zondag 1 juli 2018

WELKOM IN MIJN ZONNIGE, DROGE JUNI TUIN - WELCOME IN MY SUNNY, DRY GARDEN OF JUNE.


 -Welcome through the garden gate -

Wat een geweldige maand hebben we achter de rug: de rozen waren prachtig, de zon scheen overvloedig en het was droog. Eigenlijk te droog, maar dit kwam uitstekend van pas voor de uit te voeren projecten die nu allemaal afgerond zijn. 

Project 1, begon in mei, de 30 m. lange, hoge en brede Leylandii en elzen haag werd verwijderd, een stevig hoog hek op de erfscheiding geplaatst en nieuwe goede tuingrond aangevoerd, hoera.....weer een stuk erbij om te beplanten, maar daarover een andere keer meer.
Project 2,  eind mei, reparatie werkzaamheden door een aannemer aan huis, serre en veranda.
Project 3,  juni, het hele huis opnieuw in de verf laten zetten.

Je begrijpt, ik ben blij, heel blij. 

What a great month we have behind us: the roses did wonderful, the sun was shining abundantly and it was dry. Too dry, but this was excellent for the projects to be carried out which are now all completed. 

Project 1, started in May, the 30 meters long Leylandii  conifers and alders hedge was removed, a strong and high fence was placed on the boundery and new good garden soil was supplied, hurray.....more space to plant, but more on that another time.
Project 2, end of May, repairs to house, conservatory and porch by a contractor.
Project 3, June, to have the whole house painted.

You understand, I am glad, very glad.Ik knipte mijn eerste dahlia's, waarvan deze gele wel heel erg groot was, een diameter van 25 cm.I cut my first dahlias, of which this yellow one was huge, a diameter of 35 cm.
- een tuin in Arkel -

Juni is bij uitstek een tuinmaand, ook om andermans tuinen te bezoeken, dat deed ik dan ook verschillende keren, o.a. deden we de Betuwse tuinenroute, bezochten de tuinen van Demen en tuinen dichtbij huis.


- in de tuinen van Demen - 


- kunst in een tuin in Kesteren -

June garden month par excellence, also for visiting other gardens, that is what I did several times, a.o. gardens in the Betuwe, we also visited the gardens of Demen and gardens in own surroundings.

Maar de meeste tijd werd toch in eigen tuin doorgebracht.

But most of the time was spent in own garden.Waar deze praatjesmaker hoog in de Magnolia zijn hoogste lied kraaide.

Where the cock crowed his highest song high in the Magnolia.- Persicaria polymorpha en Veronica spicata -

en waar heel veel tot bloei kwam.......- Clematis 'Mme Julia Correvon'-

and where all sorts of plants came in bloom.- a lot of daylilies are already flowering -on a cloudy day, but no rain.....Rose 'The Fairy' with Veronica spicata -This Ismene Festalis is in the greenhouse.- Clematis 'Polish Spirit'-


- Hydrangea arb. 'Annabelle' en de eerste Agapanthus -Deze gallica roos 'Tuscany Superb' gebruikte ik samen met de roos 'Petite de Hollande' voor de rozensiroop, die ik in een oude viooltjessiroop fles deed.The gallica rose 'Tuscany Superb'  I used for rose syrup together with the petals of rose 'Petite de Hollande', ironically I put the syrup in an old Violet syrup bottle.
- Rose 'Leonardo da Vinci' with Clematis 'Diana'-- The rose 'Acropolis'-- The rose 'Excelsa' -- Clematis viticella 'Minuet'-- Brandende liefde / Burning love -- Scabiosa en Geranium 'Rozanne'- In de serre komt 's avonds de zoete geur van de 'Koningin van de Nacht' je tegemoet.

In the evening the sweet smell of the 'Queen of the Night' meets you in the conservatory.Van de meeste daglelies kan ik de cultivar namen niet onthouden.- Of most daylilies I cannot remember the cultivar names -Mijn hennen zijn voortdurend broeds, ik wil geen kuikens meer dus haal ik de eieren weg.

My hens are constantly brooding, I don't want chicks again, so I take away the eggs.- Astrantia major -En hij zit hier nog steeds hoog en droog op zijn uitkijkpost en hij wenst jullie met mij een mooie juli maand!

