dinsdag 5 mei 2015

FRIESLAND, LAND VAN KOEIEN - FRIESLAND, COW COUNTRY.

Na mijn stukje over het bezoek aan het Planetarium van Franeker en enkele stinzen tuinen, had ik het mooiste van Friesland nog even bewaard:  DE KOEIEN. 
Dit is Nederland op zijn mooist:  groene weiden,  Hollandse (Friese) luchten, water en wind.
After my short story about the visit to the Planetarium of Franeker and some 'stinzen' gardens, I kept the best for today : THE COWS.
This is Friesland at its best:  green pastures, Dutch skies, water and wind.
In Friesland ziet men over het algemeen kop-hals-romp boerderijen.  De naam voor dit type boerderij komt voort uit de vorm van de boerderij, die doet denken aan een liggende koe.

In Friesland there are mainly head-neck-torso farms.  The name comes from the shape of this type of farm, which is reminiscent of a lying cow.
Dit is de terp van Hogebeintum, met 8,80 m. boven NAP, de hoogste terp van Nederland. Terpen zijn kunstmatige heuvels, die werden opgeworpen om bij hoogwater een droge plek te hebben. Deze zg. vluchtheuvels veranderden vaak in woonheuvels, waarop soms complete dorpen werden gebouwd.
Terpen deden dienst tot de opkomst van de dijken, na 1800 zijn veel terpen geheel of gedeeltelijk afgegraven voor de vruchtbare grond.
De terp van Hogebeintum werd vanaf 600 vóór Christus al bewoond.  Het dorp waarin de terp staat, wordt reeds genoemd in de 9e eeuw.

Van deze kant vond ik de terp met bovenop de kerk het mooist, aan de andere kant staan de huizen. Zelfs midden op de dag straalt het landschap rust uit, de kerk als een baken en toevluchtsoord op de top, de schapen voldaan, vredig luierend in het gras op de helling.

.-.-.-.-.

This is the mound of Hogebeintum, with 8,80 m. above sealevel, the highest mound of our country. Mounds are artificial hills, raised to have a dry place at high water.  Sometimes complete villages were built on these so-called refuge islands.  Mounds were used until the rise of the dikes, after 1800 many mounds are totally or partly leveled for the fertile soil.
The mound of Hogebeintum was inhabited from 600 BC. The village of this mound, is already mentioned in the 9th century.

From this side, I thought the mound with the church on top was most pretty, there are houses on the other side.  Even at midday the landscape radiates tranquility, the church as a landmark and haven on top, sheep satisfied, peaceful loungng in the grass on the slope.

Onderweg komen we een bordje tegen richting Bartlehiem.  Aha, nu we hier toch zijn, willen we het befaamde bruggetje van de Elfstedentocht wel eens zien.  Tijdens de Elfstedentocht zien we op tv de schaatsers hier twee keer voorbij komen voordat ze aan de laatste zware kilometers naar Leeuwarden beginnen.En route we come across a sign direction Bartlehiem,  Aha, now we are here, we want to see the famous bridge of the 'Eleven Cities tour'.   During this skating tour (only in winters with heavy frost) along 11 towns we follow the skaters on television, passing this bridge twice before they go to the last grueling kilometers to Leeuwarden.
Hoewel nog maar eind april, viel het toch op hoe weinig koeien er buiten liepen. Wel zagen we bij diverse boerderijen grote open stallen achter het bestaande bedrijf.
Hierover oordelen kan of wil ik niet, toch vind ik het erg jammer dat er steeds minder koeien in de wei lopen.
Grazen is een natuurlijk gedrag en goed voor de koeien.  Ook regen, zon, kuddegedrag en mesten horen bij de aard van deze dieren.  Ondanks de comfortabele nieuwe stallen voor de melkkoeien, kan het fout lopen wanneer de dieren´s zomers en ´s winters op stal blijven. Wanneer koeien niet meer naar buiten gaan, wordt er in de toekomst vee gefokt dat ook niet meer naar buiten kan, puur omdat ze het niet meer gewend zijn.  Dit is jammer voor het landschap, de weidevogels en de biodiversiteit, maar het is vooral spijtig voor de koeien die gebouwd zijn om te grazen. Hun ondertanden, ruwe lange tong en vier magen, maken koeien unieke grazers. Gedrag dat ze niet kunnen toepassen in de stal.
Although only late April, it was striking to see few cows in the meadows. However, we saw at several farms large new open stables next to the existing farm.

