vrijdag 1 augustus 2014

EERST DE CLEMATIS DAN PAS EEN KOPJE THEE - FIRST THE CLEMATIS THEN A CUP OF TEA.

De Clematis of bosrank is een overdadig bloeiende klimplant van de bosrand.  De bloemen en bladeren houden van zon, maar hun basis en wortelkroon van schaduw. Zij houden van een humusrijke, vochthoudende grond, maar toch goed waterdoorlatend.  
Het mooie van Clematis is dat er zoveel verschillende soorten zijn dat je er als het ware het hele jaar van kunt genieten, er zijn voor elke maand wel bloeiende soorten te vinden.  Het is echter wel zo dat de winterbloeiers in ons land nauwelijks winterhard zijn, maar als je in het bezit van een kas bent, is het de moeite waard om eens te proberen. 

In een rozentuin mogen natuurlijk de Clematissen niet ontbreken, vooral met klimrozen vormen ze vaak een prachtige combinatie.  Er staan er dan ook aardig wat in onze tuin hoewel het soms lastige klanten zijn want door de jaren heen zijn er hier al heel wat gesneuveld en weer vervangen door andere soorten.  Vooral de grootbloemige hebben nogal eens last van de gevreesde verwelkingsziekte. Van het een op het andere moment is er van een op het oog gezonde rijkbloeiende plant niets anders over dan een bos slappe stengels met dorre bladeren. Deze ziekte wordt veroorzaakt door een schimmel, die vooral toeslaat als er sprake is van watergebrek.

Van een aantal Clematissen in en om de tuin die tot nu toe geen last van verwelkingsziekte hebben gehad, heb ik wat foto´s gemaakt.
Hieronder groeit en bloeit Clematis 'Guernsey Cream' aan de buitenkant van het hek. Het is één van mijn grote favorieten en bloeit lekker vroeg in mei.


The Clematis is an exuberantly flowering climber of the forest edge.  Flowers and leaves like sun, but their base and root crown prefer shade. They love moist soil rich of humus but well drained.
The great thing of Clematis is that there are so many different types, so you can easily enjoy the whole year of flowering plants, for every month there are flowering varieties. However, the winterflowering ones are barely hardy in our country, but when you have a greenhouse it is really worthwhile to try.

In a rose garden Clematis should not be missing, especially with climbing roses they often form a wonderful combination. There are quite a few in our garden, although they are sometimes difficult for throughout the years there are already many killed and replaced by other species. Particularly the large-flowered are often suffering from the dreaded wilt. From one moment to the other an apparently healthy flowering plant changes in a bunch of limp stems with withered leaves.  This disease is caused by a fungus, that primarily hits when there is water shortage.

I show you some pictures of my most healthiest Clematis plants which until now never had the wilt desease.
Above and below grows and flowers Clematis 'Guerensey Cream' on the outside of the fence. It is one of my big favourites and is flowering early in May.

Clematis 'Josephine' bloeit de hele zomer door met enorme, meest dubbele bloemen.  Ondanks dat ze zich door de grote rozenstruiken heen moet wurmen, laat ze toch haar bijzondere bloemen zien.


Clematis 'Josehpine' flowers almost all summer with huge, mostly double flowers.  Despite wriggling through the rose bushes, she shows her exceptional flowers.Van deze Clematis weet ik de naam even niet meer, moet ik weer eens opzoeken. Het is in elk geval een hele mooie die lang bloeit.

I've forgotten the name of above Clematis, I have to look it up, anyway it is a beautiful one with a long flowering time.


Clematis 'Inspiration', ook een Clematis die in juni begint met bloeien en ook in september nog bloemen laat zien.

Clematis ´Inspiration´, a very grateful plant which starts flowering in June, but also show some flowers in September.


Clematis 'Romantika', alleen voor de naam al het aanschaffen waard. Dit is een Clematis die van een kalkachtige grond houdt, wij hebben vrij zure grond maar hoe verder van de vaart af des te meer klei er in zit. Romantika staat dus op de beste plek.

