vrijdag 17 november 2017

COLCHICUM AUTUMNALE


Jaren had ik een klein groepje Colchicums in de tuin aan de voet van de Abies koreana. Vorig jaar was het plotseling minder en dit jaar zijn ze helemaal niet meer opgekomen, vreemd.......
Toen ik een paar weken geleden in Boskoop was en daar nog wat extra bloembollen kocht voor de tuin, zag ik prachtige knollen van de Colchicums in potjes staan. Ik kon het niet laten om er een potje mee te nemen voor op het tafeltje naast de keukendeur op de veranda.  Ze bloeien al wekenlang en zijn ook nu nog mooi.  Als ze uitgebloeid zijn, gaan ze naar de tuin maar wel op een andere plek dan de vorige.

De Colchicum autumnale, hier bekend als herfsttijloos komt verspreid voor in Centraal- en West-Europa. De exemplaren met grotere bloemen uit Oost-Europa worden Colchicum pannonicum genoemd.
De naam Colchicum is afgeleid van Colchis, de streek waar de mythologische gifmengster Medea woonde.  Het grootste aantal soorten treft men in de Balkan en in Anatolië aan.
For years I had a small group of Colchicums in the garden at the base of the Abies koreana. Last year they suddenly had reduced and this year there was nothing left, strange.......
When I was in Boskoop a few weeks ago and bought some more bulbs for the garden, I saw beautiful Colchicums in pot, not yet flowering. I could not resist to buy one pot for the small table next to the kitchendoor on the porcch. They are flowering already for weeks and are still nice.  When they have finished flowering I'll put them in the garden but certainly on another spot than the former ones.

The Colchicum autumnale, in our country known as 'herfsttijloos' are native to Cntral- and Western Europe. The ones with bigger flowers from Easteren Europe are called Colchicum pannonicum.
The name Colchicum is from Colchis, the area where the poison-mixer Medea was living.
Most varieties of Colchicum are growing in the Balkan and Anatolia.Binnen had ik voor de zondag nog wat bloemen verzameld met in het midden Miscanthus pluimen.
De tafel was gedekt voor 6 uitgenodigde vrienden en ik kan nu vertellen, het werd een gezellige avond.


I had collected flowers for the Sunday as I had invited friends for dinner. Miscanthus plumes in the middle of the decoration. I can tell you now it became a very pleasant evening. 
Op een tafeltje tegen de muur maakte ik een 'drijvertje' met Clematis sororia 'Freckles' uit de kas. Zo is er altijd, ook in November, nog wel iets bruikbaars te vinden op eigen terrein.On a sidetable I put a floating arrangement with Clematis sororia 'Freckles' from the greenhouse. You see there are always flowers to be find in and around the garden, also in November.
Na de voorbereidingen voor het eten, was het goed wachten op de gasten met een glaasje eigengemaakte pruimenbrandewijn. Nee, wel aanlokkelijk maar dit is een grapje, kon moeilijk al aan de alcohol gaan voordat de gasten binnen waren.

After preparations for dinner, it was a good waiting for the guests with a glass of home-made plum brandy. No, I'm joking, no alcohol before the guests were in.

donderdag 16 november 2017

DE TUIN OP EEN DRUILERIGE NOVEMBERDAG - THE GARDEN ON A DRIZZLY NOVEMBER DAY.Maakte vanmorgen, op weg naar de kippen, even wat foto's van de nattige, somber ogende tuin. Als je echter goed rondkijkt, klaart het in mijn verbeelding toch op. Alle schakeringen van groen, geel, rood en bruin zijn aanwezig, de ware herfstkleuren. Niet dat ik er echt blij van word maar toch, het is ook mooi.

On my way to the chickens I took this morning some pictures of the wet, dreary-looking garden. However, looking around it lightens in my imagination. All shades of green, yellow, red and brown are there, the real autumn colours. Not that it makes me really happy, but still, it's beautiful too.
De Ginkgo, die bekend staat om de mooie herfstkleur, staat er hier nog fier groen bij. De blaadjes beginnen nu voorzichtig geel omrand te worden, dat heeft ook wel wat. Waarschijnlijk zullen ze afvallen voordat ze helemaal geel zijn. Het is een treurvorm van de Ginkgo biloba de mooiste boom in mijn tuin, die kracht uitstraalt.

