zaterdag 12 oktober 2013

MIJN LEVEN ROND DE ROZEN IN DE HERFST - MY LIFE AROUND THE ROSES IN AUTUMN

De zomer is moeiteloos overgegaan in de herfst, al weer hebben we bijna een week achter de rug met meer zon dan we konden voorzien. De rozen hebben het, mede door de mooie zomer, prima gedaan en velen bloeien nog onverminderd door.   Deze week op verschillende ochtenden foto's gemaakt van de nu nog bloeiende rozen, want ongetwijfeld zal het binnenkort afgelopen zijn.  Als het echt guur wordt, snij ik meestal alle mooie rozen af om er binnen nog even van te kunnen genieten, maar gelukkig is het nog niet zo ver.

Summer has easily proceeded in fall,  almost a week has passed again with more sun than we could predict. The roses have done very well this year and many are still flourishing unabated.  During some mornings this week I photographed the flowering roses, for undoubtedly their colours will fade away within short time. When the weather gets really bleak, I mostly cut all my good looking roses to enjoy them inside, but gladly it is not yet that far. 


Begin deze week bloeide Penny Lane nog met prachtige bloemen aan het hek die mooi afsteken tegen de blauwe lucht met lichte wolkenflarden.

In the beginning of this week the rose Penny Lane was still flowering on the fence with great flowers, that contrast beautifully against the blue sky with light drifting clouds.


Ook Bantry Bay vertoont nog een tak met bloemen, die hoog boven het hek uitsteken.
Om de vele rozen aan het hek krachtig en gezond te houden, bedek ik de grond binnenkort met koemest of goedverteerde paardenmest.

Also Bantry Bay shows a late branch with flowers, which are reaching to the sky.  To keep the many roses along the fence strong and healthy, I cover the soil before winter with cow manure or well rotted horse manure.


De roos Madame Isaac Pereire, groeit in de tuin rond een obelisk waar ze in de herfst ook hoog boven uit steekt met haar tweede bloei, de geur is heerlijk maar minder intens dan op zwoele zomerochtenden of avonden.

The rose Madame Isaac Pereire grows high on an obelisk where she shows her second flowering period, often more beautiful than in summer.  The fragrance is lovely but less intense than on balmy summer mornings or nights.


Zoals je ziet, is het niet één en al rozengeur en maneschijn, er wordt ook gewerkt. Vorige week de keuken geheel en al leeggehaald, deuren schuren en de oude muren die achter de schrootjes vandaan kwamen met ammoniak schoongemaakt.  Deze week kwam de stukadoor en na even stof happen, maakte hij een mooi glad muurtje, het begin is er.

As you see, it is not all moonlight and roses, there is a lot of work to do.  Last week we cleared out and demolished the kitchen, sanded doors and cleaned walls with ammonia. This week the plasterer came and after eating a lot of dust he made a smooth wall, there is a start. 
.


Snarf komt even om de deur gluren en denkt : "Dat domme vrouwtje maakt ook overal foto's van".

Snarf is peeping round the corner and thinks: " That stupid little woman making photos of this....?"


Ja buiten tussen de rozen is het nu beter toeven dan in dat rommelige huis. De roos Souvenir de la Malmaison vertoonde dit jaar ook veel mooie bloemen, zij trok profijt van de vele droge dagen. Nauwelijks vieze natte bruine dotten van bloemen, maar , geurende, zachtroze grote gevulde schoonheden.

Yes lingering outside between the roses is much better than spending time in that cluttered home.  The rose Souvenir de la Malmaison showed this year many beautiful flowers too, she drew benefit of the many dry days. She showed hardly dirty wet brown crumpled flowers, but this time fragrant, big pale pink filled beauties. 


Dit is de roos 'Lady Hillingdon",  ik heb ze nog niet eerder laten zien, hoewel ze al een aantal jaren in de tuin staat.  Ik zag ze voor het eerst op een tuinreisje naar Frankrijk in 2006, in de tuin Le Clos du Coudray. De herfst daarna heb ik ze besteld. Bij mij is het geen snelgroeiende roos, ze is echter ook een keer verpoot toen ze in de weg stond voor het bouwen van een nieuwe schuur.  Ik probeer haar een beetje extra te verwennen, nu in de herfst geeft ze eindelijk weer enkele bloemen.

