vrijdag 31 mei 2013

STOURHEAD EEN PRACHTIGE LANDSCHAPSTUIN - STOURHEAD A BEAUTIFUL LANDSCAPE GARDEN

En ja, we waren weer in Engeland, ditmaal in de omgeving van Shaftesbury dat in het noorden van Dorset ligt. We bezochten heel wat tuinen waar Snarf ook in mocht en zo niet, dan wachtte hij geduldig in de auto tot wij uitgekeken waren, het was toch niet warm.  Niet warm......., het was hartstikke koud en dat in mei, maar eerlijk gezegd maakt dat ons niet zoveel uit.  Het was wel mooi meegenomen dat het minder regende dan in Nederland.
Ik weet bijna niet wat ik zal laten zien, er waren zo veel mooie tuinen en dan het wandelen. Dat doen wij eigenlijk pas sinds we Snarf hebben en we zijn er min of meer aan verslaafd geraakt, vooral in Engeland is het heel afwisselend, heuvel op, heuvel af en het mooie is dat er publieke voetpaden door de privé landerijen lopen : tussen koeien, schapen, paarden of zelfs varkens, door bossen, over erven, landgoederen en begraafplaatsen. Mooier kunnen ze het echt niet maken.  Verder is het ook een eldorado om naar leuke oude spulletjes te zoeken, in mijn geval hoofdzakelijk boeken, met name tuinboeken.

Yes, we were in England again, this time in the surroundings of Shaftesbury in the north of Dorset.  Of course we visited many gardens where dogs were allowed and when not, Snarf waited patiently in the car until we came back for it was not too warm.  Too warm??? It was freezing cold in May, but honestly speaking we don´t care.  Fortunately it did not rain so much as in Holland. 
I almost do not know what to show, there were so many beautiful gardens and than our walkings. We actually do that only since we have Snarf and now we are more or less addicted. Especially in England it is very attractive, up hill, down hill, between cows, sheep, horses or even pigs, crossing woods and  farmyards or graveyards.  They cannot make it nicer.  Furthermore, it is a mecca searching for vintage stuff, in my case mainly old books, especially garden books.Een van de eerste tuinen die we bezochten was Stourhead. Deze tuin stond al heel lang op mijn lijst en nu waren we er in de buurt.

One of the first gardens we visited was Stourhead.  This garden was already on my visiting list for a long time and now we were in the neighbourhood.Stourhead is werkelijk een schitterende landschapstuin en overtrof mijn stoutste verwachtingen.  Het voorjaar is de beste tijd om deze tuin te bezoeken, de vele verschillende bomen vertonen nog de kleuren van hun prille blad en de Rhododendrons, Camellia's en Magnolia's staan volop in bloei.

Stourhead is a magnificent landscape garden and exceeded my wildest expectations.  Spring is the best time to visit this garden, the many different trees show the colours of their early foliage and the Rhododendrons, Camellias and Magnolias are in full bloom.


De middeleeuwse 'Bristol High Cross' bij de ingang van de tuin.  Deze werd in 1765 van Bristol naar Stourhead verhuisd.

The medieval Bristol High Cross at the entrance to the gardens. This was moved from Bristol to Stourhead in 1765.


In 1742 erfde Henri Hoare II Stourhead van zijn moeder. Hij richtte zelf de tuinen in samen met architect Henry Flitcroft, die voor de gebouwen zorgde. Zij lieten zich inspireren door Italiaanse en Franse landschaps schilderijen uit de 17e eeuw.  De bedoeling was om een 3-dimensionaal schilderij te maken. In het midden ligt een meer waar de rest van de tuin op is geconcentreerd. Rondom het meer zijn boven en beneden wandelpaden, die allemaal op het centrum van de tuin uitkijken. Een rondwandeling is 3 km. Er staan meerdere tempels en grotten in de tuin, die de rijkdom van de Hoare familie, bankiers, moesten uitstralen.


In 1742 Henri Hoare II inherited Stourhead from his mother.  He designed himself the garden together with Henry Flitcroft, the architect of the buildings.  They were inspired by Italian and French landscape paintings from the 17th century.  The garden should look like a 3-dimensional painting.  In the centre is a lake on which the whole garden is concentrated.  You can make a walk of 3 km around the lake, from all the footpaths you have a beautiful view to the centre of the garden.  The garden has temples and grottos which had to radiate the wealth of the bankers family Hoare.Over het meer heb je een prachtig uitzicht op deze tempel.

Across the lake you have a beautiful view on this temple.


Nee Snarf, we gaan hier niet spelen.

No Snarf, we are not going to play in this garden.Een prachtige oude, grillig gevormde eik.

