dinsdag 2 september 2014

HET WEER, DE TUIN, THEE EN BLOEMEN - THE WEATHER, THE GARDEN, TEA AND FLOWERS.

Gelukkig is de zomer nog niet helemaal voorbij, de zon laat zich de laatste dagen weer veel meer zien en ook niet onbelangrijk, de zomerjurkjes temperatuur is ook weer terug.Fortunately the summer is not quite over, lots of sunny moments are showing the last few days and also not unimportant summerdress temperature has come back.Op mijn wandelingen ´s morgens vroeg genoten Snarf en ik van de meest wisselende spectaculaire luchten, soms in een uur tijd van overzeilende onheilspellend donkere wolken tot het doorbrekende zonlicht wat een mooie dag beloofde. Soms heb ik wel eens geluk als ik mijn fototoestelletje meeneem.


During our early morning walks Snarf and I enjoyed the most changing spectacular skies, sometimes within an hour ominous dark clouds were sailing across to the breaking sunlight with the promise of a beautiful day.  Sometimes I am lucky to have my camera with me.Ondanks dat de foto bewogen is, wil ik hem jullie niet onthouden. Deze meeuw heeft een muis of klein ratje gevangen.

Above photo I have to show you, despite the bad quality. This gull has caught a mouse or small rat.Dromerige luchten - Dreamy skies.


Als we thuiskomen is de zon er weer helemaal en doen we nog een rondje tuin, waarbij ik altijd de tijd vergeet en een beetje loop te dromen over een jaar rond kleuren en geuren in de tuin en meer realistisch, de veranderingen die ik komende herfst en winter in de tuin wil aanbrengen. 


When we are home again the sun is there again and we do our stroll in the garden, forgetting the time and dreaming about a year round colour and scent of flowers in the garden and more realistic the changes I want to make in my garden coming autumn and winter.   We gaan bloemen plukken voor op de theetafel vanmiddag.
 We are going to pick some flowers for the teatable.


Het is een heerlijk rustige zondagmiddag, waarbij F. zich afvraagt waarom ik bij deze thee voor twee, het servies weer uit de kast haal, hij heeft de bekers al klaar staan.  Maar als hij de scones ziet, is hij wel verrast want hij houdt wel van zoetigheid en room.


It is a lovely quiet Sunday afternoon, where F is wondering why I get tableware outof the cupboard at this tea for two,  he has the mugs already there. But when he sees the scones, he is surprised for he loves sweets and cream.Deze jongen ook - This boy too.


Mijn favoriete viooltjes theepot - My favourite violet teapot.


Er waren nog van allerlei bloeiers te vinden in de tuin, waaronder deze ene mooie Delphinium.


 There were still a variety flowering plants to be found in the garden, including this beautiful Delphinium.En hij heeft zich er bij neergelegd dat hij niets krijgt.

And he has accepted he does not get sweets.


woensdag 27 augustus 2014

SNARF EN SHAUN HET SCHAAP - SNARF AND SHAUN THE SHEEP

Zoals trouwe lezers van deze blog wel weten, heeft Snarf een mand vol piepend speelgoed. Alle voorwerpen hebben een naam, die hij zelf kan onthouden. De mand met speelgoed staat in de huiskamer en normaal gesproken speelt hij er mee binnen.  Ik breng echter veel tijd buiten door wat Snarf heerlijk vindt. In de tuin spelen we met tennis- of voetbal maar als ik niet met hem bezig ben, haalt hij binnen steeds andere speelgoedjes om mij te verleiden.  Aan het eind van de week is de halve mand leeg. Voordat ik het gras ga maaien moet ik alles verzamelen, schoonmaken en dan gaat het terug in de mand. 
  

Regular readers of this blog know Snarf has a basket full of squeaky toys.  All objects have a name he can remember himself.  The basket is in the livingroom and normally he plays with the toys inside. Snarf loves to be outside spending the time with me in the garden.  We play with the tennisball or football, but when I don't keep him busy, he is going to get inside a toy to tempt me to play. At the end of the week half the basket is empty.  Before mowing the lawn (too nice word for my grass) I have to collect all the toys from the grass, clean them and put them back in the basket.   Vandaag had hij voorzichtig Shaun bij me neergelegd (Shaun is het schaap uit de kindertelevisieserie "Shaun het Schaap" van de BBC), daarna rende hij vlug terug om zich half achter een heesterroos te verschuilen. De bedoeling is dat ik Shaun weg laat rennen (gooien en laten piepen) als een schaap , waarna hij hem weer razendsnel bij me terugbrengt.........
   

Today he carefully put Shaun behind me (Shaun is the sheep of the BBC tv series for children), ran back and hide himself behind a shrub rose.  The intention is that I let Shaun run (throw and squeak) like a sheep, after which he brings the sheep back to me.................Of hij doet er iets anders mee. Hier vangt hij Shaun, de buit is binnen, pakt hem bij zijn nekvel en schudt zijn prooi heftig heen en weer, Shaun piept als een bezetene totdat er zogenaamd geen leven meer in zit. Niet zo best voor Shaun.


.......Or he does something else. Here he has caught Shaun, grabs him by the scruff of the neck and shakes him violently back and forth, Shaun squeaks like crazy until there is supposedly no life in it. Not so good for Shaun.


Dan brengt hij de dooie Shaun bij me.

Then he brings the dead Shaun to me.


"Ah daar ligt ook een bal, maar die wil ik nu niet, we zijn toch met Shaun bezig?"

"Ah, there is ball too, but I don't want the ball now, please throw Shaun again". 


"Ik ben er weer klaar voor hoor, kom op".

"I am ready, come on".


Ik gooi Shaun niet klakkeloos naar hem toe maar ver achter me zodat hij de tuin rond moet rennen, de renbaan zogezegd.