This is the rose Lady Hillingdon, I did not show her before, though she is already a number of years in our garden.  I saw her for the first time on a garden trip to France in 2006, in the garden Le Clos du Coudray, and fell in love.  In that autumn I ordered her.  In our garden this rose is not a fast growing one,  however, she has been moved to another spot in connection with the building of a new garage.  I try to keep an extra eye on her, now in the fall at last she shows some flowers.


Dit zijn de laatste bloemen van de roos Acropolis.  Een Floribunda roos van rozenveredelaar Meiland. Ik heb deze roos voor het eerste jaar, ze doet het prima, heb er echter nog niet eerder over geschreven omdat ik de opvallende bijzondere kleur over het algemeen wat vind tegenvallen.

These are the last flowers of the rose Acropolis.  A Floribunda rose of Meiland.  It is the first year for this rose, she does excellent, have not yet written about her because I think her striking special colour is a bit disappointing.


Een laatste roos van Moody Blue die prachtig uitkomt tussen de herfstasters.

A last rose of Moody Blue showing beautiful between the Michalmas daisies. 


En toen hoorden we van de week 's avonds, de zon ging bijna onder, een gekrijs uit de Catalpa komen.  Er was een hele groep halsbandparkieten neergestreken.  Wil dit even laten zien, hoewel de foto's niet bepaald optimaal zijn. Deze tropische vogels, afkomstig uit Zuid-Azië en Centraal-Afrika  zijn knalgroen, luidruchtig en assertief. Het zijn eigenlijk ontsnapte en losgelaten kooivogels die ook in nestkasten broeden, tegenwoordig zijn ze een bekend verschijnsel in onze koude kikkerlandje, omdat ze hier prima kunnen overleven. Het zijn voornamelijk zaden- en vruchteneters en dat voedsel kunnen ze eenvoudig in ons land vinden. Het is dus geen inheemse vogelsoort maar van mij mogen ze blijven als ze niet te veel overlast gaan geven.


And then we heard this week at dawn a screeching from the Catalpa.  A group of ringneck parakeets had landed in the tree.. Want to show this, although the photos are not optimal.  These tropical birds originating from South-Asia and Central-Africa are beautiful bright green, noisy and assertive.  They are escaped and released cage birds who also breed in nestboxes, nowadays they are a well-known appearance in our cold damp country, because they can survive excellent.  They eat mainly seeds and fruit which they can find easily in our country. It is not a native specie but for me they may stay when they do not cause too much trouble.


De roos Pat Austin, vind ik ook een juweel.  Ze staat voor het tweede jaar in de tuin en is nu uitgegroeid tot niet alleen een prachtige maar ook krachtige roos waar we de hele lange zomer plezier van hebben gehad.

The rose Pat Austin is a gem in my garden.  I have her for the second year and has grown to a beautiful but also strong rose who has given us much pleasure a whole summer long.De roos Peau douce staat er al jaren en gaat onverminderd door.

The pale yellow Peau douce is there already for years and goes on and on.


Dit is Oranges and Lemons, bloeit niet uitbundig, maar er is altijd wel een knop of bloem te zien.  De oranje en gele strepen zijn in de herfst wat vervaagd.

This is Oranges and Lemons, do not flower in abundance, but always shows a bud or flower. The orange and yellow stripes have faded somewhat in fall.


Austin's roos Mary Rose, is al jaren een topper ondanks het feit dat ze bij ons niet op de beste plek staat.

Austin's rose Mary Rose, is already for years a topper, despite the fact she is planted on a shady spot under a tree. Fleurette, een grote heesterroos, die van vroeg tot laat haar enkelvoudige bloemen laat zien, is niet geurend maar sterk. Eigenlijk echt een roos geschikt voor parken, maar ik zou haar in mijn tuin ook niet meer willen missen.

The rose Fleurette, a tall shrub rose, which shows from early summer to late in autumn her beautiful single flowers, has no scent but is very strong. Actually a rose  suitable for parks but I should not want to miss her in the garden.


Midden in deze (herfstrozen) week werd mijn moeder 92 jaar, daarom heb ik ze letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet, hier op de foto tussen allemaal 'the Fairy' rozen.