And he is still there high and dry on his lookout and he wishes you with me a fine month of July!

zondag 17 juni 2018

EEN TUIN VOL ROZEN......./ A GARDEN FULL OF ROSES......


Het is juni en zoals altijd is dit de maand van de rozen. Overal om me heen verneem ik dat de rozen uitbundiger bloeien dan ooit en ik ben geneigd hierin mee te gaan. Toch.....zou dit echt waar zijn? Ze doen het geweldig dit jaar, dat kan ik niet ontkennen, maar in mijn herinnering was het vorig jaar ook al een geweldig jaar voor de rozen, en ik ben er zeker van dat er al heel veel mooie rozenjaren achter ons liggen. 

It's June and as always this is the month of the roses.  All around me I learn that the roses bloom more profusely than ever and I tend to agree. Yet....would this really be true?  they are doing great this year, I cannot deny, but as I remember last year also was a good year for the roses, and I'm pretty sure that we have already many beautiful rose years behind us. 
De roos 'Pierre de Ronsard' (Eden rose) was al in bloei toen de nieuwe duiventil op de paal geïnstalleerd werd. Gelukkig heeft de roos geen nadelige gevolgen ondervonden. Het was helaas wel te laat voor de kauwtjes, ze wilden zo graag weer een nest maken in de oude ruïne maar dat lukte niet, toen zijn ze uitgeweken naar een plek onder de nok van de garage, helaas een te krappe en te warme plek, ik vond de babykraaitjes nog kaal, dood op de grond. Ze hebben de nieuwe til al geïnspecteerd, dus hopelijk volgend jaar weer kraaien-geluk.

The rose 'Pierre de Ronsard'  (Eden rose) was already in bloom when the dovecote was installed on the pole. Fortunately the rose has not suffered, but sadly it was too late for the jackdaws. They wanted to make their nest as always in the old remainder but that did not work, so they moved to a place in the ridge of the garage, this was too narrow and too hot, I found the still bare baby jackdaws dead on the ground. The parents have already inspected the new dovecote, so I hope  we will have next year jackdaw happiness again. 
Aan de buitenkant van het hek bloeien rozen en clematissen weer als een wirwar door elkaar.

On the outside of the fence roses and clematis are tangling and jumbling.Aan de binnenkant eveneens met op de voorgrond ook nog eens rozen.

And on the inside with in front of them also roses.
- Rosa 'Yolanda d'Aragon'-- Rosa 'Ghislaine de Féligonde'- Rosa 'Rambling Rosie'-Langs het pad naar de veranda / Along the path to the porch- Rosa 'Félicité Parmentier'-De linkse roos is 'Raubritter' en rechts 'Sander's White'.  Zoals je nog net ziet, staat het huis in de steigers voor een verfbeurt. 

The rose on the left is 'Raubritter' and on the right 'Sander's White'.  As you just can see, the house is in scaffolding for a paint job. - Clematis 'Inspiration' en Rosa 'Paul's Scartlet'-- Rosa 'Mozart' -


- Rosa 'Ferdinand Pichard'-- Rosa 'Paul's Scarlet', Clematis 'Blue Angle', Rosa 'Penny Lane'-- Rosa 'Ghita Renaissance'- 


- Rosa 'Sander's White' en Rosa macrantha 'Raubritter'-- Rosa 'Blush Noisette' -En toen liep ik langs deze wonderschone Iris, ik weet niet meer van waar of wanneer ik deze Iris heb gekregen of gekocht, maar hij trekt wel de aandacht met zijn enorme bloem.

And then I walked along this wonderful Iris, I don't know from where or when I got this Iris, but he certainly draws the attention with his enormous flower.
Voor moederdag maakte mijn dochter Catharina op pottenbakker's les deze rozensteker, die komt nu goed van pas.

For mother's day my daughter Catharina made this rosebowl on pottery lessons, which comes in very handy now.


Wens jullie allen een mooie nieuwe week met de volgende uitspraak van Gertrude Jekyll:

Wish you all a nice new week with the following words of Gertrude Jekyll:

"What is one to say about June,
the time of perfect young summer,
the fulfillment of the promise of the earlier months,
and with as yet no sign to remind one 
that its fresh young beauty will ever fade."