maandag 29 april 2013

KONINGINNEDAG WORDT KONINGSDAG


KRONINGSDAG


 30 april 2013, de laatste Koninginnedag. Koningin Beatrix doet afstand van de troon en haar zoon  Prins Willem-Alexander wordt onze koning.  Een hele omschakeling, voortaan hebben we Koningsdag en dat wordt op 27 april gevierd, de verjaardag van onze Koning. Prinses Maxima wordt Koningin Maxima.  

Voor deze feestelijke "grote dag",  tuinbloemerige collages in de kleuren van ons Koningshuis en onze Nederlandse vlag.  De foto's van de Koninklijke familie heb ik op Pinterest bij elkaar gezocht."Hallooooo, boeren, burgers en buitenlui, wij komen er aan, dit keer met de trein."
Koningin Beatrix
"Ik meen het echt, het is leuk geweest maar ga er serieus mee stoppen""Bedankt allemaal en vooruit dan, een laatste Koninginnegroet"


Dit wordt ons nieuwe Koningspaar.
Zij worden Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima genoemd.
Het gezin voordat pa op zijn troon is gaan zitten..En Oma krijgt meer tijd om met haar kleinkinderen te spelen.Vanaf 30 april 2013:
De Koning der Nederlanden
Koning Willem-AlexanderIk wens iedereen een hele fijne feestdag toe, waar het ook is, in Amsterdam waar het allemaal gaat gebeuren, ergens daarbuiten of gewoon voor de televisie met een oranje tompouce en oranjebittertje.

zaterdag 27 april 2013

APRIL IN DE TUIN - APRIL IN THE GARDEN


We hebben er bijna weer een drukke tuinmaand opzitten.  Alle voorjaarsbloemen en bollen bloeien nu dat het een lieve lust is. Op de hoek voor het huis staat de pruimenboom eindelijk in bloei, 3 weken later dan vorig jaar. De blauwe druifjes waarvan ik dacht dat ze, op een enkele in het grint na, niet meer zouden bloeien, zijn gewoon weer opgestaan en bloeien volop tussen de zachtgele narcissen.

The busy gardening month of April has almost finished.  All spring flowering plants and bulbs are blooming delightful.  At the corner in front of the house the plum tree is in full bloom, 3 weeks later than last year.  The blue grape hyacinths of which I thought, most of them had disappeared, are resurrected and show many lovely  little blue grapes. They combine nicely with the pale yellow colours of the daffodils.Ook de Erythronium tuolumnense 'Pagoda' oftewel de hondstand, bloeit weer. Deze staan graag op een licht beschaduwde plek bij bomen of heesters.

The Erythronium tuolumnense 'Pagoda'  has come to life too. These plants like a slightly shaded spot under trees and shrubs.


In de kas was heel wat te doen deze maand, weer heel veel zaailingen verspeend o.a.van Lobelia's, Zinnia's, Tithonia's, Cosmea's, Dianthussen, Paprika's en sla. Op de bovenste 2 rijen van de stelling staan mijn Primula auricula's, waarvan enkele al beginnen te bloeien.

A lot to do in the greenhouse this month, transplanting seedlings again as Lobelias, Zinnias, Tithonias, Cosmeas, Carnations, Peppers and Lettuce.  On the top two rows you see my Primula auriculas, of which some start to flower.


Overal in de tuin bloeien nog groepen narcissen en de vergeet-mij-nietjes hebben zich zoals gewoonlijk weer overal tussen uitgezaaid. 

 Daffodils are still flowering in the garden and the Forget-me-nots have sown themselves as usual between the plants.  They are everywhere but always blend beautifully. De Amelanchier lamarckii, het krentenboompje staat ook in bloei. Deze heester zou ik niet willen missen, in het voorjaar voor de subtiele witte bloemen waarna zich blauwe besjes vormen, waar de vogels gek op zijn. In het najaar krijgt het blad een prachtige oranjerode herfstkleur.  Ik heb een gelukje dat de struik nog leeft. Ze staat op een erg vochtige plek, niet zo geschikt voor de Amelanchier. Twee jaar geleden heb ik haar tot de grond toe afgezaagd omdat takken bemost waren en afstierven.  Ik dacht dat dat het einde van het krentenboompje zou zijn, maar het ziet er na 2 jaar weer goed uit en heeft flink wat mooie takken gemaakt.

The Amelanchier lamarckii is flowering too. I would not want to miss this shrub,  in spring for the subtle white flowers after which blue berries are formed, which are loved by the birds. The orange red foliage in autumn is a real gem for the garden.  I am lucky this shrub is still alive.  The Amelanchier is on a very wet spot not very suitable for this shrub which likes a sandy soil.  Two years ago I cut her down to the ground because branches were mossy and died.  I thought that is the end of the Amelanchier but to our surprise she looks good after two years and made a lot of new branches which are flowering again.
Nog een lekker klusje was het inzaaien van nieuw gras aan één kant van Snarf's renbaan. Vorig jaar had ik het toch al hobbelige graspad omgespit om er groenten te verbouwen. Het was leuk, maar voor het mooi en het gemak heb ik er toch weer gras van gemaakt. Om toch wat groenten uit de tuin te kunnen pakken, heb ik nog een andere plekje achter de garage. Met een loodzware ijzeren rol heb ik de grond platgewalst die hier nog tegen de stam van de Abies staat geparkeerd.  Door een paar mooie warme dagen en besproeiing is het gras binnen 10 dagen opgekomen.

