zondag 31 juli 2016

PRUIMENTIJD - PLUM TIME
Hier staat onze pruimenboom, Prunus domestica ´Opal´. De boom voelt zich opgelucht, de takken zijn hun zware last bijna kwijt. De huishoudtrap en zelfs de ladder zijn er aan te pas gekomen, want de pluk werd ons door de Hortensia´s niet gemakkelijk gemaakt. Hoe dom kon je zijn Janneke om de pruimenboom, al jaren geleden, een onderbegroeiing van Hortensia´s te geven.  Andere jaren kroop ik onder de Hortensia´s rond om de pruimen op te rapen, totdat ik daarmee stopte. Na die tijd kwam op het pad de zure weeïge geur van verrotte pruimen me tegemoet. De vogels en wespen waren er goed mee en ook de Hortensia´s waarvan de bloemen zelfs het volgende jaar iets blauw kleurden.

Dit jaar heeft F. er zich mee bemoeid en plukte emmers vol pruimen. Omdat ze ongeveer allemaal tegelijk rijp zijn, moeten ze ook snel verwerkt worden. Daar ben ik dan weer voor, ondertussen eet ik er veel te veel, ze zijn zo lekker, met als gevolg buikkrampen. Ik leer het nooit, elk jaar hetzelfde....Here is our plum tree, Prunus domestica ´Opal´. The tree is relieved, the branches are almost emptied of their heavy burden. The stepladder and even the high ladder are used, because the Hydrangeas made picking not easy for us. How stupid you could be Janneke, to give the plumtree an undergrowth of Hydrangeas already years ago. Other years I was crawling under the Hydrangeas to gather the fallen plums untill I stopped this.  After that time the sickly sour smell of rotten plums came to meet me already on the way to the tree.  Birds and wasps were lucky and even the Hydrangeas of which flowers showed slightly blue next season.

This year F. was interfering and picked buckets full of plums. Because they are almost all ripe at the same time, they shall be processed quickly. That´s my job, in the meantime I´m eating plums, too many too delicious, resulting in abdominal cramping. I´ll never learn, it´s every year the same....Er hangen er nog een paar maar de meesten zijn eraf. Verschillende buren kregen een emmer of een zak vol en wij zijn weer bevoorraad voor de winter.There are still some in the tree but most are given away or processed. Neighbors got a bucket or bag full of plums and we are stocked for winter.Ik maakte bakjes pruimenmoes en een paar taarten om in te vriezen. Pruimenjam met kaneel en pruimenjam met port en pruimenchutney.  De pruimenchutney moet 6 weken staan voor gebruik, maar ooo, het is nu al zo lekker.I made plum compote and some cakes for the freezer. Plum jam with cinnamon and plum jam with port and plum chutney. You should wait using the chutney for 6 weeks, but oooo, now it is already tasting delicious, can´t wait..... Dit is slechts een klein gedeelte van de inmaak, de pruimen komen nu mijn neus wel uit.

This is only a small part of the preserves, plums are coming out of my nose by now.Het beste en lekkerste heb ik echter voor het laatst gehouden, dat zijn de pruimen op rum. Die staan nu lekker te worden in de kast en komen er met Kerst pas weer uit.

However, I have kept the best and most delicious for last, the plums on rum. They are in the cupboard to be nice and tasty and will be at their best with Christmas.

Ik eindig deze post met de gevleugelde woorden die P.C. Hooft op het Muiderslot uitsprak wanneer zijn vrienden weer huiswaarts gingen: 'TOT IN DE PRUIMENTIJD'.

I finish this post with the winged words P.C. Hooft pronounced at the Muiderslot castle when his friends were going home: 'SEE YOU IN THE PLUM TIME'.
maandag 25 juli 2016

MIJN TUIN IN JULI - MY GARDEN IN JULYMet de warme dagen afgelopen week stond het tuinwerk even op een laag pitje. Vandaag is het bewolkt en vochtig, een mooie dag om de uitgebloeide Geraniums en Alchemilla mollis kort te knippen. Was vanmorgen dan ook al om half zeven in de tuin bezig, afknippen, opruimen en de sproeiers aangezet, zodat het er snel weer goed uit ziet. 
Heb gedurende de hete dagen wel vroeg in de ochtend een aantal foto´s gemaakt van wat er zoal groeit en bloeit, dus ik kan wel wat laten zien.

Garden work was at the backburner last week as it was very hot in our country. Today it´s cloudy and humid, a good day to cut the overblown plants like Geraniums and Alchemillas. This morning I was already at half past six in the garden, cutting, cleaning and turning on the sprinklers, so that it looks good again soon.
During the hot days I made some photos of flowering parts and plants in the garden early in the mornings, so I can show you at least something.Deze Yucca staat hier al jaren, niet zo´n geliefde plant met al zijn scherpe punten, maar tijdens de helaas wel korte bloeitijd mag hij er zijn.  Als ik hem zie en soms verwens (ik krijg hem hier zelf nooit meer uitgespit) denk ik altijd maar even aan de beroemde Gertrude Jekyll, zij gebruikte Yucca's veelvuldig in haar beplantingsplannen op hoeken van borders.


