maandag 4 februari 2013

ONS HUIS EEN STAL - OUR HOUSE A STABLE


De border collie is wereldwijd bekend als schapenhond, d.w.z  deze hond is bij uitstek geschikt om te werken bij schapen, ik blijf het altijd een wonder vinden hoe geconcentreerd ze de schapen in de gaten houden, niets kan ze afleiden, behalve het commando van de baas.  Soms nemen ze ook zelf het initiatief, wat het mooist is als zij de situatie beter ingeschat hebben dan de baas.  Het schapendrijven zit ze in het bloed, maar het is niet zo eenvoudig als het er uit ziet, er gaat wel een gedegen training aan vooraf.
  
Geen enkele hond moet in een opwelling worden aangeschaft, maar de komst van een border collie moet dubbel goed overdacht worden. Het zijn echte workaholics en ze kunnen nu eenmaal niet allemaal bij schapen of koeien ingezet worden.  Helaas gaat het hier wel eens mis, ze zien er leuk uit, kijken je sprekend aan, maar het zijn geen honden voor 3 x daags een wandelingetje. De hond alleen thuis laten is ook geen optie, dus wie werkt en overdag niet thuis is, neem a.u.b. geen border collie (ik zou zeggen geen enkele hond).  Ze kunnen best een tijdje alleen zijn, maar dan moet er wel iets te doen aan vooraf gegaan zijn en bij thuiskomst willen ze weer alle aandacht.
Dat kan knap vermoeiend zijn, maar als aan hun wensen niet tegemoet gekomen wordt dan gaan ze bijv. de bank of uw beste stoel van binnen bekijken. 

 Op boerderijen e.d., waar ze puur voor het werk zijn, verblijven ze meestal buitenshuis in een kennel of schuur. Ook daar hebben ze niet voortdurend genoeg werk en zitten ze wel eens te lang opgesloten.  Border collies houden er ook thuis van om alles goed in de gaten te houden, Snarf zit bij ons graag op de veranda waarvandaan hij hoog en droog de omgeving in het oog houdt. Als ze dus lang achter een gesloten deur zitten dan kun je verwachten dat ze zelf aan de slag gaan door bijv. aan de onderkant een gat te knagen.

Met dit verhaal wil ik niet zeggen dat er altijd schapen voorhanden moeten zijn om een border collie een leuk leven te geven.  Er zijn tal van hondensporten waar ze in uitblinken, bijv. fly-ball of behendigheid.  Als ze maar iets hebben waar ze hun energie in kwijt kunnen en hun intelligentie kunnen gebruiken.  

Wij hebben er maar één, dus hij woont gewoon bij ons binnen in huis.  Hij heeft cursussen gehoorzaamheid gedaan, schapen gesnuffeld en op behendigheid gezeten.  Bij de schapen zou hij goed geweest zijn, maar 10 jaar geleden waren in onze omgeving nauwelijks mogelijkheden, inmiddels wel, maar Snarf is nu bijna 11 jaar. Ben blij dat ik er niet aan begonnen ben, want dan zouden we zeker weer zelf schapen gekocht en land gehuurd hebben. Behendigheid is hij goed in, maar het liefst verzinnen we zelf samen spelletjes.  Hij kan me de hele dag bezighouden, soms tot 10.30 uur 's avonds. Gelukkig vindt niet alleen hij het leuk, maar ik ook.
We brengen heel veel tijd buiten door, maar ook in huis kan hij er wat van. 

 Hij heeft een hele mand met allerlei hondenspeelgoed, hoofdzakelijk piepende attributen, die allemaal een naam hebben. Het zijn er inmiddels 51, hij krijgt veel cadeautjes en maakt weinig kapot.  Vaste prik, als we 's avonds gaan zitten, komt hij met iets aandragen uit de mand.  De baas gaat hij voorbij, want die doet het niet, maar het vrouwtje is altijd over te halen, dus die gaan we eens lekker pesten. Een "flamingo" wordt met een zwaai op mijn boek gegooid.  Ik gooi hem opzij en lees verder,  dan komt er een "haai" aanzeilen en vliegt er een "teek" rakelings langs de beker koffie. Zo min mogelijk aandacht aan schenken en verder lezen. Voorzichtig wordt er vervolgens een "rat" op mijn schoot gelegd en daarna een "eend".  Hij schopt me voor alle duidelijkheid nog even tegen mijn scheenbeen en haalt daarna een "krokodil" uit de mand. Verwachtingsvol kijkt hij me aan en ja hoor, eindelijk ze doet het weer.........

Het is bedtijd en Snarf moet naar zijn eigen bed in de keuken.  Uiterst traag gehoorzaamt hij, wetend dat er een beter slaapplekje in huis is, maar daar geven we niet aan toe. 