In the middle of this rosy autumn week my mother celebrated her 92nd  birthday, therefore we put her literally and figuratively in the flowers, here on the picture with The Fairy roses. 


Nu onze keuken buiten gebruik is, kook ik in de kas, was ik af in de badkamer, tap water in de kelder of toilet fonteintje en leven we hoofdzakelijk in de serre waar de oude koelkast staat en andere eerste levensbehoeften.  Vanuit de serre zie ik bovenstaande roos Gloire de Dyon bloeien, werkelijk een schitterende roos, het blad is nu echter wel aangetast door sterroetdauw. Dit is één van mijn eerst bloeiende rozen in het voorjaar,  in het najaar doet ze het nog eens dunnetjes over. Het blijft één van mijn favorieten.

Now we temporarily cannot use our kitchen, I cook in the greenhouse, do the washing up in the bathroom, tap water in the basement or toilet and we live mainly in the conservatory where our old fridge is situated and other first necessities.  Looking through a window of the conservatory we see the rose Gloire de Dyon, a wonderful rose. At the moment the foliage is suffering of black spot but this is one of my first blooming roses in spring and in autumn she gives e second flush of flowers.  It is one of my all time favourites. 


Graham Thomas blijft ook heel lang doorbloeien, letterlijk tot de vorst invalt.  De struiken zelf doen het echter niet meer zo goed, ze staan er inmiddels 24 jaar.

Graham Thomas is also a long flowering rose, until frost arrives.  The shrubs however, are old and worn out, they are already for 24 years on the same spot.


Brown Velvet of Colour Break heeft ook nog behoorlijk wat knoppen, één van mijn meest gekoesterde rozen met mooie herinneringen aan onze reis naar Nieuw Zeeland.

Brown Velvet or in New Zealand called Colourbreak has rather a lot of buds yet, it is one of my most cherished roses due to sweet memories of our travels in New Zealand.


De roos Lady of the Dawn staat er ook al minstens 20 jaar, de planten zijn wat iel maar de bloemen blijven onveranderd mooi.

The rose Lady of the Dawn is at least 20 years in the garden, the plants look somewhat weedy but the flowers remain invariably beautiful.


De bottels van Scharlachsglut blijven de hele winter schitterend.

The hips of the rose Scharlachsglut are glowing and brilliant for a long time.


Donderdag wilde ik het ondanks de rommel nog een beetje gezellig maken. Op de veranda tafel was wel plaats.  De druiven zijn nu pas goed en het zijn er veel, maar de vogels hebben ze nu ook ontdekt dus hebben we ze allemaal geplukt deze week. 's Morgens op Snarfenwandeling zagen we heel veel hazelnoten liggen, dus mijn zakken volgepropt.  Het glanzende stenen hert in het midden, was een vondst op de jaarlijkse brocante markt in Lille.  Eigenlijk vind ik hem achteraf niet mooi, dacht aanvankelijk dat het een paté vorm was, maar het is een gewone schaal met hertenkoppendeksel voor bonbons of zo. Nou ja, hij was ook maar een paar Euro.  Nu heb ik het ding gebruikt om er druiven in- en over te draperen.  Dahlia's en Sedum uit de tuin heb ik in een soepkop van het Palissy jachtservies gezet, deze vond ik op een bootsale bij Kingston Lacey Estate in Engeland en aangezien ik al meer onderdelen van dat servies heb, was het een leuke aanwinst. De dennenappels raapten we in het bos bij Heeze enkele weken geleden.


Despite the mess I wanted te make it a little cozy at home. At last our grapes are good for eating, but the birds discovered them too, so we picked them all this week. During Snarf's early morning walk we saw many hazelnuts, so I crammed my pockets with them.  The glossy stone dear in the centre, was a find on the annual antiques and curiosa market in Lille.  Actually, lateron I disliked it, but at first I thought it was for pâté, but no it is only a dish for chocolates or so with a deer lid.  Anyway, it was only a few Euros.  Now I used the thing to drape  the grapes over it.  Dahlias and Sedum from the garden are put in a soupcup of the Palissy tableware I found on a bootsale on the grounds of Kingston Lacey Estate in England.  As I have already more parts of this tableware, it was a nice addition.  The pinecones we gathered in the woods near Heeze a month ago. 