The Ginkgo, known for his beautiful yellow autumncolour, is still proudly green in my garden. The leaves are carefully turning yellow on the edges, nice too. Probably they fall off before they turn totally yellow.  It is a weeping form of the Ginkgo biloba the most beautiful tree in my garden, that exudes strength.
Op een vrij donkere plek tussen andere heesters vond ik nog een wonderschone tros bloemen van de roos Mozart, de laatste. De uitgebloeide trossen zitten vol kleine besjes, die ook van schoonheid getuigen op deze saaie dag.


On a rather dark spot between other shrubs I found this wonderfull cluster of flowers of the rose Mozart, the last one.  The faded clusters are full of small berries which also testify to beauty on this drizzly day.
De witte parels van de Cimicifuga simplex 'White Pearl' tonen na een lange bloei vermoeidheidsverschijnselen en worden langzaam maar zeker groen en vervolgens bruin, aan alles komt een eind.

The white pearls of Cimicifuga simplex 'White Pearl' show symptons of fatigue after a long flowering and are turning slowly but certainly green and then brown, everything comes to an end.Zo blij dat de roos Pink Cloud nog iets van de voorbije zomer laat zien.  Zal ik haar afplukken om mee naar binnen te nemen?  Ach nee, we laten deze beauty op een natuurlijke manier verwelken.

So glad to see the rose Pink Cloud showing some beauty of the past summer.  Shall I pick her to take inside? Oh no, we let one of these last beauties fade away on a natural way.
November
Het regent en het is november:
Weer keert het najaar en belaagt
Het hart, dat droef, maar steeds gewender,
Zijn heimelijke pijnen draagt.

En in de kamer, waar gelaten
Het daaglijks leven wordt verricht,
Schijnt uit de troosteloze straten
Een ongekleurd namiddaglicht.

De jaren gaan zoals zij gingen,
Er is allengs geen onderscheid
Meer tussen dove 'erinneringen
En wat geleefd wordt en verbeid.

Verloren zijn de prille wegen
Om te ontkomen aan den tijd;
Altijd november, altijd regen,
Altijd dit lege hart, altijd. 
                     
                                J.C. Bloem


Vertaling door John Irons:

November
It's raining and it is November:
Autumn lays siege now to the heart
That sadly, though more wont than ever,
Endures its secret pains apart.

And in the room, where resignation
Sees daily life pass as it may,
From streets that speak of desolation
A bleak light falls at close of day.

The years pass by but never alter,
The difference will soon be gone
Between dim memories that falter
And what is lived and is to come.

Lost are the ways I knew of gaining
Release from time in earlier days;
Always November, always raining,
Always this empty heart, always.
                                     
                                       J.C. Bloem
Als laatste een doorkijkje naar het dijkje waar tussen pad en vaart Hortensia's hun gloed verliezen.

I finish with a glimpse to the dike where between path and canal Hydrangeas lose there glow.


zondag 5 november 2017

JUDITH LEYSTER
- Zelfportret -

Wie is Judith Leyster? Zij was een kunstschilderes in de Gouden Eeuw en leefde van 1609 tot 1660. Haar werkt lijkt heel erg op dat van Frans Hals, waar zij hoogstwaarschijnlijk een leerling van was. In een schilderswereld vol mannen werkte zij zich als enige vrouw op tot 'meesterschilder' bij het Gilde in Haarlem. Haar oeuvre was echter niet groot en vooral van de tijd nadat ze trouwde met Jan Miense Moleenaer, ook een kunstschilder, zijn er niet veel werken van haar bekend.

Een ander werk van Judith is een tulpenboek, bestaande uit 49 bladzijden met op elke bladzijde 1 of 2 tulpen. In de 17de eeuw werden tulpenboeken gebruikt als catalogi voor kwekers. Het boek van Judith wordt beschouwd als één der mooiste uit die tijd. - Blompotje (1654) - 

Who is Judith Leyster?  She was a Dutch painter in the Golden Age and lived from 1609 till 1660.
Her work is very similar tot that of Frans Hals, most probably she was a pupil of him. In an artists'  world full of men, she became the first and only female Master Painter, accepted by the Haarlem Guild of St. Luke. Most paintings are from before her marriage with Jan Miense Molenaer, also an artist. There are only a few works known from the time after her marriage. 

