woensdag 25 juni 2014

'ORANGES AND LEMONS'

Als ik de foto's zie, is de tuin een waar lustoord. Niets is echter minder waar, door de overdaad aan bloeiende rozen valt het niet zo op dat er dit jaar heel wat mis is in mijn tuin.  Wilde konijntjes hebben heel wat Geraniums onthoofd, alleen de steeltjes staan nog overeind. Echter niet alle Geraniumsoorten zijn aangegeten, ze hebben gelukkig nog iets voor ons overgelaten om van te genieten. De akeleien, dat was helemaal treurig, geen bloem werd er ontzien, zo ook van al mijn anjer soortjes, waar kale stelen de lucht in pieken.
Dan de grote slakkenplaag, ik was gewoon te laat en had ook niet op vakantie moeten gaan, haha.
Mijn Delphinium bestand heeft hier helaas veel van te lijden gehad, zo ook de Hosta's, Lupinen en de Dahlia's. 
Leliehaantjes hebben het natuurlijk op de lelies voorzien, erger dan ooit.
Ja, ik heb mijn tijd verzaakt, had konijnen, slakken en leliehaantjes moeten vangen, elke dag.
Gelukkig is er genoeg over wat er wel goed uitziet, zou toch wel gek zijn om foto's van Hosta's vol met gaten te maken. 

When I see my pictures, the garden is a real pleasure ground. However, this is not true, by the profusion of blooming roses you do not notice that there is much wrong with the garden.
Wild bunnies have beheaded lots of Geraniums, only the stems are still standing. But not all Geranium varieties are eaten, fortunately they left some nice ones for us to enjoy. It was quite sad with the columbines, no flower was spared, even though my carnation cultivars only show bare stems peaking in the air.
Then the big slug infestation, I was just too late and should not have gone on hollidays, haha.
I am so sorry that my Delphiniums has been suffering of slugs, as also the Hostas, Lupins and the Dahlias.
Of course lily beetles are featuring of the lilies, worse than ever.
Yes, I have failed, should have been catching rabbits, slugs and lily beetles, every day.
So glad there is still plenty that looks good, I would be crazy to take pictures of Hostas full of slug holes. De roos  'Pat Austin' staat er nu voor het derde jaar en doet het beter dan ooit. Deze roos begon met een slappe groei en bloemen op hangende stelen, elk jaar wordt ze echter sterker.  Op de achtergrond begint de Salvia guaranitica al te bloeien, erg vroeg want normaal begint de bloei pas in de nazomer. Maar dit keer heb ik de niet zo winterharde plant met succes in de volle grond laten staan.


Rosa 'Pat Austin' is in her third year and performs better than ever. This rose had a weak start and flowers on drooping stems, but she is growing stronger with the years. On the background Salvia guaranitica shows a very early flower, normally this plant starts flowering late summer. This pretty plant is earlier due to the frostfree winter and the fact I left her in the garden instead of the greenhouse. 


Zie hier de roodachtige takken met verschrikkelijk scherpe stekels van de roos 'Canary Bird'.
'Canary Bird'  is een vroegbloeiende roos, normaal is mei, maar dit jaar zat de struik in april al vol bloemen.
Vanmorgen liep ik er langs en zag nog één  nakomertje zitten.

Here you see the red branches with terribly sharp thorns of the rose 'Canary Bird'.
'Canary Bird' is an early flowering shrub, May is normal flowering time, but this year the rose was already in full bloom in April.
This morning I walked past the rose and saw one beautiful latecomer.Afgezien van de stekels, heeft deze roos na de bloei best nog enige sierwaarde door het fijne blad.

Notwithstanding  the thorns, this rose has some ornamental value by the fine foliage after flowering.En dit is dan 'Lady Hillingdon',  een klimmende theeroos die ik jaren geleden voor het eerst in een Franse tuin zag, ik keek en zij overwon.
Ik vond het direct een prachtige roos en heb hem toen in de herfst besteld.  Inmiddels is deze roos twee maal verpoot i.v.m. de bouw van een nieuwe garage en had wat moeite om weer op gang te komen, maar het lukt, de eerste bloemen zitter er weer aan.
Het is inmiddels al een oudje want ze werd in 1910 door Lowe & Shawyer in de U.K. gekweekt. Ze heeft een delicate abrikoosgele kleur die prachtig afsteekt tegen de donkergroene bladeren die als ze jong zijn  het roodbruine van mahonie hebben.  Ook heeft ze een sterke maar verrukkelijke theerozen geur.
Wat willen we nog meer.....

