tuin ´winterklaar´ maken daar doe ik niet aan.  De vogels moeten het tenslotte ook naar hun zin hebben in mijn tuin, net als de konijnen, haha. Dagelijks zie ik er twee, vanmiddag zelfs drie rondhuppelen, zowel op de bestrating als in het gras en een lol dat ze hebben, ze nemen rare bokkesprongen, sprintjes en gaan dan weer lekker uitgestrekt in het gras liggen of zitten op de achterpoten het gezicht te poetsen, ze zijn gewoon te leuk om weg te jagen.

De voordeur, die we nooit gebruiken, versierde ik met een hortensia krans, hortensia´s hebben we tenslotte genoeg in de tuin.The last few weeks I did all kind of things, mainly nice trips with family or friends, but found little time for gardening. Well, it´s autumn and I don´t winterizing the garden. I think the birds must be very content with the seeds and protection of my garden, like the bunnies, lol. Daily I see two of them, this afternoon even three hopping around on the pavement as well as on the lawn and a fun they have, they take silly antics, sprints and then are stretched out in the grass or sit on their hind legs brushing their face. For me they are just too much fun to chase or hunt them. 

I decorated the front door, which we never use, with a Hydrangea wreath, you know we have plenty of Hydrangeas in the garden.We hadden deze weken ook nog aardig wat zon, zodat de spinnenwebben nog mooier uitkwamen in de ochtend.

For the time of year we had rather a lot of sunshine, so that the cobwebs were even more beautiful in the morning.Op verschillende plekken in de tuin bloeien nog Dahlia´s, waarvan ik nog regelmatig pluk. Enkele stonden echter op een niet zo goede plek en bloeiden niet meer, die heb ik er maar vast uitgehaald, de rest blijft staan tot de eerste vorst.On various places in the garden Dahlias are still blooming, of which I regularly pick flowers for the vase. However, some of them stood on a too shady spot and were out of flower,  so I have dug them already, the others stay in the garden till first frost.Als ik in de tuin bezig ben, is er steeds een roodborstje om me heen. Als ik over het pad loop vliegt het laag bij de grond voor me uit, ben ik in de kas dan zit het op de rand van een emmer voor de deur, dan weer zit het boven op het afval in de volle vuilnisbak, waarvan het deksel even openstaat en als ik in de tuin iets uit spit, is het er als de kippen bij voor de wormen. Ik heb echter zelden mijn fototoestel of telefoontje bij me als ik in de tuin werk, dus geen echt grappige foto´s.

When I´m busy in the garden, there is always a robin not far from me. When I walk on the path the bird flies close to the ground in front of me, when I´m in the greenhouse, the robin is on the edge of a bucket next to the door, then it is on the green waste in the full bin, of which the lid is still open for a moment and when I´m digging something from the garden to transplant, the robin is like  the chickens for the worms. However, I seldom has my camera or smartphone with me when I´m gardening, so no really funny pictures.De Cosmea´s heb ik ook opgeruimd, de laatste bloemen neem ik mee naar binnen.

I also cleared the Cosmea patch, the last flowers I took inside.
In de oude prunus zingt het roodborstje haar hoogste lied dichtbij het vogelvoederstation waar elke ochtend zelfde tijd, rond tien uur, een halsbandparkiet even komt snoepen.In the old Prunus the robin sings her best song next to the bird feeders where every morning, same time, round 10 o´clock, a ring-necked parakeet arrives for a snack.Het loodkruid, Ceratostigma plumbaginoides, bloeit maar door tegen de warme serremuur.

The Ceratostigma plumbagioides is flowering on and on against the warm wall of the conservatory.
De Keulse potten die je bij dit doorkijkje op de planken boven het achterterras ziet staan, heb ik vandaag in de kas gezet voor de komende winter.

The Cologne pots you see in this vista on the shelves above the rear terrace, I put in the greenhouse today before winter arrives.Herfstasters blijven ook maar doorgaan, het einde raakt nu echter wel in zicht. Ik heb er dit jaar toch al minder door die lieve konijntjes...... Voor vorig weekend maakte ik echter nog een leuk boeketje.Michaelmas daisies are flowering continuously, however, the end is in sight. Besides, this year I have less of them due to the sweet bunnies...... Yet for last weekend I could make a pretty bouquet. 

