vrijdag 22 mei 2015

EEN FIJNE HUIS EN TUIN WEEK - A LOVELY HOME AND GARDEN WEEK


Op de paar middagjes familie bezoek na, de hele week fijn thuis geweest.  De ochtendwandelingen met Snarf zijn nu extra genieten, we struinen door wolken van fluitenkruid, velden met boterbloemen, geurend koolzaad en ploeteren moeizaam door het kniehoge gras aan de dijk.  Als Snarf boven op de dijk komt is hij nat en zijn vacht zit vol gele bloemblaadjes, mijn broek is nat tot ver boven mijn laarzen.  Thuis gekomen, doen we zoals gewoonlijk ons rondje tuin, daarna een kwartiertje koffie waarbij Snarf in de stoel tegenover me zit, dan wat huishoudelijke karweitjes en hoera..... we kunnen de tuin in.   Af en toe werden we door een regen- of hagelbui wel naar binnen gejaagd, maar dat mocht de pret niet deren, want die regen konden we ook heel goed gebruiken.  

This week I only had to go out for some family visits in the afternoon, been fine at home for the rest of the week.  At this time of year Snarf and I particularly enjoy our morning walks, we wander in clouds of cow parsley, fields of buttercups, fragrant rapeseed and plowing arduously through the knee-high grass on the dike. When Snarf is on the dike he is wet and his fur is full of little yellow petals, my trousers are wet well above my boots.  Home again, we do our usual stroll in the garden, thereafter 15 minutes coffee, with Snarf in the chair across from me. Then some household chores and hooray.....we can go out gardening. Now and then we were chased inside by a heavy shower or hailstorm but that did not harm the fun, because we could use that rain very well.Als ik 's morgens de deur opendoe, staat Rens, mijn zwarte buurjongen, al naar me te gluren. Als ik hem dan een goede morgen wens, spitst hij zijn oortjes. 

When I open the door early in the morning, Rens, the neighbour's horse is already peeking at me, and as I wish him a Good Morning, he focuses his ears.


De kauw houdt de wacht op het duivenhok waar ze voor het derde jaar een nest in hebben gemaakt.
Ze kiezen wel elk jaar een ander hokje.

The jackdaw keeps watch on the dovecote where they have their nest for the third year.  Each year they choose another loft.Het losloopgebied voor honden begint al 200 meter vanaf ons huis en is heel erg groot. Op enkele broedgebieden na, mogen honden in heel het Rottemerengebied los. Vaak maak ik een kort ritje met de auto, zodat we elke dag van de week ergens anders lopen.
Bij de Rotte aangekomen, ziet het er uit of het een prachtige dag zal worden, maar niets is veranderlijker dan het weer, het is zo omgeslagen.

The off leash area for dogs is only 200 meters from our house and is very large.  Except a few bird nesting areas, dogs are allowed off leash in the whole 'Rotte' lakes area.  I often go for a short drive by car,  so that we walk every day of the week somewhere else.  Arrived at the 'Rotte' it looks like it will be a wonderful day, but nothing is more changeable than the weather, it can turn quickly.
Dit lijkt op een mislukte foto, toch is het niet zo.  Tussen het fluitenkruid loopt een smal slootje waar de bomen op de achtergrond zich in spiegelen.

At first glance this looks like a bad picture, but it is not.  Between the cowparsley runs a narrow ditch, reflecting the trees on the background.

Ik sta langs het water en geniet, wat wonen we toch in een mooie omgeving. Is dat eigenlijk wel zo???  In de opmerkingen lees ik vaak :  "wat wonen jullie daar mooi".  Echter foto's liegen niet, maar kunnen wel een min of meer vertekend beeld geven. Bovendien ben je toch geneigd om alleen de mooie dingen te laten zien.  Op bovenstaande foto stond ik op het pad achter het koolzaad en keek naar rechts, toen liep ik 100 meter verder en keek recht voor me uit over het water..........

