donderdag 8 oktober 2015

KOEIEN BIJ DE VLEET - COW GALORELaten we met een beker melk beginnen.

Let's start with a cup of milk.


Zaterdagochtend, de zon komt op tijdens de wandeling met Snarf bij de rivier. Aalscholvers zitten met hun vleugels gespreid op de wieken van de molen, ja het wordt weer een mooie dag en daar gaan we van profiteren.  Vandaag zullen we een bezoek gaan brengen aan de regionale Fokveedag in Hoornaar, een koeiententoonstelling dus.


Saturday morning, the sun is rising during our walk with Snarf near the river. Cormorants are sitting on the wings of the mill, drying their wings. Yes, it will be another beautiful day and we will take advantage. 
Today we are going to visit the regional cattle show in Hoornaar.Juist aangekomen, zien we als eerste het aangespannen Shetland pony rijden en op het volgende weiland zijn de keuringen in volle gang.  Mooi hoe de pony's en hun begeleiders hun beste beentje voorzetten, in draf met wapperende manen.


Just arrived, the first thing we see are Shetland ponies, a demonstration harnass driving and in the other field pony trials are in full swing.  So pretty to watch how the ponies and their companions put their best foot forward, trotting with flowing manes.Na ons even vermaakt te hebben bij de Shetlandpony's lopen we door naar het tentoonstellingsterrein van het vee, allemaal Holland Holsteins koeien, gefokt in de regio. Het valt niet altijd mee om de dieren exact te laten doen wat jij wil. Vooral als ze allemaal keurig naast elkaar in een rij geformeerd moeten worden, zijn er wel eens onwilligen bij en ze zijn sterk....... Maar het gebeurt allemaal in alle rust. En de meeste koeien kunnen lezen en schrijven met hun begeleider/eigenaar.

After having enjoyed the Shetland ponies we walk to the show grounds of the cattle, all Holland Holsteins cows, bred in the region.   It's not that easy to let the animals do exactly what you want. Especially if they have to form a neatly row all next to each other, there are always one or more unwilling and they are strong........But it all happens quietly. And most of the cows can read and write with their supervisor/owner.
De jury heeft het moeilijk met het kiezen van de winnaar uit de rubriek oudere koeien.It is difficult for the jury picking a winner from the category of older cows.De anderen kijken met belangstelling toe.

The others are watching with interest.Uiteindelijk is dit de winnaar, de oudste koe die aan de rundveekeuring deelnam: Geertje 466 van Teus van Dijk.

And this is the winner, the oldest cow who participated in the trial: Geertje 466 from Teus van Dijk.De huldiging werd gedaan door de oudste bezoeker van het evenement: de 102-jarige Alje Dijkema. Dijkema was op de Fokveedag om zijn compostapparaat te promoten. "Het maakt goede compost in één week tijd", meldde hij niet zonder trots.  De huldiging van de oudste koe deed hij maar wat graag. 

The ceremony was done by the oldest visitor of the event: the 102 year old Alje Dijkema. 
Dijkema was on the cattle show to promote his compost equipment. "It makes good compost in one week time", he reported proudly.De show gaat verder:  Als je haar maar goed zit (het zijn net mensen, de één heeft een mooie krullenstaart, de ander een slap pluimpje), de uier mooi vol en geproportioneerd is (niet echt fijn zo'n soms te volle uier, direct nadat ze niet meer op hoeven, worden ze echter gemolken, een opluchting.
Onderstaande jongeman is de hele dag met kruiwagen en schop in de weer om koeienvlaaien uit de ring te verwijderen.


The show goes on:  As long as your hair's nice (they are just humans, one has a beautiful curl tail, the other a flabby wisp), the udder is pretty full and proportioned (not really nice, sometimes the udder is too full, however immediately after show they are milked, a relief. 
Above young man is the whole day busy removing cow patties out of the ring.I am sure, he loves his animals.......


and she.....


and she.......We gaan weer eens verder kijken en zien hier en daar nog wat klompen lopen.

We go on, here and there are walking clogs.De koeien verblijven deze dag in lange party tenten, waar ze liggen te relaxen, wat eten en geduldig wachten tot ze weer op mogen.

During the day cows stay in long marquees, where they are relaxing, eating and patiently wait until they go on stage.


