dinsdag 27 oktober 2015

EEN BEZOEK AAN HET MUIDERSLOT - A VISIT TO THE CASTLE OF MUIDEN.

Vorige week hadden de kleinkinderen herfstvakantie dus kwamen de jongens een paar nachtjes bij ons logeren. Zeker nu ze wat ouder zijn, gaan we altijd een dagje met ze op stap en dat valt zowaar niet mee, ze hebben al zoveel gezien en gedaan.  Dit keer besloten we om naar het Muiderslot te gaan en dat bleek geen verkeerde keuze.     
        
Last week grandchildren had autumn holidays from school, so the boys stayed some nights with us. Certainly now that they are older, we always make a  daytrip and that´s just not that easy, they have done and seen already so many things.  This time we decided to visit the Castle of Muiden and that appeared not to be a wrong choice at all.

                          

Oost-Indische kers bloeit nog in de kruidentuin bij het Muiderslot.

Nasturtiums are still flowering in the herbal garden of the castle.
Muiden is een mooi oud stadje met een sfeervolle haven. Het was een aardige wandeling naar het slot wat we van verre al zagen liggen op de strategische plek aan de monding van de rivier de Vecht, de belangrijkste vaarroute naar Utrecht. Graaf Floris V liet rond 1285 deze stenen vesting bouwen. Tijdens een valkenjacht in 1296 werd Floris V echter door zijn eigen edelen ontvoerd en op brute wijze vermoord en werd zijn kasteel vernield.  Vanaf 1370 werd het oorspronkelijke Muiderslot in ere hersteld en uitgebreid met de woonvleugel aan de kant van de Zuiderzee (IJsselmeer). In 1576 werd het slot nog eens versterkt met aarden wallen en bastions. Zeven eeuwen lang heeft het Muiderslot een belangrijke rol gespeeld in de waterdefensie en als onderdeel van de waterlinies in de verdediging van Holland..Muiden is a pretty old town with an atmospheric harbor. From our parking place outside the centre, it was a nice walk to the castle, which we saw from afar at the strategic location at the mouth of the river Vecht, the most important waterway to the diocese of Utrecht. In around 1285, the Count of Holland Floris V ordered the construction of this stone fortress. In 1296, Floris V was kidnapped during a falcon hunt and later murdered by his own nobles and his castle was destroyed. From 1370, the original Muiderslot was restored and expanded with a residential wing facing Zuiderzee (IJsselmeer). The castle was strengthened with earthen walls and bastions in 1576.  For seven centuries the castle Muiderslot has played an important part in protecting the country against water and as a part of the Dutch Waterline, a line of defences against foreign invaders.De kookplaats in de keuken.

The cooking place in the kitchen.

We begonnen met een rondleiding door het kasteel waar de ingerichte kamers de sfeer ademen van de Hollandse Gouden Eeuw.
Wat ik nog niet wist, was dat ons aller Pieter Corneliszoon Hooft (1581-1647)  in de Gouden Eeuw op het Muiderslot heeft gewoond.  We kennen allemaal de bekende P.C. Hooftstraat in Amsterdam en de P.C. Hooft-prijs, wat een van de belangrijkste literatuurprijzen in het Nederlands taalgebied is. Maar wie was P.C. Hooft eigenlijk?  Een bekende dichter ja, dat wist ik wel maar verder........ 
Hij was dus inderdaad vooral bekend door zijn vele gedichten, sonnetten, brieven en toneelspelen. Zijn vader was koopman en burgemeester van Amsterdam, maar Pieter's interesse ging meer uit naar literatuur, geschiedenis, staatkunde, kunst en wetenschap. In 1609 werd hij benoemd tot drost van Muiden en baljuw van het Gooiland. In die functie woonde hij 38 jaar op het Muiderslot en gaf het kasteel het rijke aanzien van de Hollandse renaissance. Een mooi stilleven in de eetkamer.

A beautiful still life in the dining room.

