zondag 28 september 2014

EEN WEEKJE TEXEL - A WEEK ON THE ISLE OF TEXEL.Sinds 1971 hebben we regelmatig korte vakanties op onze waddeneilanden doorgebracht. Het begon toen onze oudste dochter 3 maanden oud was en nu gaan we met Snarf. Terschelling, maar vooral Vlieland was een favoriete bestemming van ons.  Op Texel, het grootste eiland, waren we slechts drie keer enkele dagen geweest, nu dus een hele week en wat voor een week, met veel zon steeg de temperatuur tot wel 24 gr. C., buitengewoon voor september.

Als we naar één van de waddeneilanden gaan, krijgen we altijd het eilandgevoel. Door de boottocht lijkt het alsof je heel ver weg gaat.  Heerlijk uitwaaien aan de reling waar meeuwen vlak voor ons neus met ons meevliegen, jammer, het fototoestel ligt nog op het autodek in de auto, of toch niet jammer, want deze meeuwen worden duizenden malen gefotografeerd, eigenlijk hoeven we helemaal geen foto's meer te maken, want alles is al eens gefotografeerd.  Maar ja, het is zo leuk hè, en eigen foto's zijn zoveel waardevoller omdat je het zelf heeft waargenomen, als ze tenminste een beetje lukken.

Naar het eiland Texel is het kortste boottochtje, binnen een half uur zijn we er al. We gaan ons vakantiehuis opzoeken en installeren ons, het grote genieten kan beginnen, niets hoeft, alles mag: Vogels kijken, wandelen in de bossen, op het strand of op de waddendijk en luieren, maar wel met een boek.

Er is veel te zien op Texel, eigenlijk veel meer dan op de andere waddeneilanden, er is bouwland, weilanden met koeien maar nog veel meer schapen, bollenvelden, visserij, molens, duinen, zee en heel veel vogelgebieden. Het is Nederland in een notendop.
Since 1971 we regularly spent short holidays on our Wadden islands. The first time when our eldest daughter was 3 months old and now we go with Snarf or grandchildren. Terschelling, but moreover Vlieland was our favourite destination.  We visited Texel only three times for a few days, this time a whole week and what a week, with plenty of sunshine temperature increased up to 24 degr.C. exceptional for Septembner.

When we go to the Wadden islands we always get the island feeling.  The boat trip gives you the feeling as if you are going far away.  A breath of fresh air at the rail where seagulls fly with us just in front of us, unfortunately I left my camera on the cardeck in our car, does not matter I don't need to make pictures, many people are photographing these seagulls, we actually don't need to make pictures at all, because everything has already been photographed.  But yes, it is so much fun, own pictures are much more appreciated since you have behold it yourself.

The boat trip to Texel is a short one, only half an hour.  First we go to our holiday cottage to install ourselves, the big fun can begin.  Bird watching walking in the woods, on the beach or the dikes and being lazy but with a book.

There is much to see on Texel, more than on the other islands, there is farmland, arable land and pasture with cows and even many more sheep, bulbfields, fishery, mills, dunes, sea and many Bird Areas.  It is The Netherlands in a nutshell. - Steenlopertjes op het wad bij De Cocksdorp - 

- Little turnstones on the Wad at De Cocksdorp -Wij verbleven deze week in een huis op loopafstand van De Slufter.  Dit is een uniek gebied dat in open verbinding staat met de Noordzee, ontstaan door een duindoorbraak in 1858. In het verleden zijn een aantal pogingen mislukt om er een polder van te maken en in het begin van de 20ste eeuw is besloten om het zeegat open te laten.  Het gebied van De Slufter bestaat uit een krekenstelsel dat soms na een storm onder water staat.


We stayed this week in a cottage on walking distance of The Slufter.  This is a unique area in open connection with the North Sea, caused by a dune breakthrough in 1858.  In the past there were some attempts to make a polder of this area, but they failed and in the beginning of 20st century they decided to let the tidal inlet open. The area of The Slufter consists of creeks.  