We gaan naar de streektent, daar wordt de Alblasserwaard gepromoot met vooral water en molens. In de streektent is echter een ander onderdeel wat onlosmakelijk aan dit boerenlandfeest is verbonden: de boerenkaas.
De boerenkaaskeuring heeft een dag eerder plaatsgevonden en op de dag zelf worden de kazen tentoongesteld in de Streektent.  Hier kan men ook kaas proeven en kopen.


We go to the Region marquee, where the 'Alblasserwaard' is promoted with mainly water and mills.  In this Region tent however, is another part which is inseparately linked to this farmers festival: the farm cheese.
The cheese test took place a day earlier and on this day the cheeses are shown in the Region marquee. Here you can tast and/or buy cheese.De uitslag en details staan te lezen boven de kaas.

The result and details you can read above the cheese.Inmiddels is het pauze geworden en in die tijd worden er demonstraties gegeven door de regionale Ruitervereniging, een prachtige show op muziek.  Daarna was Jan de Boer aan de beurt, die een demonstratie pony mennen gaf. Hij werd wereldkampioen samengesteld mennen met het Nederlandse Team.


In the meantime it's time for a break for cattle, farmers and jury.  In this time the regional Equestrian Association gives a demonstration, a wonderful show on music. Then it was Jan de Boer's turn with a demonstration pony carriage driving.  He was worldchampion composed driving with the Dutch Team.


Een genot om naar te kijken......

A joy to watch.......En natuurlijk, Snarf was ook van de partij. Niet dat hij het zo leuk vindt tussen al die mensen, maar alles is beter dan alleen thuisblijven, dus ook hier 'a man and his dog'.

And of course Snarf was there too.  Not that he likes it among al those people, but everything is better than home alone, so also here 'a man and his dog'.
Dan was er ook nog een tent, met eenden, kalkoenen, kippen, konijnen, cavia's enz., de zogenaamde kleindieren tentoonstelling.  Ook leuk om even rond te kijken. Er waren mooie exemplaren bij.


Then there was a marquee with ducks, turkeys, hens, rabbits,guinea pigs and so on, the so called
small animals exhibition.  Pretty to have a look a look around.  There were some very nice ones.Ook de Kynologenvereniging was aanwezig en gaf een aantal leuke demonstraties ten beste, zoals een behendigheidsdemonstratie, puppyles en gehoorzaamheid, een rassenparade en last but not least flyball.  Deze prachtige blauwogige collie zat nog in de lesgroep voor flyball.  Samen met zijn bazin lieten ze zien hoe dat gaat.  Ik genoot en heb diverse foto's gemaakt, waarvan ik er één laat zien want deze post wordt weer heel lang.  Het kijken naar de gezichten is kostelijk en de ogen van de hond gericht op waar de bal vandaan moet komen.


Also the dog club was present and demonstrated agility, obedience, a breed parade and last but not least flyball.  This beautiful blue eyed collie was still in training for flyball.  Together with his owner they showed us the way it works. I loved it and took several photos, of which I show you one.  (this post will be far too long)  Look at those faces and the eyes of the dog, pointed to where the ball will come from.De honden hierboven deden mee aan de wedstrijd flyball, sommigen waren bijna niet te houden.

These were the dogs for the competition, some were over excited. Dit was de winnaar, een supersnelle border collie.  Echt een hond voor mij.......

This was the winner, a super fast border collie.  Really a dog for me.......
Weer terug naar de koeien, dat is toch het hoofdbestanddeel van deze dag en daarvoor zijn wij hier naar toe gekomen.  Dit is de keuring van jongvee, begeleidt door jonge mensen tot 20 jaar, de jongste begeleider was 9, de oudste 19.  Dit meisje staat hier met haar mooie pink (een éénjarige).

Back to the cows, the main part of this day, and that's where we came for. This is the  competition of young stock, accompanied by young people, from 9 to 19 years old.  This girl shows a nice yearling.Het is een komen en gaan van vee op het toneel.

It's a coming and going of cattle on the stage.
Dit is de keuring van bedrijfsgroepen, een onderdeel waar 4 koeien uit één stal een homogene groep moeten vormen. De beste groep krijgt de hoofdprijs.  Hierbij sta ik iets langer stil, het toeval wilde dat bovenstaande groep zich vlak voor ons opstelde en ik hun spaarzame conversatie min of meer kon volgen.This is the competition of groups of 4 cows from one owner, animals must form a homogenous group. The best group of cows gets the grand prize.  Here we spend more time to watch, it happened that the above group set up just in front of us and I could follow their sparse conversation more or less.Het waren zo te zien vier broers die de koeien voorleidden, waaronder een tweeling.  De vader hield zich breed glimlachend iets op de achtergrond, krabbelde een koe achter zijn oren die gelukzalig zijn ogen sloot en hield zich bezig met het schoonmaken van de bipsen als ze iets lieten vallen.
Ik werd enorm geraakt hoe deze jonge mannen hun uiterste best deden om de dieren op z´n best te laten zien aan de jury, daarbij spatte de liefde voor hun dieren er gewoon vanaf.


