woensdag 26 juni 2013

BLOEMIGE KOP EN SCHOTELS - FLOWERY CUPS AND SAUCERS


Vorig jaar heb ik een half zakje van de tweejarige kruidachtige Campanula medium gezaaid, oftewel het mariëtteklokje. In het eerste jaar vormt zich een bladrozet en in het tweede jaar groeit hieruit de stengel met de bloem.  Helaas waren er na de winter toch een aantal verdwenen, gelukkig hebben de overgebleven planten mooie hoge bloemstengels gevormd, die nu uitbundig bloeien.


Last year I sowed half a packet of the biennial herbacious Campanula medium, often called Canterbury bells. In the first year they form rosettes of leaves and stems flower in the second year. Not all the plants had survived the winter, fortunately the remaining plants have formed beautiful high flowering stems, which are now in full bloom.


Vandaag de hele dag in de tuin bezig geweest. Toen ik de uitgebloeide rozen afknipte kreeg ik zin in een kopje thee.

Today I worked in the garden all day.  When I deadheaded the roses I just was in for a cup of tea.Mariëtteklokjes worden soms ook wel "kop en schotels" genoemd, hierboven zie je waarom.
Ik had rozenthee van mijn oudste dochter gehad, had ook nog scones, en maakte een heerlijk kopje thee voor me zelf.

Canterbury bells sometimes are called "cups and saucers", above you can see why.
My eldest daughter once gave me rose tea, I still had some scones too, so I made a tea for one.


Of toch niet alleen voor mezelf?

Or tea for two?


"Cups and saucers"


Astrantia major
Altijd als ik ga zitten, komt Snarf met iets aanzetten, alsof hij zeggen wil: "nu ben ik aan de beurt ". "Komt in orde jongen als ik mijn thee op heb".

Always when I sit down Snarf comes with something to play as if he will say: "now it is my turn".  "Yes sir, when I have finished my tea".


zaterdag 22 juni 2013

ROZEN, ROZEN EN ROZEN - ROSES, ROSES AND ROSES.

Met die paar mooie dagen van afgelopen week, is het hard gegaan met de rozen.  Vooral nu er weer buien vallen en het 's morgens meestal nog niet zo hard waait, geurt het heerlijk in de tuin.  Het tuinwerk van deze week bestond hoofdzakelijk uit de tuin op orde maken voor de OPEN TUIN DAGEN OP 29 EN 30 JUNI.  Heb eindelijk de kas leeg, behalve dan de tomaten, komkommer, paprika's, de rozen  'Schwarze Madonna'  en 'Black Baccara' en nog twee niet zo winterharde Clematissen.
Het is behoorlijk fris vandaag dus heb ik maar weer wat rozen naar binnengehaald om het huis op te fleuren.

Summer was very promising last week, with a few warm and sunny days, roses were exploding. Fun was only short, showers changed the weathertype to chilly, wet and windy.  Particularly in the morning the fragrance of old roses is wonderful.  Gardening work of the week was, preparing the garden and greenhouse for the OPEN GARDEN DAYS ON 29 AND 30 OF JUNE. At last the greenhouse is empty, except the tomatoes, cucumber, paprikas, the roses 'Schwarze Madonna' and 'Black Baccara' en two not so hardy Clematises.
As we will spend some time inside today,  I brought roses in to brighten up the house.


Rosa 'Mme Isaac Pereire' met ooit zelfgezaaide Delphiniums.
Deze roos heb ik beschreven op 21 juni 2012.

Rosa 'Mme Isaac Pereire'  with ever self-seeded Delphiniums.
I described this rose on June 21st, 2012.


De roos 'Constance Spry', is de eerste Engelse roos van David Austin uit 1961 en genoemd naar de bekende bloemschikster. Het is een krachtige struik die meestal als klimroos wordt gebruikt omdat ze meer dan 2 meter hoog wordt. De bloemen zijn in het centrum prachtig roze en worden bleek roze meer naar de rand. Ze geuren licht naar mirre.  Deze roos bloeit niet door. Wel vind ik jammer dat de roos vatbaar is voor sterroetdauw wat zich meestal gelukkig pas na de bloei manifesteert.


'Constance Spry' , is David Austin's original English Rose, dated from 1961 and named after the very well-known lady of flower arrangements. It forms a giant, spreading shrub, which better can be used as a climber. The clear to pale pink flowers have an open cupped shape with a slight fragrance of myrrh. Only summer flowering. Unfortunately  'Constance Spry'  is inclined to get blackspot, but it does not seem to matter so much in an early summer-flowering climber.'
Bovenstaande prachtige vaste plant is de Iris chrysographes 'Black Knight'.  I kocht hiervan één klein plantje bij "The Garden House" in het Buckland Monachorum in Devon 2 jaar geleden op vakantie.