We started with a tour of the castle's furnished rooms where the idyllic Dutch Golden Age is recalled. 
What I did not yet know was, that our Pieter Corneliszoon Hooft (1581-1647) lived at the Muiderslot in the Golden Age.  We all know the well-known P.C. Hooftstreet in Amsterdam and the P.C. Hooft-award, as one of the most important literature awards in Dutch language area. 
But who was P.C. Hooft? A famous poet, that was what I knew but further.......
Indeed, he was particularly known by his many poems, letters, sonnets and plays. His father was a merchant and mayor, but Pieter's interests were more to literature, history, politics, art and science. In 1609 he was appointed as sheriff of Muiden and bailiff of Gooiland. By virtue of those positions, he lived in Muiderslot for 38 years and transformed the castle in the prosperous style of the Dutch Renaissance. Painting by Jan Adam Kruseman (1852) of P.C. Hooft and his friends: Joost van den Vondel, Anna Roemer Visscher, Maria Tesselschade Visscher, Constantijn Huygens, Casper Barlaeus, Gerard Vossius, Hugo de Groot, Laurens Reael en Dirck Sweelinck.

In Muiden was het voor P.C. Hooft wel eenzamer dan in Amsterdam. In een van zijn brieven schrijft hij dan ook: 'De eene dagh is gelijck den ander'.  Daarom nodigde hij vooral 's zomers veelvuldig vrienden en gasten uit. Later, in de 19e eeuw, is dit de Muiderkring genoemd.

Hooft is vooral bekend om zijn liefdespoëzie. Zijn grote inspiratiebron en muze was de dichteres Maria Tesselschade.  Hij schreef voor haar het volgende gedichtje:

O lofrijk keeltje!  Nadat gij
al 's werelds stemmen was voorbij
gestreefd, en zat der aardse dingen,
ontbrak er meer niet dan partij
met 's hemels engelen te zingen.


In far-off Muiden P.C. Hooft found himself living a more isolated existence. For example, in one of his letter he lamented: 'Every day is the same'.  Consequently, he frequently invited friends and other visitors, particularly in summer.  Later, during the nineteenth-century, these guests became known as the 'Muiden Circle'. 

Hooft is especially known by his love poems. His great inspiration and muse was poetess Maria Tesselschade.  He wrote for her the following poem: 

O little throat full of praise! After you had
outpaced all world's voices,
and had enough of the earthly things,
there only was wanted to sing a party 
with angles in heaven.
De rondleiding is in vakanties vooral op de jeugd gericht. De jongens waren geïnteresseerd en vooral de oudste stelde veel zinnige, maar ook onzinnige vragen aan de gids. Na afloop konden ze dan eindelijk aan de toren- en ridderroute beginnen, een Middeleeuwse speurtocht. Zij gingen zeer serieus te werk, toch raakte oudste zijn boekje kwijt onderweg en moest, nadat we een nieuw boekje gevraagd hadden, opnieuw beginnen.  Jongste legde zijn boekje ergens even neer en vroeg oma het even te pakken. Oma had echter een verkeerd boekje van een andere aankomende ridder gepakt. Dat werd me niet in dank afgenomen.
Na alle strubbelingen hadden ze uiteindelijk toch alle vragen goed beantwoord, stickers geplakt, en lakzegels geslagen. Als beloning werden ze tot ridder geslagen en kregen een medaille.In holidays tours are especially aimed at youth. The boys were interested and particularly the elder asked the guide many sensible but also absurd questions.  Afterwards, they could finally start the tower and knight route, a quest in the Middle Ages, that´s where they came for.  They were very seriously working, still underway eldest lost his booklet and after asking for a new one, he had to start again. Youngest put his booklet on a table and grandma took it but it was a wrong one from another upcoming knight. That was not appreciated.
After all struggles, they had finally answered all questions well, stickers pasted and wax seals beaten. As a reward they were beaten to knight and got a medal.
Heerlijk weer naar buiten, daar is op de binnenplaats een roofvogeldemonstratie aan de gang. De valk heeft zich hier even op de versierselen van de put geïnstalleerd.

Nice to go outside again. On the courtyard a demonstration of birds of prey just has started. The falcon has installed himself for a moment on the regalia of the well.