And this is 'Lady Hillingdon', a climbing Tea rose which I saw for the first time in a French garden, I looked and she conquered my heart.
I immediately loved this rose and ordered her next autumn. Meanwhile the rose has been moved around twice in connection with the building of a new garage.  It took some time to recover, but she did it, first flowers are there again.
It is already an antique rose for she is bred by Lowe & Shawyer in the U.K. in 1910.  She has a delicate apricot-yellow colour, contrasting fine with the dark green foliage which is coppery- mahogany when young.  She has a strong but lovely Tea Rose fragrance. 
What more could we want......
I

Phlomis russeliana, in Nederland ook wel brandkruid genoemd is een vaste plant die van zon en warmte houdt en een goed doorlatende grond.  Staat al jaren in de tuin met goede en minder goede resultaten maar is tot nu toe niet verdwenen.  Dit jaar had de Phlomis een goede start met een mooi voorjaar. Er staan zelfs zaailingen op onverwachte plekken.


Phlomis russeliana, is a perennial loving sun and heat and a well drained soil.  Is already for many years in my garden with good and less good results, but until now they have not disappeared.  This spring the Phlomis had a good start and I even discovered seedlings on unexpected spots.


Eindelijk kan ik de David Austin roos  'Abraham Darby' weer eens in de spotlights zetten.   Deze roos hebben we nu 25 jaar, stond aanvankelijk jaren bij een open prieel totdat het prieel weggehaald werd en de roos zienderogen achteruit ging.  Maar 'Abraham Darby' leeft nog en laat momenteel aan de, door 'black spot' geteisterde struik, een paar hele mooie bloemen zien.   Het mooie van de bloemen is dat ze van knop tot verwelking heel veel verschil in kleur en zelfs vorm kunnen tonen.  Ik maakte er maar een close-up collage van om de onvolkomenheden van het blad op de achtergrond te verdoezelen.

At last I can put David Austin's rose 'Abraham Darby' in the spotlights. This rose we have already 25 years in our garden, stood at first for years at an open gazebo until we removed the gazebo and the rose was regressing rapidly.  But 'Abraham Darby' is still alive and shows at the moment some beautiful flowers on a shrub afflicted by black spot. The great thing about the flowers is that from bud to wilting they show a lot of difference in colour and even in shape.   I took some close-ups and made a collage to cover up the imperfections of the leaves on the background.


Konijn ontmoet haas, hier is de boef dan weer. Maar het is niet slechts één konijn, toen ik met mijn camera naar buiten kwam, was er nog één die dolle sprongen maakte over het pad.

Rabbit meets hare, here's the bad guy again. But there is not only one rabbit, when I came outside with my camera, there was another one making antics on the garden path.


Rosa 'Peaudouce' met op de voorgrond een lange knoppensteel van de Yucca filamentosa.

Rosa 'Peaudouce' with in the front a long stem with buds of the Yucca filamentosa.

De roos 'Peaudouce' is één van mijn gezondste rozen. Het is een Theeroos die tegenwoordig  'Elina' genoemd wil worden omdat 'peaudouce' ook een Frans luier merk vertegenwoordigt.  Zelf vind ik 'Peaudouce' veel mooier, de naam klinkt mooi in de oren en de roos ziet er ook uit als een 'zacht huidje'. De kleur is ook nog eens zachtgeel tot wit bij het verbloeien, mooi toch.  Ze heeft weinig geur en werd in 1984 door Dickson (UK) gekweekt.Rosa 'Peaudouce' is one of my healthiest Hybrid Tea roses.  Nowadays she is called 'Elina' because 'peaudouce' represents a French nappy trade mark as well.  I like the name 'Peaudouce' more,  the name sounds pretty in the ears and the rose looks like a 'soft skin'.  The colour  of a delicate pale yellow belongs to the soft skin I think.  She has slight fragrance and was bred in 1984 by Dickson in the UK.Verbascum nigrum, een simpele gele toorts waarvan ik het zaad meebracht uit de Franse Alpen heel lang geleden, toen we daar nog gingen kamperen met de kinderen. Sindsdien verschijnen ze elk jaar weer op wisselende plaatsen in de tuin.