I don't throw Shaun straight to him but far behind me, in this way has to run around the garden, the socalled racecourse.
En zo gaan we maar door, eindeloos plezier.

And so we are going on, endless fun.


donderdag 21 augustus 2014

NIETS VERANDERLIJKER DAN HET WEER - NOTHING MORE CHANGEABLE THAN WEATHER


Het frisse weer van de laatste week is heerlijk. Hou best van wat warmte maar het vermindert mijn activiteiten wel enigszins.  Vooral op de hondenwandeling in de vroege morgen merk je dat we nu echt in de nazomer zitten, ik geniet ervan.  Het koele windje, de geur van aarde en planten en regelmatig een onverwachte fikse regenbui, houden Snarf en mij fris en vrolijk. We genieten volop van de zwaluwen die laag overvliegen op zoek naar insecten, de wilde konijntjes die aan de randen van de velden aan het gras knabbelen en vanmorgen werden we zelfs verrast door een koppel patrijzen.  Op het smalle pad tussen de struiken liep er één voor Snarf uit, dacht eerst dat het een kipje van de buren was maar dan zou ze te ver van huis verdwaald zijn, kan dus niet.  Ik was nog geen tien meter verder toen ze vlak voor me opvlogen, ik telde er wel negen. Een prachtig gezicht maar het ging te snel voor een foto.  Patrijzen kom ik zelden tegen, als ik ze zie zijn ze altijd met meerdere. Fazanten die er eleganter uitzien, zeker het mannetje, zien we bijna dagelijks. Snarf vindt het altijd leuk als ze krijsend opvliegen. 
In het moeras zagen we in de verte wel onze zilverreiger, bezig met fourageren.  Als ik deze route loop, is hij er 's morgens bijna altijd.


The cool weather of last week is lovely. I surely love some heat but it reduces my activities somewhat. Particularly on the early morning dogwalk you notice that we really are in late summer. The cool wind, the scent of earth and fading plants and frequently an unexpected downpour keep Snarf and me crisp and happy. We enjoy the swallows flying low searching for insects, the wild rabbits nibbling on the grass at the edges of the fields en this morning we were even surprised by a flock of partridges. On the narrow path between shrubs one partridge was walking ahead of Snarf. First moment I thought it was a little chicken of our neighbours, but then it would be lost too far from home.  I was not ten yards away when they flew in front of me, I counted up to nine. A beautiful sight but too fast for a picture. Partridges I rarely see in this area. When I see them they are always with others.  We almost see daily pheasants which are more elegant, certainly the male. Snarf always like it when they fly away shrieking, strange, because he is afraid of little chickens.
In the distance in the swamp we did see our white egret, busy foraging.Aan de waterkant bloeit o.a. Lythrum salicaria of gewoon kattenstaarten en

On the waterside are flowering Lythrum salicaria or ordinary called spiked loosestrife and.... 
heerlijk geurende munt en........

fragrant mint and....


de Butomus umbellatus, de zwanenbloem. De bloem heet in ons land zwanenbloem omdat de stampers een vorm hebben die sterk op sierlijke zwaantjes lijken. Ze is wettelijk beschermd maar dat betekent echt niet dat de plant zeldzaam is. De zwanenbloem is vrij algemeen en doet het goed in sloten die jaarlijks geschoond worden. Deze schoonmaakbeurten houden zijn leefmilieu in stand, de zwanenbloem houdt van voedselrijk water.  Het is een favoriete waterplant van mij, wonderschoon wiegen de bloemen deze morgen in de wind en ze bloeien lang door dit jaar.


the Butomus umbellatus, the flowering rush.  The flower is called swansflower in our country because the pistols have a shape that resemble graceful swans.  She is legally protected, however, the plant is not rare.  The plant is quite common and grows well in ditches that are cleaned annually.  These cleanings are good for their habitat, the flowering rush loves nutrient-rich water.  It is one of my favourite waterplants, this morning the wondrously beautiful flowers are cradling in the wind and they are flowerin on and on this year. 


Donkere wolken zorgen voor een dreigende regenbui en aan de overkant van het water is een trekker bezig het paardenpad te egaliseren.

Dark clouds provide an imminent shower and on the other side of the water a tractor is smoothing the horse track.

Snarf gaat onverdroten voort.....

Snarf relentlessly continues.....


Terug van ons rondje moeras is de zilverreiger er nog steeds.

Back from our tour around the swamp, the egret is still there.


Thuis zien we de regenboog.

At home we see the rainbow.


De volgende dag hetzelfde weer, donkere wolken, een beetje zon.

Next day the same weather, a bit of sun, dark clouds.


Het wordt erg donker en......

More dark clouds and........


Een regenbui.....

A shower...


We schuilen een beetje onder de bomen tot het stopt en zien een stel futen die met elkaar flirten.


We shelter under the trees until it stops and see a couple of grebes flirting with each other.Als we thuiskomen ziet de tuin er zo uit,  ja het is echt nazomer, ik zou bijna zeggen herfst.


When we come home the garden is like this, yes it is really late summer, I won't say autumn.

Na al die nattigheid is het binnen goed toeven en heb ik mijn, dit jaar, weinige dahlia's op een vaasje gezet.


After all that wetness it's good to be inside again and I have put some of my, this year, sparsely dahlias in a vase.Een vaasje kleur tussen een aantal van mijn geliefde boeken.

A vase of colour between some of my beloved books.


Enkele bloemen op de tafel en Snarf op de shabby chique bank, intussen is het allemaal meer shabby dan chique.


Some flowers on the table and Snarf on the shabby chic couch, in the meantime it's all more shabby than chic.


En bij Snarf vallen langzaam maar zeker de luiken toe.


And Snarf is slowly but surely closing his eyes.