We verlaten de binnenplaats en gaan over de brug richting kasteeltuin. Toen P.C. Hooft op het Muiderslot kwam wonen, liet hij meteen de tuinen en de pruimenboomgaard aanleggen. De tuinen zijn aangelegd zoals in de 17e eeuw gebruikelijk was, voor de sier en voor de kweek. De beuken loofgang   verdeelt de tuin in een Warmoeshof en een Kruidhof. Achter het kasteel ligt de pruimenboomgaard die in 2007 opnieuw werd aangeplant. Hier komt de uitdrukking ´tot in de pruimentijd!´ vandaan. Met deze woorden zwaaide P.C. Hooft zijn gasten uit.


We leave the courtyard to go to the castle garden on the other side of the bridge. When P.C. Hooft came to live at Muiderslot, the gardens and plum orchard were made at once.  As customary in the seventeenth century, the beautiful historic gardens are still used for decorative and practical purposes. The berceau of beech divides the grounds into a vegetable garden with veggies from earlier times, and a herb garden, with herbs for the kitchen, for medicinal purposes and for making dyes. Behind the castle is the plum orchard. This orchard is the source of the expression "See you when the plums appear again!".  P.C. Hooft used to bid his guests farewell with this expression.
De beukenstammen zijn helemaal vergroeid met het ijzeren frame van het berceau en aan de voet van de beukenhaag bloeien rijen Cyclaampjes.The beech trunks are completely fused with the iron frame of the berceau and at the foot of the beech are blooming rows of Cyclamen.
De prachtige kruidentuin  -  The beautiful herb garden


Er staan ook aardig wat ornamenten in de tuin waarvan ik alleen deze laat zien. Het is Tesseltje, een bronzen beeld gemaakt door Gerarda Rueter in 1971.
Maria Tesselschade was één van Hooft's dierbare gasten die door hem liefkozend tesseltje werd genoemd. Zij kwam naar het Muiderslot om te zingen, schrijven en haar gedichten voor te dragen.

There are also ornaments in the garden of which I only show you this one. It is Tesseltje, a bronze made by Gerarda Rueter in 1971.
Tesseltje was Hooft's pet name for one of his favourite guests, Maria Tesselschade. She came to Muiderslot to sing and to write and read her poems to the other visitors.

Het kasteel gezien vanuit de moestuin.

The castle seen from the vegetable garden.Na een vermoeiende maar gezellige dag lopen we langs de Vecht terug naar de auto om weer op huis aan te gaan.

After a tiring but enjoyable day we walk back to the car along the Vecht to go home again.
In Muiden vergapen de jongens zich nog in een étalage met o.a. Disney figuren.

In Muiden the boys marvel in a shop window with Disney characters.
Thuis worden we opgewacht door een nog slaperige Snarf, hij heeft zich doodverveeld.

At home we are greeted by a sleepy Snarf, he's bored to death.40 opmerkingen:

 1. Ha Janneke,ja ja dat is genieten daar. Prachtige foto's heb je van het kasteel en de tuinen gemaakt, Dit is echt genieten voor mij, Maar daar zal je niet gek van opkijken neem ik aan.Tenminste als je al eens op mijn kastelen blog gekeken hebt.
  Groetjes kees.
  Groetjes Kees

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Jaaa, je kastelen blog ken ik, maar wat ik nog niet gezien had, was de prachtige kastelen site. Ben er even doorheen gegaan, wat een leuke hobby zeg, je hebt er al heel veel gefotografeerd, en je kunt ook nog wel even vooruit. Erg leuk!
   Groet, Janneke

   Verwijderen
 2. Thank you, Janneke, for the lovely tour!
  The castle and the gardens look wonderful and the herb garden you have photographed is probably the most beautiful I have ever seen.
  Maria Tesselschade's voice must have been lovely.
  Poor Snarf, he looks really bored in the last photo. :)

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Wat heerlijk, Janneke, om zo een dag met je kleinkinderen mooie en leerzame dingen te doen.
  En ook nog in een prachtige omgeving.
  Snarf heeft gewoon een dagje bijgeslapen. Is hij morgen weer extra fit.