I will and cannot judge, but I am very sorry that fewer and fewer cows are seen in the pasture. 
For natural behavior and other advantages grazing is good for cows.  Also rain, sun, herding behavior and droppings are part of nature of these animals. Despite the comfortable new stables for milkcows, it can go wrong when the animals remain inside summer and winter. When they don´t go out anymore, in the future cattle will be breeded which cannot go out in the pastures anymore, purely because they are no longer accustomed to it.  This is unfortunate for the landscape, the meadowbirds and the biodiversity, but it is especially bad for the cows that are built to graze.  Cows are unique grazers by their lower teeth, long rough tongue and four stomachs. Behavior they can not practise in the stable.
Heel veel water en heel veel vogels  /  Lots of water and lots of birds
Hier zie je boerderij Vijverzathe te Jelsum die momenteel te koop staat.
De tijd gaat door, herinneringen blijven.

Dit was ooit de boerderij van Rigtje Boelstra en Jan Nannes Wassenaar, veefokker uit Jelsum. Het echtpaar was zeer succesvol in de veefokkerij en hun vee behoorde gedurende decenenia tot de absolute top van de Friese veefokkerij. Hun boerderij, Vijverzathe, werd door vele hooggeplaatsten uit binnen- en buitenland bezocht, met als hoogtepunt het bezoek van de Sjah van Perzië. Het echtpaar heeft veel gereisd en hun vee op haast alle continenten getoond en verkocht.
Ook mijn ouders hadden begin jaren zestig van de vorige eeuw nakomelingen van de beroemde fokstier Jelsumer Gerard Wouter.This is Vijverzathe in Jelsum, a farm for sale.
Times go by, memories remain.

This was once the farm of Rigtje Boelstra and Jan Nannes Wassenaar, cattle breeder from Jelsum. The couple was very successful in cattle breeding and their cattle belonged for decades to the absolute top of the Frisian cattle breeding. Their farm, Vijverzathe, was visited by many visitors in high positions from home and abroad, highlighted by the visit of the Shah of Persia.
The couple travelled a lot and their cattle showed and sold on almost all continents.
In the early sixties of last century also my parents had descendants of the famous sire Jelsumer Gerard Wouter. 

Ik eindig dit keer met het koeiengedicht van Gerrit Achterberg (1905-1962), die de dichter met een koe vergeleek.

De dichter is een koe

Gras....en voorbij het grazen
lig ik bij mijn vier poten
mijn ogen te verbazen,
omdat ik nu weer evengrote
monden vol eet zonder te lopen,
terwijl ik straks nog liep te eten,
ik ben het zeker weer vergeten
wat voor een dier ik ben - de sloten
kaatsen mijn beeld wanneer ik drink,
dan kijk ik naar mijn kop, en denk:
hoe komt die koe ondersteboven?
Het hek waartegen ik mij schuur
wordt oud en glad en vettig op den duur.
Voor kikkers en voor kinderen ben ik schuw
en zij voor mij: mijn tong is hen te ruw,
alleen de boer melkt mij zo zalig,
dat ik niet eenmaal denk: wat is hij toch inhalig.
's Nachts, in de mist, droom ik gans onbewust
dat ik een kalfje ben, dat bij de moeder rust.
I finish this time with a cow poem of the Dutch poet Gerrit Achterberg (1905-1962), he compares the poet to a cow, which swallows the grass of reality, chews the cud and eventually produces sweet lyrical milk.
It is translated by David Colmer, 2008.