Ik zette ze op de eettafel totdat we gezellig met vrienden aan tafel gingen.I put them on the table until we sat at the table to have dinner with sweet friends.

Rest mij nog jullie allen hartelijk te danken voor al de aardige opmerkingen op mijn vorige posten. Ik lees ze altijd met plezier, helaas heb ik te weinig tijd om daar regelmatig op te kunnen antwoorden al probeer ik het soms wel.  Dit keer maak ik een uitzondering voor Kalantikan, Andrea is een groot liefhebster van Hoya´s met een prachtige blog.  Zij vertelde dat zij niet van kransen houdt omdat deze op de Philippijnen geassocieerd worden met de dood.  Ik vond dit wel mooi om te lezen, want ik heb dit lange tijd ook zo gezien. Kransen, aronskelken en chrysanten vond ik afschuwelijk. Door de jaren heen is dit hier toch wat veranderd, in ons land zijn volgens mij geen uitgesproken grafbloemen meer, gelukkig maar.

Ik wens jullie allen weer een heel mooi weekend!


Remains for me to thank you all warmly for the nice comments on my former posts. I always read them with pleasure, unfortunately I have too little time to respond regularly, but I try sometimes. This time I make an exception for Kalantikan,  Andrea is an enthusiastic lover of Hoyas with a wonderful blog. She told that she does not like wreaths because on the Philippines they associate them with death. I found this nice to read, because I had the same association for a long time. I felt horrible about wreaths, Arum amd Chrysanthemums. Over the years this has changed somewhat, according to me in our country there are no explicit grave flowers anymore, fortunately.

I wish you all a very nice weekend!


woensdag 19 oktober 2016

FRANSE MAKRONEN EN EEN KRANSJE VOOR HET WEEKEND - FRENCH MACARONS AND A LITTLE WREATH FOR THE WEEKEND


Voor het weekend maakte ik pas een kleine krans, waarin uitsluitend bloemen van de hortensia 'Annabelle', rozenbottels, Viburnum bessen en Clematis zaadpluizen werden verwerkt.
Voor bij de thee bakte ik voor het eerst Franse makronen met citroenvulling, ik had ze zelfs nog nooit geproefd......
Recepten hiervan zijn er in overvloed op internet te vinden dus dat ga ik hier niet opschrijven. Het resultaat was redelijk, wel erg zoet.
For the weekend I made a little wreath, for which I only used flowers of Hydrangea 'Annabelle', rose hips, berries of Viburnum and silk seed hairs of Clematis.
For tea I baked French macarons with a lemon filling, I even had never tasted macarons......
Recipes are found in abundance on internet, so I don't write it down.  The result was reasonable, a bit too sweet for me.
Uit de oven afkoelen, vullen en onder de glazen stolp stonden ze zo leuk........

Out of the oven, cool down, filling and they were so pretty under the glass bell jar....Gelukkig had ik ze voorgeproefd voordat ze onder de stolp gingen en waren ze lekker knapperig, maar de dag erna........waren ze helemaal zacht geworden, oef, foutje van Janneke. Had ze natuurlijk in de koelkast moeten bewaren (?).Fortunately I tried them before I put them under the jar and they were nice and crunchy, but next day........they had become completely soft, whew, fault of Janneke.  Of course I should have stored them in the fridge (?).
Na de plaatjes hebben we ze overigens wel allemaal met z'n tweetjes opgegeten, haha.


Nonetheless, after the pictures F. and I have eaten them all, haha.Na flinke regenbuien is gelukkig vanmiddag de zon weer gaan schijnen, hiephoi!

After the heavy showers,  this afternoon the sun is shining again, hurray!zaterdag 15 oktober 2016

HET DEPOT - THE DEPOTOp deze druilerige zaterdagmorgen dacht ik : "Ja, nu begint de herfst echt".  Maakte afgelopen dagen nog een aantal foto's in de tuin o.a. van de Parthenocissus, de wilde wingerd, altijd weer een blikvanger wanneer je in de herfst door het hek in onze tuin komt.

Hermann Hesse schreef hier een passend gedicht over waarvan het tweede couplet als volgt luidt:

"De tuin is haast in slaap gesust,
Slechts wingerd gloeit in zonneschijn
Al wordt ook hij heel gauw geblust,
Het kan niet altijd zomer zijn."