As we learned four brothers were leading the cows for the jury, incl. a twin. The father kept himself in the background broadly smiling, scribbled a cow behind his ears who closed his eyes betifically and kept himself busy with cleaning buttocks when they drop something.
I was touched by the way these young men were concentrated and did their utmost to show their animals at best for the jury, besides the love for their cows was phenomenal.Wachten op de uitslag....

Waiting for the results....De ontlading, VOF De Bruin is uitgeroepen tot beste bedrijfsgroep.  Wouter de Bruin sprong bijna een gat in de lucht, want ook in de middenklasse had hij de beste koe. "Dit is misschien wel de mooiste prijs van de dag", doelde hij op de bedrijfsgroep. "Je kunt dan echt laten zien wat je als bedrijf in huis hebt".


The discharge, VOF De Bruin is proclaimed to best company group.  Wouter de Bruin jumped nearly a hole in the air, for also in the middle class he had the best cow. "Maybe this is my most beautiful prize of the day", talking about his group.  "You really can show what you have in home as a company".En dan dit mooie stel........ De imponerende koe Sheila 4 van Schep Holsteins uit Bergambacht werd uitgeroepen tot dagkampioene.  De eigenaar toonde zich blij en verrast: "Dit is een bijzondere keuring met een hoge kwaliteit. Hier winnen is super, daar hoop je op".

And then this beautiful couple..... The impressive cow Sheila 4 of Schep Holsteins, Bergambacht proclaimed as overall champion of the day.  The owner was happy and surprised: "This is a special competition with a high quality.  Winning here is superb, that's where you hope for.Snarf is blij weer thuis te zijn na deze vermoeiende dag. De hele dag aan de lijn lopen is niet zijn favoriete bezigheid.

Snarf is glad to be home again after this tiring day.  To walk the whole day on a leash is not his favorite pastime.Je vraag je wellicht af waar de liefde voor koeien van deze tuinvrouw vandaan komt.  Thuisgekomen zocht ik even naar parafernalia uit oude tijden.  Prijzen uit vervlogen tijden en ja, op de foto's in het krantje sta ik voor Rika 9 op de middelste foto. Het ziet er niet uit, haha. In die tijd nam ik speciaal dagen vrij van mijn werk om mijn vader te helpen als hij naar tentoonstellingen ging en.......ik vond het ontzettend leuk.

Maybe you wonder where my love for cows comes from. Home again I searched for paraphernalia from ancient times.  Prizes from bygone days and yes, on the photos in that newspaper for farmers you see me in front of Rika 9 on the middle picture. It looks awful, haha. In that time I took special days off from my work to help my father in order to participate in cattleshows and....... I really loved it.


Wil je nog een bekertje melk? Is weer eens iets anders dan een kopje thee.

Would you like to drink a cup of milk with me for a change? For one day something different than a cup of tea.


Poe, het staat er weer op, was afgelopen zondag al aan deze post begonnen maar was nog niet klaar. Maandagavond dacht ik even te gaan strijken en het dan af te maken. Maar.....halverwege het strijken werd ik moe...., dacht dan maar zitten en eerst de blogpost afmaken, nou nee, ik zakte als een plumpudding in elkaar en was de afgelopen drie dagen ziek, zwak en misselijk.  Maar gelukkig, we zijn weer bijgekomen, helaas weinig kunnen reageren op jullie blogs, dat gaan we inhalen.
En o ja, ik wil iedereen nog hartelijk danken voor de super leuke opmerkingen op mijn vorige blogpost, ik heb er van genoten!