A beautiful old, bizarrely shaped oak.
In de grot ligt deze dame maar heb je ook een prachtig uitzicht over het meer naar een brug.

In the cave lies this lady but you also have a wonderful view across the lake on a bridge. Er zijn meerdere kleine eilandjes met een enkele boom die zich spiegelt in het meer en hier uitzicht op één van de twee tempels.

There are several small islands with a single tree, which is mirroring in the lake and here a view on one of the two temples.A rustic 'Gothick' cottage.


Naast het meer staat het Pantheon, gebouwd in het midden van de 18e eeuw.

Beside the lake stands the Pantheon, built in the mid-eighteenth century.Het avondlicht schijnt op de bloemen van de blauwe regen die bevallig over deze grotten hangen.

The evening light is shining on the flowers of the Wisteria, which hang graceful on these caves.


De Palladian brug is een zg. grasbrug.  Deze trekt niet alleen de aandacht door de vorm maar vooral ook door de ligging.

The Palladian Bridge is a so called grass bridge. This one is not only attractive by shape but certainly also because of its location. En dit zijn de boeken die ik gevonden heb, waarvan die grote groene mijn favoriete aanwinst is.  Een boek uit 1909 van 203 pagina's met 100 gekleurde platen van bekende bloemenschilders voor slechts 5 pond.

And these are the books I found, of which the big green one is my favourite asset.  A book of 1909 with 203 pages and 100 coloured plates of paintings of famous flower painters for only 5 pounds. - will be continued -

dinsdag 28 mei 2013

DE TUIN NA ONZE VOORJAARSVAKANTIE - THE GARDEN AFTER OUR SPRING HOLIDAY.

Voel me een beetje vreemd om na bijna 3 weken weer achter de computer te zitten.  We zijn weer een paar weken naar het koude, regenachtige maar heerlijke Engeland geweest en heb bewust geen iPad meegenomen omdat ik even helemaal afstand wilde doen van de dagelijkse beslommeringen.  Maar we zijn er weer en wat kan een tuin veranderen in slechts enkele weken. Ondanks het slechte weer is alles groener dan groen geworden en staat er nu veel in bloei.  Toch is bijna alles zelfs een hele maand later dan vorig jaar,  heb even gekeken wat ik vorig jaar mei allemaal schreef en ja, dan zie je het verschil duidelijk. Toen bloeiden er al een flink aantal rozen,  nu alleen Rosa "Canary Bird" en gelukkig toch een enkel takje van Rosa banksia ''Lutea".  In de kas is deze helaas na 15 mooie jaren toch dood gegaan en de stekken ervan die buiten staan hebben het ook weer zwaar te verduren gehad afgelopen winter, maar er leven er gelukkig nog enkele. 
De vogels vonden het wel lekker rustig dat we weg waren, vooral de wantrouwige kauwen die een nest in het duivenhok vlak bij de veranda hebben, kijken met hun blauwe ogen naar me, van "wat doe je hier nu weer".  De jonge kraaitjes maken een leven vanjewelste in het hok, zal proberen ze te fotograferen als ze er uit komen.  Ook hippen er jonge mereltjes rond in de tuin en de moeder er achteraan met voer.  De koolmeesjes zijn al uit het nesthokje, daar was het vorige week een en al gepiep volgens de dochters. 
Toen we thuiskwamen hebben we eerst het gras gemaaid en wel 3 kruiwagens vol  afgeknipte dode takjes van de hortensia's en onkruiden, vooral kleefkruid uit de borders getrokken. Vanmorgen weer wat foto's gemaakt om een impressie te geven van wat er nu zoal bloeit.


It's a bit strange to be back on the computer after almost three weeks without internet.  We were in a cold, wet, but always beautiful England and I deliberately left my iPad at home because I just wanted to be away from the daily worries.  But now we are back again and how can a garden change in only a few weeks. Despite the bad weather everything is greener than green and more and more flowers appear.  Yet, plants started their growth late and flowering time is still a month behind.  I just had a look at my blogposts of last year in May, the difference is obvious.  Last year, end of May, there were already a number of roses in bloom, now only Rosa "Canary Bird" and I am so glad to have a few flowers of the Rosa banksia "Lutea". In my greenhouse I had a huge rose of banksia "Lutea", which died last summer all of a sudden after 15 years vigorous growth. The cuttings which were outside against the fence also had a hard winter, but some of them luckily survived and give a few tiny pale yellow flowers.  The birds had some quiet time when we were away, especially the suspicious jackdaws which made a nest in the dovecote near our porch.  They look at me with their beautiful blue eyes as if they are thinking  "what are you doing here, go away". The baby jackdaws make a noise and bustle in their loft, I shall try to make pictures when they come out. There are also young blackbirds hopping in the garden and the mother follows them to feed.  The tits have left their nest box in the meantime, last week it was one and all squeaking around the nest box, according to the daughters. First thing we did when we came home was mowing the grass and I pulled 3 wheelbarrows full of weeds outof the borders, especially catchweed. This morning I made some pictures to give an impression of what is flowering at the moment.