Clematis ´Romantika´, you should buy it only for the name.  This Clematis likes lime in the soil, we have rather acid soil, but the farther away from the canal and the embankment the more lime there is in the soil. Therefore, Romantika is in the best spot.


Clematis 'Blue Angel', je begrijpt dat dit een favoriet moet zijn, zoveel bloemen en het gaat maar door.
Deze blauwe engel combineert ook voortreffelijk met bijna alle soorten klimrozen.

Clematis ´Blue Angel´, you must understand this is a favourite, so many flowers and it´s going on and on.  This blue angel is an exquisite combination with almost all kinds of climbing roses.
Clematis 'Madame Julia Correvon', staat al 19 jaar op dezelfde plek bij de serre trap en is elk jaar weer één bloemenzee.

Clematis ´Madame Julia Correvon´, shows a sea of flowers on the same spot near the stairs to the conservatory for already 19 years. Clematis recta 'purpurea' staat onder aan de serre trap vóór Mme Julia Correvon, deze Clematis wordt echter maar ongeveer een meter hoog, de bloei is niet zo lang van mei tot juni. De toevoeging purpurea staat voor de mooie roze stengels van deze Clematis wat op deze foto niet te zien is.

Clematis recta ´purpurea´ is under the conservatory stairs, in front of Mme Julia Correvon, this Clematis, however, grows only to one meter high, flowering is not so long, starting end of May and June.  The addition purpurea if for the nice red stems of this Clematis not to be seen on this photo.


 '
Clematis texensis 'Princess Diana', een betrouwbare Clematis.  Hiervoor probeerde ik de texensis soorten ´Gravetye Beauty´ met een prachtige rode kleur en ´Duchess of Albany´, beiden hebben het echter niet lang gemaakt.

Clematis texensis ´Princess Diana´, a  very reliable Clematis.  Before this one I tried the texensis varieties ´Gravetye Beauty`  with a beautiful red colour and ´Duchess of Albany´, both did not live more than two years.


Clematis viticella 'Rubra', staat er ook al weer meer dan 20 jaar.  Het is dan ook een soort oerwoud, maar wel mooi.

Clematis viticella ´Rubra´, is already for more than 20 years on the same spot.  It is, therefore, a kind of jungle but I like it very much.
Clematis ´Etoile Violette´ is al in de 19de eeuw ontwikkeld door een Franse kweker en dus een blijvertje, want met de prachtige dieppaarse bloemen en contrasterende gele stampers is deze Clematis met recht een ster in elke tuin. De bloei is van juli tot oktober. 

Clematis ´Étoile Violette´ has been developed in the 19th century by a French nursery man and so it´s a stayer. with the beautiful deep purple flowers with contrasting yellow stamens, this Clematis is a real star in every garden.  Flowering is from July to October.


Clematis 'Hagley Hybrid' is niet zo´n wilde groeier, dat komt waarschijnlijk ook doordat ze op een minder goede plek met veel schaduw staat. Ondanks dat staat ze er ook al meer dan 20 jaar en toont ze toch jaarlijks een aantal prachtige grote roze bloemen met wijnkleurige meeldraden.

Clematis ´Hagley Hybrid´ is not a wild grower, probably because she is in a poorer place with to much shade. Notwithstanding showing annually a number of beautiful big pink flowers with wine-coloured stamens and that for more than 20 years.


Clematis  'Prince Charles' groeit en bloeit als een tierelier door de roos 'Charles de Mills', zo de hulstboom in. De combinatie met de diep fluweelrode rozen is schitterend, de clematis houdt het echter wel veel langer vol dan de roos.

Clematis 'Prince Charles' grows and thrives like a charm through the rose çharles de Mills', right into the holly tree.  The combination with the deep red velvet of the roses is magnificent, however the clematis hold it much longer than the rose. 
Clematis 'Pink Fantasy', is deze niet fantastisch mooi. Het contrast van de zachtroze bloemblaadjes met de donkere meeldraden maken deze clematis tot een must-have.

Clematis 'Pink Fantasy', is this not really beautiful. The contrast of the pale pink petals with the dark stamens make this clematis to a must-have.