I stand by the river and enjoy, we live in a vey nice real Dutch area. Is that true??  In the comments I often read: " you live in such a nice area".  However, photos don't lie, but can give a more or less distorted view. Moreover you are inclined to show only the beautiful things.  On above photo I was on the path behind the rapeseed and watched to the right, then I walked a 100 meters and looked straight ahead across the water..............
en zag dit......Ik heb er wel op ingezoomd, in het echt is het veel verder weg.  Het is een nieuwe wijk van Rotterdam, Nesselande. Minder mooi gezicht, maar het is niet anders.

and saw this..... I've zoomed in on it, in real it is more far away.  It is a new district of Rotterdam, Nesselande.  A less pretty sight, but so it is.Ik loop langzaam verder, sta stil en kijk naar links, dan zie ik dit, mooi toch......

I walk on slowly, stand still and look to the left, I see this, beautiful is not it.......
Ik moet verder, er staat iemand op me te wachten.

I have to go on, somebody is waiting for me.De lissen zijn ook deze week tot bloei gekomen.

Yellow Irises have started to flower too.


Hij wil nog eventjes pootje baden, en dan gaan we naar huis.

After Snarf's paddling we go home.Waar de geurige lelietjes-van-dalen voor het huis zich steeds verder uitbreiden in het grint.

Where the fragrant lilies of the valley in front of the house continue to spread in the gravel.En die ene supergrote witte boompioen bloem maar van geen ophouden weet, staat al 14 dagen. Komt door het koude weer. Vandaag zijn echter de grote als crêpepapieren bloembladeren afgevallen.And that one single huge white tree peony won't stop blooming, due to the cold weather it is already blooming for about 14 days.  However, today the big crepe paper petals have fallen.
Deze mooie ´zwarte weduwe´  woekert door heel de tuin en het zusje van deze Geranium phaeum, de witte variéteit laat zich ook niet onbetuigd. Intussen hebben ze zich flink gekruist, dus staan er veel lila en roze exemplaren tussen.

This wonderful ´black widow´ is rampant throughout the garden and the sister of this Geranium phaeum, the white variety does very well too. In the meantime we have quite a lot of crossings with pink and lilac colours.
Er staan veel Geraniums in de tuin, waarvan een aantal begint te bloeien, de namen gooi ik door elkaar en ik ga het nu even niet opzoeken.

There are many Geraniums in the garden, of which some have started to flower, I´m not quite sure about their names and I´m not going to check this now.

Akeleien, ze blijven wonderschoon en het is telkens weer een verrassing welke nieuwe kleuren er op komen.  Wilde hierover een aparte post maken maar zie er van af, ze komen al op zoveel blogs voorbij.
Columbines, always magnificent and each year it´s a surprise which new colours are coming up. Wanted to write a special blogpost about the columbines but keep it for another year, there are so many blogs passing about columbines at the moment.

We gaan naar binnen en wie trippelt ons achterna, moeder merel.  Er zitten veel nestjes in onze tuin. Deze merel is een slimmerik en heeft een gemakkelijke voederplaats voor haar kroost gevonden.
Ze kwam binnen en vond om de hoek van de deur de etensbak van Snarf, dat was een ontdekking..... De deur staat bijna altijd open, dus ze ging af en aan met hondenbrokjes. Later kwamen zelfs de 3 dikke jonge merels mee op de veranda. Ik wilde hiervan foto´s maken maar daar daar ben ik niet goed in, zette de etensbak op de mat voor de deur maar de foto´s zijn niet veel soeps.  Heb maar een collage gemaakt van verschillende pogingen.  De jonge merels zie en hoor ik inmiddels niet meer maar moeder merel komt elke ochtend als ik de deur opendoe, kijken of er nog wat brokjes zijn.
Een keer was ik binnen en hoorde ik plotseling een schel gefluit, zat de merel midden op de keukenvloer te fluiten alsof ze in de hoogste boom zat.