On this drizzly Saturday morning I thought: "Yes, now autumn really starts".  Last few days I made some photos in the garden among other things of the Parthenocissus, the Virginia creeper, always an eye-catcher coming through our gate into the garden.

Hermann Hesse wrote an appropriate poem of which the second verse reads as follows:

"The garden is almost lulled to sleep,
Only the Virginia creeper is glowing in the sun
But also this one soon will fade away,
It can't be summer for ever."
Gisteren bezochten we met onze tuinclub de Beeldengalerij Het Depot in Wageningen, een bijzonder uitstapje omdat we deze maand 25 jaar bestaan.  Ik zal hiervan een korte impressie geven, er was zoveel te zien, zowel binnen in de Beeldengalerij als buiten in het Arboretum De Dreijen. 
Ben zeker van plan om hier nogmaals een bezoek te brengen maar dan samen met F. om alles beter te kunnen bekijken en op me in te laten werken. 

Yesterday we visited with our gardenclub the statue gallery The Depot in Wageningen, a special trip because this month it is our 25th anniversary.  I shall give a short impression, there was so much to be seen, as well inside in the gallery as outside in Arboretum De Dreijen.
I certainly will go back for a visit together with F. in order to watch and experience it all better.A bust of Linnaeus in the botanical garden De Dreijen.
Anatomico che cammina, van Novello Finotti, gemaakt van zwart gepatineerd brons.
De Anatomico che cammina bestaat uit twee delen die één geheel vormen. Dit beeld heeft hetzelfde thema als Auguste Rodin's werk 'l'Homme qui marche', maar heeft een tweede contrasterende betekenis: de neergang én de opgang van de mens op zijn tocht door het bestaan. Anatomico che cammina staat voor wedergeboorte en nieuwe mogelijkheden. Anatomico che cammina, of Novello Finotti, produced of black patinated bronze.
The Anatomico che cammina consists of two parts who form one whole. This statue has the same theme as Auguste Rodin's work "l'Homme quie marche", but has a second contrasting meaning: the downturn and the rise of man on his journey through life. Anatomico che cammina stands for rebirth and new opportunities.
Een beeld van de Griekse dichteres Sappho door Gerhard Lentink van hout vervaardigd.
Dit is een oode aan de Griekse dichteres Sappho, die van ca. 612 tot ca. 570 v.Chr. op het eiland Lesbos leefde. Van haar oeuvre is slechts één compleet gedicht bewaard gebleven. Daarnaast resteren er nog langere en kortere fragmenten.

A statue of the Greek poet Sappho made of wood by Gerhard Lentink. 
This is a tribute to the Greek poet Sappho, who lived from about 612 to 570 before Ch. on the island of Lesbos.  Of her work is only one complete poem well preserved. In addition there are remainings of longer and shorter fragments.

Opus 6: Volans, een beeld over zwaarte en lichtheid, gemaakt door Gerhard Lentink van hout, polychroom geschilderd.
Twee reusachtige onderbenen doorsnijden het plafond alsof een gigant de zaal verlaat door weg te vliegen. Niet alleen refereert het beeld aan voorstellingen van Christus' hemelvaart, het plafond markeert door de positie van de benen ook een symbolische grens tussen het aardse leven en de eeuwigheid.

Opus 6: Volans, a statue about heaviness and lightness, also mady by Gerhard Lentink of wood, polychrome painted.
Two giant lower legs cutting the ceiling as if a giant is leaving the room by flying away. The statue does not only refer to performances of Christ Ascension, the ceiling marks by the position of the legs also a symbolic boundary between the earthly life and eternity.
'Impermanence', vervaardigd door Dominique Rayou in marmer.
Vergankelijkheid en het ongrijpbare van de tijd zijn voor deze kunstenaar belangrijke en terugkerende thema's in zijn werk. Impermanence, 'tijdelijkheid', laat een aangegeten vrucht zien met ronde, zachte contouren van een vrouw. Het uitgesproken geelgekleurde marmer verraadt de tint van een rijpe peer.'Impermanence', made by Dominique Rayou in marble.
Transience and elusiveness of time are important and recurring themes in the work of this artist. Impermanence, 'temporality', shows us an eaten pear with round, soft contours of a woman. The distinct yellow colored marble reveals the shade of a ripe pear.Na de rondleiding genoten we van een heerlijke lunch in het Linneaus restaurant, vanwaar we een prachtig uitzicht op de tuin/arboretum hadden. Onderstaande foto is wel van slechte kwaliteit doordat ik hem door het glas heb genomen en ook nog met mijn smartphone, maar het geeft een idee.After the guided tour in the gallery we enjoyed a delicious lunch together in the Linneaus restaurant, from where we had a beautiful view to the garden/arboretum. Above photo is of bad quality as I took it  with my smartphone from inside, but it gives an idea.
Na de lunch maakten we nog een wandeling door het arboretum.....After lunch we made a walk in the arboretum...............en namen afscheid van Linnaeus, maar we komen terug.