Another good job was sowing new grass on one side of Snarf's race course.  Last year I dug the already bumpy grass path to grow veggies. It was fun, but for beauty and ease I sowed grass again. To have some vegetables from the garden I still have another spot behind the garage to grow for instance beans.  With a heavy iron roll which until now is parked against the Abies I flattened the soil.  With help of some nice warm days and watering the new grass is already there within 10 days.Ook de Magnolia's en Camellia's bloeien nu volop. 

The Magnolias and Camellias are in full bloom now.

Magnolia stellataMagnolia soulangeanaHieronder een nog kleine Magnolia Black Tulip. Bijna niet te geloven dat deze over 10 jaar ook een flinke struik zal zijn.

Below the Magnolia Black Tulip which is only planted two years ago.  I almost cannot beleive this one will be a huge shrub too in about 10 years.F. heeft me vandaag geholpen met het schoonmaken van het mini-vijvertje waar ik ooit nog eens een waterornament wil hebben en hij heeft ook de bestrating overal schoongemaakt, dat maakte me super blij. En zie wie daar klaar ligt op het gras om te spelen: Snarf, die naar mijn man is genoemd maar dan omgekeerd.

F. helped me today cleaning the mini-pond where one day I shall have a water-ornament, and he also cleaned the pavement everywhere. That made me very happy. And see who is on the grass ready to play:  Snarf, named after my husband but in the other way round.
De viooltjes die een maand geleden nog in de kas stonden, zijn inmiddels naar de tuintafel verhuisd.

The pansies which were in the greenhouse for a month have been moved to the gardentable in the meantime.donderdag 25 april 2013

APRIL BUITEN HET TUINHEK - APRIL OUTSIDE THE GARDENGATE


Onze ochtendwandelingen worden de laatste weken gedomineerd door schapen.  Waar we ook gaan, we komen regelmatig schaapskudden tegen.  's Morgens vroeg grazen ze tussen verplaatsbare afrasteringen en als we overdag gaan, dan lopen ze soms los met een schaapherder en honden. Het zijn schaapskudden van M.A. Oosthoek Landschapsbeheer.  De schapen van Martin Oosthoek zijn de natuurlijke grasmaaiers van de regio Rotterdam. Ze houden het gras in de bermen langs de wegen, in parken, recreatiegebieden en natuurgebieden kort. Overdag kwamen we ze eens in het Hoge Bergsche Bos tegen.  De schapen had het druk met het verorberen van lekkere hapjes: de reuze berenklauw.  Deze groeien in groten getale tegen de hellingen, in de zomer prachtig om te zien maar vooralsnog een lastig onkruid. In het voorjaar schieten ze de grond uit en nu hebben ze de schapen hier ingezet, vooral de nog malse groene bladeren vinden zij een ware delicatesse.  De schaapherder zat halverwege de helling op haar mobieltje te turen met de hond naast haar. Wij liepen boven haar over een paadje vlak langs de schapen, die opkeken, nog eens keken of ze van plan waren Snarf te volgen, maar toen weer verder gingen met eten.  Als er kudden schapen lopen, los of achter de flexible afzetting, is het verstandig te allen tijde je hond aan te lijnen, ook al is het een officieel losloopgebied voor honden.  Met Snarf en deze schapen die border collies gewend zijn, heb ik bijzondere ervaringen.  Menig maal heb ik mensen met honden langs schapen zien lopen dat de schapen er met z'n allen vandoor gingen zelfs als de honden aangelijnd waren, dat vind ik gewoon vervelend. Dus hield ik mijn hond altijd bij me.  Snarf heeft geen schapentraining gehad en heeft geen belangstelling voor ze omdat ik dat bewust afgehouden heb, voor je het weet moet je weer aan een boerderij met schapen.  Als we echter langs een kudde lopen, kijken ze altijd op, je ziet ze denken (haha) en dan volgen ze ons. Dat vind ik altijd zo bijzonder. Ik zeg altijd dat de bal Snarf zijn schaap is omdat ik hem ongeveer dezelfde instructies geef.  Hij loopt altijd op de 12 uur positie, dan zeg ik links of rechts en gooi daarna de bal die kant op. Hij pakt hem en brengt hem razendsnel terug. Hij reageert niet alleen op zit, lig en staan, maar ook op vooruit, achter je, links, rechts, rustig, wacht en bij zoekspelletjes op warm en koud.