Clematis 'Fascination' heb ik nog maar een jaar of drie en ze begint nu pas een beetje door te groeien. Deze Clematis wordt echter niet hoger dan twee meter, maar staat wel mooi bij de klimrozen tegen het hek.

Clematis 'Fascination' is only three years in our garden and now is starting to grow on. This Clematis does not grow higher than two meters, but shows very nice with the climbing roses against the fence.
Clematis 'Purpurea Plena Elegans', ook weer één van mijn juweeltjes, ik blijf wel aan de gang hè, ik vind dat de één nog mooier is dan de ander.  Er wordt me wel eens gevraagd of ik over nog iets anders kan praten dan over mijn tuin of over mijn hond. Ik hoop van wel.

Clematis 'Purpurea Plena Elegans', also one outof the jewel box, I keep going huh, I think one is even more beautiful than the other. Sometimes they ask me if I can not talk more than about my garden and my dog. I hope so.


Clematis viticella 'Minuet' met schattige kleine bloemetjes die vrij laat beginnen te bloeien. Ze houdt ook van een kalkrijke bodem, de reden waarschijnlijk dat ze een eerdere keer op een andere plek dood is gegaan.

Clematis viticella 'Minuet' with lovely little flowers starting in July. This Clematis likes lime too, probably the reason for dying a former time on another spot in the garden.
Clematis viticella...?..... vergeten, zoeken we op maar niet nu.

Clematis viticella....?.... forgotten, I shall looking for but not now.


Clematis 'Princess Kate',  een nieuwkomer.  Vorig jaar gekocht in oktober bij Esveld in Boskoop.
Ik dacht, kom laten we er nog één van de Engelse koninklijk familie aan toevoegen, het begin van een nieuwe collectie? Ik weet dat er nog meer zijn.....

Clematis 'Princess Kate', a newcomer.  Bought last autumn at Esveld nursery in Boskoop. I thought let us add another Clematis of the British Royal family, the start of a new collection?  I know there are more.......


Clematis viticella 'Polish Spirit', een echte Poolse geest, waarvan er heel veel rond ons in de kassen werken, ze doen het geweldig goed en daarom heb ik er ook twee van in de tuin staan.

Clematis viticella 'Polish Spirit',  a real Polish spirit of which there are working many in the glasshouses in our area, they are doing great and the Clematis in my garden too, that's why I have two of them.

Clematis 'Rouge Cardinal' is ook een Clematis die het altijd goed doet met een mooie vorm van bloemblaadjes en ingetogen kleur.

Clematis 'Rouge Cardinal' is also very reliable in our garden, has nicely formed petals and a subdued colour.

Clematis vitalba, de wilde bosrank. Hierover heb ik al een heel hoofdstuk geschreven vorig jaar december.

Clematis vitalba, the wild one about which I wrote a chapter last year in December.


Clematis tangutica 'Golden Harvest', één van de gele onder de Clematissen.  Kleurt minder goed bij de meeste rozen, maar tegen dit deel van het hek hebben we daar geen last van, hier bloeit in mei de Clem. 'Guernsey Cream' en de roos banksiae 'Lutea' en later de roos Excelsa, die nogal meeldauwgevoelig is.  Ze is tamelijk vroeg dit jaar met de bloei om over de groei niet te spreken, wat een oerwoud.

Clematis tangutica 'Golden Harvest', one of the yellows among the Clematis.  Does not combine good with most roses, but at this part of the fence it's no problem. In May Clematis 'Guernsey Cream' is flowering here and the rose banksiae 'Lutea' and in June/July the rose Excelsa which is prone to mildew. The 'Golden Harvest' has started flowering rather early this year and let us not talk about her growth, it is a real jungle.


Clematis 'Royal Velours', een oudje in mijn tuin, maar doet het ondanks het veranderen van de beplanting in haar omgeving prima, ze groeit nu min of meer als bodembedekker.

Clematis 'Royal Velours', an old one in my garden, but despite changing the planting around her, she is doing excellent, now she is growing more or less as a ground cover among the perennials.