We go inside and who is coming with us, mother blackbird.  There are many birdnests in our garden. This blackbird is a clever one and found an easy feeding place for her offspring.  She tripped inside and found round the corner of the door Snarf´s bowl, that was a great discovery..... The door is almost always open, so she went and came for dogcrunchies.  Later the 3 fat young ones even came on the porch.  I wanted to photograph them but I´m not good in it, put the bowl on the doormat but the photos are not up to much.  Made a collage of several attempts. The young blackbirds are grown up I suppose for I don´t see and hear them anymore, but mother blackbird is the first one in the morning to see if there is something in the dog bowl.  Once I was in the drawing room and heard a loud whistling, the blackbird was in the middle of the kitchenfloor, whistling as if she was in the highest tree.Na een kopje koffie gaan we de tuin in en Snarf staat al weer klaar voor een volgend spelletje.

After having coffee we go gardening and Snarf is ready again for a next game.Als ik bezig ben zie ik ook dat de Amsonia orientalis in bloei komt, ik hou van de metaalachtige blauwe kleur van deze bloemen, ondanks dat ze moeilijk te combineren zijn.
Heel toevallig staat er een bloeiende grassoort achter, waarvan ik aanvankelijk dacht dat het een vervelend onkruid was.  Toen herinnerde ik me dat ik deze vorig jaar van een tuinvriendin kreeg  en niet goed wist waar hem te plaatsen. Ik zette het gras dus zomaar ergens neer. De combinatie van de Amsonia en de graspluimpjes is wonderschoon, goed gegokt. Bedankt Hanneke.
When I´m working I see that Amsonia orientalis is already starting to flower, I love the metalic blue colour of these flowers, despite they are difficult to combine with other flowering plants.
Quite by chance, there is a flourishing grass species behind, at first glance I thought it to be a nasty weed. Then I remembered a garden friend gave this grass species to me last year.  At that time I did not know where to plant it, so I put it just somewhere. The combination of the Amsonia and the grass plumes is wonderful, guessed right.  

Alsof ik niets anders te doen heb, houdt Snarf mij bezig. Glurend achter de zonnewijzer naar ´kaas´ (hij denkt dat ik hem niet zie, haha), een piepend speelgoedje van een muis op een kaas.As if I have nothing else to do, Snarf keeps me busy.  Peeking behind the sundial (he thinks I don´t see him, haha) to ´cheese´, a squeaky toy of a mouse on cheese.Zoals ik al schreef hadden we enkele flinke buien deze week. We renden naar binnen en maakten intussen o.a. een kwarktaart, waarna we weer naar buiten konden om weer verder te gaan met het kantjes afsteken van het gras. De spa stond geduldig te wachten naast het pad.As I wrote already we had some heavy showers this week. We ran inside and made in the meantime a cheesecake, when finished we could go back outside to continue edging the grass. The spade was patiently waiting for us next to the path.


En Snarf ging weer door met zijn leuke spelletjes.

And Snarf continued his funny games.Ondertussen bloeit de sneeuwbal tot hoog in de lucht en kruipt de Ceanothus over de betonnen vloer.In the meantime the snowball shows snowballs high in the sky and the Ceanothus is creeping across the concrete floor.Witte Alliums bloeien in de bovenste border.

