maandag 30 december 2013

VAN OUD NAAR NIEUW - FROM OLD TO NEW

De  laatste uren van het jaar komen naderbij en wat mij betreft kunnen we terugkijken op een goed tuinjaar.  Januari begon heel zacht maar gelukkig draaide het halverwege de maand toch nog op een echte Hollandse winter uit met sneeuw en ijs, die lang aanhield. Daarna kwam het voorjaar langzaam op gang in tuin en natuur, maar zoals altijd werd de achterstand weer snel ingehaald.  Een prachtige zomer viel ons ten deel, waarna in september heel wat regen viel en in oktober de eerste stevige storm toesloeg en behoorlijk huishield bij ons en in omringende landen.  Wat betreft de temperatuur is het tot op de dag van vandaag zeer mild. Zal de winter in het nabije nieuwe jaar toch nog toeslaan?  We zullen zien......

Aangezien ik heel wat schikkingen en decoraties uit eigen tuin maak, heb ik  een keuze uit de foto's van 2013 gemaakt voor een vrolijk en bloemrijk jaaroverzicht.  

The last hours of the year are approaching and for me we can look back on a good gardening year. January started very mild but fortunately halfway through the month, it turned out to a real Dutch winter with snow and ice that lasted long. Then spring had a slow start in garden and nature, but as always the backlog was quickly caught up.  We got a wonderful summer with rain in September and in October a heavy storm that was quite pounding with our and surrounding countries.  What concerns temperature it is very mild up to today. Will winter still surprise us in the coming months of the new year? We shall see.......  

As I make lots of flower arrangements and decorations out of own garden, I made a choice from pictures of 2013 for a cheerful and flowery review.


January


February


March


April


May


June


July


August


September


October


November


December


Dat 2014 voor iedereen een Gezond, Gelukkig en Bloemrijk Tuinjaar mag worden.

I wish everybody a Healthy, Happy and Flowery Garden year in 2014.


´The gardening season officially begins on January 1st, and ends on December 31st.´
                                                         
                                                                                             - Marie Huston -

dinsdag 24 december 2013

KLAAR VOOR KERSTMIS - READY FOR CHRISTMAS


Wat een weer vannacht en vanmorgen, de wind giert om het huis, de vogelvoedersilo's zwiepen heen en weer op de veranda  we gaan een stormachtig  kerst tegemoet.
Mijn huis is klaar voor de kerst, alles is gepoetst en glimt, de krans van klimop, conifeer en rozenbottels hangt aan de voordeur, alleen voor de voorbijgangers want de deur wordt zelden gebruikt. Onze familie komt door de achterdeur.
 De tafel in de serre staat gedekt om kinderen en kleinkinderen te ontvangen, het groepje wordt wel kleiner nadat eerst de ouders van mijn man en nu ook mijn ouders er niet meer bij kunnen zijn. De tijd gaat door.
Gisteren heb ik het tafelstuk gemaakt, zoals altijd gebruik ik uitsluitend materiaal uit de tuin, de blauwspar en bonte hulst kreeg ik van een lieve tuinvriendin.

What a weather last night and this morning, the wind is howling around the house, the birdfeeders sway back and forth on the porch, we are going into a stormy Christmas.
Our home is ready, everything is polished and shiny.  The wreath of ivy, conifer and rosehips hanging on the frontdoor for the passers by, because we rarely use this door. Our family comes through the back door.  
The table in the conservatory is set to receive children and grandchildren, our family is narrowing after we first lost already the parents of my husband, and now also my parents are too old to join us. Time goes by.
 Yesterday I made the table decoration, as always I used only material from the garden, the blue spruce and variegated holly I got of a dear garden friend.
Er bloeien nog steeds rozen in de tuin, vooral witte rozen.  Ik heb de roos "Schneewittchen" gebruikt.

There are still roses in the garden, mainly white roses.  I used the rose "Snowwhite".
Onze "vrienden quilt kerstboom" hangt ook weer voor het raam, elk lichtje vertegenwoordigt één van ons en staat symbool voor onze vriendschap.