Deze rode boompioen staat onder het duivenhok.
This red tree peony is under the dovecote.


Rosa "Canary Bird"De sering, welke een prachtige donkerpaarse kleur had, kon ik op een gegeven moment zo uit de grond trekken, waarschijnlijk zijn de wortels opgevreten door woelmuizen, later kregen we uit opschot deze wilde sering terug, ook mooi.

This lilac, which had a beautiful darkpurple colour, I could pull outof the ground by hand at one moment. Probably voles had eaten the roots, lateron we got this wild one back from new shoots, also nice.Reuze Alliums / Giant Alliums


Diverse akeleien / various columbines


Wisteria (blauwe regen) met Geranium phaeum (zwarte weduwe)
Wisteria (blue rain) with Geranium phaeum (black widow)De witte regen bloeit nog net niet.
The white Wisteria will flower within a few days.


Dagkoekoeksbloemen (Silene dioica, syn.Melandrium rubrum)
Red campion


Viburnum plicatum 'Rotundifolium'
Snowball
Artemisia Valerie Finnis met witte akeleien.
White columbines with Artemisia Valerie Finnis.


Clematis 'Guernsey Cream'

woensdag 8 mei 2013

TULIPOMANIA


Tulpen, daar kun je in Nederland niet omheen. Hoewel het inmiddels 4 eeuwen geleden is dat de eerste bollen uit Turkije naar Europa werden gehaald, wil het nog altijd geen gewone bloem worden. In ons land bekleedt de tulp een niet weg te denken plaats in de cultuur, als nationaal symbool, toeristische trekpleister en inkomstenbron.  Er lijkt de laatste jaren zelfs weer een verlevendigde interesse in tulpen te zijn.  Elke bloem staat bijna op mijn lange lijst met favorieten, de tulp staat daar echter niet bij. Dit komt o.a. doordat ze het in mijn tuin niet geweldig doen, het eerste voorjaar nadat de bollen zijn gepoot, gaat het prima, daarna gaat het snel bergafwaarts. Op de wilde soorten na die vanzelfsprekend in de grond blijven zitten, moeten ze in de zomer na het afsterven van het blad gerooid worden, droog bewaard en opnieuw geplant in het najaar.  Dan zouden ze het beter doen, bij mij dus niet.  De oorzaak is dat mijn grond niet optimaal is, tulpenbollen houden niet zo van mijn natte veengrond  maar prefereren een zanderige doorlatende bodem.


Tulips, you cannot ignore them in our country. Although it is already 4 centuries ago that the first bulbs came from Turkey to Europe. Untill today it is not an ordinary flower and then of course primarily for the Netherlands, where the tulip has a non indispensable place in culture, as a national symbol, tourist attraction and source of income.  It even seems there is another animated interest in tulips the last few years.  Almost every flower is on my long list of favourites, however the tulip is not mentioned on my list.  This is mainly because they don't thrive in my garden, first spring after planting the bulbs, they look wonderful, then it goes downhill.  Except the wild species which remain in the ground, tulips have to be lifted after death of the leaves in summer, stored dry and planted again in autumn. Well, if I leave them in the ground or lift them, the result is poor. The main cause is that my soil is not optimal for tulips, they don't like moist peaty soil but prefer a sandy drained soil.Heel in het kort een stukje over onze beroemde en beruchte tulpengeschiedenis:
Vanaf het begin van de 17e eeuw maakte de tulp een snelle opmars in bloemenminnend Nederland. Voor de populaire gevlamde soorten, zoals de "Semper Augustus" was men tijdens het hoogtepunt, de jaren 1634-1637, bereid diep in de buidel te tasten, er werd zelfs voor een enkele bol hiervan 13.000 florijnen betaald, een bedrag waarmee je toen het duurste grachtenhuis in Amsterdam kon kopen. In die drie jaren heerste er een tulpenrage, ook wel tulpomanie genoemd, in ons land. Kopers van tulpen staken zich soms diep in de schulden om een bijzondere tulp te bemachtigen. Onder economen en historici heerst nog steeds verbazing over die toen uit de hand gelopen prijzen van tulpenbollen. Vooral de gestreepte bollen waren in zwang en konden onvoorstelbaar hoge prijzen opbrengen. Speculanten die eigenlijk niets met bloemen hadden, boden waanzinnige bedragen voor tulpenbollen, een handel die te vergelijken is met de handel in opties.  Maar in 1637 zakte de tulpenhandel met een grote klap in elkaar.