Hè, hè, dat was een heel verhaal en nu heb ik het niet eens gehad over de snoei en bemesting, maar dat is te vinden in elk boek of op het internet, ik ben toe aan een kopje thee met pruimentaart, heb er drie van gemaakt omdat we zoveel pruimen hebben, twee voor de diepvries en één om aan te snijden.

Huh, that was a long story and yet I have not talked about pruning and fertilization, but that you can find in every good gardening book or the internet, I'm ready for a cup of tea with plumcake, of which I made three because we have so many plums, two cakes for the freezer and one to eat right away.

Ik wens iedereen hiermee een heel fijn weekend en daarna een nieuwe week met prachtig weer, d.w.z. niet te heet, een beetje regen voor de tuin, maar liefst 's nachts. Zelf hoop ik genoeg tijd te kunnen vinden om met een mooi boek op de veranda te kunnen doorbrengen.

Bedankt voor alle leuke opmerkingen en zelf zal ik me de komende dagen ook niet onbetuigd laten wat reacties betreft, jullie zullen van me horen als ik geen boek lees, haha.


 Herewith I wish you all a very nice weekend and after that a new week with beautiful whether, let us say not too hot, enough rain for the garden, but please at night.  For myself I hope to find enough time to read a book on the porch.

Thank you all for the nice comments and I will respond to your posts the coming days, you will learn from me when I'm not reading a book, haha.39 opmerkingen:

 1. Janneke your Clematis are a sight to behold ~ gorgeous .
  How lovely to have such a variety and I so enjoyed the education you gave about them as well.
  What beautiful place settings you always have to dine by ~ so lovely.
  Plumcake and tea sound perfect after gardening !
  Wishing you and Snarf a fun weekend .
  Willow

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Wat een schitterende tuin heb je toch.
  En ja,clematissen zijn prachtig.
  En dat kopje thee met de pruimentaart,
  zal vast heerlijk gesmaakt hebben.

  Ik wens je een fijn weekend
  Groetjes Ans

  BeantwoordenVerwijderen
 3. I lost count. You have a fabulous collection. I have two, well three if you count the one tha t I have to move because after 3 years it is only a few inches long, but it has a bloom. It is in the shade and I think that is its problem. I think I should have to find Pink Fantasy. Have a wonderful weekend.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Hoi Janneke,

  Wat heb je toch een geweldige tuin! In vergelijking met jou ben ik echt een beginner. Je collectie clematissen is indrukwekkend en ze doen het ook allemaal zo goed. Ik had er twee staan, waarvan ik de namen alweer kwijt ben. Een heeft het inmiddels opgegeven. Verwelkingsziekte of de droogte....ik weet het niet....maar als je tips hebt....

  Een fijn weekend!

  Madelief x

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Hi Janneke, Clematis is one of my favorites and I've never seen so many different kinds! Just wonderful! I think I will try harder with mine......

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Wow! So many blooming beautiful clematis, Janneke! Such a lovely tea setting. Happy weekend!

  BeantwoordenVerwijderen
 7. THANK YOU THANK YOU for this one!! My goodness you about knocked me off the chair with this post! I have had an unfortunate summer with my clematis for several different reasons and I have been looking and thinking about new varieties and your post fulfilled every single one of my needs! Thank you...yours are gorgeous! I will be bookmarking this post!!! Wishing you a lovely weekend friend! Nicole xoxo

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Oh wauw wat een blog heb je weer gemaakt ! Zo genieten van al de Clematissen ,een paar bekenden die in mijn tuin staan of stonden .De Guernsey Cream is ook mijn absolute favoriet.Aan een kant van de pergola erg lelijk en bruin blad na de bloei ,dus korte metten gemaakt en gesnoeid tot bijna op de grond ! Nu staat ze weer in ''bescheiden'' bloei tot bovenaan de pergola en is de plant weer mooi groen en fris.Ik heb nu geleerd dat ik ze gewoon moet snoeien als er verwelking ziekte of andere problemen zijn en ze komen meestal gewoon weer terug ,niet altijd uitbundig maar toch!! Ik heb in elk geval weer genoten van je mooie blog .
  Fijn weekend ,Elisabeth