White Alliums are flowering in the upper border.
En wanneer er weer een bui komt, gaan we naar de kas. Daar is zoveel te doen, maar het is ook genieten en ik maak weer foto´s.  Ik heb wel drie dagen mijn fototoestelletje overal meegenomen.
De aurikeltjes zijn uitgebloeid en die staan nu buiten op de etagère, is er weer wat ruimte voor andere ´tentoonstellingen´.  Ik maakte van de foto´s maar een collage, het wordt zo veel en deze post zo lang.
De aronskelk op de foto bracht ik jaren geleden mee uit Madeira en bloeit elk jaar weer. Ik vind het eigenlijk een afschuwelijke plant, maar de herinneringen aan de vele malen dat we op Madeira waren, koester ik.  De Cistus heb ik ook al jaren, het blad wat je op de foto niet ziet, is behoorlijk vergeeld, maar er zijn knoppen en een bloem.  De Erigeron karvinskianus bracht ik ook ooit mee van een vakantie, hij staat nu overal, binnen en buiten, in de volle grond en in potten.  De Franse Geraniums zijn nieuw en fleuren de kas op in de zomer.  De Clematis, ik dacht ´Lady Northcliff´ stond in het middenstuk van de tuin, wat in grasveld is veranderd. Ik twijfelde of je een 20 jarige Clematis kon verpoten, ik probeerde het en zette hem in de kas, de eerste bloem is er.  En dan nog de Jasminus officinalis.  Die staat al enige jaren in de volle grond in de kas en groeit over een oud stoeltje. Ze bloeit bijna volop en zit nog vol knoppen en heeft een zware bedwelmende geur die je tegemoet komt bij het betreden van de kas.  Dit is te, ik vind het niet lekker meer.By the next shower we go into the greenhouse, there is so much to do, but I also enjoy and make pictures.  I´m walking around with my camera this week already for three days to take photos of all kind of things.  The Primula auriculas are blown and put outside on the whatnot, there is space for other ´shows´.  I made a collage of the photos with flowering plants in the greenhouse.  The Calla on the picture I took from Madeira years ago. I hate Calla flowers, but they are a memory to the many times we were on Madeira.  The Cistus, already many years old, with nasty yellow leaves at the moment, shows buds and one beautiful flower.  The Erigeron karvinskianus, also a treasure from a holiday, is everywhere, outside, inside, in the ground and in pots.  The French Pelargoniums are new and look nice in the greenhouse during summer.  The Clematis, I thought it was ´Lady Northcliff´ was removed from the centre of the garden, changed in grass. I was in doubt if the 20 years old Clematis would survive transplanting, I tried it and put it in the greenhouse, first flower is there..... And then the Jasminus officinalis. That one is for some years in the greenhouse in the ground and is growing over an old chair.  She is almost in full bloom. When entering the greenhouse a heavy intxicating smell meets you.  This is too much fragrance, I don´t like it anymore.
De Sering staat ook in volle bloei en daarvan ga ik takken snijden voor een boeket tezamen met Cotinus takken.The lilac is in full bloom and I cut some branches for a bouquet together with Cotinus.Deze koffiepot kocht ik in Friesland op een fair bij een brocante kraam, ik had nog geen koffiepot......

This coffee pot I bought in Friesland on a fair at a flea market stall, I had not yet a coffee pot........
Zo dat was dan wat ik zoal deed deze week, gewoon simpel thuis genieten, maar wel bezig blijven.

That was about what I have been doing this week, just simple life, little pleasures at home, but I love to keep running.

Wens jullie allen heel fijne Pinksterdagen!

Wish you all a lovely weekend!


43 opmerkingen:

 1. Oh the simple life is a grand life. Your flowers are beautiful. We have had rain for days. We wonder when will it stop? I quite enjoyed your description of your walk and the photos. I took one of Face Book quizez that matched me with a country. My answers sent me the Netherlands. I think I would be quite happy there. It is hard to watch modern life encroach on our peaceful life. As I drove from town today, I saw the storage tanks for the oil wells that now dot our farm land, changing the landscape forever and for a moment I was sad. You do live in a lovely place and as your nurture your garden, you help to maintian a bit of beauty. Lovely post.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Wat een heerlijk blog heb je weer gemaakt.
  En hoe dan ook,woon je in een erg mooie omgeving.
  En het merelverhaal met de fotocollage is echt zo leuk.

  Fijn Pinksterweekend
  Groetjes Ans

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Dear Janneke, sounds like a wonderful week to me! I love the white peony and the Geranium phaeum ´black widow´ and also the white variety. Going on these walks with Snarf must be a lot of fun. Where we live there are, besides dog parks, no designated dog off-leash areas. Our dog is still not good enough with the recall though to let him go off leash, but we will get there (hopefully!).
  Warm regards,
  Christina

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Wish you a lot of success with the recall and fun with your dog Christina. It takes lots of time to learn them to be obedient.

