vrijdag 29 mei 2015

EEN RODE ROOS - A RED ROSE
- Rosa Guinée -

Deze roos heb ik al uitgebreid beschreven op 5 juli 2014.  Hoewel ik niet in herhaling wil vallen, moet ik er gewoon nog het een en ander over vertellen.  

Dit is mijn tweede roos met dezelfde naam.  De eerste leeft ook nog, maar daar blijft het bij, het is meer een overleven.  Die roos staat aan de zonkant tegen het hek tussen de andere rozen aan de buitenkant van de tuin.  Ik dacht de perfecte plek voor haar gevonden hebben, maar helaas, ze reageerde anders.  Inmiddels staat ze er 6 jaar en hebben er zich slechts takken gevormd tot 1,5 m. hoog die ook nog eens afsterven in het najaar. Momenteel zitten er voor het eerst 2 knoppen in......

Intussen zag ik haar twee jaar geleden bij toeval in een groot tuincentrum staan bij ons in de omgeving, terwijl ik de eerste 'Guinée' bij een gespecialiseerde rozenkwekerij besteld had. Ik kon het niet laten en nam er een mee om het op een andere plek te proberen.  Thuisgekomen liep ik drie rondjes tuin om een geschikt plaatsje te vinden. Ten einde raad pootte ik de roos bij de paal van het vogelvoederhuisje en dacht: "We zien wel".

Toevallig staat het voederhuisje dicht bij de kas waar ik zeer regelmatig naar toe loop, dus ook meer aandacht voor de roos en extra mest. 
Vorig jaar juli schreef ik dat deze roos eindelijk aan mijn verwachting voldeed, er zaten enkele bloemen in.  Maar dit jaar.........  Na mijn vroegbloeiende gele rozen en de ook rode roos 'Etoile de Hollande' is het de eerste roos die volop bloeit en zelfs het voederhuisje wat ik altijd een lelijk obstakel vond, is er mooier door geworden.  Ik ben helemaal in de gloria!- Rosa Guinée -

This rose I have already described on July 5th, 2014.  Athough I do not want to repete myself, I just have a few things to tell about.

This is my second rose with the same name. The first is still living, but that's it, it is more of a survival. That first rose is at the sunny side against the fence between other climbing roses outside of the grden.  I thought the perfect spot for this rose, but unfortunately she reacted differently.  In the meantime she is already 6 years at the same place and only a few short branches have formed which also die off in the course of the year. At this moment she has two buds on bare branches, so sad.

Meanwhile I saw rose 'Guinée'  for two years by chance in a large garden centre not far from our home, while I had ordered the first 'Guinée at a specialized rose nursery. I could not resist buying a new one to try on another spot in the garden.  At home I walked three laps in the garden to find a suitable spot. At last I planted the rose against the pole of the bird feeder house and thought: "We shall see". 

At random the bird feeder stands close to the greenhouse where I regularly walk, so more attention to the rose and additional fertilizer.
Last year July I wrote that this rose finally met my expectations, the rose showed some flowers.
But this year......After the early flowering yellow roses and the also red rose 'Étoile de Hollande', it is the first rose in full bloom, even the ugly birdfeeder looks pretty.
I am totally in gloria!
,"In our life there is a single color, as on an artist's palette,
which provides the meaning of life and art.
It is the color of love."

                                                                   - Marc Chagall -
vrijdag 22 mei 2015

EEN FIJNE HUIS EN TUIN WEEK - A LOVELY HOME AND GARDEN WEEK


Op de paar middagjes familie bezoek na, de hele week fijn thuis geweest.  De ochtendwandelingen met Snarf zijn nu extra genieten, we struinen door wolken van fluitenkruid, velden met boterbloemen, geurend koolzaad en ploeteren moeizaam door het kniehoge gras aan de dijk.  Als Snarf boven op de dijk komt is hij nat en zijn vacht zit vol gele bloemblaadjes, mijn broek is nat tot ver boven mijn laarzen.  Thuis gekomen, doen we zoals gewoonlijk ons rondje tuin, daarna een kwartiertje koffie waarbij Snarf in de stoel tegenover me zit, dan wat huishoudelijke karweitjes en hoera..... we kunnen de tuin in.   Af en toe werden we door een regen- of hagelbui wel naar binnen gejaagd, maar dat mocht de pret niet deren, want die regen konden we ook heel goed gebruiken.  