Above beautiful perennial is the Iris chrysographes 'Black Knight'.  I bought one small plant at "The Garden House" in the Buckland Monachorum in Devon on our holidays two years ago.


Dit is één van mijn ouderwetse Franse rozen, 'La Ville de Bruxelles', een Damascener, welke werd gekweekt door Vibert in 1849.  Helaas bloeien deze rozen maar een paar weken in de zomer en het worden allemaal grote struiken, maar daar tegenover staat dat ze vrijwel nooit met ziektes te kampen hebben, de romantische uitstraling en dan nog de onbeschrijfelijke geur.......  Deze roos wordt 1,50 m. hoog, bij mij inmiddels wel 2,00 m., maar ze staat al 23 jaar op dezelfde plaats. De bloemen zijn een van de grootste onder de oude rozen, door het gewicht zijn ze enigszins hangend.

This is one of my Old French roses, 'La Ville de Bruxelles', a Damask rose, which was grown by Vibert in France in 1849.  The old roses flower mostly only in summer and grow to large shrubs, but against that they barely get diseases, they have a very romantic look and than the indescribable fragrance....
This rose grows to a height of 1,50 m., in our garden this one is 2,00 m., but is already 23 years on the same spot.  The flowers are some of the largest to be found among the Old Roses, bending down the branches with their weight.


Van de bloemen die ik beschreven heb, heb ik binnen een schikking gemaakt in vazen en schalen van kristal.

In chrystal vases and dishes I made an arrangement of the above described flowers from the garden."La Ville de Bruxelles" and the Black Knight Iris chrysographes.


'Madame Isaac La Pereire""Constance Spry"


Under the bell jar  "La Ville de Bruxelles"


Roses

Mij garden all is overblown with roses,
My spirit all is overblown with rhyme,
As like a drunken honeybee I waver
From house to garden and again to house
And, undetermined which delight to favour
On verse and rose alternately carouse.

                                                        Vita Sackville-West (sonnet)

donderdag 20 juni 2013

KAUWEN EN EDEN ROSE IN DE DUIVENTIL - JACKDAWS AND EDEN ROSE ON THE DOVECOTE.


Rosa 'Pierre de Ronsard' (Eden rose)

De laatste maanden heb ik een obsessie ontwikkeld voor kauwen, ik heb er nl. 101 foto's van gemaakt. 
Aan het eind van de veranda staat op 2 meter afstand een duiventil, zonder duiven.  De duiventil kwam eerst, later de veranda. Je begrijpt dat ik er toen geen duiven meer in wilde omdat de veranda dan zou veranderen in een duivenspeelplaats met een overvloed aan uitwerpselen. Rond de paal groeit de roos 'Pierre de Ronsard' weelderig, althans tot dit jaar. De roos heeft het zichtbaar moeilijk gehad afgelopen winter, maar ze bloeit weer. Voor de hokjes in de til heeft mijn vader een assortiment houten duiven gemaakt. Eind maart kwam een stel kauwen het hok inspecteren.  Ze gooiden er 'en passant' een paar houten duiven af en gingen eens binnen kijken.  Eén hokje werd goed bevonden en hierop had ik precies zicht vanuit mijn keukendeur.

The last few months I developed an obsession for jackdaws, for I made a 101 pictures of them.
On the end of the verandah we have a dovecote on a distance of two meters, without pigeons.  The dovecote came first, lateron the verandah. You understand I do not want to have pigeons, because the verandah should change in a pigeon playground with an abundance of droppings. Around the pole grows Rosa 'Pierre de Ronsard'  luxuriantly, unless until this year. The rose visibly has had difficulties last winter, but she is in bloom again.  For the balconies on the dovecote my father made a variety of wooden pigeons.  End of March there arrived a couple of jackdaws to inspect the loft. 'En passant' they threw a few wooden pigeons down and had a look inside. One apartment was found to be good and this was just on the side I could see from the kitchendoor.


2 april zag het er zo uit, ze waren toen al enkele weken bezig met het verzamelen en binnenbrengen van takken. Soms best grote takken, die ze voorzichtig manoeuvrerend naar binnen werkten.  Dit karwei nam veel tijd in beslag maar uiteindelijk konden ze met de inrichting van het nest beginnen.

April 2, it looked like above, they were collecting at that time twigs for some weeks and making a nest inside.  Sometimes the twigs were too big, which they carefully maneuvered in the apartment. This job took a lot of time before they finally  could start with the interior of the nest.14 april. Wat hebben ze daar nu bij zich, plukken haar?  Waar komt dat vandaan ? Ze gaan samen in het hokje en komen er enige tijd later weer uit en waar zouden ze nu naar toe gaan ?

April 14th. What is that, tufts of hair?  Where does that come from ? They go together in their apartment and after some time they leave again, where are they going to?