The poet as a Cow

Grass.....and having grazed,
lying here on folded legs
with eyes amazed
that I don't need to take a step
yet find my mouth as full
as wehen I walked the field.
It must have slipped my mind again
what kind of animal I am.
Reflected in ditches when I drink,
I see my head and think:
why is that cow so upside down?
In time the gate I use to rub against
grows old and grey and greasy smooth.
I'm shy of frogs and children and they
of me: they find my tongue too rough.
The farmer's milking is such bliss,
I overlook his avarice.
Quite unaware, I dream in mist at night
that I'm a calf, resting by its mother's side.

.-.-.-.-.


38 opmerkingen:

 1. Wat een mooie foto's! Ik ben nog nooit in Friesland geweest. Wordt wel tijd zie ik :-) liefs Carolien

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Another wonderful post.......I find it so interesting to see the places you visit.
  I like the poem......I like cows........calves have such beautiful eyes, soulful.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Oh, mooie Friesland! Thanks for sharing these wonderful photos and the poem. I skimmed over your blog so quickly looking at the photos that I didn't notice that you did not do the translation. It was very well done, even if someone else did it. Linda@Wetcreek Blog

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Lovely cows! It's sad that they are getting so few. They looks so peaceful and nice. It's the same here too. They are not so often seen anymore.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. So beautiful!!! Those farms are extraordinary! And how interesting that things were built up on artificial hills.....the whole landscape has such a tranquil feeling and the cows are a part of that. How very sad for the cows to be kept inside vs grazing in the pasture. It seems cruel to me though we have some of the same issues here. Thank you for sharing the beauty today friend! Nicole xo

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Ich finde es herrlich, wenn man so weit über das Land blicken kann. Hier bei mir zu Hause steht immer ein bewaldeter Hügel im Weg.
  Gruß, Anette

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Dear Janneke, beautiful photos from Friesland. You are right, the cows somehow seem to belong into the landscape.
  I think keeping a cow her whole life in a stable only is animal cruelty, period. It makes me very sad just to know that this might be the future of cows in the Netherlands.
  Warm regards,
  Christina

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Hier spreekt een boerendochter,kan me wel voorstellen dat het jou aan het hart gaat met al die nieuwe ontwikkelingen van het vee op stal houden.

  Leerde als stadse in mijn jonge jaren op school al over terpen en HET Friese stamboekvee en kwam zelfs in Indonesie de Hollandse zwartbonte koeien tegen.
  Prachtige foto´s heb je gemaakt en het wijdse Friese platteland is zó mooi!!!
  De keren dat wij er waren hebben we genoten van rust en ruimte.

  Lieve groet,
  Ger  BeantwoordenVerwijderen
 9. Mooi gedaan!! Het valt op dat het blad nog zo weinig aan de bomen zit daar. Maar je was er misschien een paar weken terug?
  En het kan nog hoor, de koeien buiten. Je was net op de grens. Even een paar weken later gaan, dan zie je echt welke wel en niet buiten zijn. Maar zo te lezen ben je een boerendochter, dus dan vertel ik je niets nieuws. groetjes

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Het was 25 april dus 10 dagen geleden, maar in het noorden is alles toch even iets later dan bij ons. Inderdaad Ina, vorige zomer waren we daar ook en zag je precies waar ze wel en niet naar buiten gaan. En....gelukkig er zijn nog genoeg plekken waar ze wel naar buiten gaan, ook al is het maar voor een paar uur bijv, en dat is prima.
   Groetjes, Janneke

   Verwijderen
 10. Wat is Friesland toch mooi.
  En ja,van mij mogen er ook wel meer koeien lekker
  buiten zijn,daar horen ze na de winter.
  Je hebt erg mooie foto's gemaakt,Janneke.

  Groetjes Ans

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Can you imagine the amount of work it took to make artificial hills in the days before heavy earth-moving equipment?

