vrijdag 12 september 2014

NAZOMER - LATE SUMMER


Deze keer heb ik niet zo veel tijd om te schrijven, maar het wordt ook geen woordeloze post met alleen foto's want ik heb uit mijn voorraad tuin gedichten enkele mooie stukjes 'nazomer' geselecteerd.
De eerste foto van de lijsterbes heb ik afgelopen woensdag genomen in een juweel van een tuin die we met onze tuinclub bezochten. Binnenkort zal ik hier een apart hoofdstuk aan besteden.

This time I do not have much time to write, but it's not a wordless post with only photos for I selected from my stash of garden poems some beautiful pieces of 'late summer'.
First photo of the rowan I took last Wednesday in a gem of a garden we visited with the garden club. I will be here to spend a separate post to this garden soon.


NAZOMER

Reeds begint de spin haar rag
Overal te weven;
Korter wordt de zomerdag,
Korter wordt het leven;
Maar in 't rijp en rijpend graan,
Maar in halm en schooven,
Lacht de goedheid Gods ons aan,
Die wij dankbaar loven.

Die het rozenbed beschouwt,
Wordt geneigd tot treuren;
Maar de boomgaard blinkt van goud, 
En de druiven kleuren.
Ook de roode lijsterbes
Gloeit zoo schoon als immer.....
Vogels volgt mijn wijze les:
Plukt haar nu - of nimmer.

                                    - Nicolaas Beets -

De 'Fairy' rozen bloeien nu volop en gaan ononderbroken door tot diep in december. Het is één van de gemakkelijkste rozen in de tuin die tot nu toe nooit door ziektes werden geplaagd.  Ze is ook zeer geschikt om romantische roze schikkingen van te maken voor bijv. op de theetafel.

The 'Fairy' roses are in full bloom now and continue this till deep in December.  It is one of the easiest roses in the garden, until today never been plagued by diseases. This romantic rose is also suitable for sweet arrangements, for instance on the teatable.

De Hortensia's op de achtergrond zijn hard gegroeid, enkele bloemen van de roos 'Rhapsody in Blue' willen ook nog even meedoen met het feestje. 

The Hydrangeas in the back have grown high, some flowers of the rose 'Rhapsody in Blue' also want to join in the party. 


Fuchsia magelanica 'Alba',  ooit als stekje meegebracht uit Bretagne in Frankrijk.

Fuchsia magelanica 'Alba', ever brought as a cutting from Brittany in France.


Ik vind het jammer dat de Verbena bonariensis dit jaar praktisch alléén bloeit, het is zo mooi als ze zich mengt met andere bloemen. 

It's a pity that Verbena bonariensis is flowering on their own this year, it is much nicer when she  is mixed with other flowers at the same time.


De Helianthus 'Lemon Queen' is in deze vrij donkere hoek een licht in duisternis en een heerlijke plant om van te snijden.

The Helanthus 'Lemon Queen' is in this shady corner a light in darkness and a lovely plant for cutting flowers.LATE SUMMER

The golden-rod is yellow;
The corn is turning brown;
The trees in apple orchards
With fruit are bending down.

The gentian's bluest fringes
Are curling in the sun;
In dusty pods the milkweed
Its hidden silk has spun
.
From dewy lanes at morning
The grapes' sweet odors rise;
At noon the roads all flutter
With yellow butterflies.We moesten plotseling snel de peren plukken, want de vogels begonnen er aan en dat is niet de bedoeling.  Dit is de 'Conference', een fijne handpeer maar ik gebruik ze ook in taarten.  Achteraan zie je nog net wat Gieser Wildemannen, de lekkerste stoofpeer.

Suddenly we had to pick all the pears because birds were starting to eat them and that's not the purpose.  This is 'Conference', a fine hand-pear but I use them in cakes too.  In the back you just see some 'Gieser Wildeman', the best cooking pear.