Kenmerkend is de kweldervegetatie met planten als zoutmelde, zeekraal, de geurige zeealsem en het lamsoor, waarvan de bloemen in de zomer het hele gebied paars kleuren.


Typical is the salt marsh vegetation, as sea purslane, samphire, the fragrant sea wormwood and the sea lavender with flowers which colour the whole area purple in summer.Het grootste deel van De Slufter is vogelreservaat. In het noordelijke deel broeden veel vogels zoals eidereend, bergeend en kluut. Totaal broeden op Texel ongeveer 80 soorten vogels, maar het aantal waargenomen vogels is ongeveer 300 verschillende soorten.
 In de Sluftergeul leven zeedieren als krabben, garnalen en platvis.


The biggest part of The Slufter is a bird reserve.  In the northern part breed many birds such as eiders, shelducks and avocets. Totally there are about 80 different kind of birds breeding on Texel, but the total of different birds spotted on Texel is about 300.
 In the gully live crabs, shrimps and flatfish.In het Sluftergebied moeten honden aan de lijn, jammer voor Snarf maar zodra we aan het strand waren mocht hij los. Dat ging goed totdat hij een grote vlieger in de lucht zag: "Wat is dat voor raar ding, wegwezen hier".  Daarna hadden we de grootste moeite om hem weer mee naar het strand te krijgen.  We hebben hier al eerder slechte ervaringen mee gehad, als hij een hete luchtballon met zo'n mandje in de lucht ziet, raakt hij ook in paniek.  En in Zwitserland toen hij een gondel van een kabelbaan over zag gaan, zat hij rap voor de deur van het hotel.


In the Slufter dogs must be on the leash, sorry for Snarf, but as soon as we came on the beach he was allowed to run. That was OK until he saw a large kite : "what a weird thing, I have to get out of here".  Then we had the greatest difficulty in taking him to the beach again.
We had already bad experiences before, when he is spotting a hot air balloon in the air, he panics.  And in Switzerland he saw a cable car passing in the air, he was rapidly back in front of the hotel.Vuurtoren Eierland doet tegenwoordig alleen nog maar dienst als museum en is genoemd naar wat ooit een eilandje ten noorden van Texel was. 


Nowadays the lighthouse is a museum.Zoals gewoonlijk zijn wij ook op vakantie 's morgens redelijk vroeg uit de veren, dus zie ik in mijn leven heel wat meer zonnen opkomen dan ondergaan.  In het najaar is 's morgens de laaghangende mist ook zo mooi......


As usual also on our holidays we are up early in the morning, so I see in my life a lot more sunrises then sunsets. In fall the low fog is beautiful.....Ganzen vliegen af en aan / Geese flying back and forth.
Poldermolen 'Het Noorden' ten noorden van Oosterend.......

Polder mill 'The North'  near the village Oosterend.....

..
en daar zagen we dan tussen alle vogels een paar lepelaars, eindelijk.....

at last, among all the other birds we saw the spoonbill.....


Schapen grazen op de dijken.  De Texelaar is een schapenras voortgekomen uit het oorspronkelijke Texelse ras. In de tweede helft van de 19e eeuw is dit oude ras gekruist met een aantal Engelse rassen om een betere wol- en vleesopbrengst te krijgen. Zodoende werd een stabiel ras gefokt met prima eigenschappen. Als ik dit schrijf herinner ik me dat mijn grootvader lang geleden zelf zijn schapen op Texel ging kopen. Hij had een kudde van rond de 200 schapen maar geen border collie, een Duitse herder ging mee de schapen halen in de winter als ze 's avonds vanuit het weiland  naar de hangaar bij de boerderij gebracht werden.