  I love the cow in your first photo!

  BeantwoordenVerwijderen
 12. What beautiful pastoral views. I love the picture of the old church on the mound with the sheep, so peaceful. I hope there is a future for cows in the landscape. Factory farming is sad on many levels.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Your country is so beautiful, Janneke. I love those cows! I hope they can enjoy outdoors life in future as well.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. What an interesting post, Janneke. I learned so much. Your country is so beautiful and how wonderful it is to see milk cows grazing in green pastures and how sad that that is changing. Here milk cows do not graze in green pastures (as I saw in England and was amazed that the milk cows ate fresh green grass). Instead, here, they are kept outside in pens or corrals where they just stand around all day. They are fed twice a day and milked twice a day in a barn. We have a lot of very big dairies in this area where hundreds of cows are milked. Much of the milking is automated. My husband's family had a small dairy herd of Jersey cows years ago. Modern farming just isn't farming anymore, is it. Loved your photos.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Mooi de koeien. Wat verschrikkelijk dat ze tegenwoordig vaak niet eens meer buiten komen.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Wat doe je ons weer genieten van dat mooie Friesland...
  Mooie boerderij die te koop staat maar dat zal niet voor een prikje zijn gezien ook al die bekendheid?
  Jammer van de koeien... niets mooier dan een kudde grazende koeien... Je drukt ons ook met de neus op de feiten... hoe slecht we eigenlijk bezig zijn met alles... echt niet alleen met al die plastiekafval...er is nog zoveel meer dat beter moet.
  Maar ik heb toch genoten van al dat natuurschoon dat je hier liet passeren!

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Hoi Janneke,
  Wat heb je een prachtig mooi stukje geschreven over Friesland. Wij hebben vrienden in Harlingen en met hen leren we heel veel van de omgeving in Friesland kennen. Ik ben er helemaal weg van. Het is er heerlijk open en toch weer niet helemaal vlak. Zal ook wel door al die dijken en terpen komen. En dan die koeien, ik vind het prachtige dieren. Maar ik had toch juist de laatste jaren de indruk dat er overal toch veel vaker weer koeien buiten komen. Maar ja, dat is alleen maar een indruk, ik weet het natuurlijk niet...
  Ik heb genoten van je stukje en je foto's...
  Fijne woensdag,
  Liefs,
  Mirjam

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Mooie foto's. Ik hou ook erg van Friesland en van koeien in de wei! Daar word ik altijd weer blij van.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Ha Janneke, mooie serie uit Friesland, fraaie boerderijen daar. Het kerkje op de terp vind ik ook bijzonder.
  Groetjes kees

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Wunderschöne Aufnahmen! Das Bild mit der Kirche ist ein Traum, am Liebsten würde ich loslaufen um sie zu besuchen.

  Sigrun

  BeantwoordenVerwijderen
 21. I really enjoyed seeing your lovely pastoral views and especially the black and white Frisian cattle in the landscape.

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Prachtige post, Janneke! Een loflied op de koe, maar ook op ons Friesland. Mijn man, een geboren Fries, zal ik deze post laten lezen.
  De foto van de terp van Hogebeintum spreekt me bijzonder aan.
  En ik hoop ook van harte, dat de koeien hun échte koeiengedrag buiten mogen blijven vertonen!
  Hartelijke groet, Zem.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Friesland looks so fabulous through your beautiful photos Janneke! Cows are associated with Holland in my mind, they offer a rustic, rural view.So positive that they have their feed outdoors.
  Olympia

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Hi Janneke, What beautiful countryside and the history! I love the picture of the church and the sheep......so idyllic...We see fewer cows grazing all the time as well. There is something comforting about it. You have posted a few pictures of swans. They are majestic birds. Thank you for sharing!

