maandag 26 maart 2018

MADEIRA

Het schrijven en fotograferen staan momenteel op een laag pitje. Mijn leven staat nu al meer dan een jaar op zijn kop en het valt niet mee om er weer een ritme in te krijgen. Alles is compleet anders, ben voor mijn doen meer dan ooit onder de mensen, en ja áls ik dan alleen thuis ben 's avonds gaat de televisie aan en kom ik niet meer van de bank. Nog niet zo lang geleden keek ik zelden tv, lazen we een boek, maakte ik een nieuwe blog of deden we iets anders leuks. Nu heb ik 's avonds vaak geen fut of inspiratie om nog achter de pc te kruipen en verdoe mijn tijd met tv kijken of de ipad, suf!
Ben blij dat we eindelijk weer in de tuin aan het werk kunnen, het weer blijft maar jojoën, tot op het extreme af. Uiteindelijk zal echter alles goed komen en zullen de rozen weer bloeien, ik kijk er zo naar uit. Voorlopig ben ik nog maar op de helft met het snoeien van de rozen.......

Eind februari/begin maart was ik met mijn kinderen en kleinkinderen een weekje op Madeira, ook daar was het weer anders dan anders, stormachtig en veel regen, er werden zelfs heel wat vluchten geannuleerd. Maar niet getreurd, wij hadden met z'n allen een fijne week. Ik was er zelf voor de 10e keer, het was één van de favoriete vakantiebestemmingen van mijn man en mij, denk dat dit voor mij de laatste keer zal zijn, alhoewel......
Hieronder zal ik een paar foto's laten zien van het mooie bloemeneiland Madeira.- Flower decoration in the lobby of the hotel -


Photography and writing are at low level at the moment. My life has been turned upside down for more than  a year now and it's not easy to get a rhythm again. Everything is completely different, I'm more than ever among people, and yes when I'm home alone at night the television turns on and I do not come off the couch anymore. Not long ago I seldom watched TV, we read a book or did something 'useful'. Now I don't have the push or inspiration to get to my computer in the evening, wasting my time watching TV or with the ipad, dull!
Finally, I'm glad we can do something in the garden by now, the weather remains yo-yo, down to the extreme. In the end, however, everything will be fine and the roses will bloom again, I look forward to it. For the time being I'm only halfway with the pruning of the roses......

End February/beginning of March I was on Madeira with children and grandchildren, also there the weather was different than usual, stormy and a lot of rain, flights were even cancelled. But no worries, we had a lovely week with our family. I visited Madeira for the tenth time, it was one of our favorite holiday destinations of my husband and me, I think this was for me the last time, though.....
Below I show you some photos of the beautiful flower island Madeira.
- rough weather -
- Oma, we are going to swim, are you coming with us?
Mijn dochter en ik moesten lachen, deze foto met de jongens op weg naar het zwembad, deed ons denken aan een soort ziekenhuis......, witte muren, patiënten in witte ochtendjassen sloffend door de gangen.

My daughter and I were laughing, this picture reminded us of a kind of hospital.........., white walls, patients in white robes.
Verval is altijd mooi om te fotograferen, vooral als je aan de achterkant van het huis deze prachtige klimmer ontdekt, de Bignonia rosa.


Decay is always nice to photograph, especially when you discover on the back of the house this beautiful climber, called Bignonia rosa.Een bezoek aan de markt in Funchal mocht natuurlijk niet ontbreken.A visit to the market in Funchal could not be missed.


Een prachtige murene op de vismarkt  /  A beautiful moray on the fishmarket

De espada, de zwarte degenvis wordt op grote diepte in de zee rond Madeira gevangen. Deze vis staat hier op elk traditioneel menu en alhoewel het een lelijkerd is, smaakt de vis heerlijk.

The espada, the black swordfish is caught in the sea around Madeira at great depths. This fish is on every traditional menu and although it is ugly, the fish tastes delicious.Mooie herinneringen, dit was ons favoriete restaurant wanneer ik op Madeira was met mijn man.

Sweet memories, this was our favorite restaurant when we were in Madeira.De Afrikaanse tulpenboom (Spathodea campanulata) siert vele straten in Funchal.