Met de druiven was het nog slechter gesteld, hiervan is een groot deel in de buikjes van de merels verdwenen.

With the grapes it was made even worse, lots of them disappeared in the bellies of the blackbirds.Als ik 's morgens met Snarf ga lopen, raap ik soms mijn zakken vol met hazelnoten.

When I go out in the morning with Snarf, I sometimes have pockets full of hazelnuts.


De witte anemoon 'Honorine Jobert' zien jullie elk jaar weer terug op mijn blog, het worden er steeds meer.

The white anemone 'Honorine Jobert' you see every year on my blog, they are increasing more and more.


Rosa 'Glamis Castle'


De onvolprezen teunisbloem, geel is niet mijn favoriete bloemenkleur, maar deze vind ik gewoonweg schitterend.

The unsurpassed evening primrose, although yellow is not my favourite flower colour, this one is simply stunning.


De 'Annabelle' hortensia's zijn bijna allen van wit naar groen verkleurd, hier staan nog twee verse bloemen die zich overeind houden tussen Rhododendron takken.

Almost all hydrangeas 'Annabelle'  are discolored from white to green, here are two fresh flowers who are kept up by the Rhododendron branches.Clematis 'Golden Harvest' staat nog maar aan het begin van de bloei, hier kunnen we zelfs de oktober maand nog van genieten.

Clematis 'Golden Harvest' is still at the beginning of flowering, we can even enjoy this clematis in October.


By all these lovely tokens
September days are here,
With summer's best of weather,
And autumn's best of cheer.

But none of all this beauty
Which floods the earth and air
Is unto me the sercret
Which makes September fair.

T'is a thing which I remember;
To name it thrills me yet:
One day of one September
I never can forget.

- Helen Hunt Jackson -"A late summer garden has a tranquility found no other time of the year"

                                                             - William Longwood -


Cyclamen hederafolium houden zich goed tussen de Vinca minor. Deze cyclaampjes hebben zichzelf behoorlijk uitgezaaid.

Cyclamen hederafolium keep themselves well between Vinca minor.  These cyclamens have seeded themselves.


En dan de Clematis vitalba, heeft deze woekeraar zich niet prachtig tussen de vlinderstruik doorgewurmd.

And then the Clematis vitalba, this usurer has wriggled itself beautifully between the butterfly bush.


Snarf was deze week even ziek van een urineweg infectie, een anti-biotica kuurtje heeft hem zijn energie weer teruggegeven. Hij trapte vanmorgen gelukkig weer tegen mijn scheenbeen en maakte capriolen met de stofzuigerstang, die wil hij altijd pakken wanneer ik aan het stofzuigen ben. 

Snarf had an urinary tract infection this week, so he felt ill,  an antibiotic treatment gave him back his energy. I am so glad he kicked his paw against my shin again and made antics with the vacuum cleaner rod, which he always wants to grab when I'm vacuuming.


Dit keer een eenvoudig arrangement voor op tafel, de hortensia's mogen indrogen.

This time a simple arrangement on the table, the hydrangeas may dry up.

Nu heb ik toch nog veel meer geschreven dan de bedoeling was, maar ik ga nu snel stoppen.
Allemaal een heel fijn weekend!

Now I have written much more than intended, but I'm going to stop now.
Wish you all a great weekend!


zaterdag 6 september 2014

BEZOEK AAN EEN HISTORISCHE BUITENPLAATS - VISIT TO A HISTORIC ESTATE


Het is al weer enige weken geleden maar het bezoek van onze tuinclub aan Ridderhofstad Hindersteyn wil ik jullie niet onthouden. Het was één van mijn favoriete uitstapjes deze zomer.


It's been a few weeks ago but I have to tell you about the visit of our garden club to the Court for Knights Hindersteyn. It was one of my favourite gardentrips this summer.