This week I only had to go out for some family visits in the afternoon, been fine at home for the rest of the week.  At this time of year Snarf and I particularly enjoy our morning walks, we wander in clouds of cow parsley, fields of buttercups, fragrant rapeseed and plowing arduously through the knee-high grass on the dike. When Snarf is on the dike he is wet and his fur is full of little yellow petals, my trousers are wet well above my boots.  Home again, we do our usual stroll in the garden, thereafter 15 minutes coffee, with Snarf in the chair across from me. Then some household chores and hooray.....we can go out gardening. Now and then we were chased inside by a heavy shower or hailstorm but that did not harm the fun, because we could use that rain very well.Als ik 's morgens de deur opendoe, staat Rens, mijn zwarte buurjongen, al naar me te gluren. Als ik hem dan een goede morgen wens, spitst hij zijn oortjes. 

When I open the door early in the morning, Rens, the neighbour's horse is already peeking at me, and as I wish him a Good Morning, he focuses his ears.


De kauw houdt de wacht op het duivenhok waar ze voor het derde jaar een nest in hebben gemaakt.
Ze kiezen wel elk jaar een ander hokje.

The jackdaw keeps watch on the dovecote where they have their nest for the third year.  Each year they choose another loft.Het losloopgebied voor honden begint al 200 meter vanaf ons huis en is heel erg groot. Op enkele broedgebieden na, mogen honden in heel het Rottemerengebied los. Vaak maak ik een kort ritje met de auto, zodat we elke dag van de week ergens anders lopen.
Bij de Rotte aangekomen, ziet het er uit of het een prachtige dag zal worden, maar niets is veranderlijker dan het weer, het is zo omgeslagen.

The off leash area for dogs is only 200 meters from our house and is very large.  Except a few bird nesting areas, dogs are allowed off leash in the whole 'Rotte' lakes area.  I often go for a short drive by car,  so that we walk every day of the week somewhere else.  Arrived at the 'Rotte' it looks like it will be a wonderful day, but nothing is more changeable than the weather, it can turn quickly.
Dit lijkt op een mislukte foto, toch is het niet zo.  Tussen het fluitenkruid loopt een smal slootje waar de bomen op de achtergrond zich in spiegelen.

At first glance this looks like a bad picture, but it is not.  Between the cowparsley runs a narrow ditch, reflecting the trees on the background.

Ik sta langs het water en geniet, wat wonen we toch in een mooie omgeving. Is dat eigenlijk wel zo???  In de opmerkingen lees ik vaak :  "wat wonen jullie daar mooi".  Echter foto's liegen niet, maar kunnen wel een min of meer vertekend beeld geven. Bovendien ben je toch geneigd om alleen de mooie dingen te laten zien.  Op bovenstaande foto stond ik op het pad achter het koolzaad en keek naar rechts, toen liep ik 100 meter verder en keek recht voor me uit over het water..........

I stand by the river and enjoy, we live in a vey nice real Dutch area. Is that true??  In the comments I often read: " you live in such a nice area".  However, photos don't lie, but can give a more or less distorted view. Moreover you are inclined to show only the beautiful things.  On above photo I was on the path behind the rapeseed and watched to the right, then I walked a 100 meters and looked straight ahead across the water..............
en zag dit......Ik heb er wel op ingezoomd, in het echt is het veel verder weg.  Het is een nieuwe wijk van Rotterdam, Nesselande. Minder mooi gezicht, maar het is niet anders.

and saw this..... I've zoomed in on it, in real it is more far away.  It is a new district of Rotterdam, Nesselande.  A less pretty sight, but so it is.Ik loop langzaam verder, sta stil en kijk naar links, dan zie ik dit, mooi toch......

I walk on slowly, stand still and look to the left, I see this, beautiful is not it.......
Ik moet verder, er staat iemand op me te wachten.

I have to go on, somebody is waiting for me.De lissen zijn ook deze week tot bloei gekomen.

Yellow Irises have started to flower too.


Hij wil nog eventjes pootje baden, en dan gaan we naar huis.

After Snarf's paddling we go home.Waar de geurige lelietjes-van-dalen voor het huis zich steeds verder uitbreiden in het grint.

Where the fragrant lilies of the valley in front of the house continue to spread in the gravel.En die ene supergrote witte boompioen bloem maar van geen ophouden weet, staat al 14 dagen. Komt door het koude weer. Vandaag zijn echter de grote als crêpepapieren bloembladeren afgevallen.And that one single huge white tree peony won't stop blooming, due to the cold weather it is already blooming for about 14 days.  However, today the big crepe paper petals have fallen.
Deze mooie ´zwarte weduwe´  woekert door heel de tuin en het zusje van deze Geranium phaeum, de witte variéteit laat zich ook niet onbetuigd. Intussen hebben ze zich flink gekruist, dus staan er veel lila en roze exemplaren tussen.