First in brief the story about our famous and notorious tulip history:
From the beginning of the 17th century the Tulip made a rapid advance in flower loving Holland. During the heydays, the years 1634-1637, people were prepared to pay huge amounts, especially for the popular flaming types, as the "Semper Augustus", for which they paid 13.000 florins for only one single bulb, an amount for which people could buy the most expensive canal house in Amsterdam.  In these three years there was a real tulip craze, also called Tulipomania, in our country. Buyers of tulips staked sometimes deep in debt to get one special tulip.  Ecnomists and historians are still wondering about how prices for tulip bulbs went out of control  at that time.  Especially the striped flowerbulbs were in vogue and could bring on incredibly high prices.  Speculators who actually had nothing to do with flowers, offered insane amounts for tulip bulbs, a trade that can be compared with option trading. But in 1637 the tulip trade dropped wiith a big bang.Hierboven loopt een "ziekzoeker" met zijn emmer op het bollenveld, op zoek naar zieke bollen. Een zieke bol kan de hele oogst ondermijnen, waardoor de bollenvelden, regelmatig en vooral in het voorjaar gecontroleerd moeten worden. Schimmels, bacteriën en virussen komen in bolgewassen op de bollenvelden voor. Verkleurde bladeren en opvallende vergroeiingen wijzen vaak op zieke bollen.

Above you see a "ziekzoeker" with his bucket on the bulbfield, searching for diseased tulips. A diseased bulb may undermine the entire harvest, that is why the bulbfields, regularly and especially in spring should be checked. Fungi, bacteria and viruses are found in bulbs on the fields. Discoloured leaves and noticeable deformations often indicate sick bulbs. Een hoop bloemblaadjes / A pile of flowerleaves


Deze tulpenvaas fotografeerde ik eind december 2012 in het Gemeentemuseum in Den Haag.  De tulpenvazen dateren uit de late 17e eeuw, de tijd van Koning-stadhouder Willem III en zijn vrouw Mary Stuart.  Door de passie voor bloemen van Mary, die ook begon met bloemen in huis te halen, werden de eerste "bloemehouders met tuiten"gemaakt. Deze bloemenhouders werden bij Delftse aardewerkfabrieken besteld, hadden diverse vormen en dienden vooral als decoratie.

This tulip vase I photographed end of December 2012 in the municipal museum at The Hague.  The tulip vases are dating from the late 17th century, the period of Royal Stadholder Willem III and his wife Mary Stuart. Mary was one of the first who used flowers for home decorating as she had a passion for flowers and at that time the first "flower holders with spouts" were produced.  They were ordered in the pottery factories of Delft in various shapes and were used mainly as decoration.Tulipa Crème Upstar

De foto van de tulp hierboven en onderstaande tulpen bloeien allemaal op het ogenblik in mijn tuin, dus ik heb er wel. De laatste jaren heb ik min of meer voorkeur voor buitengewone tulpen, zoals met franjes of streepjes net als in de tijd van de tulpenwindhandel.  Voordeel is dat ze nu geen vermogen kosten, maar betrekkelijk goedkoop zijn. De namen heb ik niet allemaal meer, maar als ik het weet staat het er bij.


Tulipa Huis ten Bosch

The two pictures above and below pictures are of tulips flowering at this moment in my garden. So you see I have some tulips. Last few years I prefer more or less the extraordinary tulips with fringes or stripes, like the people during the tulip speculation in the 17th century. The advantage is they do not cost a fortune nowadays, but are relatively cheap. I do not remember all their names, but when I know I mention it. 
Tulipa Sorbet
Tulipa Barbados

Tulipa Princesse Madeleine


Tulp White Triumpheter


Tulp Calgary


Tulp Estella Rijnveld


                                Mijn boeken over tulpen / My books about tulips:
                                Tulips - J. Jacob (Present-Day Gardening 1912)
                                Bloemenspeculatie in Nederland - E.H. Krelage 1942
                               The Tulip / De tulp  - Anna Pavord
                               Tulpengekte / Tulipomania - Mike Dash
                               Tulpenkoorts / Tulip fever  - Deborah Moggach (fiction/novel)
                               Ziekzoekers - Anne-Gine Goemans (roman)


Ik eindig deze post niet met tulpen maar met een ander Hollands symbool, de molen en natuurlijk water, waar Snarf vanmorgen weer heerlijk in gezwommen heeft.

I don't finish this post with tulips but with another Dutch symbol, the mill and of course water, where Snarf had this morning a lovely swim.