vrijdag 1 augustus 2014

EERST DE CLEMATIS DAN PAS EEN KOPJE THEE - FIRST THE CLEMATIS THEN A CUP OF TEA.

De Clematis of bosrank is een overdadig bloeiende klimplant van de bosrand.  De bloemen en bladeren houden van zon, maar hun basis en wortelkroon van schaduw. Zij houden van een humusrijke, vochthoudende grond, maar toch goed waterdoorlatend.  
Het mooie van Clematis is dat er zoveel verschillende soorten zijn dat je er als het ware het hele jaar van kunt genieten, er zijn voor elke maand wel bloeiende soorten te vinden.  Het is echter wel zo dat de winterbloeiers in ons land nauwelijks winterhard zijn, maar als je in het bezit van een kas bent, is het de moeite waard om eens te proberen. 

In een rozentuin mogen natuurlijk de Clematissen niet ontbreken, vooral met klimrozen vormen ze vaak een prachtige combinatie.  Er staan er dan ook aardig wat in onze tuin hoewel het soms lastige klanten zijn want door de jaren heen zijn er hier al heel wat gesneuveld en weer vervangen door andere soorten.  Vooral de grootbloemige hebben nogal eens last van de gevreesde verwelkingsziekte. Van het een op het andere moment is er van een op het oog gezonde rijkbloeiende plant niets anders over dan een bos slappe stengels met dorre bladeren. Deze ziekte wordt veroorzaakt door een schimmel, die vooral toeslaat als er sprake is van watergebrek.

Van een aantal Clematissen in en om de tuin die tot nu toe geen last van verwelkingsziekte hebben gehad, heb ik wat foto´s gemaakt.
Hieronder groeit en bloeit Clematis 'Guernsey Cream' aan de buitenkant van het hek. Het is één van mijn grote favorieten en bloeit lekker vroeg in mei.


The Clematis is an exuberantly flowering climber of the forest edge.  Flowers and leaves like sun, but their base and root crown prefer shade. They love moist soil rich of humus but well drained.
The great thing of Clematis is that there are so many different types, so you can easily enjoy the whole year of flowering plants, for every month there are flowering varieties. However, the winterflowering ones are barely hardy in our country, but when you have a greenhouse it is really worthwhile to try.

In a rose garden Clematis should not be missing, especially with climbing roses they often form a wonderful combination. There are quite a few in our garden, although they are sometimes difficult for throughout the years there are already many killed and replaced by other species. Particularly the large-flowered are often suffering from the dreaded wilt. From one moment to the other an apparently healthy flowering plant changes in a bunch of limp stems with withered leaves.  This disease is caused by a fungus, that primarily hits when there is water shortage.

I show you some pictures of my most healthiest Clematis plants which until now never had the wilt desease.
Above and below grows and flowers Clematis 'Guerensey Cream' on the outside of the fence. It is one of my big favourites and is flowering early in May.

Clematis 'Josephine' bloeit de hele zomer door met enorme, meest dubbele bloemen.  Ondanks dat ze zich door de grote rozenstruiken heen moet wurmen, laat ze toch haar bijzondere bloemen zien.


Clematis 'Josehpine' flowers almost all summer with huge, mostly double flowers.  Despite wriggling through the rose bushes, she shows her exceptional flowers.Van deze Clematis weet ik de naam even niet meer, moet ik weer eens opzoeken. Het is in elk geval een hele mooie die lang bloeit.

I've forgotten the name of above Clematis, I have to look it up, anyway it is a beautiful one with a long flowering time.


Clematis 'Inspiration', ook een Clematis die in juni begint met bloeien en ook in september nog bloemen laat zien.

Clematis ´Inspiration´, a very grateful plant which starts flowering in June, but also show some flowers in September.


Clematis 'Romantika', alleen voor de naam al het aanschaffen waard. Dit is een Clematis die van een kalkachtige grond houdt, wij hebben vrij zure grond maar hoe verder van de vaart af des te meer klei er in zit. Romantika staat dus op de beste plek.

Clematis ´Romantika´, you should buy it only for the name.  This Clematis likes lime in the soil, we have rather acid soil, but the farther away from the canal and the embankment the more lime there is in the soil. Therefore, Romantika is in the best spot.


Clematis 'Blue Angel', je begrijpt dat dit een favoriet moet zijn, zoveel bloemen en het gaat maar door.
Deze blauwe engel combineert ook voortreffelijk met bijna alle soorten klimrozen.

Clematis ´Blue Angel´, you must understand this is a favourite, so many flowers and it´s going on and on.  This blue angel is an exquisite combination with almost all kinds of climbing roses.
Clematis 'Madame Julia Correvon', staat al 19 jaar op dezelfde plek bij de serre trap en is elk jaar weer één bloemenzee.