Over het hek naar de buren. Gemakkelijker kan niet, hier lopen 2 paarden die wel geplukt willen worden.

Across the gate to our neighbours. It cannot be easier, here are 2 horses who like to be plucked.

Samen zijn ze ijverig bezig, er gaat heel wat tijd in zitten maar het zal een heerlijk nestje worden.

Together they are busy preparing a cosy nest.20 april wordt er aan de volgende laag begonnen.  Wat is dat nou, het lijkt wel toiletpapier, brrrrr waar zal dat vandaan komen.

April 20th. They have started on the next layer.  What is that, it looks like toiletpaper, brrrr where does that come from.


4 mei. Het lijkt er op dat ze bijna klaar zijn. Ze gaan in en uit het hok, en zitten er boven op. De eieren worden gelegd, ik heb ze niet gezien, maar het vrouwtje zit hoofdzakelijk binnen en het mannetje buiten op het plankje. Kort daarna gaan wij op vakantie.

May 4th. It seems they have almost finished their nest. They go in and out and sit on the roof.  She will lay her eggs soon now, I have not seen them, but the mother is mainly inside and her husband is outside on the balcony. Meanwhile we go on holidays.

4 juni.  De kauwen hebben een rustige tijd gehad, zonder ons gekoekeloer. Wij zijn inmiddels weer terug en zijn benieuwd of er jonge kauwtjes zijn, maar we horen of zien nog niets.  Alleen pa en ma die regelmatig in en uit het hokje komen. En ja hoor, de ene kauw gaat met een dikke krop met voer naar binnen en de andere komt er met de poep weer uit. Weken is het heel bedrijvig en al snel horen we gepiep, wat met de dag in volume stijgt tot een echt kleine kraaitjes geluid.

June 4th. The jackdaws have had a quiet time without our peeking.  In the meantime we are back, curious if there are already babies, but we don't see or hear a thing.  Just dad and mum who regularly go in and out. And yes, than I see one jackdaw going into the nest with a head full of food and the other one comes out with the poo.  They have some busy weeks and soon we hear the baby birds squaking, the volume of which increases by the day till they have the sound of little jackdaws. 16 juni heb ik dan eindelijk de kans om een jong kauwtje te fotograferen. Ik zag al een dag of tien bewegingen in het hokje, maar het was te donker om er goede foto's van te maken. Hoeveel het er waren was ook niet te zien of te horen, en aanvankelijk zagen we er steeds maar één.

On June 16th at last I have the chance to photograph a baby jackdaw. I saw already for about 10 days movements in the nest, but it was too dark to make pictures.  I also could not see how many there were, at first we saw only one.
Heel voorzichtig komt hij steeds verder naar buiten en is heel nieuwsgierig naar wat daar allemaal is.

Carefully, the little bird takes a look outside and is curiously watching the world.17 juni. Pa en ma hebben het ontzettend druk met de verzorging, en kijk eindelijk een foto met 2 snaveltjes.

June 17th.  Mum and dad are very busy taking care of their babies, and look, finally a picture with 2 small beaks. De kauw ziet me en kijkt enigszins wantrouwend rond, waarop de kleintjes beginnen te krijsen: "Kom op, wij willen eten".

The jackdaw watches me with a slightly suspicious glance, on which the children begin to shriek: "Come on, we will food".


18 juni. Een warme dag. Mama kauw vindt dat ze er nu maar eens uit moeten komen, het wordt wel erg warm onder dat dak.

June 18th is our first hot day of the year. Mum jackdaw calls them out of their nest, it will be very warm under the roof.


De Eden Rose begint inmiddels te bloeien.

In the meantime the Eden Rose is beginning to show flowers.


"Ik wil wel, maar vind het toch een beetje eng, zou ik de sprong wagen?"

"I want to go out but it is a bit scaring, shall I take the plunge?
Met dit warme weer zit ik, naar mijn gevoel, uren op de veranda te lezen en tegelijkertijd te kijken of ze uit zullen vliegen, het duurt wel erg lang en ik ga een half uurtje weg............ De vogels zijn gevlogen!
Ik weet wel waar ze zitten, achter het huis onder het struweel, pa en moe voeren ze daar verder en leren ze vliegen. Soms zie ik ze, maar horen doe ik ze des te beter.

With this beautiful warm weather I am waiting on the verandah to see them leaving their nest, I read a bit, to my feeling it takes long and I go away for half an hour........... I come back and the birds have   flown!  I know where they are, behind the house under the thicket, mum and dad are feeding them there and give lessons in flying.  Sometimes I see them, but I do hear them all the better.Op de veranda is het stil, gelukkig hebben we de Eden rose nog om naar te kijken.

It is quiet on the verandah, fortunately we still have the Eden rose to look at.