   Verwijderen
 4. Everything is so stunning! I love that Ceanothus!! It is such an amazing plant! And oh my your bouquets, and cheesecake!! I am loving the long shots of your beds! There are so lush and full friend! Your walk about is always such a treat as you really do have such amazing views!!! Wonderful job in the garden...I wish I could come for a visit and look and learn about all of your plants! Nicole xo

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Home Sweet Home. Wat een heerlijke plek. Nederland is prachtig.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. The flowers in the garden and the countryside seem to be better than ever this year.
  I too am loving the wonderful drifts of 'cow-parsley' along the edges of the roads and I have never seen the meadows looking so golden with buttercups before.
  Your garden is looking delightful, and Snarf continues to keep you busy with his fun and games.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Nou je hebt er wel werk van gemaakt! In deze tijd is er elke dag wat te zien in de tuin en erover te vertellen zou een boek kunnen vullen. Of een mega blog. Prachtige foto's, ook van de omgeving van de Rotte meren. Groetjes,
  Hetty

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Dear Jannecke

  You are showing so many beautiful flowers! It's impossible to choose only one who is finest :) The white Geranium phaeum is so beautiful. I have never seen it before, I have only the brown one. Your tree peony is so lovely. I can't wait until they will bloom here.

  Have a nice weekend!

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Ha Janneke, wat 'n goed verzorgende blog heb je weer gemaakt, Pracht. De Rottemeren , ja 'n mooi gebied wij komen daar ook regelmatig, het is niet zo ver van ons vandaan en fietsen ook vaak de Zevenhuizerplas rond. Veel plezier met het tuinieren.
  Groetjes kees.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Wat een prachtige post heb je gemaakt Janneke...een heel mooi gebied heb je ons weer laten zien en ieder mooi gebied grenst aan minder mooie. Wat is het toch een leuke hond...Snarf...en je bloemen zijn geweldig...de seringen...zo mooi, die heb ik helaas niet in de tuin omdat de tuin niet al te groot is. De lelietjes-van-dalen ook prachtig, bij mij zeggen en schrijven, 1 bloemetje eraan en dat komt omdat ze in een pot staan, najaar ga ik ze verpotten. Ik heb genoten van al jou prachtige foto's en die met het fluitekruid...geweldig....nu krijg ik ook zin om de tuin in de gaan (heb ik eigenlijk al gedaan...alle potten water gegeven)...fijn weekend en lieve groet Marjon

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Janneke, wat een mooie uitgebreide post. Uiteraard selecteer je je foto's als je je wandelingen maakt met Snarf, je gaat niet steeds op Rotterdam-skyline inzoomen ;-)
  Wat bloeit er veel in de tuin, één groot genoegen!
  En dat grote gras is de Lazula pendula, ik heb hem ook. En als hij vervelend wordt, dan pak je hem...
  Genoten heb ik van alle moois. Goede Pinksteren, hartelijke groet, Zem.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Bedankt voor de naam van het gras Zem, ik dacht al wel dat deze best eens vervelend kan worden, maar voorlopig is het mooi.

   Verwijderen
 12. Thank you, Janneke, for this lovely tour! So many flowers... one more beautiful than the other.
  How can Snarf look always so funny and cute? Hugs to him!
  Have a nice Pentecost!

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Wat heb ik weer genoten van je prachtige foto's. Bij jullie zijn de bloemen en planten al veel verder dan hier in Drenthe. Wel staan de akeleiplanten al volop in bloei.Was net de tuin in geweest om alle verschillende bloemen op de foto te zetten--beetje lastig met de wind.De donkere geranium staat ook hier in de tuin.
  Gezellige Pinksterdagen
  groetjes,Truus uit Drenthe

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Wat een leuke post. Ik moest lachen om je Rotterdam in de verte foto. Zo is dat bij mij ook. Wij wonen ook heel mooi, echt, maar er zijn ook zulke plekken. Het kan ook niet anders, we wonen in een stad. Maar wat heerlijk dat er toch zoveel moois om jou en mij heen is, he?

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Such beautiful photos, Judy. I love the windmill and also Snarf in the field of yellow flowers. The blue vining flowers are gorgeous! Love the columbine and allium too. You garden is stunning.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Wat heb je weer een prachtige post, Janneke!
  Foto voor foto, samen met je verhaal, ik heb er van genoten!
  Je hebt er ongetwijfeld veel tijd voor nodig, maar alles overziende, wat een pracht!
  En hoewel Rotterdam misschien steeds dichterbij komt, je wandelingen zijn toch altijd fantastisch, dus moet je toch wel mooi wonen.
  En Snarf, ach, het is een lieve ondeugd. Het glimt uit zijn ogen.