Clematis ´Madame Julia Correvon´, shows a sea of flowers on the same spot near the stairs to the conservatory for already 19 years. Clematis recta 'purpurea' staat onder aan de serre trap vóór Mme Julia Correvon, deze Clematis wordt echter maar ongeveer een meter hoog, de bloei is niet zo lang van mei tot juni. De toevoeging purpurea staat voor de mooie roze stengels van deze Clematis wat op deze foto niet te zien is.

Clematis recta ´purpurea´ is under the conservatory stairs, in front of Mme Julia Correvon, this Clematis, however, grows only to one meter high, flowering is not so long, starting end of May and June.  The addition purpurea if for the nice red stems of this Clematis not to be seen on this photo.


 '
Clematis texensis 'Princess Diana', een betrouwbare Clematis.  Hiervoor probeerde ik de texensis soorten ´Gravetye Beauty´ met een prachtige rode kleur en ´Duchess of Albany´, beiden hebben het echter niet lang gemaakt.

Clematis texensis ´Princess Diana´, a  very reliable Clematis.  Before this one I tried the texensis varieties ´Gravetye Beauty`  with a beautiful red colour and ´Duchess of Albany´, both did not live more than two years.


Clematis viticella 'Rubra', staat er ook al weer meer dan 20 jaar.  Het is dan ook een soort oerwoud, maar wel mooi.

Clematis viticella ´Rubra´, is already for more than 20 years on the same spot.  It is, therefore, a kind of jungle but I like it very much.
Clematis ´Etoile Violette´ is al in de 19de eeuw ontwikkeld door een Franse kweker en dus een blijvertje, want met de prachtige dieppaarse bloemen en contrasterende gele stampers is deze Clematis met recht een ster in elke tuin. De bloei is van juli tot oktober. 

Clematis ´Étoile Violette´ has been developed in the 19th century by a French nursery man and so it´s a stayer. with the beautiful deep purple flowers with contrasting yellow stamens, this Clematis is a real star in every garden.  Flowering is from July to October.


Clematis 'Hagley Hybrid' is niet zo´n wilde groeier, dat komt waarschijnlijk ook doordat ze op een minder goede plek met veel schaduw staat. Ondanks dat staat ze er ook al meer dan 20 jaar en toont ze toch jaarlijks een aantal prachtige grote roze bloemen met wijnkleurige meeldraden.

Clematis ´Hagley Hybrid´ is not a wild grower, probably because she is in a poorer place with to much shade. Notwithstanding showing annually a number of beautiful big pink flowers with wine-coloured stamens and that for more than 20 years.


Clematis  'Prince Charles' groeit en bloeit als een tierelier door de roos 'Charles de Mills', zo de hulstboom in. De combinatie met de diep fluweelrode rozen is schitterend, de clematis houdt het echter wel veel langer vol dan de roos.

Clematis 'Prince Charles' grows and thrives like a charm through the rose çharles de Mills', right into the holly tree.  The combination with the deep red velvet of the roses is magnificent, however the clematis hold it much longer than the rose. 
Clematis 'Pink Fantasy', is deze niet fantastisch mooi. Het contrast van de zachtroze bloemblaadjes met de donkere meeldraden maken deze clematis tot een must-have.

Clematis 'Pink Fantasy', is this not really beautiful. The contrast of the pale pink petals with the dark stamens make this clematis to a must-have.


Clematis 'Fascination' heb ik nog maar een jaar of drie en ze begint nu pas een beetje door te groeien. Deze Clematis wordt echter niet hoger dan twee meter, maar staat wel mooi bij de klimrozen tegen het hek.

Clematis 'Fascination' is only three years in our garden and now is starting to grow on. This Clematis does not grow higher than two meters, but shows very nice with the climbing roses against the fence.
Clematis 'Purpurea Plena Elegans', ook weer één van mijn juweeltjes, ik blijf wel aan de gang hè, ik vind dat de één nog mooier is dan de ander.  Er wordt me wel eens gevraagd of ik over nog iets anders kan praten dan over mijn tuin of over mijn hond. Ik hoop van wel.

Clematis 'Purpurea Plena Elegans', also one outof the jewel box, I keep going huh, I think one is even more beautiful than the other. Sometimes they ask me if I can not talk more than about my garden and my dog. I hope so.


Clematis viticella 'Minuet' met schattige kleine bloemetjes die vrij laat beginnen te bloeien. Ze houdt ook van een kalkrijke bodem, de reden waarschijnlijk dat ze een eerdere keer op een andere plek dood is gegaan.