Poeh, it is finished again, started already last Sunday on this blogpost but had not finished yet. Mondaynight I thougt first ironing and then finish my blogpost.  But....halfway the ironing I got tired....well then sit down first to finish my blog, no, no, I fell like a pudding and for the last three days I was sick, weak and nauseous.  But so glad, I'm back again, so sorry I could not react as much as I like on your blogposts, but I will catchup.
And not to forget, I have to thank you all for the lovely comments on my last post, I enjoyed it very much!28 opmerkingen:

 1. What a fascinating post, Janneke! Lovely photos of many beautiful animals and a wonderful bouquet in the first and last photo.
  We Finns drink a lot of milk... My favourite afternoon snack is a glass of cold milk with some biscuits - perhaps not very healthy but so good. :)
  Have a lovely day!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Je hebt je koeienhartje weer kunnen ophalen. Ik heb nog nooit van zulke wedstrijden gehoord. Dat is toch het leuke van bloggen, je leert er steeds iets van. Groetjes,
  Hetty

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Een heel erg interessante blogpost,Janneke.
  Ik kan me indenken,dat je daar graag bij wilde zijn.
  Immers,je roots liggen bij het boerenleven.
  Erg mooi om te lezen,met de bijpassende foto's.

  Groetjes Ans

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Al lezend en kijkend door deze interessante blogpost voel ik jou passie voor het boerenleven en vooral voor koeien.
  Volgens mij moet je tijdens zo'n evenement wel kennis van zaken hebben om alle activiteiten goed te kunnen volgen en dat heb jij zo te lezen wel,je had de dag van je leven.
  Leuk dat jij ook eens net zo trots was als Wouter de Bruin op jou vaders koeien en prijzen in de wacht sleepten.
  Jij lag dus een beetje ongeduldig met ziek lijf in bed om zo snel mogelijk deze post te delen;-)
  Nou ik heb er van genoten hoor, leuk en leerzaam.
  Ook drink ik dagelijks mijn bekers warme en glazen koude melk en een goede kwaliteit ambachtelijk bereide boerenkaas gaat er ook wel in.

  Dat je weer snel mag opknappen!!!

  Lieve groet,Ger  BeantwoordenVerwijderen
 5. Wat een leuke post....weer eens iets anders! Wie kan er zo leuk vertellen over voornamelijk koeien! Mijn hart gaat er van sneller kloppen omdat ik, als kind, jaren op het platteland heb gewoond.
  Mijn vriendinnen woonden altijd op de boerderij en ik vond het prachtig, wilde met een boer trouwen!
  Maar bij jou snap ik het helemaal wel als je daar vandaan komt!

  groet Trijnie

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Wat een leuk blog weer en herkenbaar. Jáááren geleden kwamen wij daar ook met de shetlanders,voor de keur. We hadden meestal een stuk of 13 pony's bij ons dus er was vaak geen tijd om het veld over te gaan. Des te leuker om nou te zien wat er allemaal is.
  Gelukkig voel je je weer beter he.
  Groetjes Patricia
  Ps, De pony's waren niet van mij hoor maar van Stal de Kleine Nes, ik verzorgde alleen.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Dear Janneke, that must have been so much fun for you to go to the cattle show, especially because of your own personal and special history with cows. The cows are beautiful well taken care of animals, but I am concerned about these huge udders. That does not look like it is very healthy or comfortable for the animal, but more like greedy over-breeding done by human beings.
  I am personally into horses and dogs so I loved seeing these photos. Your pictures of the border collies are great. They capture so well the focus, eagerness and willingness to work of this great dog breed.
  Glad to hear that you have overcome your illness. Hope you recover fully soon.
  Warm regards,
  Christina

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Enjoyed every photo! And sorry to hear you were not well. Take care. Linda@Wetcreek Blog

  BeantwoordenVerwijderen
 9. What an interesting event. Beautiful animals. I'd love to taste some delicious Dutch cheese... Happy weekend, Janneke!

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Thanks for taking your readers to the cattle show. It seems quite similar to cattle shows in Denmark. Grooming the cattle is almost a science.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Heb genoten van je enthousiaste verhaal over deze keuringen.
  Het meisje met haar Shetlander zou zomaar onze dochter kunnen zijn met haar Shetje Sophietje Bummelbeetje zoals ze de ondeugd noemde.Maar helaas moest ze haar verkopen en later hoorde ze dat Sophie naar Amerika is verhuisd.
  Gezellig zijn deze evenementen-we hebben er een bijgewoond in Engeland.Geweldig met een muziekkorps die daar zit te spelen er bij.
  Hoop dat je weer helemaal opgeknapt bent.
  beterschap
  groetjes,Truus uit Drenthe

  BeantwoordenVerwijderen
 12. What a wonderful way to spend a Saturday . . .wish I was there, but did truly enjoy tagging along through your charming photos. I would love to sit and drink a glass of fresh milk with you.
  Your newest blogging sister and follower.
  Connie :)