  Mooi weekend en liefs, Gerry

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Wat heerlijk zo'n losloopgebied heel dichtbij! Ik geniet ook zo van de wandelingen met de hond, elke keer weer een feestje om te gaan! Liefs Carolien

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Een zeer uitgebreide post van wat er allemaal bloeit...en ja dat is echt veel momenteel...leuk die Amsonia, heb de mijne vandaag verplant die stond niet goed en had maar 1 zielig steeltje, en dat steeltje is nu dus ook nog eens afgebroken...goede tip van je om er een gras bij te zetten, hij moest hier naar een stuk ' nieuwe' tuin, dus dan kan ik dat gelijk doen....hier ook een arondskelk, zulke stijve planten, maar ik kan hem ook niet wegdoen, is nog van mijn moeder geweest, het is wel een ' hoog' soort, niet de lage...alles bloeit dit jaar ook lekker lang, dus het heeft wel zijn voordeel, dat koude weer......

  BeantwoordenVerwijderen
 19. What a wonderful way to spend the day, all those wonderful flowers and games with Snarf. It's hard work making a beautiful garden, but isn't it worth it. Thank you for sharing... it was a delightful post. x

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Wat was dat heerlijk genieten van deze post!

  Fijne Pinksterdagen en een knuf voor Snarf...
  Corien

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Je laat ons nogal meegenieten, bezige bij dat je bent!

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Of jij nou binnen of buiten bent er is altijd wel wat om van te genieten en dat straalt je blogpost nou ook weer uit.
  Prachtige week om op terug te kijken vol mooie,lekkere en lieve momenten die het oog,de mond,de neus en het hart strelen.
  Kon mijn ogen niet afhouden van de Amerikaanse sering met zijn prachtige blauwe kleur en je fraaie oude koffiepot met seringen is ook weer zo'n plaatje om bij weg te dromen.

  Fijn Pinksterweekeind en lieve groet,
  Ger

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Snarf is so lovely and fun! Beautiful pics, Janneke. I fell in love with Netherlands last spring. I'd love to live there! You have cute animal friends! Happy Sunday, Janneke!

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Both you and Snarf are fortunate to have wonderful fields of flowers to walk in. It was nice to tour your garden as well and I know how much border collies like to play, our daughter has a red and white one.
  Wishing you a beautiful Sunday!

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Another enchanting post Janneke - with all the lovely views, your walks with Snarf and your lovely garden full of flowers and blooms - it is a treat I look forward to - how you find time to blog as well as a mystery to me. Ha ha!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Friends often ask me how I can find time for blogging. The answer is in the evenings, I rarely watch television. Since I started blogging I am a more or less addicted, but I have to choose, it's one thing or another. I wonder how long I can keep it up.

   Verwijderen
 26. Lucky Snarf to go for such lovely walks with you every day! I love the photo where he is peeping out from behind the wheelbarrow!!

  BeantwoordenVerwijderen
 27. What a beautiful post Janneke.....so detailed, and full of the most pretty images. I love Snarf in the buttercups, he is such a lovely boy.

  I could comment for many moments on this post........but

  I agree the camera shows only what we intend it to......often there is something nearby that is not quite so beautiful.

  Tree peony is my favourite, how I love the paper white blooms.

  Beware the grass (pendulous sedge)......I inherited it in this garden.
  It is a prolific self seeder and very hard to eradicate if allowed to grow into a large plant. I removed many when I came here but they appear by the dozens (nightmare). They love damp conditions........

  Have a good week Janneke

  BeantwoordenVerwijderen
 28. Beautiful photographs each one more lovely than the one before.
  I so enjoyed this glimpse into daily life in your beautiful part of the world.

