donderdag 21 augustus 2014

NIETS VERANDERLIJKER DAN HET WEER - NOTHING MORE CHANGEABLE THAN WEATHER


Het frisse weer van de laatste week is heerlijk. Hou best van wat warmte maar het vermindert mijn activiteiten wel enigszins.  Vooral op de hondenwandeling in de vroege morgen merk je dat we nu echt in de nazomer zitten, ik geniet ervan.  Het koele windje, de geur van aarde en planten en regelmatig een onverwachte fikse regenbui, houden Snarf en mij fris en vrolijk. We genieten volop van de zwaluwen die laag overvliegen op zoek naar insecten, de wilde konijntjes die aan de randen van de velden aan het gras knabbelen en vanmorgen werden we zelfs verrast door een koppel patrijzen.  Op het smalle pad tussen de struiken liep er één voor Snarf uit, dacht eerst dat het een kipje van de buren was maar dan zou ze te ver van huis verdwaald zijn, kan dus niet.  Ik was nog geen tien meter verder toen ze vlak voor me opvlogen, ik telde er wel negen. Een prachtig gezicht maar het ging te snel voor een foto.  Patrijzen kom ik zelden tegen, als ik ze zie zijn ze altijd met meerdere. Fazanten die er eleganter uitzien, zeker het mannetje, zien we bijna dagelijks. Snarf vindt het altijd leuk als ze krijsend opvliegen. 
In het moeras zagen we in de verte wel onze zilverreiger, bezig met fourageren.  Als ik deze route loop, is hij er 's morgens bijna altijd.


The cool weather of last week is lovely. I surely love some heat but it reduces my activities somewhat. Particularly on the early morning dogwalk you notice that we really are in late summer. The cool wind, the scent of earth and fading plants and frequently an unexpected downpour keep Snarf and me crisp and happy. We enjoy the swallows flying low searching for insects, the wild rabbits nibbling on the grass at the edges of the fields en this morning we were even surprised by a flock of partridges. On the narrow path between shrubs one partridge was walking ahead of Snarf. First moment I thought it was a little chicken of our neighbours, but then it would be lost too far from home.  I was not ten yards away when they flew in front of me, I counted up to nine. A beautiful sight but too fast for a picture. Partridges I rarely see in this area. When I see them they are always with others.  We almost see daily pheasants which are more elegant, certainly the male. Snarf always like it when they fly away shrieking, strange, because he is afraid of little chickens.
In the distance in the swamp we did see our white egret, busy foraging.Aan de waterkant bloeit o.a. Lythrum salicaria of gewoon kattenstaarten en

On the waterside are flowering Lythrum salicaria or ordinary called spiked loosestrife and.... 
heerlijk geurende munt en........

fragrant mint and....


de Butomus umbellatus, de zwanenbloem. De bloem heet in ons land zwanenbloem omdat de stampers een vorm hebben die sterk op sierlijke zwaantjes lijken. Ze is wettelijk beschermd maar dat betekent echt niet dat de plant zeldzaam is. De zwanenbloem is vrij algemeen en doet het goed in sloten die jaarlijks geschoond worden. Deze schoonmaakbeurten houden zijn leefmilieu in stand, de zwanenbloem houdt van voedselrijk water.  Het is een favoriete waterplant van mij, wonderschoon wiegen de bloemen deze morgen in de wind en ze bloeien lang door dit jaar.


the Butomus umbellatus, the flowering rush.  The flower is called swansflower in our country because the pistols have a shape that resemble graceful swans.  She is legally protected, however, the plant is not rare.  The plant is quite common and grows well in ditches that are cleaned annually.  These cleanings are good for their habitat, the flowering rush loves nutrient-rich water.  It is one of my favourite waterplants, this morning the wondrously beautiful flowers are cradling in the wind and they are flowerin on and on this year. 


Donkere wolken zorgen voor een dreigende regenbui en aan de overkant van het water is een trekker bezig het paardenpad te egaliseren.

Dark clouds provide an imminent shower and on the other side of the water a tractor is smoothing the horse track.

Snarf gaat onverdroten voort.....

Snarf relentlessly continues.....