Clematis viticella 'Minuet' with lovely little flowers starting in July. This Clematis likes lime too, probably the reason for dying a former time on another spot in the garden.
Clematis viticella...?..... vergeten, zoeken we op maar niet nu.

Clematis viticella....?.... forgotten, I shall looking for but not now.


Clematis 'Princess Kate',  een nieuwkomer.  Vorig jaar gekocht in oktober bij Esveld in Boskoop.
Ik dacht, kom laten we er nog één van de Engelse koninklijk familie aan toevoegen, het begin van een nieuwe collectie? Ik weet dat er nog meer zijn.....

Clematis 'Princess Kate', a newcomer.  Bought last autumn at Esveld nursery in Boskoop. I thought let us add another Clematis of the British Royal family, the start of a new collection?  I know there are more.......


Clematis viticella 'Polish Spirit', een echte Poolse geest, waarvan er heel veel rond ons in de kassen werken, ze doen het geweldig goed en daarom heb ik er ook twee van in de tuin staan.

Clematis viticella 'Polish Spirit',  a real Polish spirit of which there are working many in the glasshouses in our area, they are doing great and the Clematis in my garden too, that's why I have two of them.

Clematis 'Rouge Cardinal' is ook een Clematis die het altijd goed doet met een mooie vorm van bloemblaadjes en ingetogen kleur.

Clematis 'Rouge Cardinal' is also very reliable in our garden, has nicely formed petals and a subdued colour.

Clematis vitalba, de wilde bosrank. Hierover heb ik al een heel hoofdstuk geschreven vorig jaar december.

Clematis vitalba, the wild one about which I wrote a chapter last year in December.


Clematis tangutica 'Golden Harvest', één van de gele onder de Clematissen.  Kleurt minder goed bij de meeste rozen, maar tegen dit deel van het hek hebben we daar geen last van, hier bloeit in mei de Clem. 'Guernsey Cream' en de roos banksiae 'Lutea' en later de roos Excelsa, die nogal meeldauwgevoelig is.  Ze is tamelijk vroeg dit jaar met de bloei om over de groei niet te spreken, wat een oerwoud.

Clematis tangutica 'Golden Harvest', one of the yellows among the Clematis.  Does not combine good with most roses, but at this part of the fence it's no problem. In May Clematis 'Guernsey Cream' is flowering here and the rose banksiae 'Lutea' and in June/July the rose Excelsa which is prone to mildew. The 'Golden Harvest' has started flowering rather early this year and let us not talk about her growth, it is a real jungle.


Clematis 'Royal Velours', een oudje in mijn tuin, maar doet het ondanks het veranderen van de beplanting in haar omgeving prima, ze groeit nu min of meer als bodembedekker.

Clematis 'Royal Velours', an old one in my garden, but despite changing the planting around her, she is doing excellent, now she is growing more or less as a ground cover among the perennials.

Hè, hè, dat was een heel verhaal en nu heb ik het niet eens gehad over de snoei en bemesting, maar dat is te vinden in elk boek of op het internet, ik ben toe aan een kopje thee met pruimentaart, heb er drie van gemaakt omdat we zoveel pruimen hebben, twee voor de diepvries en één om aan te snijden.

Huh, that was a long story and yet I have not talked about pruning and fertilization, but that you can find in every good gardening book or the internet, I'm ready for a cup of tea with plumcake, of which I made three because we have so many plums, two cakes for the freezer and one to eat right away.

Ik wens iedereen hiermee een heel fijn weekend en daarna een nieuwe week met prachtig weer, d.w.z. niet te heet, een beetje regen voor de tuin, maar liefst 's nachts. Zelf hoop ik genoeg tijd te kunnen vinden om met een mooi boek op de veranda te kunnen doorbrengen.

Bedankt voor alle leuke opmerkingen en zelf zal ik me de komende dagen ook niet onbetuigd laten wat reacties betreft, jullie zullen van me horen als ik geen boek lees, haha.


 Herewith I wish you all a very nice weekend and after that a new week with beautiful whether, let us say not too hot, enough rain for the garden, but please at night.  For myself I hope to find enough time to read a book on the porch.

Thank you all for the nice comments and I will respond to your posts the coming days, you will learn from me when I'm not reading a book, haha.vrijdag 25 juli 2014

BEZIGHEDEN OP EEN WARME DAG - ACTIVITIES ON A HOT DAY


Vanmorgen weer vroeg met Snarf op pad. Ook op deze warme dagen bruist onze "ouwe jonge" nog van energie en moet ik hem inhouden want hij gaat door tot hij neervalt. Geconcentreerd wacht hij op mijn aanwijzingen, links, rechts, achter je of wacht, dan gooi ik de bal. Hij pakt hem en smijt hem al rennende voor mijn voeten, dan rent hij weer met een wijde boog op de 12 uur positie en begint het spel opnieuw.