Another work of Judith is a tulipbook, excisting of 49 pages with on each page 1 or 2 tulips. These books were used as catalogues for growers in the 17th century.  Judith Leyster's book is one of the most beautiful from that time.
Vorige maand hebben we het boek Tulpenliefde van Femke Roobol op onze leesclub besproken. Een boek waarvan het onderwerp me wel aansprak, een liefde tijdens de tulpenmanie. Het las ook heel gemakkelijk weg. In dit boek speelt Judith Leyster een belangrijke rol als vriendin van de hoofdpersoon in het boek.  Hieronder zie je het motto wat voor in het boek staat.In October we have discussed the book 'Tulip love' written by Femke Roobol on our reading club. A book whose subject appealed to me, a love during the tulip mania. It also was very easy to read. In this book Judith Leyster plays an important role as friend of the main character in the book.  Above you see the motto mentioned on one of the first pages of the book:  'Here one still paints with good and bold sense.'  Samuel Ampzing about Judith Leyster in his Description and praise of the city of Haarlem in Holland 1628. Toen ik daarna mijn bollen bestelde bij Verberghe, zag ik tot mijn verrassing dat ze ook een tulp hadden met de naam Judith Leyster. Jullie begrijpen, die moest ik erbij hebben. Afgelopen zaterdag zijn ze aangekomen en op onderstaande foto kun je zien hoe ze worden in het voorjaar.When I ordered my bulbs by Verberghe, I was surprised to discover in their catalogue a tulip called Judith Leyster. You will understand I ordered this one too. Last Saturday the bulbs arrived and on above picture you can see how they will be next spring.Toen de doos aankwam was het natuurlijk gelijk uitpakken en uitstallen op tafel buiten. Zoals gewoonlijk hielden de kippen me gezelschap.  En........vanmiddag bijna alles gepoot, dat was pas leuk, kon bijna niet werken, ze stonden met z'n tienen om mij en de bollen heen, bij iedere steek in de grond kwam wel een worm vrij en daar waren ze als de kippen bij.

When the box arrived of course it was immediately unpacking and displaying on the table outside. As usually chickens were keeping me company. And......this afternoon almost all of them have been planted, that was fun, I almost could not work, they were with ten around me and the bulbs, at each stab in the ground a worm came up and there they were the chickens. zondag 22 oktober 2017

ZON EN 7 HANEN MINDER - SUN AND 7 ROOSTERS LESS.


In deze tijd van het jaar brengen de zonnige kleuren van dahlia's en rozen toch nog wat warmte in het leven, ik haal ze bij voorkeur binnen op regenachtige, kille dagen. De letterlijke warmte komt dan van de kachel, maar deze bloemen verwarmen mijn hart. Het huis is weer in herfstsfeer gebracht, alle  witte en vrolijk gekleurde kussens en accessoires schoongemaakt en opgeborgen, herfstkleden, warme konijnenvellen enz. tevoorschijn gehaald (voor de goede orde, geen vellen van mijn tuin- konijnen).  Ik heb dit keer ook wat ouderwetse koperen spullen van mijn oma naar boven gehaald en glimmend gepoetst met Brasso, haha.

