woensdag 25 juni 2014

'ORANGES AND LEMONS'

Als ik de foto's zie, is de tuin een waar lustoord. Niets is echter minder waar, door de overdaad aan bloeiende rozen valt het niet zo op dat er dit jaar heel wat mis is in mijn tuin.  Wilde konijntjes hebben heel wat Geraniums onthoofd, alleen de steeltjes staan nog overeind. Echter niet alle Geraniumsoorten zijn aangegeten, ze hebben gelukkig nog iets voor ons overgelaten om van te genieten. De akeleien, dat was helemaal treurig, geen bloem werd er ontzien, zo ook van al mijn anjer soortjes, waar kale stelen de lucht in pieken.
Dan de grote slakkenplaag, ik was gewoon te laat en had ook niet op vakantie moeten gaan, haha.
Mijn Delphinium bestand heeft hier helaas veel van te lijden gehad, zo ook de Hosta's, Lupinen en de Dahlia's. 
Leliehaantjes hebben het natuurlijk op de lelies voorzien, erger dan ooit.
Ja, ik heb mijn tijd verzaakt, had konijnen, slakken en leliehaantjes moeten vangen, elke dag.
Gelukkig is er genoeg over wat er wel goed uitziet, zou toch wel gek zijn om foto's van Hosta's vol met gaten te maken. 

When I see my pictures, the garden is a real pleasure ground. However, this is not true, by the profusion of blooming roses you do not notice that there is much wrong with the garden.
Wild bunnies have beheaded lots of Geraniums, only the stems are still standing. But not all Geranium varieties are eaten, fortunately they left some nice ones for us to enjoy. It was quite sad with the columbines, no flower was spared, even though my carnation cultivars only show bare stems peaking in the air.
Then the big slug infestation, I was just too late and should not have gone on hollidays, haha.
I am so sorry that my Delphiniums has been suffering of slugs, as also the Hostas, Lupins and the Dahlias.
Of course lily beetles are featuring of the lilies, worse than ever.
Yes, I have failed, should have been catching rabbits, slugs and lily beetles, every day.
So glad there is still plenty that looks good, I would be crazy to take pictures of Hostas full of slug holes. De roos  'Pat Austin' staat er nu voor het derde jaar en doet het beter dan ooit. Deze roos begon met een slappe groei en bloemen op hangende stelen, elk jaar wordt ze echter sterker.  Op de achtergrond begint de Salvia guaranitica al te bloeien, erg vroeg want normaal begint de bloei pas in de nazomer. Maar dit keer heb ik de niet zo winterharde plant met succes in de volle grond laten staan.


Rosa 'Pat Austin' is in her third year and performs better than ever. This rose had a weak start and flowers on drooping stems, but she is growing stronger with the years. On the background Salvia guaranitica shows a very early flower, normally this plant starts flowering late summer. This pretty plant is earlier due to the frostfree winter and the fact I left her in the garden instead of the greenhouse. 


Zie hier de roodachtige takken met verschrikkelijk scherpe stekels van de roos 'Canary Bird'.
'Canary Bird'  is een vroegbloeiende roos, normaal is mei, maar dit jaar zat de struik in april al vol bloemen.
Vanmorgen liep ik er langs en zag nog één  nakomertje zitten.

Here you see the red branches with terribly sharp thorns of the rose 'Canary Bird'.
'Canary Bird' is an early flowering shrub, May is normal flowering time, but this year the rose was already in full bloom in April.
This morning I walked past the rose and saw one beautiful latecomer.Afgezien van de stekels, heeft deze roos na de bloei best nog enige sierwaarde door het fijne blad.

Notwithstanding  the thorns, this rose has some ornamental value by the fine foliage after flowering.En dit is dan 'Lady Hillingdon',  een klimmende theeroos die ik jaren geleden voor het eerst in een Franse tuin zag, ik keek en zij overwon.
Ik vond het direct een prachtige roos en heb hem toen in de herfst besteld.  Inmiddels is deze roos twee maal verpoot i.v.m. de bouw van een nieuwe garage en had wat moeite om weer op gang te komen, maar het lukt, de eerste bloemen zitter er weer aan.
Het is inmiddels al een oudje want ze werd in 1910 door Lowe & Shawyer in de U.K. gekweekt. Ze heeft een delicate abrikoosgele kleur die prachtig afsteekt tegen de donkergroene bladeren die als ze jong zijn  het roodbruine van mahonie hebben.  Ook heeft ze een sterke maar verrukkelijke theerozen geur.
Wat willen we nog meer.....

