zondag 1 maart 2015

DE TUIN OP DE SCHOP - GARDEN ON THE SHOVEL


1 maart, het middenstuk van de tuin is zo goed als leeg. Enkele Camellia's hebben we zelfs verplant met knop en bloem erin, maar ik ben hoopvol dat ze deze actie goed doorstaan hebben. Voordat we naar buiten gaan, nemen we eerst een kopje thee.  Op de tafel in een schaal, gemaakt door dochter C., liggen mijn laatste witte hyacinten. Ze stonden op glas, maar vielen om, nu mogen ze hun laatste bloeiende dagen liggend doorbrengen.

Van de laatste hazelnoten die ik tijdens mijn Snarfenwandelingen raapte in oktober, heb ik een hazelnootcake gebakken.  Het kraken van de noten was het meeste werk.  Ik vond een recept en bakte de cake, die heerlijk smaakte maar zwaar op de maag lag, wat was dat machtig, een halve plak is echt niet karig maar ruim voldoende voor 'ouwe vrouwtjes' zoals ik.March 1st, the centerpiece of the garden is as good as empty.  We even transplanted a few Camellias with bud and flower, but I'm hopeful they have weathered this action.  
Before we go to the garden, we'll have a cup of tea.  On the table there is a dish made by daughter C., in the dish my last white hyacinths.  They were on glasses, but they fell, now they may spend their last blooming days lying.

I baked a cake of the last hazelnuts I picked during my walks with Snarf last October. Most work was cracking the nuts. I found a recipe and baked a delicious cake, which was heavy on the stomach. Half a slice is really not scrimpy but more than sufficient for 'old women' like me.
Recept Hazelnootcake.

200 gr. hazelnoten(zonder dop)    8 eieren
250 gr. suiker                                 200 gr. boter
1 eetlepel cacaopoeder                  0,5 theelepel bakpoeder
250 gr. zelfrijzend bakmeel          iets zout.

Boter en suiker romig kloppen, dan een voor een de eieren er doorkloppen.
Voorzichtig het gezeefde bakmeel, bakpoeder en zout er door mengen en daarna de cacao.
De hazelnoten in stukjes hakken, niet te fijn, en rustig door het beslag heenscheppen. 
In een ingevet cakeblik ongeveer 50 minuten gaar bakken in een voorverwarmde oven op 175 graden C.

Eet smakelijk!

Recipe Hazelnutcake.

200 gr. hazelnuts (without shell)  8 eggs
250 gr. sugar                                 200 gr. butter
1 teaspoon cacoapowder               0,5 teaspoon baking powder
250 gr. self raising flour                salt

Beat the sugar and butteer until it's creamy, then beating in the eggs, one by one.
Gently mix the sifted floor, baking powder and salt with the batter and then the cocoa.
Baking in a greased cake tin for about 50 minutes in a preheated oven at 175 degr. C.

Bon appetit! En nu naar buiten en wat zien we daar, een letterlijk kale tuin. We hadden geen haast, daarom hebben we er bijna heel de winter over gedaan om het leeg te halen en sommige dingen te herplaatsen.  Je zult niet geloven wat hier uit kwam:  4 cypressen, buxushaagjes, klinkerpaadjes, buxusbol, 21 ouderwetse en heester rozen, 1 buddleja, vaste planten en bollen.
Er staat nog een zaailing Helleborus. Ik heb even gewacht tot de bloemen opengingen en zie dat deze niet zo mooi zijn, dus mag de plant weg.

Als ik achter me kijk, zie ik tot mijn grote vreugde de schitterende bloemetjes van de lang bloeiende Prunus subhirtella 'autumnalis' prachtig tegen de blauwe lucht afsteken.Then we go out to see a piece of literally bare garden. We were not in a hurry, that's why it almost took all winter to empty and transplant this piece of the garden.  You should not beleive but here were so many plants:  4 cypresses, box hedges, clinker paths, more boxwood, 21 ancient and shrub roses, 1 buddleja, perennials and bulbs.
Now there is only one seedling Hellebore.  I waited until this one opened their buds and now I know these flowers are not so pretty, so the plant can go away. 

When I look behind me, I am so happy to see the blooming Prunus subhirtella 'Autumnalis'  with small flowers showing beautifully against te blue sky.Ook bloeien er al behoorlijk wat Helleborussen, ik wil wat foto's maken wat maar ten dele lukt. Ik probeer voorzichtig de hangende kopjes wat naar boven te buigen achter een stengel, zodat ze blijven staan, maar ze zijn zo weerbarstig, pak ik mijn camera en hup daar gaan ze weer.


There are also quite some Helleborus flowering, I want to make some pictures, what succeeds partly. Carefully I try to bow their hanging heads up behind a stem, so that they remain standing, but they are stubborn, I take my camera and wham there they go again.