's Morgens gaan we eerst minstens een uur er op uit en houden we ons bezig met tennisbal, voetbal, frisbee, stok of lege plastic fles, daarna is het thuis opruimen geblazen.  Voordat de stofzuiger gepakt wordt moeten alle spullen terug in de mand en ............dat moet hij zelf doen. Dat heb ik hem al lang geleden geleerd.  Het gaat als volgt:  Ik zeg tegen Snarf :  "leguaan in de mand", hij zoekt hem op en gooit hem in de mand, dan volgt "flat cat", "krokodil-bijt-in-je-bil", "pluto" enz.  Toen ik hiermee begon, gaf ik hem voor elke goede handeling een hondensnoepje, in 5 avonden was hij er razendsnel in, maar hij kreeg er ook genoeg van, dus stopten we een tijdje.  Nu moet hij niet dagelijks maar wel regelmatig zijn spullen opruimen en dat vindt hij leuk.


The border collie is worldwide known as a sheepdog.  This dog is pre-eminently suitable for herding. I think it wonderful how they very concentrated keep en eye on the sheep, nothing can distract them other than their handler's command. Herding is in the blood, but is not so easy as it looks like, thoroughly training is preceded.

No dog should be obtained on an impulse, but the arrival of a border collie should get double and more attention.  They are real workaholics and as not all of them can be offered a herding job, you have to entertain them somehow.  Unfortunately, here it's going wrong sometimes, they are cute, have a sweet look, but these are really no dogs for a walk three times a day only, they need much more.  It is also not an option to leave the dog alone at home, so when you have a job and not at home in day-time, please don't take a border collie (in my opinion no dog will appreciate that). They can easily stay on their own for a few hours or so, but you have to give them enough excercise before you go and afterwards they need again your first attention.  That can be rather tiring, but if you do not meet their requirements sufficiently, they can be very mischievous, for instance they will have a look inside your couch, sofa or best chair. 

On farms etc. where they are a working member, they mostly stay outside in a kennel or shed. They don't have all year lots of work to do, so even there they have sometimes lack of attention. Border collies like to keep an eye on the yard.  Snarf loves sitting on the porch, high and dry, to keep en eye on the neighbourhood and the road behind the gate.  When you keep them too long behind a shut door you can expect them to try to gnaw a hole in the door to have a view outside.

With this story I don't want to tell that they always should have a herding job. They excel in fly ball, agility and many more things.  Just give them something to do to lose their energy and use their brains. 

We have only Snarf, so he is allowed to live with us in the house.  He passed his obedience exams with success, sniffed on sheep and did agility.  I suppose he should have been a good herder, but in our surroundings there were hardly possibilities for 10 years.  In the meantime there are, but Snarf is now amost 11 years.  He excelled in agility but was not so keen on it and always wanted to go home to play with me, without other dogs or people.  He keeps me busy, sometimes till 10.30 at night.  Fortunately, he is not the only one who has fun, but me too. We spend a lot of time outside, but inside he is never bored of playing too.

He has a basket full of all kind of toys, mainly squeacking, which all have a name.  After all these years he has quite a collection, about 51, most of them obtained as a present, he hardly destroys them.   At night when we sit down to have a rest and a cup of coffee, he brings me a toy outof his basket.  He passes the boss, for he ignores him, but that woman, he thinks, is always to pursuade, so I shall bullying her.  A "flamingo" is flying over on my book, I continue reading, then a "shark" is dropped on my book and a "tick" just missed my mug of coffee. I pay as less as possible attention to it and try to continue reading. Then, carefully a "rat" is put on my lap and a "duck".  For clearness, he kicks my shins and is going to get a "crocodile" from his basket. Expectantly he looks at me, and yes, at last she does it again..........

It is bedtime and Snarf is sent to his own bed in the kitchen. As slow as possible he goes, is obedient,  but knowing there is a better place for sleeping in the house.  We don't admit!  

In the morning at sunrise we go out for at least one hour. When we come back it is cleaning time. Before using the vacuum cleaner all toys should go back in the basket and........that is Snarf's job. I taught him a long time ago, it works as follows:  I say "iguana in basket", he looks around for his "iguana" and throws it in the basket, then follows "flat cat", "crocodile-bites-your-buttock", "Pluto", and so on.  When I started teaching him this, I gave him a treat after every good act.  After practising 5 evenings, he rapidly finished the job, but he got bored quickly, so we stopped for the time being. He is not supposed to tidy up daily but regularly. That is just great fun for him.             Nu wil ik kaas / Now I want my cheese please


Ik ben er klaar voor, welke nu?/ I'm ready which now?Ja en nu? /  And now?


Volgens mij zit alles er nu in Snarf / According to me you have finished the job Snarf.

Het was niet gemakkelijk om deze acties te fotograferen, van de meer dan 30 foto's die ik maakte met mijn Ipad, waren de meesten bewogen of hij was al weer buiten beeld voordat ik afdrukte.  Bovendien vond hij het zelf zo spannend dat hij telkens tegen me op sprong en de Ipad ook bijna door de kamer vloog. 