This Yucca is here for years, not such a beloved plant with all its spikes, but during the short flowering period he is at his best. When I look at the Yucca and often curse him (I never can dig it out here by myself) I always think of the famous Gertrude Jekyll, she used often Yuccas at corners of borders in her plantingplans.Dit jaar een nieuwe Cosmea gezaaid, de Cosmea 'Hummingbird'.

I've sown this year a new Cosmea, called 'Hummingbird'.
Dephiniums uit eigen verzameld zaad.


Delphiniums from own collected seeds.Hier zit een Libelle op een nog dichte Tijgerlelie (Tigridia pavonia), de  bloemen gaan 's morgens langzaam open.


A dragon fly on a still closed Tigerlily (Tigridia pavonia), flowers are opening slowly in the morning.Binnen een uurtje staan ze er zo bij. Tijgerlelies zijn niet winterhard en ik had de bolletjes tot voor kort in een pot staan. Toen hebben ze zich spontaan uitgezaaid vlak naast het vijvertje, waar ze het nu al voor het derde jaar goed doen, het worden er steeds meer.


Within an hour or so they look like this. Tigridias are not hardy and I always had the bulbs in pots. Then they have selfseeded just next to the little pond, already for the third year they are increasing here very well.
Phloxen en Veronica's zijn een goede combinatie.

Phloxes and Veronicas are a good combination.
Een mooie kleur zelfgezaaide Verbascum phoeniceum.

A nice color of Verbascum phoeniceum, grown from seed.Rosa 'Moody Blue'

De gele en rood/oranje bloemen staan achterin de tuin, zodat ze niet alle aandacht naar zich toetrekken.

The yellow and red/orange flowers are in the back of the garden, I don't want them to draw all the attention.


Rosa 'Oranges and Lemons'Rosa 'Brown Velvet'Dan gaan we nog even naar de boventuin waar in en om de kas iets te eten valt.

Then we go to the uppergarden where in and around the greenhouse are edible plants. 


Verschillende soorten sla 

Various lettuces


Basilicum en tomaten

Basil and tomatoes

en pruimen, zoveel.....

and prunes, so many of them......Alle bloggers, lezers en kijkers bedankt voor jullie reacties, jullie horen weer snel van me.  

Mooie zomerdagen toegewenst, veel tuinplezier en/of een fijne vakantie.All bloggers, readers and watchers, thanks for your attention, you will hear from me soon again.

Wish you happy summerdays, a lot of garden pleasure and/or a nice holiday.


zondag 17 juli 2016

OP EN ROND DE SERRETRAP - ON AND AROUND THE CONSERVATORY STAIRS


De buitentrap en het bordes bij de serre worden meer door de planten gebruikt dan door ons.The platform and the outside stairs at the conservatory are  more used by plants than by us.In de zomer wordt de trap verslonden door Clematis 'Mme Julia Correvon', Clematis recta 'Purpurea' en de Hydrangea macrophylla 'Ayesha'.

Clematis 'Madame Julia Correvon', Clematis recta 'Purpurea' and Hydrangea macrophylla 'Ayesha' are devouring the stairs in summer.
Clematis viticella 'Madame Julia Correvon' is in de zomer een opvallende verschijning met haar wijnrode bloemen. Deze prachtige clematis werd in 1900 door F. Morel in Frankrijk gekweekt. Morel is een belangrijke figuur in de geschiedenis van de viticella cultivars. Deze nu zeer bekende Clematis was bijna verloren gegaan in de tijd van de Eerste Wereldoorlog maar werd later teruggevonden door de plantenkenner en schrijver Christopher Lloyd, waarna ze weer in de handel kwam.In summer Clematis viticella 'Madame Julia Correvon' is a striking appearance with her wine-red flowers. This wonderful Clematis was introduced in 1900 by F. Morel in France, a truly pivotal figure in the history of the viticella cultivars.  This now very well-known Clematis was lost to the trade sometime during the decade of the First World War but rediscovered by plant expert and writer Christopher Lloyd and then she came back on the market.