Verbascum nigrum, a simple yellow torch of which I collected seeds in the French Alps many years ago on one of our camping hollidays with the children. Since that time they appear every year on different spots in the garden.


En dit is dan wederom een Hybrid Theeroos, genaamd 'Grenadine'.  Is nog vrij nieuw, werd in 2000 door Poulsen in Denemarken gekweekt. Ik zal het maar zeggen, dit was gewoon een impuls aankoop bij het tuincentrum bij ons om de hoek. Het was zomer en 'Grenadine' lachte me zonnig toe, ik kon het niet nalaten haar mee te nemen.  Ze doet het al een jaar of vijf prima en is tot nu toe bijzonder gezond. Weinig geur, maar wel altijd enkele bloemen, terwijl ze niet op de meest gunstige plaats staat, iets meer zon zou waarschijnlijk wonderen doen.And this is again a Hybrid Tea rose, named 'Grenadine'.  She is rather new, was bred in 2000 by Poulsen in Denmark.  I have to confess this was an impulse purchase at the gardencentre round the corner.  It was summer and 'Grenadine' was smiling at me with her sunny face, I could not resist her and took her with me.   She is doing perfect for already five years and is extremely healthy.  Slight fragrance, but always showing some flowers, while she is not planted on the most convenient spot, slightly more sun would probably do wonders.De Trifolium ochroleucon is een witgele vaste klaver, welke ook goed uit zaad is te vermeerderen.

Trifolium ochroleucon is a sulphur perennial clover, easy to multiply from seed.Deze woekerende Lysimachia punctata of wederik mag niet ontbreken bij een gele beplanting. Alles wat te veel wordt, trek je er gewoon uit.  Bij mij staan de verticale bloeiwijzen rond de David Austin rozen 'Graham Thomas'.

This invasive yellow Lysimachia punctata or loosestrife should not be missing in a yellow planting. Anything too much you just pull out.  In our garden the vertical flowers are situated around the David Austin roses 'Graham Thomas'.De Austin rozen 'Graham Thomas' staan met z'n drieën ook al weer 25 jaar op dezelfde plek. Zij gaan nu ook wel achteruit maar geven toch nog een goede show. Toen ik ze plantte was de tuin nog kaal, nu staan ze in de schaduw van de Catalpa.


The Austin roses 'Graham Thomas' are with three on one and the same spot for more than 25 years. They go backwards now but still give a good show. When I planted them, the garden was still bare, now they are standing in the shade of the Catalpa tree.


Lychnis chalcedonica, de brandende liefde, hoort ook in mijn warme kleuren tuin thuis. Niet zo'n erge vaste plant, maar ik win er altijd zaad van, dus we zitten nooit zonder.

Lychnis chalcedonica, the burning love belongs in my hot colour garden too. Not a very strong perennial but I always collect seeds for next years.


En dit is dan weer mijn Nieuw Zeelandse roos van Sam McGrady , 'Brown Velvet' of zoals zij haar noemen 'Colourbreak'.
Als er geen zon is, zijn de bloemen op zijn mooist van een diep terra-cotta.  Bij zonnig weer neigen ze naar het oranje.


And this is again my New Zealand rose of Sam McGrady, the 'Brown Velvet', or as they call her in New Zealand 'Colourbreak'.
When there is no sun, the flowers are of a deep terra-cotta, very unusual but beautiful. By sunny weather they tend to orange.Maar dit is voor vandaag de laatste maar niet de minste : de roos 'Oranges and Lemons', een tweekleurige schoonheid.
Streepjesrozen zijn niet favoriet, maar ja er zijn altijd weer uitzonderingen, meerdere zelfs.
Dit is ook weer een theeroos, ik kom nu pas tot de ontdekking dat ik best veel theerozen heb, en is gekweekt door Sam McGredy in 1995. En ja, het gaat bijna vervelen, het is een sterke, gezonde, hoog opgroeiende roos, waarbij ik elk jaar weer opnieuw uitkijk naar haar eerste bijzondere bloemen.

