maandag 27 november 2017

MUSEUM VOORLINDEN VAN BINNEN EN BUITEN - INDOORS AND OUTDOORS

Op een natte novemberdag brachten we met onze tuinclub een bezoek aan museum Voorlinden in Wassenaar. Wat we te zien kregen, overtrof mijn stoutste verwachtingen. Zoals de brochure vermeldt is het een beleving van kunst, natuur en architectuur ineen. De prachtige natuur van landgoed Voorlinden omringt het moderne gebouw dat in alle opzichten dienend is aan de kunst. De langwerpige vorm bestaat uit natuursteen- en glaswanden waardoor de natuurbeleving als het ware ook binnenkomt.
De tuin rondom het museum is ontworpen door Piet Oudolf en heel het jaar interessant om te zien door de vormen en structuren van de planten. Zoals je ziet, ziet het er zelfs goed uit op een druilerige dag diep in de herfst.


On a wet day in November we paid a visit with our gardenclub to Museum Voorlinden in Wassenaar. What we got to see exceeded my wildest expectations. As the brochure mentions it is an experience of art, nature and architecture together.  The modern building that serves the art in every respect is surrounded by the beautiful nature of estate Voorlinden. The elongated shape of the building consists of natural stone and glasswalls through which the experience of nature is, as it were, inside.
The garden around the museum is a design of Piet Oudold and the whole year round interesting to watch by the shapes and stuctures of the plants. As you see, it also looks good on a drizzly day deep in autumn.


In het museum is een uitgebreide collectie hedendaagse en moderne kunst te vinden. Er zijn tijdelijke tentoonstellingen maar er staan ook permanente kunstwerken, zoals deze vijf cilindervormige scultpuren van massief glas. Ik dacht dat ze 4500 kg. per stuk wegen. De buitenkant ziet er mat en ijsachtig uit. De bovenkant daarentegen is volledig transparant en glad als een wateroppervlak. In het oeuvre van de kunstenares Roni Horn is water een allesbepalend gegeven, water is voortdurend in beweging.
In the museum you can find an extensive collection of contemporary and modern art. There are temporary exhibitions but there are also permanent works of art as these five cylindrical sculptures of solid glass. As I remember well they have a weight of 4500 kg. each. The outside looks frosty. On the other hand the top is completely transparent and smooth as a water surface. Water is the all-determining factor in the oeuvre of artist Roni Horn, because water is always moving.Het overweldigende uitzicht naar buiten maakt indruk en roept verwondering op bij onze tuindames.

The overwhelming view outside  impresses and amazes the gardenladies.
Dacht ik eerst een groep aalscholvers te zien vliegen......
Het kunstwerk Black Kites van Arturo Hernández Alcázar uit Mexico is gemaakt van stenen, vuilniszakken, nylon en touw. Elke zwarte 'vlieger' is met een touwtje vastgebonden aan een steen, zo vormen ze samen een zwarte, onheilspellende wolk. De kunstenaar verwijst met dit kunstwerk naar vogels als slechte voortekenen.

I first thought to see a group of cormorants fly..... 
'Black Kites'  made by Arturo Hernández Alcázar from Mexico are  made of stones, trash bags, nylon and string. Each black kite is tied to a stone with a string and together they form a black ominous cloud.  With this piece of art the artist refers to birds as bad omens.
Another view outside.......


Voor ons als plantenliefhebbers was er toevallig ook een bijzonder toepasselijke tijdelijke tentoonstelling van het kunstenaarsechtpaar Shio Kusaka en Jonas Wood. Zij wonen en werken al ruim 10 jaar in Los Angeles. Zij is keramist, geboren in Morioka, Japan en hij is een Amerikaanse schilder uit Boston. Shio en Jonas werken vanuit hun persoonlijke herinneringen en gezamenlijke geschiedenis. Deze tentoonstelling is een ontdekkingsreis door de kleurrijke, eclectische wereld van de twee kunstenaars waarin het onderscheid tussen high art en low art is verdwenen.

Een belangrijk terugkerend motief in Jonas' werk is de keramiek van zijn vrouw Shio. In het schilderij worden weergaves van haar elegant bewerkte potten afgewisseld met gewone terracottapotten. For us as plantlovers there happened to be a very appropriate exhibition of the artist couple Shio Kusaka and Jonas Wood. They live and work in Los Angeles already for more than 10 years.  She is a ceramist, born in Morioka, Japan and he is an American artist of paintings from Boston. Shio and Jonas work from their personal memories and shared histories. This exhibition is a journey through the colourful, eclectic world of the two artists in which the distinction between high art and low art has disappeared.