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Janneke, what beautiful bucolic images you have captured with your camera! Cows are such a timeless thing in the country; we are fortunate to live next to a small older dairy farm and when I'm out in my gardens I often hear their "moo"s at supper time. But I'm afraid the landscape around here doesn't look very similar to the fascinating, very flat land of Friesland. Thanks so much for sharing these pictures and for the poem too! -Beth

  BeantwoordenVerwijderen
 26. Heerlijke post over koeien. Friesland op z'n mooist . Groetjes Hetty

  BeantwoordenVerwijderen
 27. Prachtig zoals je dit weer naar voren brengt Janneke. De koeien in de groen wei is ook altijd geweldig om te zien. Je hebt er dan ook hele mooie foto's van gemaakt. Foto 3 met die kerk op de achtergrond vind ik ook echt geweldig om te zien. Wat heb je die mooi kunnen fotograferen. Mijn complimenten. Ook het gedichtje van de koes is een hele leuke :-)
  Groetjes, Helma

  BeantwoordenVerwijderen
 28. Friesland is prachtig ,ben er meerdere keren geweest .
  Gr Elisabeth

  BeantwoordenVerwijderen
 29. Those farms do look like a cow! The church on the mound reminds me of the English landscape! It is good to see the cows in the fields and is so much better for them to be out in the one air during their short lives. Sarah x

  BeantwoordenVerwijderen
 30. Thanks for letting me tag along on a trip in your beautiful countryside Janneke, I really enjoyed that. I am not unfamiliar with grazing cows and sheep, I used to live in the countryside in Norway before coming to London – a big change for me!

  BeantwoordenVerwijderen
 31. Cows are much healthier when allowed to graze in a pasture, aren't they? The farms that keep them in stalls to produce milk continuously are not allowing them to live as they should. I'm on a mission about this with chickens too - free range eggs taste much better than the ones from crated chickens. I'm glad we live in farm country where I can buy from local farmers.
  Nice to see the countryside in Holland and the poem is a good finish to your post.

  BeantwoordenVerwijderen
 32. A very interesting post, Janneke. I like the look of the farmhouse and barn and it's good to see the distinctive Friesian cows in the fields and the whole pastoral scene in that area with the church on the hill. It's a sad thought to think that the herds will be kept inside in the future. I enjoyed seeing the canals and the well known bridge and learning about the skating race. You live in a beautiful country.

  BeantwoordenVerwijderen
 33. Dear Janneke
  I love this charming post about your countryside - so much water everywhere and beautiful cows. I agree with you that cows should be allowed to graze and I hope that the ones you have shown will be allowed outside for many years to come.

  BeantwoordenVerwijderen
 34. Helemaal met je eens Janneke: er horen koeien in een weiland! Als dat er niet meer zou zijn is Nederland geen "Holland" meer! Het hoort zo bij ons.....maar ik ben geen boer en die moet ook verdienen, ik weet het.
  Dus ligt het ook aan ons, consument, om wat meer geld aan vlees te besteden!
  Wat heb je er trouwens prachtige foto's van gemaakt, Friesland heeft wel een apart plekje in mijn hart!

  groet Trijnie

  BeantwoordenVerwijderen
 35. Prachtige foto's Janneke! Mooi om te zien dat de koeien daar nog buiten staan. Het valt mij op dat dit in het Groene Hart steeds minder het geval is. Zo jammer!

  Alvast een fijn weekend!

  Madelief x

  BeantwoordenVerwijderen
 36. Oh!! Janneke ...... such beautiful pictures again and such an interesting post. Thankyou!! I might be just a dog but I know beauty when I see it and you live in a beautiful part of the world, aye?? When Mum was in Holland last year the people she was staying with took a great cow picture while they were out walking early one morning. Mum's going to try and email it to you but she's a bit hopeless on the computer so I don't know if she will be able to.

  BeantwoordenVerwijderen
 37. When I've been to your country last year Janneke, I admired the diligence of the Dutch people who created artificial hills - mounds. I've seen cows too but I must say that I'm afraid of them:))
  Lovey poem!

  BeantwoordenVerwijderen