Our early morning walks are dominated by sheep the last few weeks. Where we go, we regularly meet flocks of sheep. They often graze between flexible fences and later on the day they graze with a shepherd with  dog. The owner of these flocks is M.A. Oosthoek Landschapsbeheer. Martin Oosthoek's sheep are the natural grass mowers of Rotterdam area. They keep the grass short in parks, recreation and nature areas and roadsides. By daytime I saw them eating yummie snacks: the giant hogweed. These grow in large numbers on the slopes, in summer they look beautiful but still it is a troublesome weed. In spring they shoot outof the ground that is why sheep are used, the tender green leaves are a real delicacy for them. The shepherd was sitting on the slope looking at her mobil phone with the dog on her side.  We walked on a path along the sheep, they gazed at us, gazed again and were thinking about following Snarf, then changed their minds and went on to graze.  When flocks are there, loose or behind flexible fences, it is wise to keep your dog at all time on a leash. With Snarf and these sheep which are used to sheepdogs, I have special experiences.  I often saw sheep running away when people with a dog came along, even with the dog on a leash. This is very annoying, so I keep Snarf on my side. Snarf is talented but has not got sheepdogtraining and is not interested anymore, because I deliberately stopped it. However, when we walk along a flock, they are always staring at Snarf, I see them thinking (haha) and yes, they always want to follow him.  That is fun and very special I think.
But Snarf has his own sheep :  the ball. Snarf runs on twelve hours position and I give instructions: left, right or behind you and throw the ball. He grabs the ball and brings it back quickly.  Deze twee wilden graag samen op de foto.

These two loved to go on the picture together.


Hier waren ze allemaal met Snarf meegelopen totdat ze niet verder konden door de afrastering.

Above they came with Snarf until they were stopped by the fence.Snarf is snel oververhit, maar gelukkig hebben wij heel veel water dus duikt hij regelmatig aan de andere kant van de dijk de Rotte in, nu in april maar in de winter heeft hij er ook geen moeite mee.

Snarf is quickly overheated, but we are so lucky to have lots of water so he dives regularly in the river on the other side of the dike, now in April, but also in winter he loves swimming.


Min of meer verscholen achter het riet hebben 2 futen verkering.

More or less hidden behind the reed 2 grebes are having courtship.

Bovenstaande foto's zijn allemaal op 9 april genomen en onderstaande foto's 16 april, het verschil is duidelijk te zien, het gras is groener.

Above pictures were made on April 9th and the ones below April 16th, the difference of one week makes the grass greener.Dit is weer een andere kudde schapen van dezelfde eigenaar op een andere plek en Snarf houdt de wacht.

This is another flock of sheep of the same owner on another spot and Snarf keeps an eye on them.
Mens en Schaap

De mensen denken dat wij hier in de verte
een kudde schapen zijn - ze denken maar

wij zijn niet eens een wij, we hebben geen woorden
voor onszelf, we leven nog in de tijd hiervoor,

toen de mens nog schaap was, nog alleen
gras sprak, lucht las, water schreef.
                                              
                                                         - Rutger Kopland -   

(This sheep poem is only in Dutch)

Knoppen beginnen overal te ontluiken.

Buds begin to sprout everywhere.In ons waterrijke gebied zijn ook elk jaar meer soorten ganzen te zien. Hier zwemmen en vliegen grauwe ganzen.  Deze grijsbruine ganzen met grote oranje snavels zijn voortdurend aan het opstijgen, rondjes vliegen en weer in het water landen, daarbij zijn ze bijzonder luidruchtig. Het zal wel aan het voorjaar liggen. Met mijn simpele fototoestel is het bijna niet te doen om vogels te fotograferen, zeker niet als ze vliegen, van de vele probeersels was onderstaande foto het beste resultaat.

The population of various geese is increasing enormously in our area.  Here swim and fly greylag geese. These grey-brown geese with big orange beaks are constantly taking off, flying in circles and landing back in the water, while they are very rowdy. Spring is the reason I suppose. With my simple camera it's almost impossible to photograph birds, certainly when they are flying, of the many trials  below picture was the best result.


Opmerkelijke dingen afgelopen weken tijdens wandelingen:

10 april :  Niet alleen de kieviten en de scholeksters, maar ook vanmorgen weer grutto's gehoord.
16 april :  Een buizerd stort zich op een prooi in het gras, als ik uit de auto stap.
22 april:   De eerste pinksterbloemen gezien.
24 april:   De geur van de balsempopulieren kwam mij tegemoet.
25 april:   Voor het eerst de koekoek weer gehoord.

Remarkable things during our early morning walks in April.

April 10:  Not only the lapwings (peewits) and oystercatchers, but this morning I heard godwits.
April 16: A buzzard threw himself on a prey in the grass, just when I stepped out of the car.
April 22: Seen the first Pentecostal flowers (Cardamine pratense)
April 24: The scent of the balsam poplars is in the air, lovely.
April 25: I heard the first cuckoo.En mijn vrolijke vriend komt er al weer aan met zijn bal.

And my cheerful friend is there again with his tennisball.