Our "friends quilt christmastree"  hangs in the window, each light represents one of us and is a symbol for our friendship. 

Onze druktemaker Snarf ligt 's avonds meestal uitgeteld.

Our fussy Snarf is in the evenings mostly exhausted.De kachel brand.......

The fire is on..........


En de lichtjes branden........

And the lights are on............


Op de veranda branden 's avonds lichtjes en heb ik een Helleborus niger plantje in het windlicht geplaatst.

On the porch lights are burning in the evening and I put a Christmas rose in the wind light.
Ik wens jullie allen een hele fijne Kerstmis!

I wish you all a very Merry Christmas!

maandag 16 december 2013

HELP, IK HEB EEN CLEMATIS VITALBA - HELP, I HAVE A CLEMATIS VITALBA.

De Clematis vitalba of bosrank is de enige inheemse clematis in Nederland en in de rest van Europa. Deze sterk groeiende woekeraar is bladverliezend en verwildert gemakkelijk. De als lianen slingerende   stengels kunnen de 30 meter halen.  De roomwitte bloemen verschijnen in overvloed in juli en augustus en worden niet groter dan 3 cm. in doorsnee. Na de bloei veranderen de bloempjes in zeer fraaie zijdeachtige vruchtpluizen die glanzen in de herfstzon en als een sluier over heesters en bomen hangen. Na verloop van tijd worden ze grijsbruin van kleur maar het blijft een prachtig gezicht tot diep de winter.

 
- August -

The clematis vitalba is the only native clematis in The Netherlands and in the rest of Europe. 
This rapidly growing usurer is decidious and easily running wild. The stalks swaying as lianas, take easily 30 meters. The creamish white flowers appear in abundance in July and August and have a diameter of 3 cm. After flowering the flowers change in very pretty silver seedheads which are glowing in autumnsun, draping over shrubs and trees.  After a while they change to gray-brown in colour but it remains a wonderful sight to deep into winter. 


Oude volksnamen voor de bosrank zijn heggenwurger, bedelaarskruid, duivelsgaren, smookhout en vuurkruid. Deze namen zeggen eigenlijk al genoeg over het gedrag van de plant.
Ook in Engeland hebben ze toepasselijke namen voor de bosrank, zoals "Old man's beard", wat wijst op de pluizen van de bosrank die op baarden van oude mannen lijken. Een andere Engelse volksnaam is "Traveller's Joy", bedacht door de kruidenspecialist John Gerard in 1597, vanwege de gewoonte van de bosrank om heggen te tooien en te verfraaien langs de wegen waar mensen reizen.


- September - 


Old popular names for this Clematis are "heggenwurger" (hedges strangler),"bedelaarskruid" (beggars herb), "duivelsgaren" (devils yarn), "smookhout" (smook wood) and "vuurkruid" (fireherb). These names say enough about the behaviour of the plant. 
Also in England there are appropriate names for this clematis, as Old man´s beard, indicating the seedheads of the clematis resembling beards of old men. Another popular English name for the Clematis vitalba is Traveller´s joy, coined by the herbalist John Gerard in 1597, on account of its habit of decking and adorning hedges along the roads where people travel. 


- October -


Zoals je begrijpt is Clematis vitalba door haar onstuimige groei slechts geschikt voor de grootste en wildste tuinen. Wat doet deze bosrank dan in mijn gemiddeld grote tuin?  Dat weet ik ook niet.  Er was een tijd dat ik nog niet zo veel over planten wist als nu, maar ik zag hem, hij kwam en overwon.  Het gaat goed als ik hem stevig in de hand hou, dus terugsnoeien tot op een meter in de winter.  Ik zou het niet zo erg vinden als hij deze rigoureuze snoei niet zou overleven, maar dat doet hij dus wel, al jaren, de bosrank komt weer terug als onkruid.