Terug van ons rondje moeras is de zilverreiger er nog steeds.

Back from our tour around the swamp, the egret is still there.


Thuis zien we de regenboog.

At home we see the rainbow.


De volgende dag hetzelfde weer, donkere wolken, een beetje zon.

Next day the same weather, a bit of sun, dark clouds.


Het wordt erg donker en......

More dark clouds and........


Een regenbui.....

A shower...


We schuilen een beetje onder de bomen tot het stopt en zien een stel futen die met elkaar flirten.


We shelter under the trees until it stops and see a couple of grebes flirting with each other.Als we thuiskomen ziet de tuin er zo uit,  ja het is echt nazomer, ik zou bijna zeggen herfst.


When we come home the garden is like this, yes it is really late summer, I won't say autumn.

Na al die nattigheid is het binnen goed toeven en heb ik mijn, dit jaar, weinige dahlia's op een vaasje gezet.


After all that wetness it's good to be inside again and I have put some of my, this year, sparsely dahlias in a vase.Een vaasje kleur tussen een aantal van mijn geliefde boeken.

A vase of colour between some of my beloved books.


Enkele bloemen op de tafel en Snarf op de shabby chique bank, intussen is het allemaal meer shabby dan chique.


Some flowers on the table and Snarf on the shabby chic couch, in the meantime it's all more shabby than chic.


En bij Snarf vallen langzaam maar zeker de luiken toe.


And Snarf is slowly but surely closing his eyes.

vrijdag 15 augustus 2014

EEN GEWONE TUINDAG - JUST A GARDENING DAY


Ik was op weg naar de kas en kwam langs mijn grote pot met Tithonia rotundifolia.  Waarom deze wonderschone Mexicaanse éénjarige in een pot gepoot ?  De konijnen........  Van vorig jaar verzameld zaad had ik ze dit voorjaar in de kas voorgezaaid om ze later in de tuin te integreren.  Toen ik aan het uitplanten van de Tithonia's toe was, waren de eerder uitgeplante Zinnia's, stokrozen en riddersporen al op- of aangegeten.  Cosmea's en leeuwenbekken lusten ze blijkbaar niet, want die staan in volle bloei.  Voor de zekerheid heb ik toen enkele Tithonia's in een grote pot gezet en die doen het geweldig.
De Tithonia rotundifolia is een Mexicaanse zonnebloem die houdt van een droog en warm klimaat.  Ze wordt van 90 tot 150 cm. hoog en is aantrekkelijk voor bijen en vlinders.


On my way to the greenhouse I came along a big tub with Tithonia rotundifolia. Why have I planted this wonderful Mexican annual in a tub? The bunnies...... I sowed them in spring in the greenhouse from collected seed of last year to integrate them later in the garden.  When I was going on to plant them out, the earlier planted Zinnias, hollyhocks and larkspurs were almost all eaten by the bunnies. Apparently rabbits don't like Cosmeas and snapdragons because they are in full bloom. For sure I put some Tithonias in a big tub and so they are doing great.  
The Tithonia rotundifolia is a Mexican sunflower for a dry and warm climate.  They grow from 90 to 150 cm high and are attractive for bees and butterflies.Na de bloei vormen ze aantrekkelijke zaadbollen, waarvan ik de zaden oogst als ze rijp zijn. 


After flowering they form attractive seedheads, of which I collect the seeds after ripening.


Als ik de kas binnenkom, komt me een heerlijke exotische geur tegemoet.  Er bloeit één bloem van de Gardenia, waar ik aan blijf snuffelen.  Gelukkig zitten er nog meer knoppen in die naar ik hoop ook open zullen gaan.


When I go into the greenhouse, a delicious exotic fragrance meets me.  One flower of the Gardenia has opened, and it keeps me sniffing.  Fortunately there are more buds which hopefully will come into flower soon.In de kas is werk aan de winkel, de uitgebloeide en verwelkte clematis wordt kortgeknipt, mijn handige hulp staat al achter de kruiwagen. Uit de wirwar van beschimmelde, zwarte clematisstengels die ik op de trap boven van de tralies afknip komt een dood roodborstje, er is niet veel meer van over dan een skeletje met wat veertjes, wat zielig dat dit vogeltje verstrengeld is geraakt.  Tegen het glas van de kas zitten achter de clematis heel veel huisjesslakken die ik in een bakje op de zaaitafel gooi. Ze kruipen er natuurlijk gelijk weer uit.  