'Oranges and Lemons' doet me altijd aan een glas aanmaak limonade denken, fris en zoet op een warme zomerdag.


But for today this is the last one, but certainly not the least: Rosa 'Oranges and Lemons', a two coloured beauty.
Roses with stripes are not my favourites, but yes there are always exceptions, even more.
Also this is again a Hybrid Tea rose, I only now discover that I have so many tea roses, and is bred by Sam McGredy in 1995. Oh, it is almost annoying, this a a strong, healthy and high growing rose too and every year I am looking forward to her first special flowers.

'Oranges and Lemons' always make me think of a glass of lemonade, fresh and sweet on a hot summerday. 

  

47 opmerkingen:

 1. Goodness friend where do I even begin! Those colors are the colors I am drawn to in the garden! Those rich reds of those blooms and the oranges and yellow are so wonderful! That shot (though I know the bunnies are on the naughty list) of your statue and that bunny is fantastic! What whimsy you have captured and your garden in that shot is stunning! I am with you on the pests....because our garden is fenced in we have never had a huge problem but for some reason we have had ever bunny visiting here which has left me no choice but to wrap my plants! I will be bookmarking your roses and then coming to you for advice about them! It is always a joy to walk through your space with you! So much happening here friend! A lovely day to you! Nicole xoxo

  BeantwoordenVerwijderen
 2. The photo with a real bunny is great! :) What a pity you didnt take a photo of it eating your plants, but I know, they probably eat being hidden :)

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Wat laat je weer veel moois zien Janneke.Je word wel flink '' geplaagd'' in je tuin en dat is best zonde .Schattig de konijntjes maar je moet ze niet in je tuin hebben .De Plomis vind ik zo ontzettend leuk ,maar ach het oude liedje ,geen plek.Van je mooie rozen word ik weer erg hebberig ,vooral de Peaudouce en de Brown Velvet ,wat een mooie kleuren .Ik ben wel aan het behandelen gegaan en de meeldauw en ook blackspot zijn onder controle.Met al de rozen die jij hebt staan is er bijna geen beginnen aan om te behandelen lijkt me !Maar ook hier gebeurd er regelmatig het een en ander ,tja het hoort er helaas allemaal bij .
  Groetjes Elisabeth

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Oh Janneke, wat heb je mij-ons getrakteerd op een prachtig log!
  Heb genietend heel langzaam naar beneden gescrold.
  Wat jammer dat de wilde konijntjes die je planten zo lekker vinden, evenals de slakken. Maar volgens mij heeft iedereen hier veel last van heeft dit seizoen.
  Maar de rozen zijn wonderschoon!

  Liefs, Gerry

  BeantwoordenVerwijderen
 5. What beautiful roses. And the bunny picture is great too. Lots of slugs and snails but you have fab colour in the garden.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Dat vind ik nou zo fijn aan jouw blog, de informatie die je bij de planten schrijft. En prachtig om te lezen dat je rozen hebt die je 25 jaar geleden geplant hebt....toen was ik net zo oud als mijn dochter nu! ;-)

  Jammer dat de konijnen veel hebben aangevreten. ik hoop dat je nog van ze af komt!

  Groetjes van Petra

  BeantwoordenVerwijderen
 7. You have so many lovely roses! The last one was so special, and I have never seen it before. I hope the wild rabitts do not eat all your hostas!

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Beautiful flowers! And that you know all the names! Enjoy the perfect weather for such lovely plants. I miss that! Here the rain is keeping things alive, but the heat of summer is just ahead. Hugs, Linda@Wetcreek Blog

  BeantwoordenVerwijderen
 9. I love all the strong colours in your lovely garden!
  Have a great week with lots of summer sunshine!
  Ingrid x

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Gelukkig zijn er de prachtige rozen nog,Janneke.
  En wel heel erg jammer,dat de konijnen zo flink tekeer
  zijn gegaan in je tuin.
  En ja,slakken kunnen er ook wat van.