A major recurring motif in Jonas' oeuvre it the ceramic of his wife Shio. In above painting displays of her elegantly crafted pots are alternated with ordinary terracotta pots.
- Large Shelf Still Life -
- Backyard Snowscape -

Dit schilderij 'Backyard Snowscape' van Jonas Wood sprak erg tot mijn verbeelding en vond ik een van de mooiste van de tentoonstelling.  Maakte een paar interessante close-ups.This painting 'Backyard Snowscape' of Jonas Wood really appealed to my imagination and I thought was one of the most beautiful of the exhibition. Made a few interesting close-ups.- Green Garden Landscape Pot -
- Green Landscape Pot with Orchid

Op de voorgrond van het schilderij een prachtige collectie keramiek van Shio Kusaka.

In front of the painting a wonderful collection of ceramic made by Shio Kusaka.

Voordat we het museum verlieten kregen we de gelegenheid een kijkje te nemen in de gigantische bibliotheek. De ruimte is van plint tot plafond gevuld met ongeveer 40.000 boeken over de kunstenaars in hun collectie. Hier hadden ze me wel een poosje achter kunnen laten.......

Before we left the museum we had the opportunity to have a look in the giant library. The space is filled from plinth to ceiling with approx. 40.000 books about the artists in their collection. 
They could have left me here for a while......


Jullie begrijpen dat dit slechts een impressie is van al wat wij gezien hebben, maar ik stel voor, voor wie de gelegenheid daartoe heeft, zelf eens te gaan kijken. En......reserveer dan gelijk voor een rondleiding dan gaat het pas echt leven.

Het buitengebeuren,  het 40 ha tellende landgoed met rondom het museum de Piet Oudolf tuin, het parklandschap aangelegd naar ontwerp van J. Zocher Sr. en later gereorganiseerd door L. Springer en dan de duinen op de achtergrond, is voor iedere natuurliefhebber een uitnodiging om een prachtige wandeling te maken.  Als je op het hoogste duin staat, zie je de zee. Dat is er die dag niet meer van gekomen maar ik ga terug dat is zeker.

You understand that this is only an impression of all we have seen, but  if you have a chance I recommend you wholeheartidly to go there yourself to discover the beauty of culture and nature together. Don't forget to reserve a tour inside for than the art really starts to live.

The outside, the estate of 40 hectares with the Piet Oudolf garden around the museum, the park old park designed by our famous J. Zocher Sr. and later reorganized by L. Springer and then the dunes on the background, is for every nature lover an invitation for a beautiful walk. When you are on the top of the dunes, you can see the sea.
Well, we did not come to a walk that day but I shall go back, that 's for sure.

Wij gingen lunchen in het landhuis op landgoed Voorlinden. Het landhuis werd in 1912 in Engelse stijl gebouwd naar ontwerp van de Engelse architect Johnston voor de toenmalige eigenaar jhr. Hugo Loudon.
Een waardige afsluiting van al weer een geweldige tuinclub dag.

We enjoyed our lunch in the country house of the estate. The country house was built in 1912 in English style to the design of the English architect Johnston for jhr. Hugo Loudon, the owner at that time.
A worthy end of another great garden club day.


vrijdag 17 november 2017

COLCHICUM AUTUMNALE


Jaren had ik een klein groepje Colchicums in de tuin aan de voet van de Abies koreana. Vorig jaar was het plotseling minder en dit jaar zijn ze helemaal niet meer opgekomen, vreemd.......
Toen ik een paar weken geleden in Boskoop was en daar nog wat extra bloembollen kocht voor de tuin, zag ik prachtige knollen van de Colchicums in potjes staan. Ik kon het niet laten om er een potje mee te nemen voor op het tafeltje naast de keukendeur op de veranda.  Ze bloeien al wekenlang en zijn ook nu nog mooi.  Als ze uitgebloeid zijn, gaan ze naar de tuin maar wel op een andere plek dan de vorige.

De Colchicum autumnale, hier bekend als herfsttijloos komt verspreid voor in Centraal- en West-Europa. De exemplaren met grotere bloemen uit Oost-Europa worden Colchicum pannonicum genoemd.
De naam Colchicum is afgeleid van Colchis, de streek waar de mythologische gifmengster Medea woonde.  Het grootste aantal soorten treft men in de Balkan en in Anatolië aan.
For years I had a small group of Colchicums in the garden at the base of the Abies koreana. Last year they suddenly had reduced and this year there was nothing left, strange.......
When I was in Boskoop a few weeks ago and bought some more bulbs for the garden, I saw beautiful Colchicums in pot, not yet flowering. I could not resist to buy one pot for the small table next to the kitchendoor on the porcch. They are flowering already for weeks and are still nice.  When they have finished flowering I'll put them in the garden but certainly on another spot than the former ones.