Hindersteyn is één van de tien historische buitenplaatsen met woontorens met een middeleeuwse oorsprong die langs de idyllische Langbroekerwetering in Langbroek liggen. In de geschiedenis wordt Hindersteyn voor het eerst vermeld in 1315. De stichter van het huis is Hinder van Wulven. In die tijd was het bezit van zo'n woontoren alleen weggelegd voor de elite. Bijna zeven eeuwen lang heeft Hindersteyn adellijke bewoners gehad totdat het in 1972 door A.F. Geytenbeek aangekocht werd,  die de buitenplaats weer heeft doen herleven. De restauratie van alle gebouwen heeft plaatsgevonden in de jaren 1972 - 1989 en met de historische tuin, waarvan zelfs de moestuin in oude glorie is hersteld, is het een trekpleister voor bijv. enthousiaste tuinliefhebbers zoals wij. Het huis is echter privé en niet opengesteld voor publiek.Hindersteyn is one of the ten historic estates with castletowers with a medieval origin along the idyllic Langbroekerwetering in Langbroek. In history Hindersteyn is mentioned for the first time in 1315. The founder of the estate is Hinder van Wulven.  In that time the owning of such a residential tower was only for the happy few. For almost seven ages Hindersteyn had noble residents until A.F. Geytenbeek purchased it in 1972 and the estate has revived. Restoration of all buildings occurred from 1972 to 1989 and with the historical garden, of which the kitchen garden has been restored to its former glory, it is a haven for avid gardeners like us. However the house is private and not open for the public.
Wij werden ontvangen in de oranjerie door de eigenaar met koffie en heerlijke citroentaart.
Daarna begon een boeiende rondleiding van anderhalf uur door tuin en park, dat door de eigenaar en een grote groep enthousiaste vrijwilligers wordt bijgehouden.


We were welcomed in the orangery by the owner with coffee and delicious lemon cake. Then we had a fascinating tour of one and a half hour in gardens and park, which is largely maintained by the owner and many volunteers.Een Victoriaans varenkasje in de oranjerie.

A Wardian case with ferns in the orangery.
Dit is de zestig meter lange slangemuur die in 1982 door twee nog jonge zonen van de eigenaar eigenhandig in twee jaar tijd is gebouwd, hoofdzakelijk gedurende hun schoolvakanties. In de 18de eeuw waren slangemuren populair om leifruit te telen. Abrikozen en perziken doen het goed in de kommen van de muur doordat daar een microklimaat heerst en het fruit eerder rijp wordt.

This is the 60 meters long serpent wall built in 1982 single-handed by the young sons of the owner. They did it mainly in their schoolholidays. In the eightteenth century serpent walls wery very popular to grow espaliered fruit.  Apricots and peaches ripen earlier in the bowls of the wall by a micro climate. 


Erik Geytenbeek, de huidige eigenaar en bouwer van de muur doet uitleg.

Erik Geytenbeek, the present owner and builder of the wall does explanations.


Bijenkasten / BeehivesOp Hindersteyn is in 1995 een klassiek ovaal doolhof aangelegd van 30 x 40 meter die beplant is met zo'n 1600 st. Buxus sempervirens 'Rotundifolia'.  Sinds kort is er in dezelfde vorm als het doolhof een labyrint gecreëerd, symmetrisch gelegen ten opzichte van de doolhof.
Wij hebben ons er niet in gewaagd, weet niet of we anders 's avonds wel thuisgekomen zouden zijn.

In 1995 at Hindersteyn a classic oval maze of 30 x 40 m. has been laid out planted with about 1600 pcs of Buxus sempervirens 'Rotundifolia'.  Recently, a labyrinth has been created in the same form as the maze, symmetrically situated in relation to the maze. 
We have not ventured to go into the maze, I don't know if we should have been back home at night.Aan het eind van de tuin is dit prachtige doorkijkje op de landelijke omgeving.

At the end of the garden is this beautiful glimpse of the countryside.


Een loofgang begroeid met kiwi's.