  Groetjes Ans

  BeantwoordenVerwijderen
 11. In spite of your rabbit troubles, your flowers are beautiful! You have so many roses......I can almost feel them through your photos....lovely. I'm so sorry that the rabbits are using your gardens as a dining hall. Perhaps I can send you a few coyote! We haven't seen rabbits for years.....Slugs are a whole other thing......ewwww.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Oh wat een pracht allemaal Janneke. Jij hebt misschien maar een roos die onder blackspot zit, hier zijn alle rozen aangedaan. Sommige zijn helemaal kaal tot de top maar er komt toch weer nieuw groen aan. Ik denk dat ik toch maar een middeltje ga halen tegen deze schimmels.
  Heerlijke dag gewenst.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. WAT EEN MOOIE TUIN POST.
  IK ZIE VEEL BIJ JOU .WAT IK OOK HEB.
  MIJN ROZEN HEBBEN OOK LAST VAN STER ROET. ! MAAR IK HEB OOK ENORM LAST VAN SLAKKEN. HEB NU MAAR SAMEN MET MIJN SCHOONMOEDER DE BIER FLESJES GEOPEND EN BLIKJES GEVULD MET BIER EN DIE IN DE TUIN GEZET. NOU, DAT WERKT! HET IS ONDER DE SLAKKEN "HAPPY HOUR."

  FIJNE DAG,

  MIRANDA

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Wie schön! Wir nennen Phlomis auch Brandkraut. Das Bild mit den Hasen ist göttlich, richtig süß!

  Schöne Rosen hast du.

  Sigrun

  BeantwoordenVerwijderen
 15. You have many lovely roses in your garden and you returned from your holiday in time to see them come into bloom. I hope that makes up for the
  problem of the rabbits eating your other plants during your time away not to mention the slugs and snails! You inspire me to grow some more roses in our garden.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Janneke, your roses are beautiful!
  I love 'Abraham Darby' and tried to grow it in my garden but all Austin roses are not hardy in our winters. The 'Brown Velvet' rose in absolutely pretty, I have new one from Velvet series and waiting for it blooming. Is it hardy rose? How does it survive in cold?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. The English Austin roses are indeed beautiful, but I think not the healthiest and hardiest of all roses I know. Brown velvet is doing well here for about 5 years, but our winters are not like your winters certainly not the last few years.

   Verwijderen
 17. Hoi Janneke,
  Wat een prachtige rozen toch allemaal. Ik vind die gestreepte wel heel erg mooi! Heerlijk dat je rozen het allemaal zo goed doen, maar wat vreselijk dat konijnen en slakken je andere bloemen zo te grazen nemen.
  Hier zag ik toen we dinsdag thuiskwamen dat de slakken al mijn gezaaide astertjes en zinnia's hadden kaalgegeten... Zo jammer want vooral de zinnia's daar keek ik zo naar uit...
  Ik wens je een heerlijke dag,
  Lieve groet,
  Mirjam

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Klopt, asters en zinnia's zijn een heerlijk hapje voor de slakken. Ik had ze ook gezaaid zinnia's en zomerasters, voor niets dus, alles opgegeten.

   Verwijderen
 18. Nog genoeg moois te zien. Ik ben blij te zien dat ik niet de enige ben die van gele bloemen houdt. Ik word er echt vrolijk van. En die roos 'Oranges and Lemons'... Prachtig!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ja hoor Petra, eerlijk gezegd hou ik van alle kleuren.

   Verwijderen
 19. Even with all of the hazards your garden has to contend with it is full of wonderful blooms. Rosa Oranges and Lemons is a really zingy and pretty flower.
  I am almost ashamed to admit that I have destroyed over 40 red lily beetles this year, and as a result have no horrid lily grubs on my lily leaves.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. O yes, those lily grubs are really horrible, but the end is that I have bare stems with flowers, no sight. You have been very efficient destroying the red lily beetles. This time I just was too late.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Prachtige collectie, de orange en lemon roos is vandaag mijn favoriet! Altijd leuk om al die weetjes te lezen.

  Lieve groet,
  B.