  Lieve groet,
  Gerry

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Inderdaad, doen we een dagje weinig met Snarf, moeten we het de andere dag ontgelden. Ondanks zijn toch al hoge leeftijd blijft hij enorm actief, moet hem soms echt een beetje afremmen.
   Groetjes, Janneke

   Verwijderen
 4. What a place to visit for your grandchildren! It was a lot to watch for the young ones, and for you as well. Very beautiful castle!

  Poor Snarf... ;)

  Have a nice day, Janneke!

  BeantwoordenVerwijderen
 5. What a fine day. The boys look to. E about the same age as my granddaughters., a very nice age for taking them on trips. I enjoyed reading the history. I was always so amazed at the antiquity of old Eurpoe. That the castles are centuries and centuries old. Here in the west, the land wasn't settled until mid nineteenth century, the oldest stone buildings would be less than 200 years old, old Carnolic churches and court houses. Love the journey with you.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Sharing such happy moments with the grandchildren is really precious Janneke! The castle had interesting and funny things to offer to the kids...not too much for Snarf who seems tired!
  Enjoy the rest of the week
  Olympia

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Yes indeed, Snarf was tired of doing nothing, only watching the gate until we came back.
   Gr., Janneke

   Verwijderen
 7. What a interesting place to visit, Janneke, and I bet your grandchildren had a great time. The castle looked fascinating and the gardens looked worth a visit. I would love to see them at the height of summer.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. The gardens were a surprise to me, and I should like to visit them in summer too.

   Verwijderen
 8. Poor Snarf! Mummy's enjoying herself while he's getting bored. That' not fair... ;) thank for this lovely tour, Janneke.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Janneke, I've read the history of your country with interest, as I love to know more about other countries. I think this trip was useful for the kids, they answered the questions and were beaten to knight. What cute little knights!
  The castle is really amazing, these tall towers, moat and herb garden. Happy day with grandchildren!

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Ik geloof meteen,dat het er heerlijk was.
  En voor kinderen dus ook nog eens erg leerzaam.
  En Snarf is en blijft een lieverd.

  Groetjes Ans

  BeantwoordenVerwijderen
 11. I can understand how much your grandsons would love visiting the castle and learning all about its history - I love all of the clever topiary arches near the vegetable garden - poor old Snarf, I expect he would like to have gone with you too.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Yes, Snarf always wants to accompany us. Not often, but sometimes he really cannot go with us, dogs are not allowed everywhere.

   Verwijderen
 12. Hei!
  It looks as a very exciting and interesting trip. Lovely pictures.
  Have a nice evening! Anne

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Wat jaren geleden ben ik er met Ben ook een keer geweest. We bezochten zo ongeveer alle kastelen of ruïnes van kastelen van de Graven van Holland en daar valt het Muiderslot ook onder. Maar dat stukje over P.C. Hooft is nieuws voor mij. Wij vonden het ook een heel erg mooi kasteel. Leuk dat jullie er met de jongens naar toe zijn geweest.
  Liefs,
  Mirjam

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Wat leuk zo'n dagje uit met de jongens. Een leuke locatie lijkt me, waar je je als kind van alles kunt bij fantaseren. Hier is het nu herfstvakantie, genieten met dit weer!

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Wat leuk om dit met jullie kleinkinderen te doen en dat ze/jullie zo hebben genoten Ik ben er ooit met een schoolreisje geweest maar de herinnering is erg vaag .Wat een mooie kruidentuin daar !! En wat zal Snarf weer bij geweest zijn toen jullie thuiskwamen .
  Groetjes Elisabeth

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Dat was een gezellige dag met de jongens! De tuinen zijn ook mooi zeg! Ik moet er ook eens heen. Groetjes, Hetty

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. De tuinen waren echt een bonus. We gingen voor de jongens naar het kasteel, zat er ook nog iets leuks voor oma bij.