Als ik dan op de veranda lekker ontspannen bezig ben met mijn gefrutsel, staat deze jongen er natuurlijk ook bij.  "Kun je die kostbare tijd niet beter aan mij besteden?"  "Ja Snarf, ik kom zo."

When I am relaxed working and fiddling on the verandah with my decorations, of course this hairy boy is there too. "Time is precious, you better spend that time to me, is not it?" - "Yes Snarf, I am coming."


Gistermorgen was het weer dan eindelijk toch omgeslagen, het regende aan een stuk door. Helaas, het moest er toch eens van komen. De blauwe winde bloeit nog steeds en kleurt mooi samen met de donkerblauwe bessen van de wilde wingerd.

Yesterday morning the weather turned at last, it was raining and raining all day long. Alas, it had to happen.  The blue  bindweed is still flowering and colours nicely together with the dark blue berries of the Virginia creeper.


De roos Tchaikovsky druipt bijna van de regen maar kleurt met haar zacht geelroze kleur zo mooi bij de gele Chrysanten.

The rose Tchaikovsky is almost dripping of raindrops but her pale yellow-pink colour combines wonderfully with the yellow Chrysanthemums. 


De roos Abraham Darby trotseert de regen ook en doet nog een poging om haar hart te laten zien. Het rozenseizoen is bijna voorbij.

Davind Austin's Abraham Darby defies the rain and still tries to show her heart. The season of the roses is almost over.


'T is the last rose of summer
Left blooming alone;
All her lovely companions
Are faded and gone.

- Thomas Moore - 1807 -

37 opmerkingen:

 1. Oh, my - your roses are so very pretty! I could not name a favorite, you have so many pretty ones. I love the photo of the rose bloom with the Michalmas daisies. I hope your renovation goes quickly and smoothly. It has to be difficult to work with no kitchen, but you have a great attitude.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Wat was het genieten afgelopen week he Janneke. En wat een rozen nog in bloei, prachtig. Ik hoop voor jou dat je keukenproject gauw wordt afgerond. Met dit weer zal het niet eenvoudig zijn om iedere keer naar je kas te lopen om te gaan koken. Maar je krijgt er heel wat voor terug. Ondanks de regen, die hier met bakken uit de lucht komt, een heerlijke zondag gewenst.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Hi Janneke, I'm impressed with your collection of roses and oh boy you remember all their names. I only have five of a kind and even then I struggle to remember their names. Your little buddy Snarf is such a loyal companion isn't he? He loves sneaking to see what you're doing. I would love to forage in your local parks to find some goodies. The hazelnuts look so fresh and the grapes are sweet.

  Thank dear friend for your visit and sharing your bounty.

  Have. Lovely week

  Aida

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Oh and good luck with the renovation, I'm sure it will be worth the hassle.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Your garden must be even more of a haven for you now with all the construction work on your kitchen. The parakeets look wonderful, always a delight to see beautiful birds. Congratulations to your mother on her birthday too!

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Prachtig al je rozen en de kleur in de keuken op de deuren vind ik gaaf en wat super al die vogeltjes,echt geweldig,fijne zondag,lieve groet Musje.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Such pretty roses, lots of them! Snarf is adorable! You'll have a lot to do in your kitchen!

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Wat een boel rozen heb je en wat zijn ze nog mooi.
  Hoewel het nu wel erg hard waait en de regen met bakken uit de hemel komt.
  Maar voor nu heb ik er nog even weer van genoten.
  Snarf blijft onweerstaanbaar.
  En ik hoop dat het een beetje vordert met de nieuwe keuken. Ik vind de blauwe deuren wel heel gaaf.

  Lieve groet,
  Gerry

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. De keuken gaat langzaam......, maar de blauwe deuren worden weer blauw, maar net iets anders. Ze waren wel aan een nieuw verfje toe na al die jaren, ik ga het weer zelf doen, altijd een uitdaging om dat zonder 'zakkers' te doen.

   Verwijderen
 9. You have so many beautiful roses - I only have a few maybe six - but would love to find room for many more - but they must have fragrance and I must learn how to look after them better. Hope you are managing ok without your kitchen and that it isn't too stressful for you and Snarf of course. Have a good week.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Nog Proficiat met de verjaardag van je moeder.
  Wat een mooie leeftijd en fijn,dat ze nog in jullie midden is.