Op de voorgrond van 'Madame Julia Correvon' staat de Clematis recta 'Purpurea', een niet klimmende Clematis die 1,50 m. hoog wordt en mooi is omdat ze met prachtig donkerrood blad uitloopt. Dit blijft zo tot in de zomer wanneer met de bloei de bladeren groen verkleuren.
De kruidachtige, bladverliezende Clematis recta is inheems in Midden- en Zuid-Europa en werd in 1597 voor het eerst in Engeland geïntroduceerd.In the front you see Clematis recta 'Purpurea', a non-climbing Clematis growing to 1,50 m. A nice one because she sprouts with gorgeous dark red foliage. This remains till summer when during flowering leaves discolour to green.
The herbaceous, deciduous Clematis recta is native to Central and Southern Europe and was first introduced in England in 1597.
Tegen de andere leuning van de trap leunt de Hydrangea macrophylla 'Ayesha'.  Deze enorme struik is begonnen als stekje gekregen van een tuinvriendin. Inmiddels heb ik hiervan ook weer menig stek gemaakt. De bloeiwijzen van 'Ayesha' zijn heel bijzonder en zien eruit als kleine trossen seringen. Geen enkele Hydrangea cultivar heeft dergelijke lepelvormige kelkbladen. Deze hortensia komt oorspronkelijk uit Japan, maar is al sinds ca. 1970 in Europa bekend.Against the other railing of the stairs leans Hydrangea macrophylla 'Ayesha'.  This imposing shrub started as a cutting given by a gardenfriend. In the meantime I also made several cuttings of this one. The flowers of Hydrangea 'Ayesha' are very special and look like small clusters of lilacs. No other Hydrangea cultivar has such spoon-shaped sepals.  This Hydrangea is originally from Japan, but already since about 1970 known in Europe.Na het fotograferen van de serretrap in bloei, loop ik nog even naar de kas en wat zie ik daar op de rand van een pot sla zitten:  een onschuldig rondkijkend jong mereltje. After photographing the flowering conservatory stairs, I walk to the greenhouse and who is there on the edge of a pot of red lettuce:  an innocent looking young blackbird.maandag 11 juli 2016

VOORBEREIDINGEN VOOR EEN TUINFEESTJE - PREPARATIONS FOR A GARDEN PARTY
Afgelopen vrijdagavond was het jaarlijks etentje voor de dames collega's van F.  Het bleef tot laat in de middag spannend of we wel buiten op de veranda zouden kunnen zitten. Het was de hele dag al somber en flinke regenbuien maakten het kil buiten. Af en toe wierp ik een blik in de serre, zouden we toch nog daar moeten zitten?

Last Friday we had our annual dinnerparty for F.'s lady collegues. Until late in the afternoon it remained exciting if we could sit outside on the verandah. It was gloomy and chilly all day with some heavy showers. Now and then I glanced into the conservatory, a bit cramped to sit there all together.In elk geval staan er overal verse bloemen, vooral de Lathyrussen zijn weer oververtegenwoordigd. Om de dag knip ik een flinke bos die ik  als het ware in deze wijduitlopende keramieke vaas laat vallen, lekker gemakkelijk en het staat nonchalant mooi. In mijn schildermap vond ik deze kleine aquarel die ik al weer meer dan 20 jaar geleden maakte, leuk om weer eens te zien, het  mag een tijdje uit de map blijven.Anyway, everywhere in the house are fresh flowers,  especially the sweet peas are over-represented. Every other day I cut a big bunch which I drop as it were in this splayed ceramic vase, casually nice and easy. In my painting folder I found this small watercolour I made more than 20 years ago, pretty to see it again, it may stay for a while as decoration.

Maar wat was ik blij dat het om ongeveer half vijf begon op te lichten, dat was snel tafelkleden en serviesgoed naar buiten.  Bloemen stonden klaar, soep en ratatouille klaar om op te warmen, aardappeltjes klaar voor de oven, salades gemaakt, ijs en aardbeien/rabarber crumbletaart klaar en voor het vlees op de barbecue mocht F. zorgen. Het feest kon beginnen.I was so glad the sun came through at about half past four, that was quickly tablecloths and dishes out.  Flowers were ready, soup and ratatouille ready for warming up, potatoes ready for the oven, salads made, ice and rhubarb/strawberry crumble ready and F. was in charge for the meat on the barbecue. The fun could begin.Als aperitief had ik bowl gemaakt van aardbeien, aalbessen, crème de cassis en witte wijn.

As a starter I made bowl of strawberries, red currants, crème de cassis and white whine.

Toen de dames arriveerden en na een rondje tuin aan tafel gingen, kwam het er niet meer van om foto's te maken totdat we bijna uitgegeten waren.When the ladies arrived and sat down to dinner after a walk around the garden, I totally had forgotten to take pictures until we were almost finished.Hoewel zachte kleuren vaak mijn voorkeur hebben, kan ik het soms niet laten om plotseling van alle soorten felgekleurde bloemen in mijn tuin te plukken voor een vurig boeket of decoratie.  In dit geval was de oranje ananaskaars in het windlicht de aanleiding om deze krans te maken.


Although I often prefer soft colours, I sometimes cannot resist to pick all of a sudden all kinds of brightly colored flowers from my garden for a fiery bouquet or decoration. In this case the orange  pineapple candle in the wind light was the reason to make this wreath.
Gelukkig kunnen we weer terugkijken op een gezellige avond!

Fortunately we can look back on another pleasant evening!