This wonderful ´black widow´ is rampant throughout the garden and the sister of this Geranium phaeum, the white variety does very well too. In the meantime we have quite a lot of crossings with pink and lilac colours.
Er staan veel Geraniums in de tuin, waarvan een aantal begint te bloeien, de namen gooi ik door elkaar en ik ga het nu even niet opzoeken.

There are many Geraniums in the garden, of which some have started to flower, I´m not quite sure about their names and I´m not going to check this now.

Akeleien, ze blijven wonderschoon en het is telkens weer een verrassing welke nieuwe kleuren er op komen.  Wilde hierover een aparte post maken maar zie er van af, ze komen al op zoveel blogs voorbij.
Columbines, always magnificent and each year it´s a surprise which new colours are coming up. Wanted to write a special blogpost about the columbines but keep it for another year, there are so many blogs passing about columbines at the moment.

We gaan naar binnen en wie trippelt ons achterna, moeder merel.  Er zitten veel nestjes in onze tuin. Deze merel is een slimmerik en heeft een gemakkelijke voederplaats voor haar kroost gevonden.
Ze kwam binnen en vond om de hoek van de deur de etensbak van Snarf, dat was een ontdekking..... De deur staat bijna altijd open, dus ze ging af en aan met hondenbrokjes. Later kwamen zelfs de 3 dikke jonge merels mee op de veranda. Ik wilde hiervan foto´s maken maar daar daar ben ik niet goed in, zette de etensbak op de mat voor de deur maar de foto´s zijn niet veel soeps.  Heb maar een collage gemaakt van verschillende pogingen.  De jonge merels zie en hoor ik inmiddels niet meer maar moeder merel komt elke ochtend als ik de deur opendoe, kijken of er nog wat brokjes zijn.
Een keer was ik binnen en hoorde ik plotseling een schel gefluit, zat de merel midden op de keukenvloer te fluiten alsof ze in de hoogste boom zat.


We go inside and who is coming with us, mother blackbird.  There are many birdnests in our garden. This blackbird is a clever one and found an easy feeding place for her offspring.  She tripped inside and found round the corner of the door Snarf´s bowl, that was a great discovery..... The door is almost always open, so she went and came for dogcrunchies.  Later the 3 fat young ones even came on the porch.  I wanted to photograph them but I´m not good in it, put the bowl on the doormat but the photos are not up to much.  Made a collage of several attempts. The young blackbirds are grown up I suppose for I don´t see and hear them anymore, but mother blackbird is the first one in the morning to see if there is something in the dog bowl.  Once I was in the drawing room and heard a loud whistling, the blackbird was in the middle of the kitchenfloor, whistling as if she was in the highest tree.Na een kopje koffie gaan we de tuin in en Snarf staat al weer klaar voor een volgend spelletje.

After having coffee we go gardening and Snarf is ready again for a next game.Als ik bezig ben zie ik ook dat de Amsonia orientalis in bloei komt, ik hou van de metaalachtige blauwe kleur van deze bloemen, ondanks dat ze moeilijk te combineren zijn.
Heel toevallig staat er een bloeiende grassoort achter, waarvan ik aanvankelijk dacht dat het een vervelend onkruid was.  Toen herinnerde ik me dat ik deze vorig jaar van een tuinvriendin kreeg  en niet goed wist waar hem te plaatsen. Ik zette het gras dus zomaar ergens neer. De combinatie van de Amsonia en de graspluimpjes is wonderschoon, goed gegokt. Bedankt Hanneke.
When I´m working I see that Amsonia orientalis is already starting to flower, I love the metalic blue colour of these flowers, despite they are difficult to combine with other flowering plants.
Quite by chance, there is a flourishing grass species behind, at first glance I thought it to be a nasty weed. Then I remembered a garden friend gave this grass species to me last year.  At that time I did not know where to plant it, so I put it just somewhere. The combination of the Amsonia and the grass plumes is wonderful, guessed right.  

Alsof ik niets anders te doen heb, houdt Snarf mij bezig. Glurend achter de zonnewijzer naar ´kaas´ (hij denkt dat ik hem niet zie, haha), een piepend speelgoedje van een muis op een kaas.As if I have nothing else to do, Snarf keeps me busy.  Peeking behind the sundial (he thinks I don´t see him, haha) to ´cheese´, a squeaky toy of a mouse on cheese.Zoals ik al schreef hadden we enkele flinke buien deze week. We renden naar binnen en maakten intussen o.a. een kwarktaart, waarna we weer naar buiten konden om weer verder te gaan met het kantjes afsteken van het gras. De spa stond geduldig te wachten naast het pad.As I wrote already we had some heavy showers this week. We ran inside and made in the meantime a cheesecake, when finished we could go back outside to continue edging the grass. The spade was patiently waiting for us next to the path.