In the greenhouse is work to be done, the faded and wilted clematis is cut short, my handy help is already behind the wheelbarrow.  From the tangle of moldy, black clematis stems which I cut off the bars standing on the stairs, appears a dead robin, no more left than a skeleton with some feathers, so sad that this little bird has become entangled.  Against the glass of the greenhouse behind the clematis are many snails which I throw in a plastic bowl on the sowing table. Of course they climb right out again.  Ik pak het bakje en gooi het met een grote boog leeg over de vaart, arme slakken, ik voel me best slecht na deze impulsieve handeling.

I grab the bowl and toss it empty with a bow across the canal, poor snails, I feel rather bad after this impulsive action.


Na dit warme en smerige karweitje ben ik toe aan een douchebeurt en daarna kom ik terug in de kas met een lekker kopje thee.  Voor het eerst in mijn leven een echte 'selfie' gemaakt, haha, hoe ouder hoe gekker.


After this warm and filthy chore I need a shower and then I'll turn back into the greenhouse with a nice cup of tea.  For the first time in my life I made a real 'selfie', haha, old and silly woman.


Een éénpersoons thee en taart voor......... Nee, de taart die ik is gelukkig niet helemaal voor mezelf maar heb ik voor de foto naar de kas meegenomen. Voor wie het recept wil weten, het is gewoon biscuitdeeg met als vulling crème fraîche en cream cheese met daarop bosbessen, aardbeien en bramen.


Tea for one and cake for............ No, this cake is fortunately not only for me, but I took it to the greenhouse for the picture.  Easy recipe, it's just a biscuit dough filled with a mixture of sour cream and cream cheese with on top blackberries, strawberries and blueberries.
  


Ik ga er aan beginnen hoor, wie ook een kopje thee met taart wil, is welkom aan mijn virtuele tafel.

I'm going to start,  you are welcome on my virtual table for this afternoon tea.

donderdag 14 augustus 2014

SNARF IN DARTMOOR

Toen ik vanmorgen even in mijn blogpost keek kwam ik Balsemien's post uit de Cotswolds tegen, www.balsemien.blogspot.nl. Bij het lezen van haar verhalen over o.a. de commons waar zelfs golfbanen op gesitueerd waren, kwamen er fijne herinneringen bij mij boven van een vakantie in Dartmoor en kon ik het niet nalaten om even in de foto's te gaan snuffelen naar Snarf op de golfbaan. (help ik moet niet achter de pc gaan zitten want dan vliegt de tijd).
Zoekend naar de golfbaanfoto's kwam ik natuurlijk langs allemaal leuke foto's in Dartmoor, ik heb toch nog maar even een kleine keuze gemaakt van favorieten voor een korte fotoserie zonder veel woorden.


When I was looking into my blog posts this morning I came along Balsemien's post about the Cotswolds, www.balsemien.blogspot.nl.  Reading her holdiday story about, among others, the English commons where even golfcourses are situated, there were sweet memories of one of our holidays in Dartmoor and I could not resist browsing the pictures of Snarf on the golf course.  (o help, I should not be on the pc, because time flies).
Searching for golf course pictures I saw of course lots of favourite places in Dartmoor, I made a choice of favorites for a short photoseries without words.
Brentor Church
Wistman's Wood
Sharpitor


 East Dart RiverHaytor RocksDe laatste foto's zijn degenen waar ik naar zocht met Snarf op de golfbaan op de common van Whitchurch Down.

Last pictures are the ones I was looking for with Snarf on the golf course on the common of Whitchurch Down.


 Dorstig van al het rennen, hebben we hem even bij de waterbak getild, op de achtergrond 'Pimple Folly"

Thirsty of running around, we lifted him to the water bassin, on the background 'Pimple Folly'.


'Waar blijven die golfballen' ?

'Where are those flying golf balls' ?
En nu aan't werk, ben spoedig terug.

And now at work, will be back soon.