maandag 21 mei 2018

CONTRAST


Zaterdag voor Pinksteren deed ik een rondje tuin voor mijn wekelijkse bloemen binnen. In de kas knipte in alle bloeiende rode rozen af van 'Black Baccara' en 'Schwarze Madonna'. Deze rozen lijken heel erg op elkaar en ik kan ze alleen maar uit elkaar houden wanneer de knoppen zich openen.  - Rosa 'Black Baccara'-

On Saturday for Pentecost I did a round in the garden for my weekly bouquet. I cut all blooming roses of 'Black Baccara' and 'Schwarze Madonna  in the greenhouse. These roses look very much alike, I can only see a slight difference when buds are opening.- Rosa 'Schwarze Madonna' -Al zoekende naar wat bloemen om het stijve van deze overgecultiveerde snijrozen, wat luchtigs te geven, liep ik met mijn rozen langs de vaart waar de gele lissen (Iris pseudocorus) een explosie van geel vertonen. De gele lis is in ons land een bekend gezicht langs sloten en ondiepe watergangen. Ze vermeerderen zich hier razendsnel langs de vaart met hun ondergrondse wortelstokken. De zaaddozen die groot en ook best mooi zijn, verwijder ik soms want ze verspreiden zich ook door zaad op de gekste plekken in de tuin en ze wortelen zo stevig in mijn vochtige grond dat ik ze er bijna niet meer uit krijg.
Zou deze combinatie met de rozen een goed idee zijn?  Wel een enorm contrast, de wilde met de opgekweekte..

Looking around for some matching flowers with the stiff cultivated cut roses, I walked along the canal where Iris pseudocorus (yellow irises) are showing an explosion of yellow. The yellow iris is in our country a familiar face along ditches and shallow waterways. Along the canal in front of my house they multiply rapidly with their underground rhizomes. I sometimes remove the seedboxes which are large and heavy, but also pretty. I have to remove them because the seeds spread over my damp garden and settle themselves on odd places and then they are difficult to get out. 
I was wondering if this combination of flowers would be a good idea. A huge contrast, the wild with the cultivated.
Hier staat het resultaat op tafel. Niet alleen een groot verschil wat betreft de bloemen, maar ook de primaire kleuren rood en geel vormen een sterk contrast.Here the result on the table. Not only a big difference between the flowers, but also the primary colours red and yellow form a strong contrast.Ik zet mijn haas uit Salisbury en de bloemen op een tafel tezamen met de fotoboeken van al de jaren dat we deze tijd van mei in Engeland doorbrachten, die tot de beste herinneringen van mijn leven behoren, elke dag sla ik bladzijden om tot de laatste dag.

I put my hare from Salisbury and the flowers on a table together with photobook of all those years we spend in England at this time of year. These belong to the sweetest memories of my life, I turn the pages every morning until the last day. 

zondag 6 mei 2018

EEN WEELDERIGE CHAOS - A LUSH CHAOSMijn manier van tuinieren is niet ieders 'cup of tea', planten worden hier niet noodzakelijkerwijs gesplitst, ingetoomd, gemanicuurd enz. De eens keurig geplante groepen of linten mogen uitwaaieren naar hun buren of zich uitzaaien naar elk plek van de tuin. Als het maar vol staat en vrolijk oogt.  Zoveel mogelijk de natuur zijn gang laten gaan, dan krijg je nooit onooglijke combinaties, dus niet te snel ingrijpen.  Het woord onkruid is ook een raar woord, het zijn ook planten en vaak nog mooi ook. Echter, in mijn tuin is geen mededogen voor heermoes, zevenblad en winde, dat is de enige strijd die ik lever en in de hand probeer te houden. 