Ook de Viburnum bodnantense 'Dawn' doet het gelukkig weer goed.  Nadat de pergola met een storm was ingestort,  moesten we de heester een beetje raar en drastisch snoeien dus vreesde ik het ergste.

Also the Viburnum bodnantense 'Dawn'  is happy blooming again.  After the pergola had collapsed with a storm, we had to prune the shrub drastically, so I feared the worst.Ik ga proberen om elke eerste van de maand dit stuk tuin te laten zien, dan kunnen jullie mijn vorderingen bijhouden.  Laten we hopen dat het er in juni beter uitziet.

And from now on I try to show you every first day of the month this part of the garden, then you can keep track of my progress. Let us hope it shows better in June.


vrijdag 20 februari 2015

DE SCHOONHEID VAN DE ZON EN WIT........ - THE BEAUTY OF THE SUN AND WHITE......

  Deze week hadden we prachtige dagen, dagen waarvan vele uurtjes in de tuin doorgebracht zijn.
 Voorzichtig ben ik begonnen met het verwijderen van de dikke laag blad in de borders. Op de plekken waar Helleborus en sneeuwklokjes bloeien was ik al geweest. Inmiddels ligt er al weer een hele berg takken en stengels die verhakseld kunnen worden.

Op dinsdagmorgen kwam de zon over het water van de Rotte op als een grote rode tomaat, wonderschoon, maar mijn camera lag thuis.
Woensdagochtend, 7.30 uur, een prachtige rode gloed vanaf de veranda boven de kassen. Het was fris met vorst aan de grond. Dikke rookpluimen stegen op uit de verwarmingsketels van de kassen achter ons huis. Achter de kassen ligt een recreatiegebied, het dijkje en de Rotte.  "Kom op Snarf, we gaan....."
This week we had beautiful sunny days, days of which many hours were spent in the garden. Carefully I started removing the thick layer of leaves in the borders. On the spots where Helleborus and snowdrops are blooming I had already been before.  In the meantime a mountain of branches and stems has formed for shredding.

On Tuesday morning the sun rose over the water of the Rotte as a big red tomato, wonderful, but my camera was at home.
Wednesday morning, 7.30 h., I saw a beautiful red glow from the porch over the glasshouses.  It was rather cold with ground frost. Thick plumes of smoke rose from the boilers of the glasshouses behind our house.  Behind the glasshouses is a recreation area, the dike and the lakes and river 'De Rotte'. 
"Come on Snarf, let's go.....".

Hier zijn we dan, we kruisen het weiland over het bevroren gras, meeuwen cirkelen boven de ezeltjesweide in afwachting van lekkere hapjes, ze weten wanneer er een lading oud brood van de bakkerijen komt. Door de kale bomen zien we dat de zon zich nog net achter de horizon bevindt.   Over het boogbruggetje en het lage dijkje op. Snarf die altijd vooruit loopt, keert zich naar mij: "welke richting nemen we, links, rechts of rechtdoor"?  Ik roep en wijs:  "vooruit, de dijk op", en blijf me er over verbazen dat border collies zo slim zijn. Het doet me denken aan iets heel lang geleden toen hij vijf maanden oud was.  We waren hier op deze zelfde plek en Snarf keek naar me om op dezelfde manier. Die dag was er jachtexamen voor jachthonden in dit gebied.  Ik dacht, o help, ik wil met mijn drukke hond niet storen.  Een jurylid in jachttenue zat aan de overkant van de brug tussen de bomen op zijn post.  Ik riep aan Snarf: "rechts" en hij ging onmiddellijk rechts.  Die man die eerst bedenkelijk keek, waarna zijn gezicht opklaarde en uiteindelijk hardop moest lachen om dat slimme hondje. En ik was zo trots op Snarfje van 5 maanden oud.
Here we are, we cross the meadow over the frozen grass, gulls circling above the meadow of the donkeys waiting for snacks, they know when a load of old bread is coming from the bakeries. Through bare trees we see the sun is just behind the horizon. We go over the bowed bridge on to the low dike. Snarf always walking ahead turns to me: "which direction, left, right or straight on"? I shout and point: "straight on to the dike", and I'm still amazed that border collies are so smart. It reminds me of something a long time ago, whien he was only 5 months old.  We were on the same place and Snarf waited and turned to me in the same way.  That day in this area was a hunting exam for hunting dogs. First thing I thought was, help, I don't want to disturb the exam with my over active little dog. A member of the jury in hunting outfit was hiding himself among the trees on the other side of the bridge. I said to Snarf: "to the right"  and he immediately went to the right path.  You should have seen the face of that man, first worried, than brightened and finally laughed out loud.  I was so proud on my 5 months old little Snarf.Op de dijk zien we dit, de zon komt op zoals elke dag maar, geloof het of niet, het is elke dag anders. Hieronder heb ik hem dichterbij getrokken.On the dike we see this, the sun is rising like every day but, believe it or not, every day it's different.
Above I zoomed in to the sun.