En Snarf ging weer door met zijn leuke spelletjes.

And Snarf continued his funny games.Ondertussen bloeit de sneeuwbal tot hoog in de lucht en kruipt de Ceanothus over de betonnen vloer.In the meantime the snowball shows snowballs high in the sky and the Ceanothus is creeping across the concrete floor.Witte Alliums bloeien in de bovenste border.

White Alliums are flowering in the upper border.
En wanneer er weer een bui komt, gaan we naar de kas. Daar is zoveel te doen, maar het is ook genieten en ik maak weer foto´s.  Ik heb wel drie dagen mijn fototoestelletje overal meegenomen.
De aurikeltjes zijn uitgebloeid en die staan nu buiten op de etagère, is er weer wat ruimte voor andere ´tentoonstellingen´.  Ik maakte van de foto´s maar een collage, het wordt zo veel en deze post zo lang.
De aronskelk op de foto bracht ik jaren geleden mee uit Madeira en bloeit elk jaar weer. Ik vind het eigenlijk een afschuwelijke plant, maar de herinneringen aan de vele malen dat we op Madeira waren, koester ik.  De Cistus heb ik ook al jaren, het blad wat je op de foto niet ziet, is behoorlijk vergeeld, maar er zijn knoppen en een bloem.  De Erigeron karvinskianus bracht ik ook ooit mee van een vakantie, hij staat nu overal, binnen en buiten, in de volle grond en in potten.  De Franse Geraniums zijn nieuw en fleuren de kas op in de zomer.  De Clematis, ik dacht ´Lady Northcliff´ stond in het middenstuk van de tuin, wat in grasveld is veranderd. Ik twijfelde of je een 20 jarige Clematis kon verpoten, ik probeerde het en zette hem in de kas, de eerste bloem is er.  En dan nog de Jasminus officinalis.  Die staat al enige jaren in de volle grond in de kas en groeit over een oud stoeltje. Ze bloeit bijna volop en zit nog vol knoppen en heeft een zware bedwelmende geur die je tegemoet komt bij het betreden van de kas.  Dit is te, ik vind het niet lekker meer.By the next shower we go into the greenhouse, there is so much to do, but I also enjoy and make pictures.  I´m walking around with my camera this week already for three days to take photos of all kind of things.  The Primula auriculas are blown and put outside on the whatnot, there is space for other ´shows´.  I made a collage of the photos with flowering plants in the greenhouse.  The Calla on the picture I took from Madeira years ago. I hate Calla flowers, but they are a memory to the many times we were on Madeira.  The Cistus, already many years old, with nasty yellow leaves at the moment, shows buds and one beautiful flower.  The Erigeron karvinskianus, also a treasure from a holiday, is everywhere, outside, inside, in the ground and in pots.  The French Pelargoniums are new and look nice in the greenhouse during summer.  The Clematis, I thought it was ´Lady Northcliff´ was removed from the centre of the garden, changed in grass. I was in doubt if the 20 years old Clematis would survive transplanting, I tried it and put it in the greenhouse, first flower is there..... And then the Jasminus officinalis. That one is for some years in the greenhouse in the ground and is growing over an old chair.  She is almost in full bloom. When entering the greenhouse a heavy intxicating smell meets you.  This is too much fragrance, I don´t like it anymore.
De Sering staat ook in volle bloei en daarvan ga ik takken snijden voor een boeket tezamen met Cotinus takken.The lilac is in full bloom and I cut some branches for a bouquet together with Cotinus.Deze koffiepot kocht ik in Friesland op een fair bij een brocante kraam, ik had nog geen koffiepot......

This coffee pot I bought in Friesland on a fair at a flea market stall, I had not yet a coffee pot........
Zo dat was dan wat ik zoal deed deze week, gewoon simpel thuis genieten, maar wel bezig blijven.

That was about what I have been doing this week, just simple life, little pleasures at home, but I love to keep running.

Wens jullie allen heel fijne Pinksterdagen!

Wish you all a lovely weekend!


zondag 17 mei 2015

DE EERSTE ROZEN / FIRST ROSES


Langzaam maar zeker wordt het weer rozentijd, één van de eersten is hier de Rosa banksiae 'Lutea'.