  En wat een rozenpracht nog bij je in de tuin.
  Lijkt wel zomer.

  Ik ben benieuwd hoe je keuken er uit komt te zien.
  En Snarf denkt...ik ook.

  Nog een fijne zondag
  Groetjes Ans

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Where do I begin !!! I picked out roses from your post that were my favorite but as I read on there were to many favorites to pick from!!!!! Beautiful!!!! And a very happy birthday to your mom! I can not wait to see more of the kitchen!!! Happy week to you!!!

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Hello, Janneke

  All of these roses are beautiful and you've shown such a wonderful variety of them. The scent must be heavenly.

  I hope your kitchen renovation goes well for you. It must be a tremendous amount of work, but I'm sure the results will be well worth it.

  Have a lovely week.

  -Karen

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Greetings Janneke,
  Happy Birthday 92nd to your mom, I wish for her a lovely day.
  The variety of roses you grow is so impressive.
  I was amazed that Indian Ringnecks have adapted to living year round in a colder climate. Our Buttercuo that I sometimes feature in my posts is a Lutino ( yellow color mutation) Indian Ringneck. He is now 11 years old and is indeed very hardy and goes outside with me often until Winter. Thank you for sharing that and those amazing photos of them.
  Of course Hello also to the smiling "HairyBoy" . He looks like he also supervises the kitchen renovations (from the doorway) from time to time.ha ha

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Wat veel prachtige rozen bloeien er nog bij jou ,ik kan me voorstellen hoe je geniet .Het is even behelpen zonder keuken maar het word zeker heel mooi.Ik heb weer genoten van je blog .En Snarf ? wat een leukerd is het toch!!
  Liefs Elisabeth

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Congratulations to you mother! Your roses are so lovely, and I hope they will last long in your garden.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. In Camps Bay we renovated our kitchen, washing up in the laundry etc and 2 Swiss cousins came to stay. Was NOT convenient. That is a 'pleasure' that waits for us in the False Bay house one day. Our roses take up the sceptre from yours as our seasons swop over.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Lovely roses Janneke
  As I write I am listening to Penny Lane by the Beatles

  BeantwoordenVerwijderen
 18. You have so many beautiful roses still flowering. I will make a note of them for my garden. The rose card for your mother is lovely
  I always think of visits to London when I read about Ring-necked Parakeets. They seem to be flying above all the parks and gardens there.
  I love the photo of Snarf peeking around the door!

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Wat heb je nog veel rozen in bloei zeg! Een grote verscheidenheid aan rozen, maar Souvenir de Malmaison is echt mijn lievelingetje!

  Groetjes janny

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Hallo Janneke,
  Wat zijn ze nog prachtig, je rozen. Ik hoop dat je daar nog een hele poos van kunt genieten. Het werk aan de keuken vordert dus ook lekker, wat een gedoe he, zo'n verbouwing...
  Gefeliciteerd met de verjaardag van je moeder, mooie collage heb je rond haar gemaakt.
  Ik wens je een heerlijke nieuwe week,
  Lieve groet,
  Mirjam

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Dat is daar nogal een bedrijvigheid bij jullie en dan nog al die bloeiende rozen! Een feest ook al is het dan tussen de rommel ;-)

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Je bent niet alleen druk geweest in de tuin, maar ook in huis. Een beetje laat, maar het komt uit een goed hart moet je maar denken... alsnog gefeliciteerd met je moeder.

  Liefs,
  B.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Wat een rozenpracht nog in je tuin.
  En nog hartelijk gefeliciteerd met je moeders verjaardag,je hebt haar aardig in de bloemetjes gezet.
  Mijn hart zou ook niet meteen sneller gaan kloppen bij het zien van zo'n herten pot......maar als ik het goed zie hebben we hier te maken met een terrine van patémaker Caugant, die vanaf 1927 in Bretagne delicatessen maakte. Zijn zoon Michel introduceerde de keramieke terrines in de vorm van dieren. Deze terrines werden gebruikt om paté in te verkopen, dus niet om de paté in te maken. Slechts enkele terrines werden wel gebruikt om paté in de maken, zoals "Le paté en croute" terrine .
  Of jou hert terrine een van Gaugant is kan je natuurlijk zien aan de stempel aan onderkant.
  Mijn zus heeft verschillende van deze terrines om er in het najaar mee te stylen,en verder weet ik dat er verzamelaars zijn die er aardig voor in de buidel tasten.
  Succes met de verbouwing!!