Sheep grazing on the dikes. The  'Texelaar' is a  sheep breed originated from the initial Texel variety.
In the second half of the 19th century this old breed has been crossed with a number of English breeds for a better wool- and mutton yield.  When I write this I remember my grandfather bought his sheep on this island himself a long time ago. He had a flog of about 200 sheep but no sheepdog, a German shepherd went with him in winter to bring the sheep from the pasture to the hangar behind the farm.

Aan dit kunstwerk in het dorp Oosterend kun je zien dat Texel een echt schapen eiland is. Het beeld is in 1978 gemaakt door Frans T. Voskuil en is van koper.

As you see Texel is a real sheep island. In the village of Oosterend even is a copper statue made by Frans T. Voskuil in 1978.Het dorpje Oosterend met haar schilderachtige straatjes en een wandeling meer dan waard.

The village of Oosterend with her picturesque streets is a walk worth. 


De suikerbieten oogst wordt van de wal op de aak geladen en over water naar de suikerfabriek gebracht.


Sugarbeets are loaded from the shore to the barge and transported over water to the sugar factory.Het dorp Oudeschild ligt uitgestrekt achter de hoge dijk en heeft een vissershaven en talrijke visrestaurantjes.


The village Oudeschild is stretched behind the dike and has a fishing port and lots of fish restaurants.Tja, en dan hier toch een zonsondergang, het kon mooier.


Still a sunset, it could be nicer.

Overal op Texel zie je de schapenboets.  Het zijn kleine schuren die dienden als opslag voor hooi en ander voer.  De boeten hebben een karakteristieke vorm en werden oorspronkelijk gebouwd op land dat ver bij de boerderij vandaan lag. Door ruilverkaveling zijn de meeste echter in onbruik geraakt.


On the island you see lots of sheep sheds.  These are small sheds for the storage of hay and other feed. The sheds have a characteristic shape and are originally built on land that was too far from the farm.  However, most of them have been abandoned by land consolidation.
Kamperfoelie in de ochtendmist.Honeysuckle in the morning mist.Het kerkje van Den Hoorn, men zegt het meest gefotografeerde kerkje van Texel.

The beautiful little church of Den Hoorn, they say the most photographed church of Texel.


De Muy is een jong duingebied waar de invloed van het zoute water verdwenen is. In tegenstelling tot De Slufter is men er hier wel in geslaagd om een stuk strand in te polderen. Er is een dijkje aangelegd dat het gebied van de zoute Sluftervallei scheidt.
De Muy is vermaard om zijn lepelaars, maar wij hebben ze hier nu niet gezien.


The Muy is a young dune area where the influence of the salt water has disappeared. In contrary to The Slufter they here succeeded to embank a stretch of beach. There is constructed a small dike to separate the area of the saline Slufter valley.
The Muy is reknowned for its spoonbills, however, we have not seen them here.
Een prachtig skelet van takken.

A beautiful skeleton of branches.

Dit was dan een kleine impressie van Texel, een plek waar je uren in de natuur kunt turen.

This was a small impression of the island Texel, a place where you can spend hours exploring nature.

37 opmerkingen:

 1. Nou je hebt er werk van gemaakt! Het vvvkan je foto's zo in de folder zetten. Ik ben er nooit geweest, maar het ziet er heerlijk uit. Groetjes, Hetty

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ik vond Texel niet het mooiste eiland maar nu ik je foto's zie, krijg ik zin om weer te gaan.
  Gr Jan Wilde een Tuin.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Wat een heerlijk blogje is dit.
  En wat heb je het helder en duidelijk uitgelegd allemaal.
  Alsof ik er bij was.
  Dankjewel.