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Pholmis loves in our garden, too. My daughter gave me a hunk from her garden. I had never seen it before. You have quite a collection of roses. They are beautiful and thank goodness for roses because healthy ones are nearl indestructible. We have cotton tails here, it so far they have left the gardens alone. We seem to live in a peaceful co existence-- for the moment. And no slugs either. Fingers crossed.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Amazing! Your rose's collections are so beautiful. Especially the last one 'orange and lemon'. This variety is so stunning. Your garden must be have a sweet fragrance.
  Thank you for sharing!

  BeantwoordenVerwijderen
 24. De rozen zijn een genot. Jammer van de schade aan andere planten. Helaas loopt het soms anders dan we wensen. Dan zijn het dieren, dan is het een storm. Dat is de keerzijde van de tuin. Rozen (behalve The Fairy) doen het bij mij niet goed. Groet, Annet

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Dit was weer een hele mooie virtuele rond door je tuin, Janneke. Ondanks de problemen zijn er gelukkig toch veel mooie planten om van te genieten. Prachtige rozen noemde je hierboven.
  Ik zie trouwens je al bezig de hele dag "konijnen, slakken en leliehaantjes vangen". Vooral die konijnen, samen met Snarf, denk ik :-)

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Het zou handig zijn als Snarf ze zou verjagen maar helaas hij is niet geïnteresseerd in konijnen.

   Verwijderen
 26. Inderdaad een mooi rondje tuin...was/ben je dit jaar niet open?
  Ach, een jaartje wat meer beestjes geeft toch ook niks, anders kun je nooit weg...en ik ben eigenlijk wel blij dat bij jou de Abraham Darby het ook niet zo goed doet, al die blackspot, dacht al dat het aan mij lag...is niet zo'n sterke roos vind ik...de phlomissen deden het hier altijd fantastisch in een gedeelte tuin wat we er uitgegooid hebben, en op hun nieuwe plekje doen ze het niet :( maar ach, ik kan me er niet meer zo druk over maken als een paar jaar geleden..

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik maak me er ook steeds minder druk om al vind ik het bezig zijn met planten en bloemen nog steeds erg leuk. Heb me niet meer laten verleiden om de tuin open te stellen, vindt het zo´n gestress want dan moet het wel goed zijn vind ik.

   Verwijderen
 27. Na het bekijken en genieten van je mooie post zit ik hier met het rozenboekje 500 Rozen in Kleur in m'n handen en ik citeer: de rozen, die voor het eerst in Europa aangetroffen werden, zijn afkomstig uit China; zij verspreidden een geur,die overeen kwam met die van welriekende thee; aldus ontstond de naam Theerozen.....
  en nou ik het boekje wat al vele jaren in de lade van opa's oude kast ligt in de serre stel ik mezelf de vraag;wat moet ik ermee?
  Ben dol op rozen die in tuinen groeien,vooral klimrozen,hoe verwilderder hoe liever ik ze zie,maar heb geen enkele roos in mijn tuintje,wel vaker geprobeerd maar het lukt niet,telkens kwijnde ze weg door allerlei ziektes.
  Nou is mijn vraag of ik jou als liefhebster van rozen blij kan maken met dit boekje?Ik weet dat je niet alleen van bloemen en tuinieren houdt maar ook van boeken.
  Het is een klein formaat boekje met harde rode kaft(de stofkaft is hier en daar versleten) 507 kleurenfoto's van rozen,bijeen gebracht en geselecteerd door H.Enland.De inleidende tekst en soortbeschrijving van R.Buisman- in leven voorzitter van de vereniging 'De Roos' - werd voor deze tweede druk herzien en belangrijk uitgebreid door zijn zoon,G.Buisman.1969 en 195 bladz.

  Wanneer je interesse hebt stuur mij een emai met je adres(te vinden in mijn profiel)ik stuur het met alle plezier naar jou toe.