  Fijne dag en lieve groet!!
  Ger


  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ja Ger, bedankt voor de informatie, want het is inderdaad een Gaugant terrine, dus toch voor paté. Toen ik thuis kwam uit Lille en het hert nog eens bekeek, dacht ik dat de 8 Euro die ik er voor betaald had nog 6 Euro te veel was. Nu heb ik even gegoogled op internet en zie ze her en der te koop vanaf 30 Euro tot 49,50 Euro, dan is het toch niet helemaal een miskoop. Ik heb in de herfst wel eens wildpaté gemaakt en dat wou ik weer doen (als mijn keuken klaar is en dat kan wel even duren), dan ga ik het hert zeker gebruiken op tafel.

   Verwijderen
 24. super mooie rozen mooi gedicht ook van thomas moore leuke bloemen boekketjes maar de foto van de blauwe winde met blauwe bessen is echt prachtig zo mooi van kleur! groetjes leon10

  BeantwoordenVerwijderen
 25. What very lovely roses. They are always so beautiful!

  BeantwoordenVerwijderen
 26. Janneke, your roses are stunning, although in autumn. I love Lady Hillingdon and Peau douce roses! I laughed reading you eat in.., wash in..., you cook in...and live in the conservatory where the fridge is! Fantastic life!

  BeantwoordenVerwijderen
 27. So many beautiful roses! The 'Peau douce' is stunning! You may not be able to use your kitchen right now, but who would want to spend time indoors with so many beautiful blooms?! Snarf reminds me of my Sophie, who likes to grab my garden gloves whenever I let her outside, as if to say, "C'mon, Mom, let's work in the garden for awhile":)

  Happy Birthday to your Mother!

  BeantwoordenVerwijderen
 28. Hello Janneke,

  Happy 92nd birthday to your mom. A mom is so precious.

  Like you, I love autumn roses. They present so many different shades than in spring or summer and they are valuable because we know they will soon fade. Your roses are still very attractive in spite of the rain.
  In the previous post, I like very much your green house and the conservatory where you must enjoy a family lunch with a beautiful view on your garden. I never had a green house in the garden and probably will never have one.
  It must be very practicable to store your plants. Do you heat it during the winter ?
  Bon courage for the work in the kitchen.

  Thank you very much to visit my blog regularly. It is very appreciated.

  Nice week.

  Hélène  BeantwoordenVerwijderen
 29. Halo Hanneke,
  What a beautiful garden you have! Gorgeous flowers, roses are wonderful and your dog is so cute!
  Thanks for sharing these beauties!
  Greetings, Louise

  BeantwoordenVerwijderen
 30. Hi Janneke, what wonderful blooms to say goodbye to summer. Congratulations to your Mum on her 92nd birthday, fantastic! All the best with your kitchen, and I love your market finds. They add so much character. Snarf is a very patient dog!

  BeantwoordenVerwijderen
 31. Het lijkt een beetje op kamperen bij jullie. Je tuin zal er nu na al die regen wel anders uitzien. Hopelijk heb je de laatste bloemen nog kunnen plukken.
  Groetjes,

  BeantwoordenVerwijderen
 32. Het ziet er inderdaad heel anders uit na dat noodweer van afgelopen weekend. Ik heb nog geen bloem geplukt, zelfs de herfstasters liggen plat en zien er troosteloos uit. Mijn enige hoop zijn de chrysanten nog. We zien wel voorlopig is het een rommeltje, binnen en buiten, haha.

  BeantwoordenVerwijderen
 33. Your roses and gardens are so beautiful. Thank you for visiting my blog...it is appreciated!

  BeantwoordenVerwijderen
 34. Happy Birthday to your dear Mother. That is wonderful!

  A beautiful post of your many roses. I enjoyed it very much. It was also nice to see your beautiful hairy boy Snarf. What a sweet and smart dog he must be. He looked disappointed about your kitchen project. I hope it goes well for you and does not take too long. I love the color of your blue doors, very pretty.

  BeantwoordenVerwijderen