  BeantwoordenVerwijderen
 13. I rarely go to our fairs with the cattle and horses any more but so enjoyed seeing the photos of yours. I cannot believe how big the winning holstein was!
  Was snarf wanting to get involved and do some herding? Our daughter's border collie is forever herding our smaller dogs around and is not afraid to pin them down and give a nip. :-(
  Is your milk pasteurized that you drink? Local farmers will drink the milk from the cow but to be sold, must be pasteurized.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Dat gaat er wel heel anders aan toe dan bij ons op het dorpsplein. Ik heb genoten van je blogje ( zoals ik altijd van je blogs geniet).

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Ha Janneke, 'n beestachtige mooie blog weer deze keer, enne, ach die arme Snarf, bek af is die.
  Groetjes kees.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Ik kan me herinneren dat ik ooit als kind op een veemarkt ben geweest, maakte grote indruk. Leuke reportage heb je ervan gemaakt!

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Many beautiful cows! But I really love your first photos of the pink sunrise. It is so wonderful to watch.

  Have a nice weekend!

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Heerlijk Janneke!
  Ik heb me ook weer even aan mijn afkomst kunnen laven.
  Prachtige reportage en dan geeft het niet dat hij wat lang uitgevallen is. Er was veel te genieten.
  Vroeger ging mijn vader in oktober ook altijd naar een jaarlijkse veemarkt met van alles en nog wat, maar echt op de boerderij gericht, en als hij dan thuiskwam had hij altijd een grote krentenwegge en druiven bij zich voor ons. Dat was in die tijd nog echt een uitzondering en een heerlijkheid.
  Zo zie je maar weer wat je post teweeg brengt!

  Liefs, Gerry

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Janneke, wat heb je het evenement levendig beschreven met alle foto's erbij. Alsof ik er bij was... Buitengewoon boeiend.
  En Snarf is wel een hele beleefde hond ;-)
  Hartelijke groet, Zem.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Wat een heerlijk blog (tja, het is geen blogje ;-)) Ik ben niet opgegroeid met koeien, maar woonde wel op het platteland, dus ergens heb ik wel een zwak voor koeien (en alles wat daarbij hoort..) Dat ik dan zulke mooie koeien zie vind ik dan ook prachtig :-) maar vooral de liefde tussen koe en mens. Al zullen dat een heleboel wellicht ook niet begrijpen....

  Ik heb dan ook volop genoten, en een glas melk... mmmmm, dat gaat er altijd wel in!

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Was für ein schöner Bericht! Du hast dir viele Mühe für uns gemacht. Geertje ist ja auch eine ganz Süße, nicht wahr? Dein Hund ist viel schöner als der helle!

  Sigrun

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Congratulations to Sheila and her owner! I enjoyed my visit to your cattle show, Janneke. It is similar to our local fair. There was a dog show there years ago, and I wish they had not discontinued it. I hope you are fully recovered from your fall! P. x

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Thank you very much for bringing us along with you to the cattle show! I love sweet cow faces!!

  I hope you are feeling better today.

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Mooi Janneke, heel mooi gedaan!!!! En ja, je kan al alles aan de blog weten dat je er nog veel van weet en vooral veel liefde er voor hebt!! Hart. groeten van deze boerderij én ook van onze koeien dus!!

  BeantwoordenVerwijderen
 25. It seems you had a wonderful day. The cows, ponies and dogs all look so beautifully kept. You can see the pride in the faces of the owners.
  Snarf is such a good boy..............so well behaved. Being on a lead all day was obviously exhausting :))

  Enjoy the weekend........

  BeantwoordenVerwijderen
 26. Hi Janneke, I loved the tour! It reminds me of a fair we attended when I was a child. I got a chuckle over Snarf. He must have enjoyed the odors! I bet he could have rolled in a cow patty and saved the man a little time! Oh, how dogs love smelly things!

  BeantwoordenVerwijderen
 27. Een prachtige post heb je er van gemaakt. Ik heb het met veel plezier gelezen en bekeken. Lijkt me ook erg leuk om eens te bezoeken en vooral met zulk mooi weer. Fijne week,

  BeantwoordenVerwijderen
 28. This looks similar to our country shows. It's good to see and celebrate the cow and I enjoyed all your fantastic images of them. It must have been fun taking part many years ago. Sarah x

  BeantwoordenVerwijderen