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Oh My Goodness, you have so many beautiful, well-established Clematis! All so very pretty, but I really love the little bell-shaped ones. I planted a handful of different Clematis in my garden last year, I was worried they might not all come back this year, but they did, and some of them even bloomed. Josephine is one of my favorites too.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. What a large and varied collection of beautiful clematis you have! And such a lovely tea you had, Janneke, with the wonderful bouquet of flowers at your table. Thanks so much for including us in your invitation to tea! -Beth

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Nu hebben we wel een kop koffie en zo'n lekker stuk taart verdiend ... :-)
  amai, wat een prachtige collectie clematissen, Janneke !
  Zelf hebben we een Madame Julia Correvon en een Hagley Hibrid, die doet het niet zo goed en de Julia Correvon heeft het jaren prima gedaan maar dit jaar niet, misschien heeft dit te maken met de vochtige winter die we hadden ...
  Oh, en het kopje ... er zit water in :-)
  Fijn weekend,
  Sylvia

  BeantwoordenVerwijderen
 12. What a fabulous display of clematis, I don't have much success with them in our present garden but after seeing this post I am going to try harder!

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Hello Janneke, you have the best clematis I have seen! Funny, I was thinking of getting a white flowered variety soon (for part shade) and you have given me some great images to look through. Your garden looks great! Thanks for sharing.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. You have so many fantastic clematis! I love them all! I have some of them, and 'Pink Fantasy' is one of my favorites too.

  I wish you a nice weekend!

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Zeer informatieve blog over een aantal mooie clematissoorten. Een voorrecht om er zo veel te kunnen huisvesten. Als ik er nog eens een wil, kijk ik eerst bij jou.
  Ik had een blogje gemaakt over de vitalba, duideliik niet jouw lieveling ;-)
  In je blog over hem in december '13 interpreteren "vermeld je ook de naam "travellers joy" voor deze soort. Jouw interpretatie verschilt van de mijne, maar ik denk dat jij het bij het juiste eind hebt :-)

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Wow! You have so many wonderful clematis. You inspire me to add more to my garden. P. x

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Hello Janneke,
  You are so lucky to be able to grow clematis. I have tried and also a friend of mine has also tried. What beautiful flowers and colors too. Thank you for showing them. A beautiful vase of flowers and that cake looks delicious . Thank you for your comment too. I did pick a few more bundles this morning and the fragrance of lavender one can never get tired of.
  Have a wonderful weekend.
  Blessings
  Bobbie Lynn

  BeantwoordenVerwijderen
 18. What a wonderful selection of clematis - they are one of my favourite garden flowers - so versatile - some years they perform better than others - but I wouldn't like to be without them

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Wat een prachtige clematisplanten staan er bij jou in de tuin.
  Heb er ook wel enkele hier staan,maar niet zoveel als bij jou.
  Met zo'n mooi tafelkleed is het heerlijk genieten van thee met een stuk taart.
  zonnige zondag
  groetjes,Truus uit Drenthe

  BeantwoordenVerwijderen
 20. What a super collection Janneke. Plenty to take away from this blog and it's good to see so many doing so well after such a long time.
  I do hope my C. Mme Julia Correvon looks as good as yours in a few year.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Hoe verder ik vorderde op je blog hoe meer mijn mond openviel, wat een schitterende collectie clematissen. We gaan weleens naar De Kleine Plantage in Eenrum (Gr.) die hebben soms speciale clematisweekeinden.
  Prachtig al die verschillende kleuren en soorten! Dankjewel voor je mooie foto's! Geniet lekker van de pruimentaarten...

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Wat heb je toch een prachtige tuin!! Ik ben ook dol op clematissen! En je vers bosje bloemen en die zelfgebakken koek.....lijkt wel zomervakantie. Geniet!!

  BeantwoordenVerwijderen
 23. What a fabulous and diverse collections of clematis you have - the one that stole my heart is Clematis 'Pink Fantasy', I will keep my eye open in the garden centres for one of those.
  Enjoy your plum cake, I like to make them too. We first came across plum cakes when we stayed in Austria.