  Fijn weekeind en lieve groet,Ger

  BeantwoordenVerwijderen
 28. Oh wat jammer dat de beestjes je tuin zo plunderen!! Die haas, dat is toch een beeld, of ben ik nu gek :-)

  BeantwoordenVerwijderen
 29. Je rozen zijn prachtig. Ik geniet van je tuinreportages. Jammer dat er ook veel leed is. Die konijntjes zijn leuk, maar niet in de tuin. Slakken hebben het dit jaar helemaal naar hun zin lijkt het wel. Sterkte ermee.
  Fijn weekend,

  BeantwoordenVerwijderen
 30. So many beautiful things in your garden! I have Pat Austin and Abraham Darby in my garden, too. You made me feel so much better about Pat's droopy flowers and Abraham's spots. I had been having these problems with them and was worried I was doing something wrong. I can't resist a David Austin rose and my collection grows every year. You are a remarkable gardener and an inspiration to us all. X

  BeantwoordenVerwijderen
 31. wow that's lots of flowers and beautiful colors. I'm sorry about your rabbit/slug problems. I know the feeling. We had to make a thick fence all around the garden because of the rabbits and deers. First year we made the garden deers had feast of their lives. They ate everything. Including new tree seedlings :D

  BeantwoordenVerwijderen
 32. Janneke, your garden is a delight, but I hear you when you talk about rabbits and slugs! Slugs are really bad this year in my garden. I use commercial slug bait, coffee grounds and beer! They like beer! But how much do I want to spend to have drunk slugs?
  Your bunnies have broader menu than mine. I've never seen bunnies eating columbines! I'm glad you have beautiful roses to enjoy!

  BeantwoordenVerwijderen
 33. Hello Janneke, your garden is beautiful, despite the difficulties you are having with pests. I love all your roses, especially the striped one, she's a beauty.
  Thank you so very much for your kind comments on my blog. I was thrilled that the Queen enjoyed my little posy, and you are right I will always remember this. Much love to you, Linda x

  BeantwoordenVerwijderen
 34. Your roses are just beautiful! I've been successful at keeping the rabbits out but had to remove several roses to manage the blackspot fungus. I really wish I had more roses as gorgeous as yours.

  BeantwoordenVerwijderen
 35. Een prachtig rondje tuin weer! Je kunt idd niet zien dat sommige planten opgegeten worden, maar die zet je natuurlijk ook niet pontificaal op de plaat!
  Mooie rozen heb je! Vooral Peaudouce (prachtige naam toch?) vind ik mooi. Ik heb een boek over rozen en alleen om de mooie namen zou je ze al aanschaffen.....helaas doen ze het hier op de zandgrond niet allemaal even goed!

  Groet Trijnie

  BeantwoordenVerwijderen
 36. Wat een mooie rozen heb je toch! Ik heb ook last van de black spot! Moeilijk van af te komen, als je geen rigoreuze middelen wilt gebruiken.

  BeantwoordenVerwijderen
 37. Ik dacht altijd dat als je een hond hebt dat je dan geen last hebt van konijnen. Maar dat is niet zo.... Succes met al dat wilde gespuis!

  Groetjes,

  Hetty

  BeantwoordenVerwijderen
 38. Your garden is lovely...slugs, rabbits and ALL!!
  We have the same issues here.I can keep the slugs at bay, but the rabbits are another story. Even with 2 Airedales, they have had their way with our Rudbeckia and other tasty perennials. Bad Bad Bunnies

  BeantwoordenVerwijderen
 39. BEAUTIFUL ROSES! I came across that lovely large clover plant for the first time last weekend ... since then I have seen it in another garden; in someone's shopping basket at a Village Show and now on your blog. I think I will have to purchase one for myself.

  BeantwoordenVerwijderen
 40. Hallo Janneke,
  wat vervelend als er zoveel van je bloemen worden opgegeten door konijnen. Zo heb ik al jaren geen hosta's meer want de slakken eten in no time alles op. Toch heb je nog een weelderige tuin hoor met prachtige rozen. Grappig die foto van het beeld met konijn en het echte konijntje hahaha.....
  Ik ben even heerlijk met je meegewandeld :-_

  Groetjes, Helma

  BeantwoordenVerwijderen
 41. Ondanks alle plagen staat er nog veel moois te bloeien bij je in de tuin Janneke. Het is bij mij eigenlijk precies hetzelfde. Leliehaantjes, slakken en dan nog is de droogte. Die doet de tuin ook geen goed. Gelukkig blijven de rozen bloeien!

  Fijne week!

  Madelief x

  BeantwoordenVerwijderen