And this is 'Lady Hillingdon', a climbing Tea rose which I saw for the first time in a French garden, I looked and she conquered my heart.
I immediately loved this rose and ordered her next autumn. Meanwhile the rose has been moved around twice in connection with the building of a new garage.  It took some time to recover, but she did it, first flowers are there again.
It is already an antique rose for she is bred by Lowe & Shawyer in the U.K. in 1910.  She has a delicate apricot-yellow colour, contrasting fine with the dark green foliage which is coppery- mahogany when young.  She has a strong but lovely Tea Rose fragrance. 
What more could we want......
I

Phlomis russeliana, in Nederland ook wel brandkruid genoemd is een vaste plant die van zon en warmte houdt en een goed doorlatende grond.  Staat al jaren in de tuin met goede en minder goede resultaten maar is tot nu toe niet verdwenen.  Dit jaar had de Phlomis een goede start met een mooi voorjaar. Er staan zelfs zaailingen op onverwachte plekken.


Phlomis russeliana, is a perennial loving sun and heat and a well drained soil.  Is already for many years in my garden with good and less good results, but until now they have not disappeared.  This spring the Phlomis had a good start and I even discovered seedlings on unexpected spots.


Eindelijk kan ik de David Austin roos  'Abraham Darby' weer eens in de spotlights zetten.   Deze roos hebben we nu 25 jaar, stond aanvankelijk jaren bij een open prieel totdat het prieel weggehaald werd en de roos zienderogen achteruit ging.  Maar 'Abraham Darby' leeft nog en laat momenteel aan de, door 'black spot' geteisterde struik, een paar hele mooie bloemen zien.   Het mooie van de bloemen is dat ze van knop tot verwelking heel veel verschil in kleur en zelfs vorm kunnen tonen.  Ik maakte er maar een close-up collage van om de onvolkomenheden van het blad op de achtergrond te verdoezelen.

At last I can put David Austin's rose 'Abraham Darby' in the spotlights. This rose we have already 25 years in our garden, stood at first for years at an open gazebo until we removed the gazebo and the rose was regressing rapidly.  But 'Abraham Darby' is still alive and shows at the moment some beautiful flowers on a shrub afflicted by black spot. The great thing about the flowers is that from bud to wilting they show a lot of difference in colour and even in shape.   I took some close-ups and made a collage to cover up the imperfections of the leaves on the background.


Konijn ontmoet haas, hier is de boef dan weer. Maar het is niet slechts één konijn, toen ik met mijn camera naar buiten kwam, was er nog één die dolle sprongen maakte over het pad.

Rabbit meets hare, here's the bad guy again. But there is not only one rabbit, when I came outside with my camera, there was another one making antics on the garden path.


Rosa 'Peaudouce' met op de voorgrond een lange knoppensteel van de Yucca filamentosa.

Rosa 'Peaudouce' with in the front a long stem with buds of the Yucca filamentosa.

De roos 'Peaudouce' is één van mijn gezondste rozen. Het is een Theeroos die tegenwoordig  'Elina' genoemd wil worden omdat 'peaudouce' ook een Frans luier merk vertegenwoordigt.  Zelf vind ik 'Peaudouce' veel mooier, de naam klinkt mooi in de oren en de roos ziet er ook uit als een 'zacht huidje'. De kleur is ook nog eens zachtgeel tot wit bij het verbloeien, mooi toch.  Ze heeft weinig geur en werd in 1984 door Dickson (UK) gekweekt.Rosa 'Peaudouce' is one of my healthiest Hybrid Tea roses.  Nowadays she is called 'Elina' because 'peaudouce' represents a French nappy trade mark as well.  I like the name 'Peaudouce' more,  the name sounds pretty in the ears and the rose looks like a 'soft skin'.  The colour  of a delicate pale yellow belongs to the soft skin I think.  She has slight fragrance and was bred in 1984 by Dickson in the UK.Verbascum nigrum, een simpele gele toorts waarvan ik het zaad meebracht uit de Franse Alpen heel lang geleden, toen we daar nog gingen kamperen met de kinderen. Sindsdien verschijnen ze elk jaar weer op wisselende plaatsen in de tuin.