  Groetjes Ans

  BeantwoordenVerwijderen
 4. I enjoyed the tour of the island of Texel, the sheep do look plumper than what I see raised here.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. WOW!!! Just so very beautiful! I can see why you have been going there on holiday all these years! The shots you captured of the landscape look like gorgeous paintings with striking swaths of color! And the town is so charming! Your photographs are fantastic! Wishing you a wonderful week friend! Nicole xo

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Dear Janneke, Texel looks like such a beautiful island with an amazing natural landscape. I love the photos with the morning fog. I am sure Snarf had a great time there, too.
  Wishing you a good start into the new week!
  Christina

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Lovely photos! It seems like a very beautiful island. But Snarf is the cutest dog ever :)

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Oh Janneke, wat heb ik heerlijk met je meegenoten. Wat is het er mooi hè. Ik ben al wel een aantal keren op Texel geweest, heb een paar jaar in Den Helder gewoond, maar nooit voor langer dan een dag. De laatste keer dat ik er was is al weer 15 jaar geleden denk ik wel.. Inmiddels kennen Ben en ik ook Vlieland en Terschelling, we willen nog naar Ameland en dan komt Texel ook weer een keer aan de beurt. Vooral de Slufter moet geweldig mooi zijn.
  Ik heb genoten van jouw impressie, vooral de plaatjes in de mist vind ik geweldig...
  Ik wens je een heel fijne nieuwe week,
  Lieve groet,
  Mirjam

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Prachtige foto's ! Ik ben er 1 keer geweest en als ik zo je foto's ziet heb ik toch heel wat gemist. Een reden om nog een keer terug te gaan :-)
  Groetjes Patricia

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Ik moet eerlijk bekennen dat ik er nooit geweest ben maar na het zien van je prachtige foto's is het zeker de moeite waard om Texel te bezoeken. Voor nu heb ik gewoon met jou meegenoten.

  Lieve groet,
  B.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Heerlijk ziet het er uit!!!! Ik herken vele plekjes, de slufter blijft mijn favoriet!

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Hoi Janneke,
  Wat een prachtige reportage over Texel!
  Wat moeten jullie genoten hebben!
  Ben wel op andere eilanden geweest, maar niet op Texel.
  Ik heb genoten.

  Liefs, Gerry

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Wat leuk om zo mee te mogen genieten van jullie vakantie ,je hebt er echt een prachtig blog van gemaakt.
  Fijne week,Elisabeth

  BeantwoordenVerwijderen
 14. I don't know which photo I like the best: Snarf in the mist. The windmill, the spider web, the fat little sheep, the quaint Dutch village. I am glad that you shared you holiday because the island is a beautiful place and it feels good to know that such places still exist.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Hoi Janneke, prachtige serie met veel variatie, Leuk kerkje en het texelse schaap mag natuurlijk niet ontbreken.
  Groetjes kees

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Wat een pracht eiland Janneke. En wat heb je een prachtige opnames gemaakt en geboft met het weer!! Heerlijk om te zien dat je heel veel hebt genoten van je vakantie.
  Heerlijke dag gewenst.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Dit was geen kleine impressie, Janneke, maar een uitgebreid verhaal over de schoonheid van dit eiland. Schitterende foto's heb je gemaakt. Door je verslag krijg ik zin om meteen naar Texel te vertrekken!

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Wat zijn onze waddeneilanden toch mooi, Texel is gelukkig wat groter, onze familie woont op één van de kleinere eilanden, maar de wadden hebben zoveel moois, puur natuur en dat laat jij ons ook weer heel goed zien.
  Heerlijk met de hond aan het strand, mooie impressie!

  Lieve groet, Eefie

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Zo te zien heb je een fantastische vakantieweek gehad zeg! Wat een mooie foto's heb je er van gemaakt. Die van Snarf in de mist is wel heel bijzonder geworden.
  En je ondergaande zon is echt wel mooi hoor!
  Bedankt voor het meegenieten.

  groet Trijnie

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Prachtige foto,s heb je gemaakt op Texel. Ben er 6 jaar iedere zomer op vakantie geweest, heerlijk daar he......................liefs.Conny

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Dag Janneke,
  Wat een heerlijke post van ons favoriete vakantiebestemming Texel. Wij gaan al jaren 1 of 1x naar Texel en vertoeven dan ook op loopafstand van de Slufter. Geweldige plek. Zo mooi. Je legt heel Texel in prachtige beelden vast. Super mooi. Fijn dat je het zo mooi hebt gehad.
  Groet,
  Marieke.