The Colchicum autumnale, in our country known as 'herfsttijloos' are native to Cntral- and Western Europe. The ones with bigger flowers from Easteren Europe are called Colchicum pannonicum.
The name Colchicum is from Colchis, the area where the poison-mixer Medea was living.
Most varieties of Colchicum are growing in the Balkan and Anatolia.Binnen had ik voor de zondag nog wat bloemen verzameld met in het midden Miscanthus pluimen.
De tafel was gedekt voor 6 uitgenodigde vrienden en ik kan nu vertellen, het werd een gezellige avond.


I had collected flowers for the Sunday as I had invited friends for dinner. Miscanthus plumes in the middle of the decoration. I can tell you now it became a very pleasant evening. 
Op een tafeltje tegen de muur maakte ik een 'drijvertje' met Clematis sororia 'Freckles' uit de kas. Zo is er altijd, ook in November, nog wel iets bruikbaars te vinden op eigen terrein.On a sidetable I put a floating arrangement with Clematis sororia 'Freckles' from the greenhouse. You see there are always flowers to be find in and around the garden, also in November.
Na de voorbereidingen voor het eten, was het goed wachten op de gasten met een glaasje eigengemaakte pruimenbrandewijn. Nee, wel aanlokkelijk maar dit is een grapje, kon moeilijk al aan de alcohol gaan voordat de gasten binnen waren.

After preparations for dinner, it was a good waiting for the guests with a glass of home-made plum brandy. No, I'm joking, no alcohol before the guests were in.

donderdag 16 november 2017

DE TUIN OP EEN DRUILERIGE NOVEMBERDAG - THE GARDEN ON A DRIZZLY NOVEMBER DAY.Maakte vanmorgen, op weg naar de kippen, even wat foto's van de nattige, somber ogende tuin. Als je echter goed rondkijkt, klaart het in mijn verbeelding toch op. Alle schakeringen van groen, geel, rood en bruin zijn aanwezig, de ware herfstkleuren. Niet dat ik er echt blij van word maar toch, het is ook mooi.

On my way to the chickens I took this morning some pictures of the wet, dreary-looking garden. However, looking around it lightens in my imagination. All shades of green, yellow, red and brown are there, the real autumn colours. Not that it makes me really happy, but still, it's beautiful too.
De Ginkgo, die bekend staat om de mooie herfstkleur, staat er hier nog fier groen bij. De blaadjes beginnen nu voorzichtig geel omrand te worden, dat heeft ook wel wat. Waarschijnlijk zullen ze afvallen voordat ze helemaal geel zijn. Het is een treurvorm van de Ginkgo biloba de mooiste boom in mijn tuin, die kracht uitstraalt.

The Ginkgo, known for his beautiful yellow autumncolour, is still proudly green in my garden. The leaves are carefully turning yellow on the edges, nice too. Probably they fall off before they turn totally yellow.  It is a weeping form of the Ginkgo biloba the most beautiful tree in my garden, that exudes strength.
Op een vrij donkere plek tussen andere heesters vond ik nog een wonderschone tros bloemen van de roos Mozart, de laatste. De uitgebloeide trossen zitten vol kleine besjes, die ook van schoonheid getuigen op deze saaie dag.


On a rather dark spot between other shrubs I found this wonderfull cluster of flowers of the rose Mozart, the last one.  The faded clusters are full of small berries which also testify to beauty on this drizzly day.
De witte parels van de Cimicifuga simplex 'White Pearl' tonen na een lange bloei vermoeidheidsverschijnselen en worden langzaam maar zeker groen en vervolgens bruin, aan alles komt een eind.

The white pearls of Cimicifuga simplex 'White Pearl' show symptons of fatigue after a long flowering and are turning slowly but certainly green and then brown, everything comes to an end.Zo blij dat de roos Pink Cloud nog iets van de voorbije zomer laat zien.  Zal ik haar afplukken om mee naar binnen te nemen?  Ach nee, we laten deze beauty op een natuurlijke manier verwelken.

So glad to see the rose Pink Cloud showing some beauty of the past summer.  Shall I pick her to take inside? Oh no, we let one of these last beauties fade away on a natural way.
November
Het regent en het is november:
Weer keert het najaar en belaagt
Het hart, dat droef, maar steeds gewender,
Zijn heimelijke pijnen draagt.

En in de kamer, waar gelaten
Het daaglijks leven wordt verricht,
Schijnt uit de troosteloze straten
Een ongekleurd namiddaglicht.

De jaren gaan zoals zij gingen,
Er is allengs geen onderscheid
Meer tussen dove 'erinneringen
En wat geleefd wordt en verbeid.