The African tuliptree (Spathodea campanulata) adorns many streets in Funchal.Het Patriciërshuis Santa Clara. In deze B & B verbleven wij vele keren, een groot authentiek mooi huis van binnen en buiten met een prachtige tuin, de eigenaar had o.a. een mooie verzameling orchideeën, maar het staat al een tijdje leeg zo te zien. Eigenaars waren toen al in de tachtig en hadden geen opvolging, zo jammer.


The Patriciers house Santa Clare, a B & B where we stayed several times, a large authentic beautiful house inside and outside, with a wonderful tropical garden, the owner had among others a great collection of orchids, but as we noticed now, it has been already empty for a while.  At that time the owners were already in their eightees and had no follow-up, such a shame. 
Uitzicht op zee in Porto Moniz met de natuurlijke zwembaden.View at the natural swimming pools of Porto Moniz.
Één van de mooiste tuinen op Madeira is de tuin bij de Quinta do Palheiro, niet alleen om de diversiteit aan planten maar ook door de prachtige ligging in de heuvels. De tuin verraadt de Engelse afkomst van de eigenaars, de Blandy's. Helaas was de tuin die morgen niet op zijn best, de storm had flink huisgehouden, overal afgebroken takken enz., maar ik genoot weer, al was het voor de zoveelste keer.

One of the most beautiful gardens at Madeira is the garden of Quinta do Palheiro, not only for the variety of plants but also for the setting in the hills.  The garden betrays the English origin of the owners, the Blandy's. Unfortunately the garden was not at its best that morning due to the storm, everywhere broken branches and so on, but nevertheless I enjoyed again, even for the umpteenth time.Dichtbij de woning staat een geweldige collectie Protea's, oftewel 'suikerbossies'. Deze toch moeilijke planten doen het nergens zo goed dan in hun vaderland, Zuid-Afrika, maar hier op Madeira schitteren ze ook.


Close to the house is a great collection of Proteas or 'sugar bugs'. These difficult shrubs grow nowhere as well as in their homeland South Africa, but they also shine here in Madeira.
Een paar overzichten.Some overviews.

The old quinta, nowadays a luxury hotel.Heel veel bloeiende Camellia's, maar helaas ook veel te lijden gehad van de wind.

Many flowering Camellias, but also suffered a lot from the wind.


Magnolia's in soorten en maten / Magnolias in types and sizes.Haemanthus multiflorus (Poederkwasten/powder brushes)A view over the hills to Funchal.The little church in the garden.Bloeiende mimosa en jasmijn.


Flowering mimosa and jasmine.
Ik heb nog veel meer foto's maar eindig nu Madeira met de jongens en oma.

I have endless photos but I end up with the boys and me.
Kreeg gisteren dit boeket van een tuinvriendin en warempel het lijkt wel op de fleurige bloemenweelde op Madeira.


Received this wonderful bouquet yesterday from a gardening friend and sure enough it looks like the colourful flowers of Madeira.


maandag 19 februari 2018

NEDERLAND WATERLAND - THE NETHERLANDS WATER COUNTRY


Afgelopen week fris, maar veel zonnige dagen, daar knapt een mens van op. Voorzichtig werd er al wat blad in de borders van de tuin opgeharkt om de sneeuwklokjes, krokusjes en lenterozen beter uit te laten komen. Alhoewel krokusjes......., ik had er 200 om border collie Snarf's graf gepoot en niet één is er opgekomen, de bolletjes zijn allemaal door de konijnen uit hun holletjes gehaald. Verderop in de tuin staan er gelukkig nog wel wat te bloeien.
Verder is het nog even rustig blijven er zit nog genoeg kou in de lucht, ik zit namelijk te popelen om in de tuin te beginnen. Om toch maar lekker buiten te zijn, maakte ik twee keer een wandeling in het 'Groene Hart' met mijn 96 jarige moeder in de rolstoel. Zij genoot als buitenmens, we stopten bij sneeuwklokjes, schapen en mooie doorkijkjes op het water, maar griezelde als ik op het smalle weggetje dicht langs de kant ging om auto's te laten passeren. Ze zag zichzelf al in die wateringen belanden met rolstoel en al. Niet zo vreemd als je Janneke de wildebras als begeleider hebt.