  BeantwoordenVerwijderen
 29. Wat een heerlijke post weer Janneke .Ik had al gezien dat het een lange post was met veel foto's dus ik wilde even lekker rustig genieten .Ik ga niet op elke foto reageren maar wat heb je toch veel moois in je tuin .De Zwarte Weduwe ken ik en ook het zusje ,ik denk dat ik ze ook maar weer eens in mijn voortuin plant ,mogen ze lekker woekeren zodat ik geen katten meer in mijn tuin heb haha ,maar ze zijn gewoon mooi !Merels zijn zulke enige en lekker brutale vogels .Helaas zie ik nu ook mede door de buurkatten veel minder vogels in de tuin ,best wel heel jammer maar het is niet anders .Wat een lieverd is Snarf toch en altijd in om te spelen .Geniet van alles en ik wens je een fijne week.
  Groetjes Elisabeth

  BeantwoordenVerwijderen
 30. What a wonderful post full of lovely images. I particularly like the reflections, which emphasise the beauty of the environment. Yes, of course, we all take pictures of the most attractive places :) The lilacs are fantastic and look so lovely in a vase. Also I love the yellow iris, which I never see in Australia.

  BeantwoordenVerwijderen
 31. Janneke, Lovely photos. The photo#3 is wonderful, I liked the reflection in the water.
  I also remember Rotterdam, although I've been there very short time, yes it's a big industrial city, and you're lucky to live outside of it.
  Your garden where Snarf likes to play if colorful, love your lilac!
  Glad you have a quiet, peaceful life, with joys and pleasure.

  BeantwoordenVerwijderen
 32. Wat een prachtige buurt waar jullie wonen... heerlijk wandelen en perfecte "border"plek! Die zie je genieten!
  Jullie tuin is ook fantastisch met al die bloemen en zo grappig hoe Snarf kijkt vanachter de kruiwagen... "drijverskoppie" ten top!
  Schitterende foto's! Stuk voor stuk!

  BeantwoordenVerwijderen
 33. erg mooie tuin al janneke het bloeit nu vol op mooi die seringen en al dat fluitekruid en natuurlijk snarf in de gele weide
  groetjes leon10

  BeantwoordenVerwijderen
 34. Ravie de découvrir tes charmants géraniums phaeum, ce sont des variétés sûres qui ont fait leur preuve . Je suis admirative de toutes ces fleurs que tu présentes. Ton blog est très beau.
  Belle journée, à bientôt...

  BeantwoordenVerwijderen
 35. Wunderschön ist es bei dir. Ich stelle es mir schön vor, mit Snarf durch die Landschaft zu streichen.
  Das Bild mit der Windmühle gefällt mir ganz besonders gut.
  Auch den Garten finde ich mit den vielen Blüten ganz bezaubernd,
  Gruß, Anette

  BeantwoordenVerwijderen
 36. Hei! Wonderful pictures of summer. Here we still have a cold spring. The summer must come now. I have tried to add your blog tu my blogroll severals time, but it don't work.
  Hilsen Anne

  BeantwoordenVerwijderen
 37. Janneke,

  I don't know where to begin, as I am so dizzy with delight over your beautiful photos of your gorgeous surroundings!! My goodness, you live in a flower wonderland of all colours, shapes, sizes, and scents! How blessed you are, my friend, to be present in such sweet scenes, and how lucky we are to be able to enjoy them, albeit, vicariously via you, but ultimately, thankful for you for sharing this very pretty landscape with us!

  Have a warm and sunny week!

  Poppy

  BeantwoordenVerwijderen
 38. Your area is just so beautiful! I love how deep blue the ceanothus flowers are. They don't grow here. Your garden looks so full and lush. :o)

  BeantwoordenVerwijderen
 39. Wat een prachtig blog vol bloemen Janneke! Het is inderdaad geweldig om te zien al die mooie volle gele bermen en dijken en ook eth fluitenkruid is dan schitterend om te zien. Foto 9 vind ik dan ook super met Snaf temidden van al die gele bloemen. Heerlijk gewandeld, koffie gedronken en hoppa de tuin weer in. Oké af en toe weer even naar binnen maar daar was dan die heerlijke kwarktaart. Ik heb echt heerlijk zitten genieten van al deze mooie natuurfoto's Janneke.
  Groetjes, Helma

  BeantwoordenVerwijderen
 40. even the second class view of tower blocks in the city, is interesting, exotic and unusual for all of us non-Dutch readers. And the magical corners are entrancing!

  BeantwoordenVerwijderen