This morning Snarf and I set off early.  Also on these hot days this old boy is bursting with energy and I have to stop him for he goes on until he falls down.  Focused he is waiting for my instructions, to the left, right, behind you or wait, I throw the ball. He grabs him and throws him running in front of my feet, and again he runs in a wide circle to the twelve o'clock position and the game begins again.


Het veld staat vol met witte klavers - The field is overgrown with white clover.


Om niet oververhit te raken, gaan we naar het water, waar Snarf zich onder de steiger vermaakt en een eend op de steiger zich afvraagt wat dat geplons onder hem betekent.In order not to overheat, we go to the water, where Snarf is enjoying himself under the pier and a duck wonders what the plashing means beneath the pier.


Snarf we gaan naar huis, het vrouwtje heeft vandaag nog meer te doen.

We are going home Snarf, your mistress has lots to do today.


Thuis doen we ons rondje tuin en kijken we naar de verschillende slasoorten die sierlijk in een grote schaal op het tafeltje voor te kas staan te pronken. Zo staan ze veilig voor de konijnen.  Ik zal er vanavond wat blaadjes van plukken.


At home we do our stroll in the garden and watch the various salad cultivars growing gracefully in a tub on the little table in front of the greenhouse, safe for the rabbits.  I will pick some leaves for dinner tonight.De pruimenboom is dit jaar overladen met vrij kleine 'Opal' pruimen.  Dit is slechts één van de vele overhangende takken.  De boom zit er vol mee.

This year the plum tree is overloaded with rather small 'Opal' plums.  This is only one of the many overhanging branches. The tree is full of them.


Deze zijn voor de rumpot : -  pruimen wassen en ontpitten
                                         -  pruimen in de pot met 500 gr. bruine basterdsuiker en
                                         -  5 kruidnagelen + 3 kaneelstokjes
                                         -  overgieten met rum tot ze onderstaan.
                                       
Dit minstens 6 weken laten staan, ik zet de pot echter weg tot Kerstmis. Dan wordt de drank gezeefd in flessen gedaan en gebruikt als aperitief en de (dronken) pruimen komen als dessert met Kerst op tafel vermengd met crème fraîche en slagroom, al jaren een favoriet dessert in onze familie.

These plums are for the rum pot: - first washing and pitting of the plums
                                                      - put plums in pot with 500 gr. caster sugar and
                                                      - 5 cloves + 3 cinnamon sticks
                                                      - pour rum to the plums until they are under.

Leave this at least 6 weeks, however I put the pot away until Christmas.  Then, the beverage is sieved and bottled and used as an aperitif. The (drunken) plums are used as a dessert for Christmas mixed with sour cream and whipped cream, this has long been a favorite dessert in our family.
                                                 

In de koeling staan al een aantal potten jam, ik maak niet te veel want wij eten bijna geen jam.

In our fridge in the basement are already some pots of jam, I don't make too much of it because we eat almost no jam.


In het voorjaar heb ik er wat nieuwe gladiolen bij gepoot waarvan ik nu ontdekte dat het een beetje vreemde kleur is, een soort mauve. Ik ging de tuin rond, zoekende naar bijpassende bloemen.  Dat viel mee, er was waarempel nog iets te vinden.  Ik plukte enkele takken van de pruikenboom (Cotinus coggygria 'Palace Purple') en van mijn Hydrangea arborescens 'Invincibelle',  ook wel de roze 'Annabelle' genoemd.


In spring I planted some new Gladiolus bulbs of which I now discovered the strange colour, a bit of old mauve. I went around the garden to look for matching flowers.  It was ok, I could find some. I took a few branches of the wig tree (Cotinus coggygria 'Palace Purple') and some flowers of my Hydrangea arborescens 'Invincibelle', also called the pink  'Annabelle'.


Tussen mijn collectie Ravelli 'Sang de Boeuf' vazen staat dit ingetogen ton-sur-ton boeket best aardig op de schoorsteenmantel.


Between my collection of Ravelli 'Sang de Boeuf' vases this subdued tone-on-tone bouquet shows pretty nice on the mantelpiece.Wens "All Creatures Great and Small" een heel goed weekend!
(zoals jullie zien, ben ik een boek van James Herriot aan het lezen : "Every Living Thing")

Wish All Creatures Great and Small a very good weekend !
(as you can see, I am reading a book of James Herriot : "Every Living Thing")