- November -


As you understand Clematis vitalba is only really suitable for the biggest and wildest of gardens. What does this clematis in my average size of garden? Well, I don´t know.  There was a time I did not know so much about plants as nowadays, I saw him, he came and conquered.  It´s okay if I hold it firmly in hand, that means cutting back to one meter in winter.  I would not mind if this clematis should not survive this rigorous pruning, but he does survive already for years and grows up again like a weed.- December -

Afgelopen week heb ik mijn prachtige Viburnum mariesii en wintergroene Aucuba ontdaan van hun zilveren verstikkende vracht.  Het ziet er weer netjes uit en over de bosrank maak ik mij geen zorgen die zal haar glorie volgend jaar wel weer vertonen.


Last week I stripped my beautiful Viburnum mariesii and evergreen Aucuba of their silvery stifling load. It looks neat again and I don't care about this clematis because next year the old man's beard will show glorious again. 


Ik had nog een oude krans van Cornus alba ´Sibirica´, de bloedrode twijgen zijn inmiddels bruin geworden. Hieromheen heb ik enkele lange twijgen met bosrank pruiken gewikkeld en de schamele resten van hulsttakken met bessen.  Altijd ben ik te laat, als het tegen kerst loopt krijgen de merels trek in een lekker hapje en wordt de hele boom binnen een week leeggegeten.


I still had an old wreath of Cornus alba 'Sibirica' of which the bloodred twigs are already brown. I wrapped some long twigs of the clematis around the wreath and the meager remains of holly branches with red berries.  I am always too late, when Christmas time is arriving the blackbirds get hungry in a snack of berries and within a week the whole tree is empty.
  


Dit is dan mijn eerste kerstversiering, ik kom langzaam op gang maar in de loop van de week zullen er ongetwijfeld meer decoraties volgen.This is my first christmas decoration, I am slowly but in the course of this week there will follow  undoubtedly more decorations. 


Mijn mooiste rode kerstballen liggen al op tafel bij mijn haas, die de winter ook binnen mag doorbrengen

My most beautiful red glittering balls are already on the table, together with my hare, who may spend the winter inside.


En nu is het dan tijd voor een beker koffie met zelfgebakken tulband.  Eén van mijn favoriete winter recepten:  gewoon cakebeslag met 150 gr. bitterkoekjes, gedrenkt in cognac of een andere drank, en 50 gr. chocoladesnippers.

And now it is time for a nice mug of coffee with homemade turban. One of my favourite winter recipes: just cake batter with 150 gr. macaroons dipped in brandy or another liquor and 50 gr. of chocolate chips. woensdag 11 december 2013

DE OPKOMENDE ZON OP EEN MISTIGE MORGEN - THE RISING SUN ON A MISTY MORNING.


Vanmorgen was het weer eens zo'n bijzondere ochtend. Ach, eigenlijk is elke morgen bijzonder maar soms is er net dat kleine beetje extra, zoals een strakke wolkenloze hemel, knisperend bevroren gras, laaghangende mist en de zon die als een grote vuurbol boven de horizon uit rijst. Al deze elementen bij elkaar op één ochtend, geven een bijzonder geluksgevoel. Ik kwam slechts enkele mensen tegen op mijn wandeling en allemaal zeiden ze er wat over : "Wat genieten we toch hè", "Wat is het mooi vanochtend" of  "Ik ga gauw even op de dijk kijken".

Meer valt er niet over zeggen, de foto's spreken voor zich en staan op volgorde waarvan ik ze gemaakt heb. Opvallend was dat er op de heenweg minder mist was dan later op de terugweg.


This morning it was once again such a special morning. Well, every morning is special but sometimes there is just that little bit more, as a clear cloudless sky, crackling frozen grass, low hanging fog and the sun rising like a huge fireball over the horizon. All these elements together on one morning give a special feeling of happiness.  Only a few people were passing and they too were thrilled about this fresh and crispy morning:  "This is enjoying", "What a lovely morning" or "I'm going quickly to the dike to see the sunrise".  

I don't know what to say more about it, the images speak for themselves and are in sequence I made them. It was remarkable that there was less fog on my way there than later on my way back.