Verloren zijn de prille wegen
Om te ontkomen aan den tijd;
Altijd november, altijd regen,
Altijd dit lege hart, altijd. 
                     
                                J.C. Bloem


Vertaling door John Irons:

November
It's raining and it is November:
Autumn lays siege now to the heart
That sadly, though more wont than ever,
Endures its secret pains apart.

And in the room, where resignation
Sees daily life pass as it may,
From streets that speak of desolation
A bleak light falls at close of day.

The years pass by but never alter,
The difference will soon be gone
Between dim memories that falter
And what is lived and is to come.

Lost are the ways I knew of gaining
Release from time in earlier days;
Always November, always raining,
Always this empty heart, always.
                                     
                                       J.C. Bloem
Als laatste een doorkijkje naar het dijkje waar tussen pad en vaart Hortensia's hun gloed verliezen.

I finish with a glimpse to the dike where between path and canal Hydrangeas lose there glow.


zondag 5 november 2017

JUDITH LEYSTER
- Zelfportret -

Wie is Judith Leyster? Zij was een kunstschilderes in de Gouden Eeuw en leefde van 1609 tot 1660. Haar werkt lijkt heel erg op dat van Frans Hals, waar zij hoogstwaarschijnlijk een leerling van was. In een schilderswereld vol mannen werkte zij zich als enige vrouw op tot 'meesterschilder' bij het Gilde in Haarlem. Haar oeuvre was echter niet groot en vooral van de tijd nadat ze trouwde met Jan Miense Moleenaer, ook een kunstschilder, zijn er niet veel werken van haar bekend.

Een ander werk van Judith is een tulpenboek, bestaande uit 49 bladzijden met op elke bladzijde 1 of 2 tulpen. In de 17de eeuw werden tulpenboeken gebruikt als catalogi voor kwekers. Het boek van Judith wordt beschouwd als één der mooiste uit die tijd. - Blompotje (1654) - 

Who is Judith Leyster?  She was a Dutch painter in the Golden Age and lived from 1609 till 1660.
Her work is very similar tot that of Frans Hals, most probably she was a pupil of him. In an artists'  world full of men, she became the first and only female Master Painter, accepted by the Haarlem Guild of St. Luke. Most paintings are from before her marriage with Jan Miense Molenaer, also an artist. There are only a few works known from the time after her marriage. 

Another work of Judith is a tulipbook, excisting of 49 pages with on each page 1 or 2 tulips. These books were used as catalogues for growers in the 17th century.  Judith Leyster's book is one of the most beautiful from that time.
Vorige maand hebben we het boek Tulpenliefde van Femke Roobol op onze leesclub besproken. Een boek waarvan het onderwerp me wel aansprak, een liefde tijdens de tulpenmanie. Het las ook heel gemakkelijk weg. In dit boek speelt Judith Leyster een belangrijke rol als vriendin van de hoofdpersoon in het boek.  Hieronder zie je het motto wat voor in het boek staat.In October we have discussed the book 'Tulip love' written by Femke Roobol on our reading club. A book whose subject appealed to me, a love during the tulip mania. It also was very easy to read. In this book Judith Leyster plays an important role as friend of the main character in the book.  Above you see the motto mentioned on one of the first pages of the book:  'Here one still paints with good and bold sense.'  Samuel Ampzing about Judith Leyster in his Description and praise of the city of Haarlem in Holland 1628. Toen ik daarna mijn bollen bestelde bij Verberghe, zag ik tot mijn verrassing dat ze ook een tulp hadden met de naam Judith Leyster. Jullie begrijpen, die moest ik erbij hebben. Afgelopen zaterdag zijn ze aangekomen en op onderstaande foto kun je zien hoe ze worden in het voorjaar.When I ordered my bulbs by Verberghe, I was surprised to discover in their catalogue a tulip called Judith Leyster. You will understand I ordered this one too. Last Saturday the bulbs arrived and on above picture you can see how they will be next spring.Toen de doos aankwam was het natuurlijk gelijk uitpakken en uitstallen op tafel buiten. Zoals gewoonlijk hielden de kippen me gezelschap.  En........vanmiddag bijna alles gepoot, dat was pas leuk, kon bijna niet werken, ze stonden met z'n tienen om mij en de bollen heen, bij iedere steek in de grond kwam wel een worm vrij en daar waren ze als de kippen bij.

When the box arrived of course it was immediately unpacking and displaying on the table outside. As usually chickens were keeping me company. And......this afternoon almost all of them have been planted, that was fun, I almost could not work, they were with ten around me and the bulbs, at each stab in the ground a worm came up and there they were the chickens.