Slowly but surely roses are starting to show their blooms, one of the first in our garden is Rosa banksiae 'Lutea'.


 In deze tijd van het jaar is er zoveel in de tuin en buiten de tuin om te laten zien en/of over te schrijven dat ik niet weet welk onderwerp te kiezen, met als gevolg dat ik uitstel.  Dagelijks blogjes plaatsen is ook geen optie, daarvoor is geen tijd er is nu zo veel extra te doen, zoals wieden, mesten, water geven, planten en verplanten, zaailingen en stekken uitpoten en kuipplanten uit de kas buiten een plaatsje geven, ja, dat alles bij elkaar heet kortom tuinieren.
Na lang twijfelen heb ik voor mijn eerste bloeiende rozen gekozen.


In this time of year there is so much to show and/or to write about the garden and also outside the garden that I do not know which subject to choose and where to start, resulting in postponement.  Daily blogging is not an option too, with so much additional gardening as weeding, mowing, fertilizing, watering, planting and transplanting of seedlings and cuttings, and putting sometimes heavy containerplants on their summer place, there is not enough time left. This all together is called gardening.
After much doubt I chose for my first flowering roses.Aan de voet van deze rozen staan nog enkele dichtersnarcissen (Narcissus poeticus var. recurvus) te bloeien en kruipt de Clematis 'Guernsey Cream'  omhoog. Een min of meer per ongeluk geslaagde combinatie van vormen en kleuren.


At the foot of these roses are still some Narcissus poeticus var. recurvus flowering and Clematis 'Guernsey Cream' is crawling up. A more or less accidentally successful combination of shapes and colours. 


Ik ben heel blij dat deze roos het tot nu toe zo goed doet. Deze niet zo winterharde roos heeft jaren in de kas wolken van zachtgele bloemen getoond in het begin van april. Na ongeveer 10 jaar hield ze het echter voor gezien en stierf langzaam af.  Voor het zover was, nam ik voor de zekerheid stekken, die allen bewortelden en na een jaar gewoon buiten tegen het hek gezet werden. De eerste winter dat ze buiten stonden vroor het flink en een aantal overleefden het niet.  Maar de daarop volgende twee extra zachte winters hebben voor deze prachtige bloei gezorgd.

I'm very pleased Rosa banksiae 'Lutea'  is doing so well so far. This not so hardy rose was for years in the greenhouse flowering in April with her pale yellow flowers.  After about 10 years she gave up and died slowly.  Before that, I took cuttings which rooted all and after a year I put them all outside against the fence on the roadside. A number of them did not survive first winter outside by heavy frost. But next two very mild winters have caused this wonderfull bloom.Dit is de binnenkant van het hek waar de nog jonge Acer pseudoplatanus 'Brilliantissimum' net in blad is gekomen.

This is the inside of the fence in the garden, where a young Acer pseudoplatanus 'Brilliantissimum'  just shows her foliage. 


En dit is de buitenkant, langs de weg, naast het hek begint ook de roos 'Étoile de Hollande' te bloeien.

And this is outside, along the road, next to the gate Rosa 'Étoile de Hollande' starts flowering.- Étoile de Hollande -
Rosa 'Canary Bird' was echt de eerste, ze bloeit al sinds 3 weken.

Rosa 'Canary Bird' was the first one, she shows her blooms already 3 weeks.-Rosa 'Roseraie de l'Haye'-- Rosa Guinée -


De klimroos 'Guinée' is niet de gemakkelijkste, ze houdt wel van wat verwennerij en warmte.  Na twee mislukte pogingen is deze wel goed aangeslagen en heb ik kennelijk de juiste plaats voor haar gevonden want ze is bijzonder vroeg met haar bloei.  Jammer dat de echt diep donkerrode kleur op de foto's niet zo mooi uitkomt, zal het met regenachtig weer nog eens proberen.


The climbing rose 'Guinée' is not the easiest rose, she likes pampering and warmth.  After two failures this one grows very well and I think I've found the right spot because she is also very early with her flowers.  Unfortunately the pictures don't show the deep red colour, I'll try it again on a rainy day. 


Hartelijk dank allemaal voor de leuke opmerkingen op mijn vorige post over de 'Bluebells'.
Ik wens al mijn lezers en volgers een hele mooie week toe met wellicht veel tuinplezier!

Thank you very much for the nice comments on my previous post about Bluebells.
I wish all my readers and followers a wonderful week with possibly lots of garden pleasure!