It was not that easy to photograph these actions, I made more than 30 photos with my Ipad, of which most were moving or Snarf was out of sight before I clicked. Moreover, he was so excited, he jumped each time at me so that the Ipad almost flew across the room.


"A house without a Border Collie
is clean, quiet and tidy.......
BUT NOT HOME !!!"

17 opmerkingen:

 1. Well done Snarf!!! In het verleden hebben we altijd 'n hond in huis gehad. Veel wandelen en aandacht geven zit er op dit moment niet in. Mijn focus is nu gericht op de gezondheid van mijn lief.

  Een hond geeft veel gezelligheid... wie weet komt er op 'n dag toch weer in hond in ons huisje.

  Fijne week,
  B.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Hallo Janneke,
  Wat een heerlijk verhaal over Snarf. Je hebt natuurlijk helemaal gelijk dat je je terdege moet voorbereiden op een hond, wanneer je die wilt aanschaffen. Zodoende ben ik er ook achter dat het niet goed zou zijn als wij een hond nemen. We zijn te vaak weg en ik zou niet altijd alles opzij willen zetten voor een hond, hoe schattig ook... Ik ben best gek op honden, maar niet 24 uur per dag. En dat kan dan niet vind ik... Gelukkig zijn er genoeg hondeneigenaren in mijn omgeving, dus ik geniet van een flink aantal lieverdjes...
  Ik wens je een heel mooie nieuwe week,
  Lieve groet,
  Mirjam

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Genieten is dit, wat knapt van snarf zeg. Mijn border collie die helaas er niet meer is, kreeg ook zoveel speelgoed en als je dan een weekje later vroeg waar is je nieuwe speeltje, dan speurde hij de kamer rond en kwam ook met het nieuwste speeltje in zijn bek bij mij..................liefs.Conny

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Isn't Snarf so cute - good at housework too - there is a bonus:)
  They are extremely hard working dogs. My grandfather was from a farming family and when we used to visit the other farms, we were not allowed to go near the dogs and were told they were not pets.
  I have a standard Dachshund called Oscar - he is 16 years old and is not able to walk very far now. Any dog needs careful consideration before embarking on bring one into the family.
  Thank you for sharing Snarf and his story with us :)

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Prachtig verhaal van een prachtige hond.
  En ja,dat koppie...wat een lieverd.
  En wat goed,dat hij alles opruimt.

  Groetjes Ans

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Snarf is very clever dog indeed ! It would be nice, if we could teach also some domestic works to our dogs, for example hoovering :) (I do not like it myself)
   Greetings to Snarf !

   Verwijderen
 6. Mooi verhaal van jullie border ! Knap hoor dat opruimen ! Wij hebben ook een border en inderdaad het zijn super actieve, super intelligente, maar ook super lieve honden !! Is je border een ras zuivere of vermengd met een ander ras ? Op de foto lijkt dit een beetje zo. groetjes Ina

  BeantwoordenVerwijderen
 7. I couldn't agree more - we have 2 collies and we absolutely love them. Love from Belle & Misty to Snarf xx

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Schitterend verhaal over Snarf. En heel mooi hoe hij op bepaalde vlakken toch zijn "verzameltraining" krijgt. Al zijn het dan geen schaapjes. Wij hebben de bordercollie ook eens aan het werk gezien met een grote kudde schapen op een heel groot terrein in Zuid Frankrijk. Prachtig!

  BeantwoordenVerwijderen
 9. your dog Snarf is cute! His behavior is very nice, collected his toys!

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Nice post Janneke, I can see he truly keeps you on the go. He is very similar to Ben. Sometimes I can't wait for M to come home, and take ben off my hands, so I can have some peace. But mostly he's a really good dog. A great dog actually.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. You've got to love a dog who clean up his own toys! Our shelties are very similar in temperament. They love to be outdoors and working.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. What a smart dog! I love border collies and agree with you that they need a job to do or they'll be very unhappy. I wish my dogs cleaned up after themselves! Mine aren't as smart as Snarf but they are cute. :o)

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Volledig met je eens Janneke, vandaar zolang ik werk komt er geen hond. De dag dat ik met pensioen ga, kies ik sowieso voor een hond, dan kan ik tijd voor hem vrij maken, wat nu praktisch onmogelijk is als je full time werkt. Ik ben nu wel heel gelukkig met onze 4 katten, zij kunnen uren rustig ergens in huis slapen en staan mij op te wachten als ik thuis kom.
  Snarf blijft mijn lievelingshond in blogland :-)

  Liefs
  Marieke

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Wat een lieverdje... we hebben ook een Border Collie gehad maar hebben hem jammer genoeg verloren aan kanker 4 jaar geleden, ik mis hem nog steeds maar nu is er nog altijd genoeg drukte in huis met twee Jack Russel's en een Duitse herder en een hoop poezen :)

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Oh What a great trick!!! I am the one who has learned this trick, my dogs only know how to take toys out of the basket:-) He is darling!
  Hugs,
  Bella

  BeantwoordenVerwijderen