We lopen zoals gewoonlijk dijkje op, dijkje af.  Snarf is niet alleen mijn grote volger, nee ik volg hem net zo goed. Het leven met hem is één groot feest!As usual we walk up and down the dike.  Snarf is not only my big follower, no I follow him as well. Life with him is one big feast of working and fun!De hazelaars bloeien al enkele weken. - Hazels are showing their blooms. 
Hé, ik heb een fles gevonden, gooi hem even.  

Hey, I found a bottle, throw it please.
's Middags gingen Snarf en ik even naar jongste dochter, kijken naar de sneeuwklokjes in haar voortuin.
Samen waren wij op 8 februari naar een sneeuwklokjes festival geweest, waar we natuurlijk een paar andere soorten gekocht hebben.
In haar tuin staat vlak naast/voor de voordeur een enorme beuk, daterend uit 1920 toen het voorste deel van het huis gebouwd werd.


In the afternoon Snarf and I visited the garden of youngest daughter to see the snowdrops in her frontgarden.  We visited together a snowdrop festival on February 8th, where we bought some new cultivars. 
In her garden is next to the frontdoor a huge beech tree, dating from 1920 when the old part of the house was built.Er staan ook aardig wat crocussen, helleborus, cyclamen en narcissen, die nog moeten komen.

There also are rather a lot of crocuses, helleborus, cyclamen and daffodils still to come.
Een gedeelte van haar achtertuin, gezien van halverwege naar de patio. Hier moet het voorjaarswerk nog beginnen. Oei, ga volgende week als het uitkomt maar helpen met het snoeien van de blauwe regen, zij heeft een constant gebrek aan tijd.

A part of her backgarden, seen from half way to the patio. Here garden spring cleaning yet has to start. May be I shall go there next week helping with trimming the blue Wisteria, she has a constant lack of time.


Snarf is al achterin, waar in het midden een moestuin is, genoeg te doen.
Kom Snarf, we gaan naar huis, binnenkort komen we hier terug.

Snarf is already in the back, where in the middle is a vegetable patch, plenty to do.
Come on Snarf, we go home again, we will soon come back here.Wat betreft het sneeuwklokjes gala, het was leuk maar wel ver rijden voor een paar sneeuwklokjes. Ik mag echter niet klagen, zij reed. Op de terugweg brachten we een bezoek aan het plaatsje Hoorn, waar we gezellig lunchten en konden praten zonder ondeugende jongetjes, ook wel eens leuk. Zo veel tijd heeft ze niet.  Je ziet wel op de foto collage dat het een sombere dag was.


Concerning the snowdrop festival, it was pretty but a long drive. However, I may not complain, she was driving.  On our way back we went to the old village of Hoorn, where we had lunch and catching up chatting without naughty little boys, sometimes nice.  She has not so much time.  On the collage of pictures you can see it was a gloomy day.


Dit zijn mijn nieuwelingen:  'Dionyssus' en 'Compton Court'.  Hier nog in mijn kas, nu in de tuin.


These are my newbies: 'Dionyssus' and 'Compton Court'.  Here still in my greenhouse, now in the garden.
Vandaag een hele dag regen, daarom zit ik achter de computer, hoef ik niet naar buiten te kijken.

Today we have rain all day, that's why I'm blogging, I don't want to look outside.
Vanmorgen wel een bosje sneeuwklokjes geplukt na het huis schoonmaken van al die vieze hondenpoten.

Despite the rain I picked a bunch of snowdrops after cleaning the house of all the dirty dogpaws.

Hartelijk welkom aan mijn nieuwe volgers en allen een heel mooi weekend toegewenst!

Welcome to my new followers and I wish you all a very nice weekend!zondag 15 februari 2015

TOVERHAZELAARS IN BOSKOOP - WITCH HAZELS IN BOSKOOPAfgelopen woensdag bezochten wij met 11 Leprechauns (tuinclubleden) de Nederlandse Collectiehouder van Hamamelissen in Boskoop, de Heer W. van der Werf.
Van der Werf is een enthousiaste verteller over zijn Hamamelissen. Zijn vader kweekte deze plant al, hij kweekte hem zelf en nu, gepensioneerd, is hij de trotse eigenaar van zo'n 135 verschillende toverhazelaars. Zijn zoon, ook een kweker, kweekt andere planten waaronder Clematis.- Hamamelis 'Aurora'-