Verbascum nigrum, a simple yellow torch of which I collected seeds in the French Alps many years ago on one of our camping hollidays with the children. Since that time they appear every year on different spots in the garden.


En dit is dan wederom een Hybrid Theeroos, genaamd 'Grenadine'.  Is nog vrij nieuw, werd in 2000 door Poulsen in Denemarken gekweekt. Ik zal het maar zeggen, dit was gewoon een impuls aankoop bij het tuincentrum bij ons om de hoek. Het was zomer en 'Grenadine' lachte me zonnig toe, ik kon het niet nalaten haar mee te nemen.  Ze doet het al een jaar of vijf prima en is tot nu toe bijzonder gezond. Weinig geur, maar wel altijd enkele bloemen, terwijl ze niet op de meest gunstige plaats staat, iets meer zon zou waarschijnlijk wonderen doen.And this is again a Hybrid Tea rose, named 'Grenadine'.  She is rather new, was bred in 2000 by Poulsen in Denmark.  I have to confess this was an impulse purchase at the gardencentre round the corner.  It was summer and 'Grenadine' was smiling at me with her sunny face, I could not resist her and took her with me.   She is doing perfect for already five years and is extremely healthy.  Slight fragrance, but always showing some flowers, while she is not planted on the most convenient spot, slightly more sun would probably do wonders.De Trifolium ochroleucon is een witgele vaste klaver, welke ook goed uit zaad is te vermeerderen.

Trifolium ochroleucon is a sulphur perennial clover, easy to multiply from seed.Deze woekerende Lysimachia punctata of wederik mag niet ontbreken bij een gele beplanting. Alles wat te veel wordt, trek je er gewoon uit.  Bij mij staan de verticale bloeiwijzen rond de David Austin rozen 'Graham Thomas'.

This invasive yellow Lysimachia punctata or loosestrife should not be missing in a yellow planting. Anything too much you just pull out.  In our garden the vertical flowers are situated around the David Austin roses 'Graham Thomas'.De Austin rozen 'Graham Thomas' staan met z'n drieën ook al weer 25 jaar op dezelfde plek. Zij gaan nu ook wel achteruit maar geven toch nog een goede show. Toen ik ze plantte was de tuin nog kaal, nu staan ze in de schaduw van de Catalpa.


The Austin roses 'Graham Thomas' are with three on one and the same spot for more than 25 years. They go backwards now but still give a good show. When I planted them, the garden was still bare, now they are standing in the shade of the Catalpa tree.


Lychnis chalcedonica, de brandende liefde, hoort ook in mijn warme kleuren tuin thuis. Niet zo'n erge vaste plant, maar ik win er altijd zaad van, dus we zitten nooit zonder.

Lychnis chalcedonica, the burning love belongs in my hot colour garden too. Not a very strong perennial but I always collect seeds for next years.


En dit is dan weer mijn Nieuw Zeelandse roos van Sam McGrady , 'Brown Velvet' of zoals zij haar noemen 'Colourbreak'.
Als er geen zon is, zijn de bloemen op zijn mooist van een diep terra-cotta.  Bij zonnig weer neigen ze naar het oranje.


And this is again my New Zealand rose of Sam McGrady, the 'Brown Velvet', or as they call her in New Zealand 'Colourbreak'.
When there is no sun, the flowers are of a deep terra-cotta, very unusual but beautiful. By sunny weather they tend to orange.Maar dit is voor vandaag de laatste maar niet de minste : de roos 'Oranges and Lemons', een tweekleurige schoonheid.
Streepjesrozen zijn niet favoriet, maar ja er zijn altijd weer uitzonderingen, meerdere zelfs.
Dit is ook weer een theeroos, ik kom nu pas tot de ontdekking dat ik best veel theerozen heb, en is gekweekt door Sam McGredy in 1995. En ja, het gaat bijna vervelen, het is een sterke, gezonde, hoog opgroeiende roos, waarbij ik elk jaar weer opnieuw uitkijk naar haar eerste bijzondere bloemen.

'Oranges and Lemons' doet me altijd aan een glas aanmaak limonade denken, fris en zoet op een warme zomerdag.