In this time of year the sunny colours of dahlias and roses bring some warmth in life, I take them preferably indoors on rainy, chilly days. The literal heat comes from the stove but these flowers warm my heart. I changed the house in autumn atmosphere, all white and brightly colored cushions and accessories cleaned and stored, autumn table cloths and rabbitskins brought out (for the record, no skins of my wild rabbits in the garden). This time I also put some old copper objects from my grandmother in the rooms after polishing with Brasso, lol.
Begin van afgelopen week hadden we nog heerlijk warm weer met waanzinnig mooie luchten en een vreemde min of meer koperkleurige zon door Saharazand, rook door bosbranden in Portugal enz.  Woensdagmorgen rond negen uur, zag ik de zon vanaf de veranda zo boven de kassen uit komen, redenen om even mijn fototoestel te pakken.Beginning of last week we had lovely warm weather with amazingly beautiful skies and a strange, more or less copper coloured sun caused by Sahara sand, smoke from wood fires in Portugal and so on.. Wednesday morning around 9 o 'clock I saw the sunrise from my porch above the glasshouses, reasons to grab my camera.Wat betreft de kippen was het een spannende week. Deze twee zaten hier nog niets vermoedend, gezellig op een plantsteun in de tuin. Het ging nl. zo :  Van de kuikens zijn er 8 haantjes en die kan ik moeilijk houden omdat ze waarschijnlijk in de toekomst de kippen gaan terroriseren en/of elkaar te lijf gaan. Met pijn in het hart ging ik dus op zoek naar een goed onderkomen. Dat viel niet mee want over het algemeen wil men wel een haan, maar dan moeten er ook drie kippen bij. De kippen wil ik  echter houden. Na wat rondvragen en telefoneren, kon ik vrijdag de haantjes bij een liefhebber brengen die ze mee zou nemen naar de pluimveemarkt in het Westland. Vrijdagochtend in het donker naar de keet waar ze nog rustig op stok zaten. Dozen mee, voorzien van luchtgaten en hanen vangen, de eerste ontsnapte al door de deur en vloog in mijn 'kamertje' rond. Pffft, omdat ze nog wat slaperig waren had ik ze toch vrij snel te pakken (dacht ik). Dozen dicht en wachten tot ik ze later die ochtend weg zou brengen. Toen ik aan het eind van de ochtend, met kraaiende hanen in de dozen, naar de kippenboer reed en daarna mijn mooie haantjes aan hem liet zien, miste ik er één.... Ik begreep er niets van, ik had er toch 8 gevangen?  Thuis liep de rest buiten tussen de buien door, ik gaf ze wat lekkers, en ja hoor daar was nog een jong haantje. Vraag me niet hoe, maar hij was de dans ontsprongen.
Voorlopig mag hij blijven en mag hij samen met zijn vader de kippenmeute regeren.


For the chickens and me it was an exciting week. Above couple was still unsuspecting, cozy on a plant support in the garden. The story is as follows:  Eight of the young chickens are roosters which I cannot keep because in the future they probably will terrorize the hens or fight each other.  With pain in the heart I was looking for a good home. It was not easy for generally people want three hens and one rooster, however, I want to keep the hens. After some asking and calling, I could bring the roosters to a  poultry farmer who should take them to the poultry lovers market in The Westland.    Early Fridaymorning in the darkness to the shack with boxes provided with airholes to catch the young roosters. The first one escaped through the door and was flying around in my 'my little room'.  Pffft, to make a long story short,  I could catch them rather quickly because they still were sleepy (I thought). Closed the boxes and waited to transport them later in the morning. When I arrived at the poultry farmer with crowing cocks in boxes and showed them to him, I missed one.....  I did not understand, I thought I had caught 8. Home again the others were outside between the many showers of that day, I gave them some treats and yes, there he was.......the last young rooster. Don't ask me how, but he got away with it.
For the time being he may stay and rule the chickens together with his father.             
Inmiddels ben ik toe aan een flinke sloot thee met melk en een stuk kruidkoek.

Meanwhile, I'm ready for a big ditch of tea with milk and a piece of gingerbread.
Jullie allemaal weer bedankt voor het lezen van mijn blog en een hele mooie nieuwe week toegewenst.

Many thanks for reading my blog and I wish you all a nice and happy new week!


maandag 16 oktober 2017

ALLEMAAL BOOTJES - ALL BOATS


Wat was het gisteren een mooie herfstdag, heerlijk om 's morgens op de fiets naar Pino, mijn oppaskat te gaan. Nadat hij vliegensvlug zijn lekkere Whiskas maaltijd op had, zat hij nog verlekkerd te likkebaarden. De rest van de dag moet je het met brokjes doen Pino en tegen de avond kom ik je nog een keer verwennen met Sheba, wat een luxe beestje ben jij"."Yesterday we had a lovely autumn day, great to go by bike to Pino, the cat I go after for a few days. After he had eaten his delicious Whiskas meal in no time, he was satisfied licking his lips. "The rest of the day you have to do with hard  kibbles Pino and late afternoon I will be back for your Sheba treat, you are a truly luxurious creature".Buiten in Pino's tuin bloeien de herfstcrocusjes, maar door het slechte weer van de afgelopen week zijn ze al op zijn retour.