  BeantwoordenVerwijderen
 22. I think Janneke , you had enjoyable holidays on this open dune isle. I did not know about it before, thank for sharing!
  The photo of spider net I liked the most or perhaps the photo of sunset?
  I love such places, with sandy beaches, open air space, sheep on fields...Nice place!

  BeantwoordenVerwijderen
 23. What a lovely holiday spot! Your photos are wonderful...but of course the very best one is of Snarf and his family.

  BeantwoordenVerwijderen
 24. How beautiful! It looks like a wonderful, peaceful place to vacation.....away from the crowds.....communing with nature! I'm glad they left the Slufter....it's nature doing her thing and it's just as it's suppose to be. The town is so quaint and of course, the windmill! Snarf is definitely smiling in the first picture of him! Thanks for sharing, Janneke!

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Wat een fantastisch blog heb je gemaakt van Texel. Ik ben er nooit geweest, maar het was het favoriete eiland van mijn ouders! Werkelijk prachtige foto's heb je gemaakt...
  De angst van Snarf voor vliegende voorwerpen, dat komt me bekend voor. Sam is ook heel bang voor luchtballonnen en kan uuuuren in de lucht kijken na een overvliegende luchtballon of laagvliegende straaljager!
  Ik krijg wel zin om eens op Texel te gaan kijken, het is precies wat je beschrijft het boottochtje over het water maakt dat het vakantiegevoel er direct is...

  BeantwoordenVerwijderen
 26. Oh what a gorgeous place Jenneke! I can see why you have come here for so many years. It is an enchanting place. I love the beautiful scenery there. I so enjoyed seeing the variety of sheep there. They look so different from any sheep I have seen, with their big broad face.
  Your Snarf is a beauty!

  BeantwoordenVerwijderen
 27. Thank you for sharing these wonderful photos... I so miss The Netherlands...
  Snarf is enjoying the day as well... he is so sweet. Thank you for your lovely comments on my post. Take care.

  Wanda

  BeantwoordenVerwijderen
 28. Wat is het toch een schitterend eiland, herinneringen herleven. Dank je wel Janneke, groetjes Anne-Marie

  BeantwoordenVerwijderen
 29. Wat een mooie foto's! Ik ben nog nooit op de Waddeneilanden geweest. Dus dankjewel dat je me even 'meenam':)!

  BeantwoordenVerwijderen
 30. Janneke, such beautiful images of the island of Texel, a wonderfully dreamy escape for you, to lovely landscapes, charming villages and adorable creatures! Thanks for taking us along!

  Poppy

  BeantwoordenVerwijderen
 31. Prachtige foto's van Texel Janneke en een leuke foto van jullie drietjes!

  Madelief x

  BeantwoordenVerwijderen
 32. My dear Janneke, your photos are simply glorious! And as I scrolled down it was like each one was telling a beautiful story.

  Thank you for a lovely post! Hugs to you!

  BeantwoordenVerwijderen
 33. What a wild and glorious island ! I bet Snarf had a fantastic time !

  BeantwoordenVerwijderen
 34. Prachtige foto's van Texel. Wat is het toch een heerlijk eiland!

  BeantwoordenVerwijderen
 35. Texel looks a wonderful place to visit! Your pictures illustrate so well that it looks like the Netherlands in miniature. Sarah x

  BeantwoordenVerwijderen
 36. Ja prachtig gewoon Janneke. Texel heeft ook veel te bieden en het weer was die week ook uitzonderlijk mooi met geweldige temperaturen. Aan je foto's is ook te zien dat jullie heerlijke wandelingen hebben gemaakt. Veel natuur, water, zee, vogels etc. Een prachtig blog en je kan hier heerlijk weer een tijdje op teren.

  BeantwoordenVerwijderen