........and said goodbye to Linnaeus, but we will be back.zaterdag 8 oktober 2016

DE LAATSTE DRUIVEN, DE LAATSTE TOMATEN, DE LAATSTE ZINNIA´S, DE LAATSTE........ - THE LAST GRAPES, THE LAST TOMATOES, THE LAST ZINNIAS, THE LAST......


Deed vanmorgen een rondje tuin voor een weekend boeket.  Er bloeiden nog enkele  laatste Zinnia's 'Green Envy',  zo mooi, ze passen overal bij maar waarom ze nu groen van afgunst heten?  Er vlakbij stond de vrouwenmantel met een paar takken voor de tweede keer in bloei. Mijn eerste gedachten waren: 'Die pluk ik af, ik maak een klein maar fijn afgunstig groen boeketje'.  Toen kwam ik langs de roos 'Peaudouce'  ('zachte huid' een luiermerk in Frankrijk) die nog enkele mooie zachtgele knoppen toonde, hup er af, paste mooi in mijn afgunstig groene boeketje. Ik ging ook nog even naar de kas, waar op de tafel mijn laatste geplukte mini-tomaatjes nog lagen en de laatste paprika's.
In de kas staat ook mijn Dahlia 'Le Chat Noir' met prachtige zwarte katten bloemen te bloeien. Die staan  toch wel erg mooi bij die groenen, ik knip ze af. Kunnen de groenen extra afgunstig worden. Het is echter geen klein maar fijn boeketje meer, maar een wilde bos à la Janneke, het zij zo en dan zet ik ze ook maar in de groene koffiepot die stond hier toch al op tafel.Walked this morning into the garden for a weekend bouquet. There were still a few last Zinnias 'Green Envy' blooming, so beautiful, they fit in any bouquet but why they are called 'green envy'?  Next to the Zinnias  Alchemilla mollis was blooming with some second flowering stems. My first thoughts were:
'I pick those for a nice small green envious posy'. Then I passed the rose 'Peaudouce'  (means 'soft skin' and is a nappy brand in France) which showed a few lovely pale yellow buds, wham cut off, also pretty for my envious green bouquet.  I went to the greenhouse where my last mini-tomatoes and last paprikas were waiting on the table.
In the greenhouse I also grow my Dahlia 'Le Chat Noir' with beautiful  'black cat' flowers. Ahh, these will be nice with the greens, I cut them all off, so that the greens can be extra envious.  However, it is not a nice little posy anymore, but a wild bunch à la Janneke, so be it and than I also put them in the old green coffee pot which was still here on the table. Ik heb de enige bloeiende bloem van de Dahlia 'Bishop of Auckland' vergeten te noemen, ook al zo'n schattige.

I forgot to mention the only flower of the Dahlia 'Bishop of Auckland', another cute one.
Op de veranda staan de laatste geplukte druiven, het is niet veel soeps meer, de eerste mooie druiven hebben we al op en de merels hebben ondanks de netten toch nog aardig meegegeten.On the porch are the last grapes, it is not much, the best ones we have eaten already and the blackbirds had their share too, despite the nets.
Ook heb ik hortensia kransen gemaakt, zoals elke jaar, één voor mijn moeder en één voor mezelf,.Ik zette in het midden een schaaltje met druiven, vond ik wel grappig.I also made wreaths of Hydrangeas, every year the same, one for my mother and one for myself.
In the centre I put a bowl with grapes, looks funny I think.Ah, zie je die rode roos, dat is een 'Black Baccara', heb ik uit de kas en gedroogd.

Ah, you see that red rose? That's a 'Black Baccara' from the greenhouse and dried.


I finish with a quote of one of my favorite writers, Emily Bronte : 

'Every leaf speaks bliss to me,
fluttering from the autumn tree."
.-.-.-.-.-.-.-.