Last week, rather cold but many sunny days, it gives us new energy. Leaves in the garden were being raked from the borders carefully to show snowdrops, crocuses and helleborus better. Although crocuses......, I planted about 200 around border collie Snarf's grave and no crocus to be seen there, the bulbs were all dug up by the rabbits. Fortunately there are further down in the garden more crocuses in bloom. 
And now I have to be patient, there is still cold in the air, I'm eager to start in the garden. To spend as much as possible time outside, I made two afternoon walks in the 'Green Heart' of Holland with my 96 year old mother in the wheelchair. She enjoyed as an outdoorswoman, we stopped at snowdrops, sheep and nice vistas on the water, but shuddered when I went on the narrow road close to the side to let cars pass. She already saw herself in the water with wheelchair and all. Not so strange as you have Janneke, the wild child, as supervisor.Onder de bomen bij oude boerderijen bloeiden de sneeuwklokjes weelderig en spiegelde het huis zich schitterend in het water.

Under the trees at old farms snowdrops bloomed luxuriantly and the house reflected beautifully in the water.
Ik vereeuwigde de zichtlijnen, zeer de moeite waard om even bij stil te blijven staan en gewoon te genieten.


I immortalized the lines of sight, very worthwhile to stand still for a moment and enjoy.


Een poes achter een hek trok mijn moeder's aandacht......

A cat behind a fence caught my mother's attention......

En natuurlijk de schapen......

And of course sheep.......Om bij het onderwerp water te blijven: ik maakte bijna elke dag wel een kort fietstochtje in mijn directe omgeving. Zoals mijn regelmatige blogbezoekers inmiddels wel weten, ben ik in elk geval  dol op 3 van de 4 elementen: lucht, aarde en water. Met vuur heb ik iets minder, tenzij het is om ons warm te houden.


To remain at the subject water: I made almost every day a short biketour in my immediate environment. As my regular blogvisitors know by now, I'm anyway fond of 3 of the 4 elements: air, earth and water. Fire is less, unless it is to keep us warm.

Ik vond dit prachtige gedicht van Hendrik Marsman, wat ik U niet wil onthouden:

                                       Denkend aan Holland
                                       zie ik breede rivieren
                                       traag door oneindig
                                       laagland gaan,
                                       rijen ondenkbaar
                                       ijle populieren
                                       als hooge pluimen
                                       aan den einder staan;
                                       en in de geweldige
                                       ruimte verzonken
                                       de boerderijen
                                       verspreid door het land,
                                       boomgroepen, dorpen,
                                       geknotte torens,
                                       kerken en olmen
                                       in een grootsch verband.
                                       de lucht hangt er laag
                                       en de zon wordt er langzaam
                                       in grijze veelkleurige
                                       dampen gesmoord,
                                       en in alle gewesten
                                       wordt de stem van het water
                                       met zijn eeuwige rampen
                                       gevreesd en gehoord.

                                                                     Hendrik Marsman


                                               

                                                  Thinking of Holland
                                                  I see broad rivers,
                                                  Slow and never ending,
                                                  Flowing hrough the lowlands,
                                                  Lined with long rows
                                                  Of proud and thin poplars,
                                                  Like the tall plumes of a hat.
                                                  And in the sunken space, magnificent,
                                                  The sprawling farms,
                                                  Scattered throughout the country,
                                                  Surrounded by clusters of trees -
                                                  Villages with knotted towers,
                                                  Ancient churches and elms,
                                                  In a broad alliance.
                                                  The sky there hangs low,
                                                  And the sun is slowly being smothered
                                                  In grey multicoloured dampness.
                                                  And in all corners of the land,
                                                  Is apparent the voice of water,
                                                  With a constant loom of disaster,
                                                  Feared and heard by all.

                                                                    Hendrik Marsman
                                                                   Translated by  Max Birkin
Weer thuis zitten de kippen voor ze naar binnen gaan tegen de avond, nog even lekker te soezen in de tuin, maar dicht bij hun hok. Ze leggen overigens weer veel eitjes, ik eet er dagelijks drie!!

At home the chickens are dozing in the garden near the henhouse before going inside in the evening. They also lay a lot of eggs now, I eat three everyday!!

Eén van mijn vriendinnen bracht in januari deze mand narcissen voor me mee, die nu uitbundig bloeien in de serre.  En ik neem een beker koffie met.......cake en frambozen.

One of my friends brought me this basket with daffodils in January, by now they are flowering, so spring is in the conservatory already. And I have a mug of coffee with.......cake and raspberries.