An arbor covered with kiwis.


Oude opgekochte hekwerken zijn tussen de verschillende tuindelen geplaatst.

Bought up old fences divide various parts of the garden. 


Een belangrijk element op deze buitenplaats is de moestuin.  Iedere buitenplaats had vroeger een moestuin. Na de Tweede Wereldoorlog was het echter snel gedaan met deze moestuinen, veel te arbeidsintensief.  Hier is de moestuin echter in ere hersteld en wordt bijgehouden door een groot aantal vrijwilligers, die voor eigen gebruik mogen oogsten.
Ook worden er kookworkshops op Hindersteyn gegeven.


An important element of this place is the kitchen garden. In the past every country estate had a kitchen garden.  After the second worldwar however it was done with these labour intensive kitchen gardens.  At this place the kitchen garden has been restored and maintained by a large number of volunteers, who are allowed to harvest for their own use.
There are also cooking workshops at Hindersteyn.
De diverse kassen zijn allemaal opnieuw opgebouwde en herplaatste exemplaren afkomstig van een andere buitenplaats, het Westland en zelfs een van oorsprong Belgische kas met gebogen dakvlak.
In deze bijzondere oude kas worden 18 verschillende soorten vijgen geteeld.


The various glasshouses are all re-built and reinstated specimens from other estates, the Westland (horticulture area) and even one Belgian glasshouse with a curved roof surface.  In this particular old glasshouse they are growing 18 different types of figs!  Yes, you have read it correct: 18.


Ik hou van keurig opgeruimd gereedschap omdat ik er zelf altijd een zooitje van maak.

I love the tidiness of the tools in the shed while I always make a mess.


Een vrijwilligster heeft een bos bloemen geplukt 

 A volunteer picked a bunch of flowers.


Dit is de druivenkas afkomstig uit het Westland. Deze druivenserres kwamen in opkomst tegen het einde van de 19de eeuw en beleefden hun hoogtepunt in de jaren twintig van de 20ste eeuw. De druivenkas op Hindersteyn is 23 meter lang en wordt gebruikt voor de teelt van wijndruiven.


This is the grape greenhouse originating from the horticulture area Westland. These grape greenhouses were on the rise at the end of the 19th century and were on their peak in the twenties of the 20st century. The grape greenhouse at Hindersteyn has a length of 23 meter and is used for growing wine grapes.Eén van de kassen wordt gebruikt voor het kweken van paprika's en kruiden, zoals basilicum.

One of the glasshouses is used for growing peppers and herbs, like basil.


Door de moestuin, kruidentuin en de kassen komen we in de bloementuin.

Passing the kitchen garden, herb garden and the glasshouses we come into the flowergarden.


Op de voorgrond Afrikaantjes / In the front marigolds.


Rudbeckias


Dahlia's, Ageratums en Leeuwenbekken (snapdragons)


En zoveel prachtige dahlia's, het zijn de grote groepen die het hem doen en ons met hun levendige kleuren overweldigen.


And so many beautiful Dahlias, the large groups of flowers are spectacular and overwhelm us with their colours.


Achteraan staan ook nog witte Cosmea's 

 In the back white Cosmos too.


Na de rondleiding gingen we picknicken waarbij we gebruik mochten maken van het terras voor de oranjerie en daarna bezochten we de Lunenburg, een andere bijzondere buitenplaats aan de Langbroekerwetering.
Maar voor vandaag stop ik er mee.

Wel wil ik nog mijn volgers danken voor het altijd leuke commentaar en de nieuwe volgers welkom heten.
Ik wens jullie allen een prettige zondag!


After the roundtour we had a picknick on the terrace of the orangery and then we visited the garden of Lunenburg, another special historic place on the same road in Langbroek.
But for today I quit.

I do want to thank my followers for the always nice comments on my posts and welcome to my new followers.
I wish you all a pleasant Sunday!