Last Wednesday we visited with 11 Leprechauns (members of our gardenclub) the Dutch Collection of Hamamellis in Boskoop, holder is Mr. W. van der Werf.
Van der Werf was a very enthousiastic teller about his witch hazels.  His father, a nurseryman, grew already witch hazels, he also was a grower and cultivator himself and now after his retirement, he is the proud owner of about 135 different witch hazels. His son a nurseryman too, grows other plants including Clematis.In de loods, heeft hij op tafels een aantal verschillende soorten bloeiende takken gelegd, die wij bewonderen en waarvan kleuren en geuren worden vergeleken. Deze takken heeft hij van de struiken afgesneden die op een smal perceel van een halve hectare staan, omgeven door water.In the shed are long tables with blooming branches of different cultivars, which are admired by us and colours and fragrances compared.  These branches he cut from the shrubs growing on a narrow plot of land of 5000 m2 surrounded by water.
Na de koffie en uitleg in de schuur over soorten, vermeerdering door zaaien en enten enz., gaan we per platte boot naar de 'tuin'. Het is twee keer varen voordat we er allemaal zijn.  Dit is het kwekerijen gebied van Boskoop, lange percelen grond met daartussen kanalen. Jammer dat het zulk somber weer is, bij een beetje zon zouden de kleuren van de toverhazelaars veel beter uitgekomen zijn.
After coffee and explanation in the shed about varieties, cultivars, propagation by seeding and grafting and so on, we go to the 'garden' by boat.  This is the nurseries area of Boskoop, long plots of land with canals in between. It's a pity of the gloomy weather, with some sun the colours of the witch hazels should have beenmuch more beautiful.


Hier is het en gaan we aan land -  Here it is and we go ashore.
Hamamelissen zijn vrij duur in aanschaf, wij weten nu waarom.
Het duurt ongeveer 8-10 jaar  voordat het een beetje heester is om te verkopen of om te beoordelen of een plant mooi genoeg is om mee verder te kweken.
Door zaad van Hamamelis te zaaien en te selecteren kunnen nieuwe cultivars ontstaan. In de herfst wanneer het zaad rijp is, springt het zaad uit de zaaddoos weg. Van der Werf vangt het zaad op in een pantykous. Dan wordt het zaad een jaar bewaard in zand, het is wel goed opletten want de muizen zijn ook dol op de zaden.  Na een jaar wordt het zaad dus pas gezaaid en is het afwachten tot ze opkomen, het duurt nog 3 jaar voordat het plantjes van ongeveer 30 cm. zijn.

Het vermeerderen van cultivars gebeurt door griffels (stukjes stengel) van mooie cultivars te enten op onderstammen van de Noord Amerikaanse Hamamelis virginiana. Stekken wordt nooit gedaan omdat dit altijd mislukt. Van geënt plantje tot verkoopbare plant duurt nog eens 3 jaar.The Hamamellis is a rather expensive plant to buy, now we know why.
It takes about 8 to 10 years before you have a shrub for sale or to  judge whether a plant is good enough to continue culturing them. 
By sowing and selecting Hamamelis new cultivars may arise. In autumn when seeds are ripe, it jumps away. Van der Werf is using tights socks to catch the seeds. Then the seeds are stored in sand during one year, but watch out, the mice are fond of the seeds too. After one year the seeds are sown and the waiting starts for appearance of the seedlings, it takes 3 years before the plants are about 30 cm. high.

Increasing of cultivars is done by grafting of crayons (pieces of stems) of approved nice cultivars on rootstocks of the north american Hanmamelis virginiana. They don't take cuttings because this always fails. 
From grafted plant to salable plant takes another 3 years.

- Hamamelis 'Foxy Lady'- Hamamelis 'Strawberry and Cream' -


Heb niet van alles wat ik fotografeerde de namen kunnen noteren, maar de een was nog mooier dan de andere.


Unfortunately I did not note all the names, but one was more beautiful than the other.En toen kwamen we langs deze boerenkool nadat we ook al een bed met aardbeien gepasseerd waren, ja waarom niet.

After we had already passed a bed of strawberries, we came along these kales, yes why not.- The wonderful Hamamelis 'Angelly'Na een fleurige en leerzame rondleiding gingen we weer terug met de boot.  Het was echter koud.....

And then we returned by boat after this colourful, educational tour. However, it was cold......

Hamamelis

Wie in de winter wil bloeien
moet leren zwijgen als anderen spreken
aan roerloze twijgen zijn verlangen temperen
de adem inhouden en verwaterd licht voor lief nemen
met stramme vingers, met blaren als bronzen souvenirs
en ijskristallen in de oksels, blijven wenken
tot de dag komt dat de knoppen splijten
en vurige tongen spuwen in verstilde tuinen
brandend braambos rond een jonger huis,
staartster in de lange vriesavond, hamamelis is
engelengeduld dan toch beloond.

                                                       - Bie Wouters -


(I'm not going to try translating above poem, I would do it no justice)Het is vandaag een zonnige dag en ga nu snel naar buiten, wens jullie allen een mooie nieuwe week!

It's a sunny day and I want to go into the garden, wish you all a lovely new week!