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Wat heb ik genoten van al die schitterende clematissen in jouw tuin!!!
  prachtig, en ik ben helemaal weg van de clematis pink Fantasy......
  groetjes.

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Wow Janneke, those are beautiful collection of Climatis. I must admit I haven't grown any of them before but now I think I should try them. Impressive! But the best of all, I am interested to try your plum cake. Yum! What a perfect tea setting you've got there. Enjoy my friend. Have a good weekend.

  Blessings,
  Aida

  BeantwoordenVerwijderen
 26. Oh, you have so many lovely clematises, I’d love to have them all! I have had ´Gravetye Beauty` for 10 years and it does suffer from some fungus problem, but I don’t know if it is clematis wilt as the new growth is fine and it flowers like mad from May to October every year. I was good at spraying it last year, but this year I have left it too long and there is more dead leaves on it. It will grow up and look healthy again next year so I don’t worry too much.
  I am so happy to see ‘Pink Fantasy’ in your garden, I have thought about buying it as it is said to tolerate shade well. And I’d love to have the 'Fascination', such a good blue colour, if my monitor shows it correctly.

  BeantwoordenVerwijderen
 27. Prachtig! Wij hebben er ook een paar in de tuin staan. De ene bloeit al heel lang en heel uitbundig!

  Fijne zondag

  Groetjes, Pietrik

  BeantwoordenVerwijderen
 28. Wow geweldig, wat prachtig. het kan mij niet lang genoeg zijn hoor. En dan ook nog zo'n heerlijk kopje thee met pruimentaart. Jammie! Prachtige sfeer ook. Fijne zondag,

  BeantwoordenVerwijderen
 29. Hello Janneke
  Thank you for commenting on our visit to your beautiful country. We are loving every minute of our seven week stay.
  Your garden is gorgeous! Have a wonderful week ahead.
  Wanda

  BeantwoordenVerwijderen
 30. You truly have the most amazing clematis Jenneke! I am in awe of all of theses beauties. I love clematis and have several in my garden, but I can see I have not used them as beautifully as you have in yours.
  I am so glad you found my blog, so I could find you!

  BeantwoordenVerwijderen
 31. prachtigggg wat een soorten zeg ik heb een roze en die blijft maar door gaan volop in de bloei ... pruimentaart tjeemie krijgt er trek van heerlijk zo grootte tuin hier een kleine patio maar net zo blij met wat we hebben wij hebben dan weer de zee om de hoek ... en een patio vol planten alleen meer water geven want een regenbui bereikt de potten niet .... genoten van je mooie plaatjes wens je een fijne zonnige week geniet er lekker van ...lieve groet rosita

  BeantwoordenVerwijderen
 32. Je lijkt wel een clematis freak! Super mooie soorten. Jaloers hoe groot ze zijn.
  Groetjes, Hetty

  BeantwoordenVerwijderen
 33. I didn't know clematis came is so many different colours!

  BeantwoordenVerwijderen
 34. Leuk dat je mijn blog hebt gevonden!
  Prachtige clematissen, ik ben er zelf ook dol op. Hier wisselt het - het ene jaar uitbundig, het andere jaar matig, of helemaal verdwenen ,,,,,
  Woon je in de buurt?

  BeantwoordenVerwijderen
 35. Stunning collection Janneke!
  I love the most Fascination clematis, I have 'Rouge Cardinal' in my garden as well, it's very tall and blooms as mad.
  Congrats on your clematis!

  BeantwoordenVerwijderen
 36. Absolutely breath-taking! Each blossom and color is truly beautiful and put a smile on my face this morning. And your tea cup is delightful and so perfect for tea out among the flowers :)

  Have a wonderful day! Hugs to you

  BeantwoordenVerwijderen
 37. What a wonderful collection of Clematis.
  I could not choose my favourite, as they all have something to offer.
  A very beautiful post that warms the gardeners heart.

  BeantwoordenVerwijderen
 38. You live in a floral paradise, where every pretty petal is perfection!!

  Poppy

  BeantwoordenVerwijderen