But for today this is the last one, but certainly not the least: Rosa 'Oranges and Lemons', a two coloured beauty.
Roses with stripes are not my favourites, but yes there are always exceptions, even more.
Also this is again a Hybrid Tea rose, I only now discover that I have so many tea roses, and is bred by Sam McGredy in 1995. Oh, it is almost annoying, this a a strong, healthy and high growing rose too and every year I am looking forward to her first special flowers.

'Oranges and Lemons' always make me think of a glass of lemonade, fresh and sweet on a hot summerday. 

  

donderdag 19 juni 2014

WANDELEN IN NOORD YORKSHIRE - WALKING IN NORTH YORKSHIRE


Het in inmiddels weer een maand geleden, toch kan ik niet nalaten om nog enkele foto's te laten zien van onze wandelingen in de Yorkshire 'dales' en 'moors'.  Natuurlijk bezochten we ook de majestueuze York Minster in York, Scarborough, Castle Howard, het James Herriot museum in Thirsk en nog een aantal bezienswaardigheden, maar niets gaat boven het Engelse landleven, gewoon wandelen in de vrije natuur.

It's been a month since we were in England, yet I cannot resist to show some pictures of our walks in the Yorkshire dales and moors.  Of course we also visited the majestic York Minster, Scarborough, Castle Howard, the James Herriot museum in Thirsk and a number of interesting sites, but nothing beats just walking in the countryside.


We bezochten Castle Howard, maar op een andere dag maakten we een wandeling van 10 km. rond Castle Howard.

We visited Castle Howard, but on another day we made a walk of 6 1/2 miles on the estate.


Op onze wandeling kwamen we langs het Mausoleum van het kasteel, waar koeien omheen graasden.

On our walk we passed the Mausoleum of the castle where cows were grazing.
Gingen soms over het erf van een boerderij.

Sometimes we crossed a farmyard.


De grote Piramide is een baken, midden in het bouwland.

The great Pyramid is a landmark in the middle of the field.


Dit is één van de grotere wegwijzers, dikwijls is er slechts een pijltje op een hek of paaltje.

This is one of the bigger signposts, often there is only a sign on a gate or pole.
Achter de bosschages doemt het kasteel op.

Behind the bushes we see the outlines of the castle.
The New River Bridge


We hebben iemand bij ons die heel graag zwemt en stokken ophaalt.

We have someone with us who love to swim and retreive sticks.


The Temple of the Four Winds.


Snarf op de muur bij de Tempel van de Vier Winden.

Snarf on the wall of the Temple of the Four Winds.
We maakten ook wandelingen over de heidevelden en langs snel stromende riviertjes, schapen zijn overal.

We walked on the moors and along fast-flowing rivers, sheep everywhere.
En hier troffen we een wulp.

And here we found a curlew.


Vervolgens een wandeling van 8 km. beginnende bij de ruïnes van Byland Abbey, met een paar flinke klimmetjes naar een hele oude sterrewacht. We lopen hoofdzakelijk dwars door weilanden en bossen met heel veel hekken en hekjes in alle soorten en maten.

Then a walk of 5 miles starting at the ruins of Byland Abbey, with a few big climbs to a very old Observatory.  We mainly cross pastures and woods with many gates, for example styles and kissing gates. 


Dit is gemakkelijk, in dit hek zit een hondenluik.

This is easy, here is a doggy door.Even pauzeren onder de toren maar Snarf weet niet van ophouden.

We take a break at the tower of the Observatory but Snarf tries to keep us busy.


Toen we onze weg vervolgden, ontdekten we een jonge uil op een tak.

When we continued our way we discovered a young owl in a tree.


De meidoorns stonden volop in bloei en overal schapen met lammeren
.
The hawthorns were in full bloom and everywhere sheep with their lambs.
Al weer een 'style', maar zonder hondenluik.

A style again, this time without doggy door. 
Dit is een zogenaamde 'kissing gate', gemakkelijk voor Snarf en voor ons.  Op het hek hing een pet, die F. even verruilde voor zijn hoed.

This is a so called 'kissing gate', easy for Snarf and for us.  A cap hung on the pole and F. changed his hat for the cap, just for a moment to show.
  

We zijn er bijna.

We're almost there.
En toen gingen we aan de thee met scones.

And then we went to tea with scones.