   Verwijderen
 17. That castle is a wonderful location to learn how to be a knight! The herb and vegetable garden are lovely too All your images are fantastic especially the autumn view of the houseboats but Snarf's welcome is my favourite! Glad you had a good time with your grandsons. Sarah x

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Gezellig zo een dag op stap met je kleinzoons!
  En wat bloeit de OI kers nog mooi op het Muiderslot.
  Zo nu weet ook iedereen die jouw verhaal leest hoe mijn meisjesnaam is ontstaan-Kruidhof.
  Prachtig zijn de cyclaampjes en de herfstkleuren van de bomen langs de Vecht.
  Gezellige avond
  groetjes,Truus uit Drenthe

  BeantwoordenVerwijderen
 19. To have a chance to visit a real old castle without a long flight over the ocean - it is wonderful!
  Thank you for the history lesson and especially for the views of the garden!

  BeantwoordenVerwijderen
 20. It's nice the boys could tour a place to be educated and have fun at the same time. Surely Snarf was played with when you got back home.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. What a wonderful castle! I will write it on my 'To Visit' list. Your grand-boys are charming. X

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Wat een interessante tour geef je ons. Ben heel vroeger wel in het Muiderslot geweest, maar kan me er weinig van herinneren. Weet er nu weer alles van!!! Leuk die programma's voor kinderen, echte ridders! Ook mooi dat ze de tuin in ere hersteld hebben. Belangrijk erfgoed!

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Das Schloss un der Garten sind total schön, wir bekommen morgen auch die Enkelkinder für zwei Tage - das Wetter ist leider nicht so gut.

  Sigrun

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Dat was een heel mooi dagje uit met de kleinzoons.
  Het is toch een prachtig, stoer kasteel. Schitterend voor kinderen maar ook voor onszelf. Mooie (moes)tuin ook, inderdaad ook iets voor de zomermaanden!

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Ha, wat leuk! Wij waren er op woensdag ook. We hadden er alleen niet aan gedacht dat het voor ons kleine jongentje van anderhalf een beetje lastig was om al die trappen te beklimmen! En hij is al zwaar!!
  De andere 2 hebben genoten, alleen was oma het fototoestel vergeten....stom!
  En jullie waren ook gratis.....ik zag zoveel opa's en oma's rondlopen!
  Onze jongste kleindochter vond het alleen wel jammer dat er geen prinsessen waren....gelukkig zag ze een schilderij boven de open haard( Jezus aan het kruis) wat haar wel aansprak: die gaat ook balletten!!

  groet Trijnie

  BeantwoordenVerwijderen
 26. Het Muiderslot moet je inderdaad gezien hebben :-) Voor mij is dat al echt jaren terug en daarom vind ik het leuk om het op deze manier weer eens te zien. Gezellig met de kleinkinderen op pad en dan ook nog wat geschiedenis bijleren. Mooie foto's en ook leuk omschreven.
  De foto met de beukenstammen die zijn helemaal vergroeid met het ijzeren frame van het berceau vind ik echt heel apart om te zien.
  Groetjes, Helma

  BeantwoordenVerwijderen
 27. An interesting place! That nasturtium makes me so jealous. I have sowed the seeds for about four times, but I failed.

  BeantwoordenVerwijderen
 28. I really enjoyed this tour of the castle with you. It is not like our English castles in the way that it looks - it is almost from a fairy tale. The gardens are well laid out and complement the castle and I love the herb garden.

  BeantwoordenVerwijderen
 29. I don't think we have a single castle in Australia. It would be an amazing thing to be able to visit one with beautiful gardens too!

  BeantwoordenVerwijderen
 30. Poor Snarf...............

  Love the castle and the history. Always good to learn.

  The herb garden is stunning. Something I would love to have.

  Really interesting post.......thank you for sharing your day.

  Have a great weekend.

  BeantwoordenVerwijderen
 31. Leuk om een dagje op pad te gaan met je kleinzonen. Een mooie bestemming ook! Leuk de tuin. Die had ik zo nog niet gezien.

  Fijn weekend!

  Madelief x

  BeantwoordenVerwijderen
 32. Dat was een leuk en leerzaam uitje. Ik ben er tijdens een schoolreisje geweest, maar weet me daar nog maar weinig van te herinneren. De tuin zegt mij helemaal niets. Lijkt mij ook leuk om nog eens te gaan bezoeken.
  Fijn weekend,

  BeantwoordenVerwijderen
 33. What a wonderful way to have a history lesson with your grandsons. I adore the 17th century garden.

  BeantwoordenVerwijderen