Je begrijpt, dit was niet altijd zo. Ik begon mijn tuincarrière bijna 50 jaar geleden met randen van éénjarige rode salvia's afgewisseld met blauwe lobelia's. Oranje afrikaantjes met paarse ageratum was ook een geliefde combinatie. In de jaren tachtig kwam hier verandering in en werd ik geïnspireerd door de boeken van Gertrude Jekyll en boeken van Elisabeth de Lesterieux. Vervolgens verdiepte ik me in tuinkunst, architectuur en beplantingen. Na een verhuizing werd een nieuwe tuin aangelegd, geheel in de trend van de tuinstijl van die tijd. Buxushaagjes, borders aangelegd op kleur enz. Ook is mijn liefde voor ouderwetse heesterrozen in die tijd begonnen. Na ruim 20 jaar was ik uitgekeken op het gepruts in de borders met rijshout om vooral de groepen planten rechtop te laten groeien, ik veranderde zelfs een gedeelte van het gazon in een moestuin en er kwamen nog meer rozen bij. Daarna gingen de buxushaagjes eruit, de bestrating ertussen was totaal verzakt. Maar help, er zijn nog 31 grote buxusbollen en -kegels over die geknipt moeten worden, ze zijn te mooi om ze er uit te gooien, heb ze ooit zelf gestekt en gelukkig tot nu toe verstoken gebleven van buxusziektes. 

Op het ogenblik is het wonderschoon, de lente is in volle gang, alles groeit en bloeit dat het een lieve lust is. Elke ochtend voel ik me weer gelukkig als ik buitenkom, de vogels hoor fluiten,  de kikkers hoor kwaken en de geur van bloemen me tegemoet komt in mijn eigen paradijs. 
Dit is mijn ervaring in eigen tuin. ik zou het een weelderige chaos willen noemen. - poets daffodil -

My way of gardening is not everyone's cup of tea, plants are not necessarily separated, tempered, manicured and so on here. The once neatly planted groups or drifts are allowed to fan out to their neighbours or sow themselves to any place in the garden. I love the sight of a full and cheeful garden. Let nature take its course  as much as possible, then you never get unsightly combinations, so don't intervene too quickly. The word weed also is a strange word, weeds are also plants and yet often very nice. However, in my garden is no compassion for horsetail, elder and bindweed, that's the only fight to keep under control. 

You understand, this was not always the case. I started my gardencareer about 50 years ago with borders of annuals like red salvias together with blue lobelias. Orange marigolds together with purple ageratum was a beloved combination too.  The change came in the eightees, I was inspired by the books of Gertrude Jekyll and Elisabeth de Lestrieux. Then I immersed myself in garden art and design and plantings. After a move I designed my own new garden, entirely in trend of the garden style of that time. Boxhedges, borders on colour and so on. That was also the time my love for antique roses started.  After more than 20 years I was tired of this way of gardening, fidding with wicker to let plants stand upright and so on. I even changed a part of the lawn into a vegetable plot and planted more shrub roses. After another year boxhedges were thrown out, the pavement between them had sunken into a mess. 
But help....there are still 31 big boxwood balls and cones to clip, they look too nice to do them away, they are all from own cuttings and fortunately until today avoided by boxwood disease.

At this moment it's wonderful, spring is in full swing, everything is growing and blooming delightfully. Every morning I feel happy when I go outside, the birds whistling, the frogs croaking again and the fragrance of flowers meet me in my own paradise.
This is my experience in own garden, I should call it a lush chaos.- Geranium phaeum, de zwarte weduwe (hoe toepasselijk) -- Clematis 'Guernsey Cream'-


- Deutzia gracilis met boshyacint -- De roos 'Canary Bird'-


- Een Clematis montana woekert over de Viburnum plicatum -Clematis montana grows over Viburnum plicatum -


- De roos banksiae lutea -Dit is het weer voor vandaag, ga lekker buiten boekje lezen. Het is een prachtige zonnige zondag.That's it for today, go outside reading a book (Rot soil does not exist of Gerbrand Bakker). It is a beautiful sunny  Sunday.