Outside in Pino's garden autumn crocuses are still flowering, but due to the bad weather of last week, they are already on their return.Voordat ik bij het huis van Pino was maakte ik een aardige fietstour door de mooie omgeving van het riviertje De Rotte, en mijn oog viel dit keer op de verschillende bootjes in alle soorten en maten. Ik begon ze maar eens te fotograferen. Tegen de avond maakte ik de rit nogmaals maar nam een andere route aan de andere kant van de Rotte, dit heeft me heel wat bootjesfoto's opgeleverd, waarvan ik een aantal zal laten zien.Bootje met vissers in de ochtend  -  Boat with fisherman in the morning

Before I arrived at the cat's house I made a nice biketour through the beautiful surroundings of the river De Rotte, and this time my eyes caught the many different boats in all shapes and sizes. I started to photograph them. Late in the afternoon I made the tour again but took another route on the other side of De Rotte, this has given me a lot of boatphotos. I shall show you some.Een leuk jachtje - A nice little yacht.Maar ik prefereer deze groezelige kano  -  But I prefer this dingy dirty canoe.In de sloten bij wat zomerhuisjes liggen allerhande vaartuigen.

In the canals along some summerhouses are all kind of vessels.Twee blauwe kano's verborgen onder een treurwilg. Het kroos op het water geeft de illusie van een strak gazon.

Two blue canoes hidden under a weeping willow. The duckweed on the water creates the illusion of a tight lawn.Deze boot ligt op het droge en biedt plaats voor de ladder.......

This boat is on the dry and holds the ladder......
Aha deze kapitein is juist terug van Mars, heeft de boot binnengehaald om wellicht deze reis nooit meer te maken.

Aha, this captain just arrived back from Mars, got the boat on shore to make this journey never again.De schoonheid van een zwaan in een van de kanaaltjes.

The beauty of a swan in one of the canals.Dit is een uitzicht van het pad aan de andere kant van de Rotte. De rivier heeft smalle en brede stukken, begint midden in de stad Rotterdam en eindigt in de Rottemeren.

This is a view from the path on the other side of De Rotte. The river has narrow and wide pieces, starts in the centre of Rotterdam and ends in the Rotte lakes.
 Op de achtergrond van het bootje op het droge, de roeiers op De Rotte.

On the background of the boat on the dry, rowers on De Rotte.De meren in zicht.The lakes in sight.

Hé, Lucky Luc is ook van de partij - Even a boat named Lucky Luc.
Een oude zeilboot met kajuit - An old sailboat with cabin.Over de brug met tegenlicht - Over the bridge with backlightEn een prachtige moderne sloep - And a beautiful modern sloop.Ik fiets ook langs de molenviergang, alleen kon ik ze niet alle vier tegelijk op de foto krijgen, had ik een andere lens nodig die ik niet bij me had.

I also passed the mill four course, but I could not photograph them all four together, I should have needed another lens which I had not with me.

Hier aan de linkse kant van het pad De Rotte en aan de rechterkant zijn boeren bezig met aardappels rooien. Eindelijk droog weer dus even doorwerken.

Here on the left side of the path is the river and on the right sight farmers are busy with harvesting potatoes. Finally the weather is dry so they continue working as long as possible. 


Nog één blik op de molens nu van de overkant en ik stop mijn toestel in mijn fietstas, het is genoeg geweest voor vandaag, totdat ik bijna thuis de Cymbidium orchideeën in de kassen in bloei zie, goed nog maar een foto dan.

Another view on the mills, now from the other side of the river and then I put my camera in my bike bag, it's enough for today, until I'm almost home again, I see the Cymbidium orchids flowering in the glasshouses, well,,,,,one more photo.